Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Javanese":
Home -- Javanese -- Matthew
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- JAVANESE -- Latin? -- Peul -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Telugu -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Next Book?

MATÉUS - MRATOBATA, KRATONĚ SANG KRISTUS WIS CEDHAK!

Sinau saka Injil Kristus miturut Matéus

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28

PĚRANGAN 1 - UBENGÉ WEKTU WIWITAN ING SAJRONÉ SANG KRISTUS LELADI (Matéus 1:1 - 4:25)
A - WIYOS LAN MANGSA BOCAHĚ GUSTI YĚSUS (Matéus 1:1 - 2:23)
1. Sarasilahé Gusti Yésus (Matéus 1:1-17)
2. Wiyosan Lan Njenengi Asma Sang Gusti Yésus (Matéus 1:18-25)


3. Tekané Lan Anggoné Manembah Wong Majus (Matéus 2:1-11)
4. Ambudidaya Sang Prabu Hérodhés Nyedani Gusti Yésus (Matéus 2:12-23)


B - YOKANAN PEMBAPTIS NYAWISAKÉ DALAN KANGGO SANG KRISTUS (Matéus 3:1 - 4:11)
1. Timbalan Marang Pamratobat (Matéus 3:1-12)
2. Baptisané sang Kristus (Matéus 3:13-15)
3. Pratéla Babagan Manunggalé Tritunggal kang Suci (Matéus 3:16-17)


4. Pancoban sang Kristus lan Kemenangan Agungé Panjenengané (Matéus 4:1-11)
C - KRISTUS MIWITI PELADOSAN ING GALILĚA (Matéus 4:12-25)
1. Kristus Milih Kapernaum dadi Papan Pedalemané (Matéus 4:12-17)
2. Kristus Nimbali Sedulur Loro Supaya Padha Dadi Murid (Matéus 4:18-22)
3. Cathetan kang Éndah Ngenani Peladosané Sang Juru Selamet (Matéus 4:23-25)


PĚRANGAN 2 - SANG KRISTUS MUCAL LAN LELADI ING GALILĚA (Matéus 5:1 - 18:35)
A - KUTBAH ING GUNUNG: BAB PRENATAN ING SAJRONĚ KRATON SUWARGA (Matéus 5:1 - 7:27) -- KUMPULAN KAWITAN NGNENI SABDANÉ GUSTI YÉSUS
a) The Beatitudes (Matéus 5:1-12)
b) Tujuan Kutbah ing Gunung : Trap-trapan saka Angger-Anggeré Gusti Allah (Matéus 5:13-16)
c) Kayektén lan Paneteping Angger-Anggeré Musa ana ing Angger-Anggeré sang Kristus (Matéus 5:17-20)
1. Tanggungjawab Kita Tumrap Manungsa (Matéus 5:21-48)
a) Nyingkiri Pepati Ngudi Karukunan (Matéus 5:21-26)
b) Maleri Laku Jino Uga Ateges Luru Kasucén (Matéus 5:27-32)
c) Maleri Sumpah Ateges Kandha kang Sakbeneré (Matéus 5:33-37)
d) Alusing Bebuden Ngalahaké Endhem – Endheman (Matéus 5:38-42)
e) Rasa Sengit Marang Satru Digenti Karo Katresnan (Matéus 5:43-48)


2.Tanggung Jawab Kita Tumrap Gusti Allah (Matéus 6:1-18)
a) Dedana kang ora dikatonaké (Matéus 6:1-4)
b) Ndedonga Kanthi Dhéwékan (Matéus 6:5-8)
c) Pandongané Gusti Yésus (Matéus 6:9-13)
d) Golék-Golék Karukunan Kang Ora Bisa Kaselaki (Matéus 6:14-15)
e) Puasa Kanthi Bungah (Matéus 6:16-18)
3. Menang Tumrap Kekarepan Ala (Matéus 6:19-7:6)
a) Sing sapa Nglumpukaké Dhuwit Mung Kanggo Awaké Dhéwé Kuwi Leladi Marang Iblis (Matéus 6:19-24)
b) Precaya Marang Panjangkungé Rama Kasuwargan Panjenengan (Matéus 6:25-34)


c) Sing sapa Wanuh Gusti, Ngukur Awaké Dhéwé, Dudu Wong Liya (Matéus 7:1-6)
4. Kesimpulan Angger-Anggering Kraton Suwarga (Matéus 7:7-27)
a) Pandonga Kanthi Iman Marang Gusti Allah Sang Rama (Matéus 7:7-11)
b) Prenatan emas (Matéus 7:12)
c) Dalan Cacah Loro (Matéus 7:13-14)
d) Nabi-Nabi Palsu (Matéus 7:15-20)
e) Trap-trapan Prenatan kanthi Panguwasané Sang Roh Suci (Matéus 7:21-23)
f) Wong Wicaksana Lan Wong Bodo (Matéus 7:24-29)

B - MUKJIZAT SANG KRISTUS ING KAPERNAUM LAN SAKIWA TENGENÉ (Matéus 8:1 - 9:35)
1. Wong Kusta Disarasaké (Matéus 8:1-4)
2. Sang Kristus Nyarasaké Abdiné Opsir Panatus (Matéus 8:5-13)
3. Ibu Maratuwané Petrus Disarasaké (Matéus 8:14-17)
4. Watonan Ndhérék Gusti Yésus (Matéus 8:18-22)
5. Gusti Yésus nyirep Prahara lan Ombak (Matéus 8:23-27)
6. Sétan Cacah Ěwon Katundhung Saka Wong Loro Kang Kepanjingan (Matéus 8:28-34)

7. Panguwasa lan Kawenangan Sang Kristus kanggo ngapura lan marasaké (Matéus 9:1-8)
8. Timbalané Matéus, sang Juru Mupu Bea (Matéus 9:9-13)
9. Pitakonan Saka Muridé Yokanan Pembaptis Ngenani Puasa (Matéus 9:14-17)
10. Bocah Wadon Katangekaké Lan Ana Wanita Kang Diwarasake (Matéus 9:18-26)
11. Wong Wuta Cacah Loro lan Wong Bisa Disarasaké (Matéus 9:27-34)
C - MURID ROLAS DIUTUS SUPAYA KUTBAH LAN LELADI (Matéus 9:35 - 11:1)
1. Sih Kawelasané Sang Kristus Kang Agung (Matéus 9:35-38)

2. Timbalan Murid Cacah Rola (Matéus 10:1-4)
3. CARANĚ NJEMBARAKÉ KRATON SUWARGA (Matéus 10:5 - 11:1) -- KUMPULAN KAPINDHO SAKA PANGANDIKANÉ GUSTI YÉSUS
a) Watonan Pokok Ing Sajroné Kotbah (Matéus 10:5-15)
b) Bebayané Pawartaning Injil (Matéus 10:16-25)
c) Panglipuran ing Tengahing Kaangélan (Matéus 10:26-33)
d) Crah Amarga Saka Pawartan (Matéus 10:34-39)
e) Tujuan Kang Paling Luhur Nalika Leladi (Matéus 10:40-11:1)

D - WONG-WONG YAHUDI KANG ORA PRACAYA LAN ANGGONÉ NDADEKAKÉ SATRU MARANG GUSTI YÉSUS (Matéus 11:2 - 18:35)
1. PINITUWA WONG YAHUDI NAMPIK SANG KRISTUS (Matéus 11:2 - 12:50)
a) Jawabané Gusti Yésus marang para murid Nabi Yokanan (Matéus 11:2-19)
b) Gusti Yésus Nenetah Kutha Kang Ora Pracaya (Matéus 11:20-24)
c) Pratéla Babagan Kamanunggalan Tritunggal Kang Suci (Matéus 11:25-27)
d) Timbalan Ngaso ing Sajroning Sang Kristus (Matéus 11:28-30)

e) Para murid Nyethuti Wulen Gandum Ing Dina Sabat (Matéus 12:1-8)
f) Kesarasan Wong Kang Mati Sisih Tangané Ing Dino Sabat Lan Sekuthon Arep Nyedani Gusti Yésus (Matéus 12:9-21)
g) Babagan Nyenyamah Sang Roh Suci (Matéus 12:22-37)
h) Tandha Nabi Yunus (Matéus 12:38-45)
i) Sedulur-seduluré Gusti Yésus Kang Sabenere (Matéus 12:46-50)

2. TUWUHING KAROHANĚN SAKA KRATONING SWARGA: KRISTUS MULANG LUMANTAR PASEMON (Matéus 13:1-58) -- KLUMPUKAN KATELU PANGANDIKANÉ SANG KRISTUS
a) Pasemon bab wong Nyebar Wiji (Matéus 13:1-23)
b) Pasemon bab Alang-Alang Pategalan (Matéus 13:24-30 and 36-43)
c) Pasemon Babagan Wiji Sesawi Lan Pasemon Babagan Ragi (Matéus 13:31-35)
d) Pasemon Babagan Raja Brana Kang Kapendhem Lan Pasemon Babagan Mutiara Kang Banget Déning Aji (Matéus 13:44-46)
e) Jala kang Diuncalaké Ing Manungsa Akéh (Matéus 13:47-53)
f) Gusti Yésus ditampik ing Nazaret (Matéus 13:54-58)

3. PELADOSAN LAN TUMINDAKĚ GUSTI YĚSUS (Matéus 14:1 - 17:27)
a) Sédané Yokanan Pembaptis (Matéus 14:1-12)
b) Ménéhi Mangan Wong Limang Ewu (Matéus 14:13-21)
c) Gusti Yésus Tindak Ana Sakndhuwuring Banyu (Matéus 14:22-27)
d) Petrus Kasilep ana ing Tlaga (Matéus 14:28-36)

e) Reged Ing Njero lan Ing Njaba (Matéus 15:1-9)
f) Saka Ing Telenging Ati Tukul Pikiran Kan Ala (Matéus 15:10-20)
g) Kapracayané Wong Wadon Fenesia Kang Dituduhaké Ing Sajroné Anggoné Andhap Asor (Matéus 15:21-28)
h) Maringi Mangan Wong Patang Ewu (Matéus 15:29-39)

i) Gusti Yésus Melehaké paham fanatik lan Urip Karohanén Kang Cethék (Matéus 16:1-12)
j) Pangakoné Petrus Kang Wigati Banget Ngenani Sipat Ilahiné Gusti Yésus (Matéus 16:13-16)
k) Iman Kang Bener Iku Sih Rahmat Saka Sang Rama (Matéus 16:17-20)
l) Gusti Yésus Maringi Pangertén Babagan Séda Lan Wunguné Panjenengané (Matéus 16:21-28)

m) Gusti Yésus Kaluhuraké Ing Ndhuwur Gunung Hermon (Matéus 17:1-8)
n) Katrangan Gegayutan Janji Rawuhi Nabi Elia (Matéus 17:9-13)
o) Bocah Duwé Lara Ayan Diwarasaké (Matéus 17:14-21)
p) Keterangan Kaping Pindho Gusti Yésus Gegayutan Anggoné Panjenengané Séda Lan Wungu (Matéus 17:22-27)

4. WEWATONAN KANG PRAKTIS NGENANI KRATONING ALLAH (Matéus 18:1-35) -- KUMPULAN KAPAPAT SAKA PANGANDIKANÉ SANG KRISTUS
a) Gumunggungé Para Murid Lan Andhap Asoré Bocah-Bocah Cilik (Matéus 18:1-14)
b) Ngapura-Ngapuranan ing Antarané Padha Sedulur (Matéus 18:15-17)
c) Nglarang Lan Nyegah Ing Sajroné Asma Sang Kristus (Matéus 18:18-20)
d) Pangapura Kang Tanpa Winatesan (Matéus 18:21-22)
e) Pasemon Babagan Abdi kang Ora Gelem Ngapurani (Matéus 18:23-35)

PĚRANGAN 3 - PELADOSANĚ GUSTI YĚSUS ING NGARĚ YARDĚN ANA ING TINDAKĚ TUMUJU YĚRUSALĚM (Matéus 19:1 - 20:34)
1. Dhawuh Bab Bebrayatan Kang Bener (Matéus 19:1-6)
2. Dosa Pegatan (Matéus 19:7-9)
3. Urip Ora Bebrayatan Kanggo Leladi Marang Sang Kristus (Matéus 19:10-12)
4. Sang Kristus Nresnani Lan Amberkahi Bocah-Bocah Cilik (Matéus 19:13-15)
5. Wong Sugih Lan Bebayané Raja Brana (Matéus 19:16-22)
6. Apa bisa Wong sugih Mlebu Suwarga? (Matéus 19:23-26)
7. Pituwas Kanggo Wong-Wong Kang Dikaniaya Awit Sang Kristus (Matéus 19:27-30)

8. Pituwas Kang Rata Kanggo Kang Nyambut Gawé (Matéus 20:1-16)
9. Katarangan Gusti Yésus Kang Kaping Telu Gegayutan Anggoné Séda Lan Wungu (Matéus 20:17-19)
10. Tindak Gumunggung Kang Bodho Ing Antarané Para Pandhérék Gusti Yésus (Matéus 20:20-23)
11. Sapa Kang Gedhé Dhéwé Lan Sapa Ta Kang Cilik Dhéwé? (Matéus 20:24-28)
12. Wong Wuta Loro Diwarasaké Ing Yerikho (Matéus 20:29-34)

PĚRANGAN 4 - PELADOSAN PUNGKASANĚ GUSTI YĚSUS ING YĚRUSALĚM (Matéus 21:1 - 25:46)
A - PASULAYAN ING PEDALEMAN ALLAH (Matéus 21:1 - 22:46)
1. Gusti Yesus Mlebu ing Yerusalém (Matéus 21:1-9)
2. Gusti Yésus Nyucekaken Pedalemané Gusti Allah (Matéus 21:10-17)
3. Wit Anjir Kang Ora Woh Marga Diipat-ipati (Matéus 21:18-22)
4. Gusti Yésus Disuwuni Pirsa Dénéng Pinituwaning Bangsa Yahudi (Matéus 21:23-27)
5. Gusti Yésus Paring Pasemon Cacah Papat (Matéus 21:28 - 22:14)
a) Pasemon Babagan Anak Loro (Matéus 21:28-32)
b) Pasemon Babagan Wong Nggarap Kebon Anggur Kang Jahat (Matéus 21:33-41)
c) Pasemon Babagan Watu Kang Baku (Matéus 21:42-46)

d) Pasemon Babagan Pahargyan Pikraman Agung Ing Kraton (Matéus 22:1-14)
6. Kang Dadi Hak Kanggo Sang Nata, Lan Kang Dadi Hak Kagem Gusti Allah (Matéus 22:15-22)
7. Nalika Wektu Patangen Wong Ora Omah-Omah Lan Ora Diomah-Omahaké (Matéus 22:23-33)
8. Paugeran kang Paling Utama (Matéus 22:34-40)
9. Sang Kristus Iku Gusti Allah Piyambak (Matéus 22:41-46)

B - SANG KRISTUS MELĚHAKÉ LAN NGELINGAKÉ PARA PEMIMPIN AGAMA YAHUDI (Matéus 23:1-39) -- KUMPULAN KALIMA SAKA PANGANDIKANÉ GUSTI YÉSUS
1. Pepéling saka Gusti Yésus marang Ahli Torét lan Wong-Wong Farisi (Matéus 23:1-7)
2. Watek Andhap Asor Saka Juru Mulang Kang Setyo (Matéus 23:8-12)
3. Pamada Kawitan marang Para Ahli Torét lan Wong-wong Farisi (Matéus 23:13)
4. Pamada Kang Kapindho (Matéus 23:14)
5. Pamada Kang Kaping Telu (Matéus 23:15)
6. Pamada kang Kaping Papat (Matéus 23:16-22)
7. Pamada Kang Kaping Lima (Matéus 23:23-24)
8. Pamada kang Kaping Enem (Matéus 23:25-26)
9. Pamada kang Kaping Pitu (Matéus 23:27-28)
10. Pamada kang Kaping Wolu (Matéus 23:29-33)
11. Wecanané Gusti Yésus Ngenani Yérusalém (Matéus 23:34-36)
12. Patrap Wangkot Wong-Wong Yérusalém Ing Ngarepe Rahmat Lan Sih Kawelasan Sang Kristus (Matéus 23:37-39)

C - KUTBAHĚ SANG KRISTUS ANA ING GUNUNG ZAITUN (Matéus 24:1-25:46) -- KUMPULAN KEAPING ENEM SAKA PANGANDIKANÉ GUSTI YÉSUS
1. Kristus Ninggalaken Pedaleman Suci (Matéus 24:1-2)
2. Pitakonan-Pitakonané Para Murid (Matéus 24:3)
3. Sing Waspada Supaya Aja Ana Wong Kang Nyasaraké Kowé (Matéus 24:4-5)
4. Bebenduné Gusti Allah ditibakaké marang Manungsa (Matéus 24:6-8)
5. Kowé Bakal Dipasrahaké Supaya Disiksa (Matéus 24:9-14)
6. Rusaké kutha Yérusalém (Matéus 24:15-22)
7. Almasih-Almasih Palsu (Matéus 24:23-26)
8. Tandha-Tandha Kang Cetha Babagan Rawuhé Sang Kristus Kang Kaping Pindho (Matéus 24:27-31)
9. Pungkasaning Jaman (Matéus 24:32-36)
10. Kaslametané Wong-Wong kang Pracaya (Matéus 24:37-41)
11. Sing Padha Rumantia! (Matéus 24:42-51)

12. Pasemon Para Perawan Kang Wicaksana Lan Kang Bodho (Matéus 25:1-13)
13. Pasemon Ngenani Talénta (Matéus 25:14-30)
a) Apa Panjenengan Kagungan Talénta? (Matéus 25:14-18)
b) Gusti Maringi Pituwas marang Wong-Wong kang Setya (Matéus 25:19-23)
c) Gusti Paring Paukuman Marang Abdi Kang Kesét (Matéus 25:24-30)
14. Sang Kristus Hakim Kang Langgeng (Matéus 25:31-33)
15. Pengadhilané Sang Kristus marang Para Pandhérék Panjenengané Kang nresnani Panjenengané (Matéus 25:34-40)
16. Paukuman Saka Sang Hakim Marang Wong-Wong Duraka (Matéus 25:41-46)

PĚRANGAN 5 - KASANGSARAN LAN SĚDANĚ SANG KRISTUS (Matéus 26:1 - 27:66)
1. Wecané Gusti Yésus Ngenani Sédané Panjenengané (Matéus 26:1-2)
2. Pasekuton Lumawan Gusti Yésus (Matéus 26:3-5)
3. Gusti Yésus Dijebati Nganggo Lenga (Matéus 26:6-13)
4. Pambalélané Yudhas (Matéus 26:14-16)
5. Cecawisan Paskah (Matéus 26:17-19)
6. Pratéla Gegayutan Pambaléla Kang Bakal Kelakon (Matéus 26:20-25)
7. Bujanané Gusti kang Kawitan (Matéus 26:26-29)
8. Panjangkané Gusti Yésus ing Sajroné Tindaké Menyang Getsemani (Matéus 26:30-35)
9. Pandongané Sang Kristus Ing Getsemani (Matéus 26:36-38)
10. Perang Batiné Gusti Yésus ing sajroné Pandongané (Matéus 26:39)
11. Ndedongaa Supaya Aja Tiba Ing Sajroning Pacoban (Matéus 26:40-41)
12. Mbangun Turut Sampurnané Gusti Yésus Marang Kersané sang Rama (Matéus 26:42-46)
13. Gusti Yésus Ditangkep (Matéus 26:47-50)
14. Gusti Yésus Nyaraskan Kupingé Wong Kang Nyerang Panjenengané (Matéus 26:51-56)
15. Gusti Yésus Ngadhep Sanhedrin (Matéus 26:57-68)
16. Petrus Nyélaki Sang Kristus (Matéus 26:69-75)

17. Gusti Yésus Dipasrahaké Marang Wali Negara (Matéus 27:1-2)
18. Wekasan Uripé Wong Kang Mbaléla (Matéus 27:3-5)
19. Panggenepaning Wecan: Ngenani Paukuman Tumrap Wong sing Mbaléla (Matéus 27:6-10)
20. Gusti Yésus Ing Pengadhilan Sipil Rum: Patrap Mangu-Mangu Babagan Anané Gusti Yésus Minangka jejeré Ratu (Matéus 27:11-14)
21. Kapilihé Wong Kang Penggawé Piala (Matéus 27:15-23)
22. Wong-Wong Padha Ngipati-Ipati Awaké Dhéwé Lan Tedhak Turuné (Matéus 27:24-26)
23. Prajurit Rum Moyoki Gusti Yésus (Matéus27:27-30)
24. Simon Kirené Manggul Salibé Gusti Yésus (Matéus 27:31-34)
25. Panjenengané Kang Suci Disalib Ing antarané Begal Loro (Matéus 27:35-38)
26. Anyenyamah Kang Resmi (Matéus 27:39-44)
27. Sungkawané Gusti Allah Lan Jagat Raya Awit Kang Disalib (Matéus 27:45-50)
28. Lelakon-Lelakon Anéh Nalika Sédané Gusti Yésus (Matéus 27:51-53)
29. Para Seksi Babagan Sédané Sang Kristus (Matéus 27:54-56)
30. Sang Kristus Kasarékaké (Matéus 27:57-61)
31. Pasaréané Gusti Diségel Lan Dijaga (Matéus 27:62-66)

PĚRANGAN 6 - WUNGUNĚ GUSTI KITA YĚSUS KRISTUS (Matéus 28:1-20)
1. Pasaréan Kosong lan Pangandikané Malaikat (Matéus 28:1-4)
2. Kayekténing Wunguné Panjenengané Kang Sinalib (Matéus 28:5-7)
3. Ngatingalipun Sang Kritus (Matéus 28:8-10)
4. Apus-apus Kang Ditindakaké Para Pinituwa Bangsa Yahudi (Matéus 28:11-15)
5. Sang Kristus ngetingal ana ing Galiléa lan Nitahaken Supaya Diwartakaké Menyang Saindering Jagad (Matéus 28:16-18)
6. Pangwasané Sang Kristus Kang Ora Winates (Matéus 28:18-19)
7. Christ’s Command to Preach to all the Nations (Matéus 28:19)
8. Dhawuh Sang Kristus Supaya Ambaptis (Matéus 28:19)
9. Dhawuhé Sang Kristus supaya Mulangaké Ngenani Carané Kasucékake (Matéus 28:20)
10. Prasetyané Sang Kristus anggoné Bakal Nganthi Para Pandhéréké (Matéus 28:20)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on January 27, 2022, at 10:13 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)