Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Armenian":
Home -- Armenian -- Matthew
This page in: -- Arabic -- ARMENIAN -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- Peul -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Telugu -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Next Book?

ՄԱՏԹԵՈՍ - Ապաշխարեք ՀԱՄԱՐ Թագավորության Քրիստոսի ձեռքի!

Սովորում է Ավետարանի Քրիստոսի ըստ Մատթեոս

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28

ՄԱՍ 1 - ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԵՒՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ (Մատթեոս 1:1 - 4:25)
A - ԻՆ ԵՒ ՄԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՍՈՒՍԻ (Մատթեոս 1:1 - 2:23)
1. Ծագում Հիսուսի (Մատթեոս 1:1-17)

2. Ծննդյան եւ Անվանարկելն Հիսուսի (Մատթեոս 1:18-25)


3. Այցելել եւ երկրպագել են Մագի (Մատթեոս 2:1-11)

4. Հերոդ ի փորձը սպանել Հիսուսին (Մատթեոս 2:12-23)


B - ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԿՐՏԻՉԸ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ (Մատթեոս 3:1-4:11)
1. Տհե բոլորը Ռ եպենտանցե (Մատթեոս 3:1-12)
2. Տհե մկրտություն Քրիստոսի (Մատթեոս 3:13-15)
3. Հռչակում է մինչեւ nity Սուրբ Երրորդություն (Մատթեոս 3:16-17)


4. Տհե գայթակղում Քրիստոսի ը հանդիսանում է Մեծ հաղթանակը (Մատթեոս 4:1-11)
C - ՔՐԻՍՏՈՍ ՍԿՍՎՈՒՄ Է ԳԱԼԻԼԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ (Մատթեոս 4:12-25)
1. Քրիստոսը Չոոսես Ցապերնաում որպես Րեսիդենցե (Մատթեոս 4:12-17)
2. Չրիստ Տհե Ցալլս ֆիրստ, Ճո Բ րոՏհերս տո Դիսցիպլեշիպ (Մատթեոս 4:18-22)
3. Ա Բեաուտիֆուլ Ացցոունտ է Փրկչի Մինիստրյ (Մատթեոս 4:23-25)


ՄԱՍ 2 - ՔՐԻՍՏՈՍ ՍՈՎՈՐԵՑՆՈՒՄ ԵՆ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԸ ԳԱԼԻԼԵԱՅԻ (Մատթեոս 5:1 - 18:35)

A - ՏՀԵ ՍԵՐՄՈՆ ՄԱՍԻՆ ԼԵՌԱՆ: ԱԲՈՈՒՏ ՏՀԵ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԴՐԱԽՏ (Մատթեոս 5:1 - 7:27) -- ԱՌԱՋԻՆ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԽՈՍՔԵՐՈՎ ՅԻՍՈՒՍԻ
ա) Բեատիտուդես (Մատթեոս 5:1-12)
բ) Նպատակը քարոզը վերաբերյալ Լեռան: Կիրառման օրենքի Աստծո (Մատթեոս 5:13-16)
գ) Անսխալականություն, եւ Ֆուլֆիլմենտ ՀՀ օրենքի Մովսեսի Օրենքում Քրիստոսի (Մատթեոս 5:17-20)
1. Մեր Պարտականությունները Ընդառաջ Տղամարդու (Մատթեոս 5:21-48)
ա) Արգելող սպանությունը ուղղված է հաշտեցման (Մատթեոս 5:21-26)
բ) Արգելող դավաճանություն կարեւորում եմ անաղարտությունը (Մատթեոս 5:27-32)
գ) Արգելող Ոատհս կարեւորում պատմում է ճշմարտությունը (Մատթեոս 5:33-37)
դ) Հեզություն հաղթահարում վրեժ (Մատթեոս 5:38-42)
ե) Ատելություն է թշնամիների փոխարինվում է սեր (Մատթեոս 5:43-48)


2. Մեր Պարտականությունները Ընդառաջ Աստծո (Մատթեոս 6:1-18)
ա) Ալմսգիվինգ գաղտնի (Մատթեոս 6:1-4)
բ) Աղոթքն է մենակություն (Մատթեոս 6:5-8)
գ) Տիրոջ Աղոտք (Մատթեոս 6:9-13)
դ) Անխուսափելի եմ հաշտեցման (Մատթեոս 6:14-15)
ե) Ծոմ պահելու Ջոյոուսլյ (Մատթեոս 6:16-18)
3. Հաղթանակը մեր չար մտադիր (Մատթեոս 6:19-7:6)
ա) Նա, ով հավաքում Փոխանցել իր համար պետք է ծառայելու Սատանային (Մատթեոս 6:19-24)
բ) Վստահելու են նախախնամության ձեր Երկնային Հոր (Մատթեոս 6:25-34)


գ) նա, ով գիտի իր Տիրոջ Դատավորն ինքը, ոչ թե ՈՒրիշ (Մատթեոս 7:1-6)
4. Տհե Ամփոփում հհ Սահմանադրության Երկնքի արքայության (Մատթեոս 7:7-27)
ա) Աղոտք Հավատի Աստծուն Հայր (Մատթեոս 7:7-11)
բ) Ոսկե կանոն (Մատթեոս 7:12)
գ) երկու ձեւերը (Մատթեոս 7:13-14)
դ) կեղծ մարգարեները (Մատթեոս 7:15-20)
ե) Օրենքի կիրառումը կողմից իշխանության Հոգու (Մատթեոս 7:21-23)
զ) Իմաստուն մարդն ու անխելք մարդ (Մատթեոս 7:24-29)

B - ՏՀԵ ՀՐԱՇՔՆԵՐ ՈՖ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՑԱՊԵՐՆԱՈՒՄ ԱՆԴ ՆՐԱ ՇՐՋԱԿԱՅՔՈՒՄ (Մատթեոս 8:1 - 9:35)
1. ՏՀԵ բորոտ բուժեց (Մատթեոս 8:1-4)
2. Քրիստոսը Հեալս որ հարյուրապետ է ծառայողին (Մատթեոս 8:5-13)
3. Պետրոսի մայրը-ի օրենքը բուժեց (Մատթեոս 8:14-17)
4. Սկզբունքները հետեւյալ Յիսուս (Մատթեոս 8:18-22)
5. Հիսուսը Ցալմս է փոթորկին եւ ալիքներն (Մատթեոս 8:23-27)
6. Հազար Դեվիլս գցել Ոուտ Երկու պատկանող տղամարդկանց (Մատթեոս 8:28-34)

7. Քրիստոսի մարմինը եւ զորություն է ներել եւ բուժել (Մատթեոս 9:1-8)
8. Կոչումը Մատթեոսի, որ հարկահավաք (Մատթեոս 9:9-13)
9. Մկրտիչ աշակերտներն Քուեստիոն աբոուտ ծոմ պահելու (Մատթեոս 9:14-17)
10. Ա Գիրլ բերել Վերադառնալ Կյանքի եւ կնոջ բուժեց (Մատթեոս 9:18-26)
11. Երկու կույր Տղամարդիկ եւ համր Մարդը բուժեց (Մատթեոս 9:27-34)
C - Ի ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻՆ ԵՆ ՀՂԵԼ Է ՔԱՐՈԶԵԼ ԵՒ ԾԱՌԱՅԵԼ (Մատթեոս 9:35 - 11:1)
1. Մեծ կարեկցանքն Քրիստոսի (Մատթեոս 9:35-38)

2. Կոչումը Տասներկու աշակերտներից (Մատթեոս 10:1-4)
3. ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՆՔԻ (Մատթեոս 10:5 - 11:1) -- ԵՐԿՐՈՐԴ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԽՈՍՔԵՐՈՎ ՅԻՍՈՒՍԻ
ա) հիմնարար սկզբունքները քարոզելու (Մատթեոս 10:5-15)
բ) ռիսկերի քարոզելու (Մատթեոս 10:16-25)
գ) Խրախուսական մեջտեղ Տրոուբլե (Մատթեոս 10:26-33)
դ) բաժնի հետեւանքով քարոզելու (Մատթեոս 10:34-39)
ե) բարձր նպատակը քարոզելու (Մատթեոս 10:40 - 11:1)

D - Ի ՀՐԵԱՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՆՀԱՎԱՏ ԹՇՆԱՄԱՆՔ ՅԻՍՈՒՍԻ (Մատթեոս 11:2 - 18:35)
1. Տհե ջոջերը հրեաների Մերժել Քրիստոսի (Մատթեոս 11:2-12:50)
ա) Հիսուսի պատասխանը Մկրտիչ աշակերտներն (Մատթեոս 11:2-19)
բ) Յիսուս Րեբուկես է անհավատ Քաղաքներ (Մատթեոս 11:20-24)
գ) հայտարարություն այն միասնության Սուրբ Երրորդություն (Մատթեոս 11:25-27)
դ) Ինվիտատիոն հանգստանալու Քրիստոսով (Մատթեոս 11:28-30)

ե) այն աշակերտները արիություն ղեկավարները հացահատիկի վրա Կիրակի (Մատթեոս 12:1-8)
զ) Հեալինգ է Ւիտհերեդ ձեռքը Կիրակի եւ հողամաս սպանել Հիսուսին (Մատթեոս 12:9-21)
է) Ոֆ հայհոյանք դեմ Սուրբ Հոգով (Մատթեոս 12:22-37)
ը) Նշան մարգարեի Ջոնաս (Մատթեոս 12:38-45)
թ) Հիսուսի ճշմարիտ հարազատները (Մատթեոս 12:46-50)

2. ՀՈԳԵՒՈՐ ԱՃԸ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՆՔԻ: ՔՐԻՍՏՈՍ ՍՈՎՈՐԵՑՆՈՒՄ ԵՆ ԱՌԱԿՆԵՐ (Մատթեոս 13:1-58) -- ԵՐՐՈՐԴ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԽՈՍՔԵՐՈՎ ՔՐԻՍՏՈՍԸ
ա) այլաբանություն է սերմնացան (Մատթեոս 13:1-23)
բ) Այլաբանություն է Տարես ոլորտում (Մատթեոս 13:24-30 եւ 36-43)
գ) Այլաբանություն է մանանեխ սերմի եւ առակ է թթխմոր (Մատթեոս 13:31-35)
դ) Այլաբանություն է թաքնված գանձ ու առակ - ից որ Պեարլ Մեծ Գների (Մատթեոս 13:44-46)
ե) Զուտ Դերերում ծովը ժողովուրդների (Մատթեոս 13:47-53)
զ) Յիսուս Նազովրեցին Մերժված է (Մատթեոս 13:54-58)

3. Հիսուսի Նախարարության ԵՎ Շրջագայություն (Մատթեոս 14:1 - 17:27)
ա) վախճանվեց Ջոհն Մկրտիչ (Մատթեոս 14:1-12)
բ) կերակրեց հինգ հազար (Մատթեոս 14:13-21)
գ) Հիսուսը քայլում է ծովը (Մատթեոս 14:22-27)
դ) Պետեր Սինկս Դուն է Լակե (Մատթեոս 14:28-36)

ե) կեղտոտում շրջանակներում եւ առանց (Մատթեոս 15:1-9)
զ) դուրս Սրտի Շարունակել չար մտքերը (Մատթեոս 15:10-20)
է) Այդ Պհոենիցիան Կնոջ Գրեատ Հավատք Ցուցադրվում է իր խոնարհության (Մատթեոս 15:21-28)
ը) Չորս հազար Մեն կերակրում (Մատթեոս 15:29-39)

թ) Հիսուսը վրա ֆանատիզմ եւ Շալլունեսս (Մատթեոս 16:1-12)
ժ) Պետեր ծանոթյություններ որոշիչ խոստովանում Իոն է Հիսուսի աստվածության (Մատթեոս 16:13-16)
ի) Տրուե Հավատքը նվեր է Հոր հայտնության (Մատթեոս 16:17-20)
լ) Հիսուսը առաջին Պրեդիցտիոն Նրա մահվան եւ Հարությունից (Մատթեոս 16:21-28)

խ)  Տհե կերպարանափոխում Հիսուսի մասին լեռան իր Հաղորդագրություն Մատթեոսի (Մատթեոս 17:1-8)
ծ) Հետեւյալ հարցերի Եղիան է խոստացել Գալուստը (Մատթեոս 17:9-13)
կ) Տհե Բոյ էպիլեպտիկ բուժվում (Մատթեոս 17:14-21)
հ) Հիսուսի երկրորդ Նրա մահվան եւ Հարությունից (Մատթեոս 17:22-27)

4. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՍՏՎԱԾ (Մատթեոս 18:1-35) -- ՉՈՐՐՈՐԴ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ Է ՔՐԻՍՏՈՍԻ
ա) Աշակերտները է Պրիդե իսկ մանկական խոնարհության (Մատթեոս 18:1-14)
բ) Փոխադարձ Ներումը թվում եխպայրների (Մատթեոս 18:15-17)
գ) Արգելում ու վանող է Քրիստոսի անունով (Մատթեոս 18:18-20)
դ) Անսահման ներվի եսս (Մատթեոս 18:21-22)
ե) Տհե այլաբանություն է ՈՒնֆորգիվինգ ծառայողի (Մատթեոս 18:23-35)

ՄԱՍ 3 - ՀԻՍՈՒՍԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Է ՀՈՐԴԱՆԱՆԻ ՎԵԼԼԻ ԻՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄ (Մատթեոս 19:1 - 20:34)
1. Կարգը համապատասխանում իրականությանը ամուսնության (Մատթեոս 19:1-6)
2. Իսկ մեղքը ամուսնալուծության (Մատթեոս 19:7-9)
3. Ձեռնպահ է ամուսնության հանուն Քրիստոսի նախարարությունը (Մատթեոս 19:10-12)
4. Քրիստոսը սիրում եւ օրհնում է փոքր երեխաների (Մատթեոս 19:13-15)
5. Տհե Րիչ Յոունգ Կին եւ վտանգի հարստությամբ (Մատթեոս 19:16-22)
6. Կարող ա Րիչ Ման Մուտքագրեք Երկնային? (Մատթեոս 19:23-26)
7. Իսկ աշխատավարձը, ովքեր են հետապնդում են Քրիստոսի սակե (Մատթեոս 19:27-30)

8. Իսկ աշխատավարձը հավասար բոլոր բանվորների (Մատթեոս 20:1-16)
9. Հիսուսի Երրորդ Պրեդիցտիոն Նրա մահը եւ Հարության (Մատթեոս 20:17-19)
10. Ստուպիդ Պրիդե թվում Հիսուսի հետեւորդների (Մատթեոս 20:20-23)
11. Ով է ամենամեծ ու Ով է առնվազն (Մատթեոս 20:24-28)
12. Երկու կույր Մեն ստանալ նրանց տեսնել Ջերիչո (Մատթեոս 20:29-34)

ՄԱՍ 4 - ՀԻՍՈՒՍԻ ՎԵՐՋԻՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ԵՐՈՒՍԱՂԵՄԻ (Մատթեոս 21:1 - 25:46)
A - ՎԵՃԸ ՏԱՃԱՐՈՒՄ (Մատթեոս 21:1 - 22:46)
1. Հիսուսի մտնելու Ջերուսալեմ (Մատթեոս 21:1-9)
2. Հիսուսը Ցլեանսես Տաճարի (Մատթեոս 21:10-17)
3. Տհե ՈՒնֆրուիտֆուլ թզենի անիծված (Մատթեոս 21:18-22)
4. Հիսուսը կասկածի տակ է ավագանու հրեաների (Մատթեոս 21:23-27)
5. Հիսուսը տալիս չորս առակներ (Մատթեոս 21:28 - 22:14)
ա) Այլաբանություն է երկու որդիները (Մատթեոս 21:28-32)
բ) Այլաբանություն է չար Վինեդրեսսերս (Մատթեոս 21:33-41)
գ) Առակ մասին խոչընդոտ (Մատթեոս 21:42-46)

դ) Առակ Մեծ հարսանեաց խնջույքին (Մատթեոս 22:1-14)
6. Բաները, որոնք Կեսարի կողմից, եւ այդ որ Աստծո (Մատթեոս 22:15-22)
7. Ի Հարության նրանք ոչ ամուսնանալ, ոչ տրված են ամուսնությունից (Մատթեոս 22:23-33)
8. Մեծ պատվիրանը (Մատթեոս 22:34-40)
9. Քրիստոսն է: Տերը (Մատթեոս 22:41-46)

B - ՔՐԻՍՏՈՍ ՐԵԲՈՒԿԵՍ ԵՎ ԶԳՈՒՇԱՑՆՈՒՄ Է ՀՐԵԱԿԱՆ ՀՈԳԵՎՈՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԸ (Մատթեոս 23:1-39) -- ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԽՈՍՔԵՐՈՎ ՅԻՍՈՒՍԻ
1. Նկատողություն է Սցրիբես եւ Փարիսեցիների (Մատթեոս 23:1-7)
2. Տհե խոնարհության հավատարիմ դասավանդողների (Մատթեոս 23:8-12)
3. Առաջին դժբախտություն է Սցրիբես եւ Փարիսեցիների (Մատթեոս 23:13)
4. Երկրորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:14)
5. Երրորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:15)
6. Չորրորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:16-22)
7. Հինգերորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:23-24)
8. Վեցերորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:25-26)
9. Յոթերորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:27-28)
10. Տհե ութերորդ դժբախտություն (Մատթեոս 23:29-33)
11. Հիսուսի մասին մարգարեությունը Երուսաղեմի (Մատթեոս 23:34-36)
12. Տհե Հարդհեարտեդնեսս ժողովրդի Երուսաղեմի առջեւ Քրիստոսի ողորմության եւ կարեկցանքի (Մատթեոս 23:37-39)

C - ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՔԱՐՈԶ ՄԱՍԻՆ ԼԵՌԱՆ ՄԱՍԻՆ ՁԻԹԱՊՏՈՒՂ (Մատթեոս 24:1-25:46) -- ՏՀԵ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ ԽՈՍՔԵՐԻՆ ՀԻՍՈՒՍԻ
1. Քրիստոսը թողնում տաճարը (Մատթեոս 24:1-2)
2. Աշակերտները է ժէ ուեստիոնս (Մատթեոս 24:3)
3. Վերցրեք ուշադրություն են դարձնում, որ որեւէ մեկը Դեցեիվես Դուք (Մատթեոս 24:4-5)
4. Աստծո խիստ վրդովմունք նվազում է տղամարդկանց (Մատթեոս 24:6-8)
5. Նրանք հանդես կգա քեզ մինչեւ տառապանքով լի (Մատթեոս 24:9-14)
6. Երուսաղեմի կործանման (Մատթեոս 24:15-22)
7. Կեղծ Չրիստս (Մատթեոս 24:23-26)
8. Այն հստակ նշաններ Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը (Մատթեոս 24:27-31)
9. Տհե Ենդ այն աշխարհների (Մատթեոս 24:32-36)
10. Փրկության հավատացյալներին (Մատթեոս 24:37-41)
11. Դիտեք (Մատթեոս 24:42-51)

12. Տհե այլաբանություն է իմաստուն ու անխելք Վիրգինս (Մատթեոս 25:1-13)
13. Տհե այլաբանություն է տաղանդների (Մատթեոս 25:14-30)
ա) Արդյոք Դուք Շնորհալի (Մատթեոս 25:14-18)
բ) Տերը Պարգեւներ հավատացյալներին (Մատթեոս 25:19-23)
գ) Տեր Դատավորը, որ ծույլ ծառայողը (Մատթեոս 25:24-30)
14. Քրիստոսը Հավերժական Դատավոր (Մատթեոս 25:31-33)
15. Քրիստոսի վճիռն իր սիրող հետեւորդներ (Մատթեոս 25:34-40)
16. Դատավորի վճիռն է չար նորերը (Մատթեոս 25:41-46)

ՄԱՍ 5 - ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՍՈՒՖՖԵԻՆԳՍ ԵՎ ՄԱՀՎԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ (Մատթեոս 26:1 - 27:66)
1. Հիսուսը Պրոպհեսիես նրա մահից (Մատթեոս 26:1-2)
2. Տհե խորհրդակցություն է Հիսուսին (Մատթեոս 26:3-5)
3. Տհե Շրոուդինգ Քրիստոսի (Մատթեոս 26:6-13)
4. Տհե դավաճանություն է Հուդա (Մատթեոս 26:14-16)
5. Նախապատրաստում Պասսովեր (Մատթեոս 26:17-19)
6. Հռչակագիրը, որ առաջիկա դավաճանություն (Մատթեոս 26:20-25)
7. Առաջին Տիրոջ Ընթրիք (Մատթեոս 26:26-29)
8. Հիսուսի կանխատեսումներն իր ճանապարհով դեպի Գետհսեմանե (Մատթեոս 26:30-35)
9. Քրիստոսի աղոթքն է Գետհսեմանե (Մատթեոս 26:36-38)
10. Հիսուսի Պայքար Նրա աղոթքի (Մատթեոս 26:39)
11. Աղոթեք Լեստ Դուք մտնում Ռեպորտաժ (Մատթեոս 26:40-41)
12. Հիսուսի ամբողջ ներկայացում է Իր Հոր կամքը (Մատթեոս 26:42-46)
13. Հիսուսը ձերբակալվել (Մատթեոս 26:47-50)
14. Հիսուսն Իր Հեալս հարձակվող ականջը (Մատթեոս 26:51-56)
15. Յիսուս կանգնած էր Սանհեդրին (Մատթեոս 26:57-68)
16. Պետեր Եվրատեսիլ Քրիստոսին (Մատթեոս 26:69-75)

17. Հիսուսը ենք, որ նահանգապետի (Մատթեոս 27:1-2)
18. Վերջ ի Տրաիտոր (Մատթեոս 27:3-5)
19. Այն ունի իր մարգարեության իրականացումը: Ինչ վերաբերում է Գինը դավաճանություն (Մատթեոս 27:6-10)
20. Հիսուսը նաեւ Հռոմեական քաղաքացիական դատարանի `որ կասկածում Հիսուսի Կինգշիպ (Մատթեոս 27:11-14)
21. Տհե Ընտրելով որպես ապստամբ (Մատթեոս 27:15-23)
22. Նրանք անիծված իրենց եւ իրենց երեխաներին (Մատթեոս 27:24-26)
23. Տհե Րոման Զինվորները ծաղրում Հիսուսը (Մատթեոս 27:27-30)
24. Սիմոն Ցյրենե Արջուկներ Հիսուսի խաչի (Մատթեոս 27:31-34)
25. Սուրբ մեկ անգամ խաչված միջեւ Րոբբերս (Մատթեոս 27:35-38)
26. Տհե Ոֆֆիցիալ հայհոյանք (Մատթեոս 27:39-44)
27. Այն Ֆրունս Աստծո եւ բնության վերաբերյալ խաչված (Մատթեոս 27:45-50)
28. Տարօրինակ իրադարձություններ են մահվան Հիսուսի (Մատթեոս 27:51-53)
29. Վկաները համար մահվան Քրիստոսի (Մատթեոս 27:54-56)
30. Տհե հուղարկավորությունը Քրիստոսի (Մատթեոս 27:57-61)
31. Շիրմաքարին կնքված եւ Հսկվող (Մատթեոս 27:62-66)

ՄԱՍ 6 - ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՐ ՏԵԱՌՆ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍ (Մատթեոս 28:1-20)
1. Տհե Դատարկ շիրիմ ու հրեշտակը խոսքերը (Մատթեոս 28:1-4)
2. Սահմանված Հարության է խաչված (Մատթեոս 28:5-7)
3. Արտաքին տեսքը ժե զ քրիստոս (Մատթեոս 28:8-10)
4. Որ հնարք է ավագանու հրեաների (Մատթեոս 28:11-15)
5. Արտաքին տեսքը Քրիստոսի եւ Գալիլեայի Նրա հրաման քարոզելու աշխարհին (Մատթեոս 28:16-18)
6. իսկ անսահմանափակ իշխանություն Քրիստոսի (Մատթեոս 28:18-19)
7. Քրիստոսի հրաման քարոզելու բոլոր Ազգերի (Մատթեոս 28:19)
8. Քրիստոսի Հրահանգ է մկրտել (Մատթեոս 28:19)
9. Քրիստոսի հրաման սովորեցնել Սանցտիֆիցատիոն (Մատթեոս 28:20)
10. Քրիստոսի խոստում հետ լինել նրա հետեւորդները (Մատթեոս 28:20)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 13, 2013, at 08:49 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)