Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Javanese":
Home -- Javanese -- Matthew - 248 (Jesus Faces the Sanhedrin)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- JAVANESE -- Latin? -- Peul? -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Telugu -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

MATÉUS - MRATOBATA, KRATONĚ SANG KRISTUS WIS CEDHAK!
Sinau saka Injil Kristus miturut Matéus
PĚRANGAN 5 - KASANGSARAN LAN SĚDANĚ SANG KRISTUS (Matéus 26:1-27:66)

15. Gusti Yésus Ngadhep Sanhedrin (Matéus 26:57-68)


MATÉUS 26:65-68
65 Ing kono Imam Agung nyuwek pangagemané lan ngandika: “Wong iki nyenyamah Allah. Apa preluné nganggo seksi? Sapunika panjenengan sadaya sampun mireng anggenipun nyenyamah. 66 Kadospundi panimbang panjenengane?” Kabéh padha mangsuli:”Tiyang menika kedah kauukum pejah”. 67 Banjur padha ngidoni pasuryané lan ngatenmi; ana manéh kang napuni. 68 kanthi ngucap: “Heh, Kristus, coba kandkana marang aku kabéh, sapa kang napuk kowé?”
(Imamat 24:16, Yésaya 50:6, Yokanan 10:33, 19:7)

Sakwisé Gusti Yésus mratélakaké sipat keallahan Panjenengané lan nimbali para pemimpin bangsa- Panjenengané supaya mratobat, pracaya lan manembah, kanepsoné para pemimpin iku mumbul. Para pemimpin iku dadi nepsu banget lan nibakaké paukuman pati marang Panjenengané atas apa kang disebut “nyenyamah”, matrapi Panjenengané kanthi panguya-uya lan asor.

Dikaya alandhesan pranatané wong-wong Yahudi kudu nggebug wong kang nyenyamah langsung, lan kanthi mengkono iku nggambaraké yén wong-wong mau ora melu-melu ing sajroné kaluputan iku uga nampik nyenyamah. Sawetara wong ing antarané wong-wong Yahudi ngréméhaké Panjenengané nyebut Panjenengané “nabi” lan njaluk Panjenengané meca nanging mung guyon kemawon tanpa linandhesan pitados dhumateng Panjenengané.

Menapa panjenengané langkung saé tinimbang kaliyan wakile bangsa Yahudi ing antarané Sanhedrin? Apa panjenengan ngakoni yén Sang Manungsa Yésus Kristus iku Juru wilujeng, Putra Allah ingkang gesang? Utawa apa panjenengan nampik sipat keallahané lan panebusan Panjenengane? Sing ngati-ati! Jawaban panjenegnané bakal netepaké anané panjenengan ing sajroné kalanggengan.

PANDONGA: Kawula ngaturaken panuwun dhumateng Paduka, Gusti Yésus Kristus, awit Paduka tetep kendel wonten ngajengipun Sanhendrin ngantos wekdal ingkang dangu, lan selajengipun Paduka mratélakaken dhumateng tiyang-tiyang kapenuhan kaluhuran Paduka ing salebetipun satunggal pangandikan. Kawula manembah Paduka, pitados lan ngakeni bilih Paduka menika Putra Allah, gusti lan sang Juru wilujeng kawula. Paduka lenggah ing sisih kanan Rama Paduka lan badhé rawuh ing mega ing awang-awang ngadhili tiyang ingkang gesang lan ingkang pejah. Samukawis panguwaos ing suwarga lan ing bumi sampun diparingaken dhumateng Paduka. Kapenuhané manah kawula kanthi pembangun turut iman kanthi makaten kawula saget nyariyosaken dhumateng para mitra lan tangga kawula babagan asma Paduka lan bilih kraton Paduka badhé rawuh kanggé kaluhuran Allah, Sang Rama.

PITAKONAN

  1. Apa ta makna saka tembung kang dingandikaaké Gusti Yésus ing ngarepe Sanhedrin?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on January 27, 2022, at 09:05 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)