Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Matthew
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- HAUSA -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- Peul -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Next Book?

MATIYU - KU TUBA, DOMIN MULKIN ALLAH YA KUSANTO!

Nazarin cikin Bisharar Almasihu bisa ga Matiyu

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28

KASHI NA 1 - LOKACIN MAGANA A CIKIN HIDIMAR KRISTI (Matiyu 1:1 - 4:25)
A - BHAIHUWARSA DA YARON YESU (Matiyu 1:1 - 2:23)
1. Asalin Yesu (Matiyu 1:1-17)
2. Haihuwa da Sunan Yesu (Matiyu 1:18-25)


3. Ziyara da Bautar Masanan (Matiyu 2:1-11)
4. Herodoƙarin Hirudus na Kashe Yesu (Matiyu 2:12-23)


B - YAHAYA MAI BAFTISMA YA SHIRYA HANYAR ALMASIHU (Matiyu 3:1 - 4:11)
1. Kira zuwa ga tuba (Matiyu 3:1-12)
2. Baftismar Almasihu (Matiyu 3:13-15)
3. Sanarwa da Dayantakan Triniti Mai Tsarki (Matiyu 3:16-17)


4. Jarrabawar Kristi da Babban Nasararsa (Matiyu 4:1-11)
C - KRISTI YA FARA HIDIMARSA TA GALILIYA (Matiyu 4:12-25)
1. Kristi ya zaɓi Kafarnahum a Matsayin Mazauni (Matiyu 4:12-17)
2. Kristi Ya Kirayi Brothersan Uwan Biyu Na Farko Su Zama Almajiran (Matiyu 4:18-22)
3. Kyakkyawan Lissafi na Hidimar Mai Ceto (Matiyu 4:23-25)


KASHI NA 2 - KRISTI YANA KOYARWA DA HIDIMA A GALILI (Matiyu 5:1 - 18:35)
A - HUDUBA AKAN DUKA: GAME DA TSARIN MULKIN MULKIN NA SAMA (Matiyu 5:1 - 7:27) -- NA FARKO TARIN KALMOMIM YESU
a) Farin ciki (Matiyu 5:1-12)
b) Manufar Huduba akan Dutse: Amfani da Dokar Allah (Matiyu 5:13-16)
c) Rashin Tabbatarwa da Cika Shari'ar Musa a cikin Dokar Kristi (Matiyu 5:17-20)
1. Ayyukanmu Game Da Maza (Matiyu 5:21-48)
a) Haramta kisan kai da Neman sulhu (Matiyu 5:21-26)
b) Haramun Zina Tana Neman Tsarkakewa (Matiyu 5:27-32)
c) Hana Rantsuwa Yana Nuna Fadin Gaskiya (Matiyu 5:33-37)
d) Tawali'u Ya Ci Nasara Kan Fansa (Matiyu 5:38-42)
e) An Sauya atiyayya da Makiya da kaurna (Matiyu 5:43-48)


2. Ayyukanmu Game Da Allah (Matiyu 6:1-18)
a) Yin Sadaka a Sirri (Matiyu 6:1-4)
b) Addu'a cikin Kadaici (Matiyu 6:5-8)
c) Addu'ar Ubangiji (Matiyu 6:9-13)
d) Neman Wajibi da Sulhu (Matiyu 6:14-15)
e) Yin azumi da farin ciki (Matiyu 6:16-18)
3. Nasara Akan Sharrinmu (Matiyu 6:19-7:6)
a) Duk Wanda Ya Tarawa Kansa Kudi To Zai Bautar da Shaidan (Matiyu 6:19-24)
b) Dogaro da Tabbacin Ubanku na Sama (Matiyu 6:25-34)


c) Wanda Ya San Ubangijinsa, Yake Hukunta Kansa, ba Wasu ba (Matiyu 7:1-6)
4. Takaitaccen Tarihin Shugaba Na Mulkin Sama (Matiyu 7:7-27)
a) Addu'ar Bangaskiya ga Allah Uba (Matiyu 7:7-11)
b) Dokar Zinare (Matiyu 7:12)
c) Hanyoyi biyu (Matiyu 7:13-14)
d) Annabawan Qarya (Matiyu 7:15-20)
e) Aiwatar da Doka ta Ikon Ruhu (Matiyu 7:21-23)
f) Mutumin Mai Hikima da Wawa (Matiyu 7:24-29)

B - MU'UJIZAR KRISTI A KABILA DA ITA GASKIYA (Matiyu 8:1 - 9:35)
1. Warkar da Kuturta (Matiyu 8:1-4)
2. Kristi ya Warkar da Bawan Baƙin (Matiyu 8:5-13)
3. Surukar Bitrus ta Warkar (Matiyu 8:14-17)
4. Ka'idodin Bin Yesu (Matiyu 8:18-22)
5. Yesu Yana Sanya Hadari da Ruwa? (Matiyu 8:23-27)
6. Shedanu Dubu Sun Fitar Da Maza Biyu (Matiyu 8:28-34)

7. Ikon Kristi da Ikon yin gafara da warkarwa (Matiyu 9:1-8)
8. Kiran Matiyu, Mai karɓan Haraji (Matiyu 9:9-13)
9. Almajiran Baftisma Tambaya akan Azumi (Matiyu 9:14-17)
10. Budurwa Ta Dawo Daga Rayayye kuma mace ta warke (Matiyu 9:18-26)
11. Makafi Guda biyu da Bebe Sun Warkar (Matiyu 9:27-34)
C - ANA FITAR DA ALMAJIRAI GOMA SHA BIYU WA'AZI DA HIDIMA (Matiyu 9:35 - 11:1)
1. Babban Tausayin Kristi (Matiyu 9:35-38)

2. Kiran Almajirai Sha Biyu (Matiyu 10:1-4)
3. HANYOYIN YADAWA MULKIN SAMA (Matiyu 10:5 - 11:1) -- NA BIYU NA MAGANAR YESU
a) Ka'idojin Wa'azi (Matiyu 10:5-15)
b) Hadarin Wa'azi (Matiyu 10:16-25)
c) Karfafa gwiwa a Cikin Matsala (Matiyu 10:26-33)
d) Rabuwa a Matsayin Sakamakon Wa'azi (Matiyu 10:34-39)
e) Maɗaukakin Manufa na Wa'azi (Matiyu 10:40-11:1)

D - YAHUDAWA MARASA IMANI DA KIYAYYARSU GA YESU (Matiyu 11:2 - 18:35)
1. Dattafan Yahudawa Sun K'i Kristi (Matiyu 11:2 - 12:50)
a) Amsar Yesu ga Almajiran Baptist (Matiyu 11:2-19)
b) Yesu Ya La'anci Garuruwan Kafirai (Matiyu 11:20-24)
c) Bayanin Dayantakan Triniti Mai Tsarki (Matiyu 11:25-27)
d) Gayyatar zuwa Hutu cikin Kristi (Matiyu 11:28-30)

e) Almajirai Suna Tsinke Kan Hatsi a ranar Asabat (Matiyu 12:1-8)
f) Warkar da Shanye Hannu a ranar Asabat da kuma makircin kashe Yesu (Matiyu 12:9-21)
g) Of Blasphemy Against the Holy Spirit (Matiyu 12:22-37)
h) Alamar Annabi Jonas (Matiyu 12:38-45)
i) Dangin Yesu na Gaskiya (Matiyu 12:46-50)

2. GIRMAN RUHU NA MULKIN NA SAMA: KRISTI KOYARWA A CIKIN MISALAI (Matiyu 13:1-58) -- NA UKU TARIN KALMOMIN KRISTI
a) Misalin Mai Shuka (Matiyu 13:1-23)
b) Misalin Gogu a Filin (Matiyu 13:24-30 da 36-43)
c) Misalin thean mustard da Misalin Yisti (Matiyu 13:31-35)
d) Misalin Taskar Boye da Misali na Lu'ulu'u Mai Girma (Matiyu 13:44-46)
e) Castididdigar Netira Cikin Tekun Mutane (Matiyu 13:47-53)
f) An ƙi Yesu a Nazarat (Matiyu 13:54-58)

3. HIDIMAR YESU DA TAFIYA (Matiyu 14:1 - 17:27)
a) Mutuwar Yahaya Maibaftisma (Matiyu 14:1-12)
b) Ciyar da Dubu Biyar (Matiyu 14:13-21)
c) Yesu Yana Tafiya a kan Teku (Matiyu 14:22-27)
d) Bitrus Ya Fadi ƙasa a cikin Tafkin (Matiyu 14:28-36)

e) Kazantar Ciki da Babu (Matiyu 15:1-9)
f) Daga Zuciya ne Miyagun Tunani suke Ciki (Matiyu 15:10-20)
g) Bangaskiyar Mace Phoenicia Da Aka Nuna ta tawali'u (Matiyu 15:21-28)
h) Maza dubu huɗu suka ciyar (Matiyu 15:29-39)

i) Yesu Ya Kai Hankalin Son Zuciya da Rashin Shawara (Matiyu 16:1-12)
j) Tabbatacciyar Iƙirari game da Allahntakar Yesu (Matiyu 16:13-16)
k) Bangaskiya na Gaskiya Kyauta ne na Wahayin Uba (Matiyu 16:17-20)
l) Hasashen farko na Yesu game da Mutuwarsa da tashinsa daga matattu (Matiyu 16:21-28)

m) Sake kamannin Yesu a kan Dutsen Harmon (Matiyu 17:1-8)
n) Bayyanarwar Alkawarin Zuwan Iliya (Matiyu 17:9-13)
o) Yarinya mai farfadiya ya warke (Matiyu 17:14-21)
p) Hasashen Yesu na Biyu game da Mutuwarsa da Tashin Sa (Matiyu 17:22-27)

4. K'A'IDOJIN AIKI NA MULKIN ALLAH (Matiyu 18:1-35) -- KASHI NA HUDU NA KALMOMIN KRISTI
a) Alfaharin Almajiran da Tawali’un Yara (Matiyu 18:1-14)
b) Gafartawa tsakanin Yan Uwa (Matiyu 18:15-17)
c) Haramtawa da Haramtawa cikin sunan Kristi (Matiyu 18:18-20)
d) Gafarta mara iyaka (Matiyu 18:21-22)
e) Misalin Bawan nan Mai Gafartawa (Matiyu 18:23-35)

KASHI NA 3 - HIDIMAR YESU A KWARIN JORDAN A LOKACIN TAFIYARSA ZUWA JERUSALEM (Matiyu 19:1 - 20:34)
1. Tsarin Aure na Gaskiya (Matiyu 19:1-6)
2. Zunubin Saki (Matiyu 19:7-9)
3. Nisantar daga Aure don Matsayin Hidimar Kristi (Matiyu 19:10-12)
4. Kristi yana kaunar ya Albarkaci yara ƙanana (Matiyu 19:13-15)
5. Matashin Attajiri da Hadarin Arziki (Matiyu 19:16-22)
6. Mai Arziki Zai Iya Shiga Aljanna? (Matiyu 19:23-26)
7. Hakkin Wadanda Ake Tsanantawa domin Almasihu (Matiyu 19:27-30)

8. Daidaitan Albashi ga Duk Ma'aikaci (Matiyu 20:1-16)
9. Hasashen Yesu na Uku na mutuwarsa da tashinsa daga matattu (Matiyu 20:17-19)
10. Girman kai mai wayo tsakanin Mabiyan Yesu (Matiyu 20:20-23)
11. Wanene Mafi Girma Kuma Wanene Mafi Ƙanƙanta? (Matiyu 20:24-28)
12. Wasu Makafi Biyu Sun Gani A Jericho (Matiyu 20:29-34)

KASHI NA 4 - HIDIMAR YESU TA ƘARSHE A CIKIN URUSHALIMA (Matiyu 21:1 - 25:46)
A - MUHIMMANCI A TABILI (MATIYU 21:1 - 22:46)
1. Shigar Yesu zuwa Urushalima (Matiyu 21:1-9)
2. Yesu Yana Tsabtace Haikali (Matiyu 21:10-17)
3. An la'anta itacen ɓaure marar 'ya'ya (Matiyu 21:18-22)
4. Dattawan Yahudawa sun yi wa Yesu Tambaya (Matiyu 21:23-27)
5. Yesu Ya Ba da Misalai Hudu (Matiyu 21:28 - 22:14)
a) Misalin Sa Twoan Biyu (Matiyu 21:28-32)
b) Misalin Mugayen Masu Noman (Matiyu 21:33-41)
c) Misali game da Tashin Hankali (Matiyu 21:42-46)

d) Misalin Babban Bukin Bikin aure (Matiyu 22:1-14)
6. Abubuwan da ke na Kaisar, da na Allah (Matiyu 22:15-22)
7. A tashin Alkiyama ba sa aure ko a ba su Aure (Matiyu 22:23-33)
8. Babban Doka (Matiyu 22:34-40)
9. Kristi shine Ubangiji (Matiyu 22:41-46)

B - KRISTI YANA RADDI DA GARGADI GA YAHUDAWA SHUGABANNIN RUHU (MATIYU 23:1-39) -- TARIN NA BIYAR NA KALMOMIN YESU
1. Tsawatawa Marubuta da Farisawa (Matiyu 23:1-7)
2. Tawali'un Malamai masu aminci (Matiyu 23:8-12)
3. Kaiton Farko ga Malamai da Farisawa (Matiyu 23:13)
4. Kaito na Biyu (Matiyu 23:14)
5. Kaito na Uku (Matiyu 23:15)
6. Kaito na Hudu (Matiyu 23:16-22)
7. Kaito na Biyar (Matiyu 23:23-24)
8. Kaito na Shida (Matiyu 23:25-26)
9. Kaito na Bakwai (Matiyu 23:27-28)
10. Kaito na Takwas (Matiyu 23:29-33)
11. Annabcin Yesu game da Urushalima (Matiyu 23:34-36)
12. Taurin Zuciyar Mutanen Urushalima a Gaba na jinƙan Kristi da Tausayi (Matiyu 23:37-39)

C - HUDUBAR KRISTI A DUTSEN ZAFI (MATIYU 24:1-25:46) -- TARIN NA KALMOMIN YESU NA SHIDA
1. Kristi ya bar Haikali (Matiyu 24:1-2)
2. Tambayoyin Almajiran (Matiyu 24:3)
3. Ku kula kada wani ya yaudare ku (Matiyu 24:4-5)
4. Fushin Allah Yana Fuska a Kan Mutane (Matiyu 24:6-8)
5. Za su kuɓutar da ku zuwa ƙunci (Matiyu 24:9-14)
6. Halakar Urushalima (Matiyu 24:15-22)
7. Kiristocin karya (Matiyu 24:23-26)
8. Bayyana Alamomin Zuwan Kristi na Biyu (Matiyu 24:27-31)
9. Ƙarshen Duniya (Matiyu 24:32-36)
10. Ceton Muminai (Matiyu 24:37-41)
11. Tsaro! (Matiyu 24:42-51)

12. Misalin Budurwai Masu Hikima da Wawaye (Matiyu 25:1-13)
13. Misalin Masu Basirar (Matiyu 25:14-30)
a) Kana da Hazaka? (Matiyu 25:14-18)
b) Ubangiji yana saka wa masu aminci (Matiyu 25:19-23)
c) Ubangiji yana shar'anta Bawa Mai Rago (Matiyu 25:24-30)
14. Kristi shine Alƙali na har abada (Matiyu 25:31-33)
15. Hukuncin Kristi akan Mabiyansa masu kauna (Matiyu 25:34-40)
16. Hukuncin Alƙali akan Mugaye (Matiyu 25:41-46)

KASHI NA 5 - WAHALAR KRISTI DA MUTUWA (Matiyu 26:1 - 27:66)
1. Yesu yayi annabcin mutuwarsa (Matiyu 26:1-2)
2. Shawarar Yesu (Matiyu 26:3-5)
3. Rufin Kristi (Matiyu 26:6-13)
4. Ha'incin Yahuza (Matiyu 26:14-16)
5. Shirya Idin Ƙetarewa (Matiyu 26:17-19)
6. Sanarwar Ha'inci Mai Zuwa (Matiyu 26:20-25)
7. Jibin Ubangiji na Farko (Matiyu 26:26-29)
8. Hasashen Yesu akan Hanyarsa ta Gethsemane (Matiyu 26:30-35)
9. Addu'ar Almasihu a Gatsemani (Matiyu 26:36-38)
10. Gwagwarmayar da Yesu yayi cikin Addu'arsa (Matiyu 26:39)
11. Ku Yi Addu'a Kada Ku Shiga Cikin Jarabawa (Matiyu 26:40-41)
12. Mutuwar Yesu ga Uban Ubansa (Matiyu 26:42-46)
13. An Kama Yesu (Matiyu 26:47-50)
14. Yesu Ya Warkar da Kunnen Maharinsa (Matiyu 26:51-56)
15. Yesu Yana Fuskantar Sanhedrin (Matiyu 26:57-68)
16. Bitrus ya ƙaryata Kristi (Matiyu 26:69-75)

17. An Ba da Yesu ga Gwamna (Matiyu 27:1-2)
18. Ƙarshen mayaudari (Matiyu 27:3-5)
19. Annabcin yana da cikawarsa: Game da farashin cin amana (Matiyu 27:6-10)
20. Yesu a gaban Kotun Ƙasar Roma: Shakku game da Sarautar Yesu (Matiyu 27:11-14)
21. Zaɓin Mai Tawaye (Matiyu 27:15-23)
22. Sun La'anci Kansu da 'Ya'yansu (Matiyu 27:24-26)
23. Sojojin Roma suna yi wa Yesu ba'a (Matiyu 27:27-30)
24. Saminu Bakurane ya ɗauki gicciyen Yesu (Matiyu 27:31-34)
25. An Gicciye Mai Tsarki Tsakanin Roban fashi biyu (Matiyu 27:35-38)
26. Sabo na hukuma (Matiyu 27:39-44)
27. Furannin Allah da Yanayin akan Gicciye (Matiyu 27:45-50)
28. Abubuwan Al'ajabi a Mutuwar Yesu (Matiyu 27:51-53)
29. Shaidu don Mutuwar Kristi (Matiyu 27:54-56)
30. Jana'izar Kristi (Matiyu 27:57-61)
31. An Rufe Kabarin Kuma An Kiyaye Shi (Matiyu 27:62-66)

KASHI NA 6 - TASHIN TASHI NA UBANGIJINMU YESU KRISTI (Matiyu 28:1-20)
1. Kabarin da babu komai da kalmomin Mala'ikan (Matiyu 28:1-4)
2. Qaddara Tashin gicciye (Matiyu 28:5-7)
3. Bayyanar Almasihu (Matiyu 28:8-10)
4. Ƙarfin Dattijon Yahudawa (Matiyu 28:11-15)
5. Bayyanar Almasihu a Galili da Umurninsa zuwa Yi Wa’azi ga Duniya (Matiyu 28:16-18)
6. Ikon Kristi marar iyaka (Matiyu 28:18-19)
7. Umurnin Kristi na yin wa’azi ga dukan al’ummai (Matiyu 28:19)
8. Umurnin Kristi na Yin Baftisma (Matiyu 28:19)
9. Umurnin Kristi don Koyar da tsarkakewa (Matiyu 28:20)
10. Alkawarin Kristi na kasancewa tare da mabiyansa (Matiyu 28:20)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on December 16, 2021, at 03:22 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)