Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Azeri":
Home -- Azeri -- Matthew
This page in: -- Arabic -- Armenian -- AZERI -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- Peul -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Telugu -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Next Book?

MATTA - Tövbə edin! Çünki Səmavi Padşahlıq yaxınlaşıb

Mattanın nəql etdiyi Müjdə üzərində düşüncələr

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28

BİRİNCİ HİSSƏ - MƏSİHİN XİDMƏTİNİN BAŞLANĞICINA QƏDƏRKİ HƏYATI (Matta 1:1 - 4:25)
A - İSANIN DOĞULMASI VƏ UŞAQLIĞI (Matta 1:1 - 2:23)
1. İsanın nəsil şəcərəsi (Matta 1:1-17)
2. İsanın doğulması və adının verilməsi (Matta 1:18-25)


3. Münəccimlərin səcdə qılması (Matta 2:1-11)
4. Hirodun İsanı öldürmək cəhdi (Matta 2:12-23)


B - VƏFTİZÇİ YƏHYA MƏSİHİN YOLUNU HAZIRLAYIR (Matta 3:1 - 4:11)
1. Tövbəyə çağırış (Matta 3:1-12)
2. Məsihin vəftiz olunması (Matta 3:13-15)
3. Müqəddəs Üçlüyün birliyinin zahir olması (Matta 3:16-17)


4. İsanın sınağa çəkilməsi və iblisin üzərində qələbəsi (Matta 4:1-11)
C - MƏSİHİN QALİLEYADAKI XİDMƏTİNİN İLK MƏRHƏLƏSİ (Matta 4:12-25)
1. Məsih məskəni olaraq Kefernahumu seçir (Matta 4:12-17)
2. Məsih ilk iki qardaşı şagirdi olmağa dəvət edir (Matta 4:18-22)
3. Xilaskarın xidmətinin parlaq təsviri (Matta 4:23-25)


İKİNCİ HİSSƏ - MƏSİHİN QALİLEYA VƏ ƏTRAF BÖLGƏLƏRDƏ XİDMƏTİ (Matta 5:1 - 18:35)
A - DAĞÜSTÜ VƏZ: SƏMAVİ PADŞAHLIĞIN KONSTİTUSİYASI (Matta 5:1 - 7:27) -- İSANIN SÖZLƏRİNİN BİRİNCİ MƏCMUƏSİ
a) Nə bəxtiyardır (Matta 5:1-12)
b) Dağüstü vəzin məqsədi: Allahın Qanununun yerinə yetirilməsi (Matta 5:13-16)
c) Məsih Qanunu ləğv etmir, lakin yerinə yetirir (Matta 5:17-20)
1. Münasibətlər barəsində (Matta 5:21-48)
a) Qətlin qadağan edilməsi barışığımız üçündür (Matta 5:21-26)
b) Zinanın qadağan edilməsi pak həyat üçündür (Matta 5:27-32)
c) Andların qadağan edilməsi həqiqəti danışmaq üçündür (Matta 5:33-37)
d) Həlimlik qisas almaqdan üstündür (Matta 5:38-42)
e) Düşmən nifrəti məhəbbətlə əvəz olunur (Matta 5:43-48)


2. İbadət barəsində (Matta 6:1-18)
a) Gizlicə sədəqə vermək barəsində (Matta 6:1-4)
b) Təklikdə dua etmək barəsində (Matta 6:5-8)
c) Rəbbin Duası (Matta 6:9-13)
d) Barışmağımızın qəti tələb edilməsi (Matta 6:14-15)
e) Sevinclə oruc tutmaq barəsində (Matta 6:16-18)
3. Pis niyyətlər üzərində qələbə (Matta 6:19 - 7:6)
a) Pul yığan, şeytana xidmət edər (Matta 6:19-24)
b) Səmavi Atanın qayğısına güvən (Matta 6:25-34)


c) Rəbbi tanıyan başqalarını deyil, özünü mühakimə edər (Matta 7:1-6)
4. Səmavi Padşahlığın Konstitusiyasının yekunu (Matta 7:7-27)
a) Ata Allaha imanla dua etmək barəsində (Matta 7:7-11)
b) Qızıl qanun (Matta 7:12)
c) İki yol (Matta 7:13-14)
d) Yalançı peyğəmbərlər (Matta 7:15-20)
e) Ruhun qüvvəsi ilə Qanunu yerinə yetirmək barəsində (Matta 7:21-23)
f) Ağıllı və ağılsız adamlar məsəli (Matta 7:24-29)

B - MƏSİHİN KEFERNAHUM VƏ ƏTRAF BÖLGƏLƏRDƏ GÖSTƏRDİYİ MÖCÜZƏLƏR (Matta 8:1 - 9:35)
1. Cüzamlı şəfa tapır (Matta 8:1-4)
2. Romalı yüzbaşının qulu şəfa tapır (Matta 8:5-13)
3. Peterin qayınanası şəfa tapır (Matta 8:14-17)
4. İsanın yolunu tutmağın əsas şərtləri (Matta 8:18-22)
5. Məsih fırtınanı sakitləşdirir (Matta 8:23-27)
6. İsa cinə tutulmuş iki adamdan cinləri çıxardır (Matta 8:28-34)

7. Məsihin günah bağışlamaq və şəfa vermək səlahiyyəti (Matta 9:1-8)
8. Vergiyığan Mattanın həvariliyə çağırılması (Matta 9:9-13)
9. Vəftizçi Yəhyanın şagirdləri orucla bağlı sualları (Matta 9:14-17)
10. İsa ölü qızı dirildir və xəstə qadına şəfa verir (Matta 9:18-26)
11. İsa iki kor və bir lal adama şəfa verir (Matta 9:27-34)
C - On İki şagird Müjdəni vəz etməyə göndərilir (Matta 9:35 - 11:1)
1. Məsihin şəfqəti (Matta 9:35-38)

2. On İki həvarinin çağırılması (Matta 10:1-4)
3. SƏMAVİ PADŞAHLIĞIN YAYILMA YOLLARI (Matta 10:5 - 11:1) -- İSANIN SÖZLƏRİNİN İKİNCİ MƏCMUƏSİ
a) Müjdənin vəz edilməsinin əsasları (Matta 10:5-15)
b) Müjdənin vəz edilməsi ilə bağlı təhlükələr (Matta 10:16-25)
c) Sıxıntılarda təşviq (Matta 10:26-33)
d) Müjdənin vəz edilməsinin səbəb olduğu ayrılıqlar (Matta 10:34-39)
e) Müjdənin vəz edilməsinin ali məqsədi (Matta 10:40 - 11:1)

D - ÜÇÜNCÜ HİSSƏ YƏHUDİLƏRİN İMANSIZLIĞI VƏ MƏSİHƏ QARŞI DÜŞMƏNLİYİ (Matta 11:2 - 18:35)
1. Yəhudi ağsaqqalları Məsihi rədd edir (Matta 11:2 - 12:50)
a) İsanın Vəftizçi Yəhyanın göndərdiyi adamlara cavabı (Matta 11:2-19)
b) İsa tövbə etməyən şəhərləri məzəmmət edir (Matta 11:20-24)
c) Müqəddəs Üçlüyün birliyinin zühurü (Matta 11:25-27)
d) Məsihin rahatlığa dəvəti (Matta 11:28-30)

e) Şagirdlər Şənbə günü sünbülləri qırıb yeyirlər (Matta 12:1-8)
f) İsa Şənbə günü əli qurumuş adama şəfa verir (Matta 12:9-21)
g) Müqəddəs Ruha qarşı küfr (Matta 12:22-37)
h) Yunus peyğəmbərin əlaməti (Matta 12:38-45)
i) İsanın həqiqi qohum-əqrəbası (Matta 12:46-50)

2. MƏSİH SƏMAVİ PADŞAHLIĞIN RUHANİ BÖYÜMƏSİ BARƏDƏ MƏSƏLLƏRLƏ ÖYRƏDİR (Matta 13:1-58) -- İSANIN SÖZLƏRİNİN ÜÇÜNCÜ MƏCMUƏSİ
a) Səpilən toxum məsəli (Matta 13:1-23)
b) Dəlicə və buğda məsəli (Matta 13:24-30, 36-43)
c) Xardal toxumu və maya məsəlləri (Matta 13:31-35)
d) Tarladakı dəfinə və qiymətli mirvari məsəlləri (Matta 13:44-46)
e) Xalqlar dənizinə atılan tor (Matta 13:47-53)
f) Nazaretin əhalisi İsanı rədd edir (Matta 13:54-58)

3. İsa xidmətlərdə və yollarda (Matta 14:1 - 17:27)
a) Vəftizçi Yəhyanın ölümü (Matta 14:1-12)
b) Beş min nəfərin doydurulması (Matta 14:13-21)
c) İsa suyun üstü ilə yeriyir (Matta 14:22-27)
d) Peter batmağa başlayır (Matta 14:28-36)

e) Daxili və xarici paklıq barəsində (Matta 15:1-9)
f) Ürəkdən çıxan şeylər insanı murdar edər (Matta 15:10-20)
g) Kənanlı qadının böyük imanı və həlimliyi (Matta 15:21-28)
h) Dörd min nəfərin doydurulması (Matta 15:29-39)

i) İsa təəssüb və dar düşüncəyə qarşı çıxır (Matta 16:1-12)
j) Peterin İsanın ilahiliyinə qəti şəhadəti (Matta 16:13-16)
k) Həqiqi iman Ata Allahdan verilən ənamdır (Matta 16:17-20)
l) İsa ilk dəfə ölümü və dilirməsi barədə danışır (Matta 16:21-28)

m) Xermon dağında İsanın görünüşünün dəyişməsi (Matta 17:1-8)
n) İsa İlyasın gələcəyinə dair vədi izah edir (Matta 17:9-13)
o) Epileptik oğlan şəfa tapır (Matta 17:14-21)
p) İsa ikinci dəfə ölümü və dilirməsi barədə danışır (Matta 17:22-27)

4. ALLAHIN PADŞAHLIĞININ DAXİLİ NİZAMI (Matta 18:1-35) -- İSANIN SÖZLƏRİNİN DÖRDÜNCÜ MƏCMUƏSİ
a) Şagirdlərin təkəbbürü, balaca uşaqların həlimliyi (Matta 18:1-14)
b) Qardaşların bir-birini bağışlaması barədə (Matta 18:15-17)
c) İsanın adı ilə bağlamaq və açmaq səlahiyyəti (Matta 18:18-20)
d) Tam bağışlama (Matta 18:21-22)
e) İnsafsız qul məsəli (Matta 18:23-35)

DÖRDÜNCÜ HİSSƏ - İSANIN YERUSƏLİMƏ GEDƏRKƏN İORDAN VADİSİNDƏ XİDMƏTİ (Matta 19:1 - 20:34)
1. Düzgün evlənmə nizamı (Matta 19:1-6)
2. Boşanma günahı (Matta 19:7-9)
3. Məsihin yolunda xidmət məqsədli subaylıq (Matta 19:10-12)
4. Məsih uşaqları sevir, onlara xeyir-dua verir (Matta 19:13-15)
5. Varlı gənc və var-dövlət təhlükəsi (Matta 19:16-22)
6. Varlılar cənnətə düşəcəklərmi? (Matta 19:23-26)
7. Məsihin yolunda əziyyət çəkənlərin mükafatı (Matta 19:27-30)

8. Bütün işçilər üçün eyni muzd (Matta 20:1-16)
9. İsa üçüncü dəfə ölümü və dilirməsi barədə danışır (Matta 20:17-19)
10. İsanın ardıcılları arasında ağılsız birincilik davası (Matta 20:20-23)
11. Böyük kimdir, kiçik kimdir? (Matta 20:24-28)
12. Yerixoda iki kor adamın şəfa tapması əhvalatı (Matta 20:29-34)

BEŞİNCİ HİSSƏ - İSANIN YERUSƏLİMDƏ SON XİDMƏTİ (Matta 21:1 - 25:46)
A - MƏBƏDDƏKİ SÖHBƏTLƏR (Matta 21:1 - 22:46)
1. İsanın Yerusəlimə girməsi (Matta 21:1-9)
2. İsa məbədi təmizləyir (Matta 21:10-17)
3. İsa barsız əncir ağacını lənətləyir (Matta 21:18-22)
4. Ali məclisin nümayəndələri İsanı soğru-suala tutur (Matta 21:23-27)
5. İsa ağsaqqallara üç məsəl danışır (Matta 21:28 - 22:14)
a) İki oğul məsəli (Matta 21:28-32)
b) Pis bağbanlar məsəli (Matta 21:33-41)
c) Büdrəmə daşı (Matta 21:42-46)

d) Toy ziyafəti məsəli (Matta 22:1-14)
6. Qeysərin haqqı və Allahın haqqı (Matta 22:15-22)
7. Ölülər diriləndə evlənməzlər (Matta 22:23-33)
8. Allahın ən böyük əmri (Matta 22:34-40)
9. Məsih Rəbdir (Matta 22:41-46)

B - QÜRURLU MÖMİNLƏRİN “VAY HALINA”! (Matta 23:1-39) -- İSANIN SÖZLƏRİNİN BEŞİNCİ MƏCMUƏSİ
1. Rebuke of the Scribes and Pharisees (Matta 23:1-7)
2. The Humility of Faithful Teachers (Matta 23:8-12)
3. Birinci “vay halınıza!” (Matta 23:13)
4. İkinci “vay halınıza!” (Matta 23:14)
5. Üçüncü “vay halınıza!” (Matta 23:15)
6. Dördüncü “vay halınıza!” (Matta 23:16-22)
7. Beşinci “vay halınıza!” (Matta 23:23-24)
8. Altıncı “vay halınıza!” (Matta 23:25-26)
9. Yeddinci “vay halınıza!” (Matta 23:27-28)
10. Səkkizinci “vay halınıza!” (Matta 23:29-33)
11. İsanın Yerusəlim barəsindəki peyğəmbərliyi (Matta 23:34-36)
12. Yerusəlimin aqibəti (Matta 23:37-39)

C - İSANIN ZEYTUN DAĞINDA DÜNYANIN GƏLƏCƏYİ BARƏDƏ SÖYLƏDİYİ NİTQ (Matta 24:1 - 25:46) -- İSANIN SÖZLƏRİNİN ALTINCI MƏCMUƏSİ
1. Məsih məbədi tərk edir (Matta 24:1-2)
2. Şagirdlərin verdiyi iki sual (Matta 24:3)
3. Qoy sizi heç kim aldatmasın! (Matta 24:4-5)
4. Bəşəriyyət üzərinə gələn Allahın qəzəbi (Matta 24:6-8)
5. Sizi əziyyətə təslim edəcəklər (Matta 24:9-14)
6. Yerusəlimin viran olması (Matta 24:15-22)
7. Yalançı məsihlər (Matta 24:23-26)
8. Məsihin ikinci gəlişinin əlamətləri (Matta 24:27-31)
9. Dünyanın axırı (Matta 24:32-36)
10. İmanlıların götürüləməsinə dair şəhadətlər (Matta 24:37-41)
11. Oyaq olun! (Matta 24:42-51)

12. On qız məsəli (Matta 25:1-13)
13. Əmanət pul məsəli (Matta 25:14-30)
a) Sənə talant verilibmi? (Matta 25:14-18)
b) Rəbbin sadiq qullara mükafatı (Matta 25:19-23)
c) Rəbbin tənbəl qullara cəzası (Matta 25:24-30)
14. Məsih əzəli Hakimdir (Matta 25:31-33)
15. Məsihin Onu sevən arcıcılları üçün mühakiməsi (Matta 25:34-40)
16. Hakimin pislər üçün mühakiməsi (Matta 25:41-46)

ALTINCI HİSSƏ - İSANIN ÇARMIXDAKI İZTİRABLARI VƏ ÖLÜMÜ (Matta 26:1 - 27:66)
1. İsanın Öz ölümü barədəki peyğəmbərliyi (Matta 26:1-2)
2. İsaya qarşı sui-qəsd hazırlanır (Matta 26:3-5)
3. Məsih dəfn üçün hazırlanır (Matta 26:6-13)
4. Yəhudanın xəyanəti (Matta 26:14-16)
5. Pasxa üçün hazırlıq (Matta 26:17-19)
6. Gələcək xəyanətin elan edilməsi (Matta 26:20-25)
7. Rəbbin Süfrəsinin ilk dəfə keçirilməsi (Matta 26:26-29)
8. İsanın Getsemani yolundakı peyğəmbərlik sözləri (Matta 26:30-35)
9. İsanın Getsemanidə etdiyi dua (Matta 26:36-38)
10. İsanın Getsemanidə etdiyi dua (Matta 26:39)
11. Dua edin ki, sınağa düşməyəsiniz (Matta 26:40-41)
12. İsa Atasının iradəsinə təslim olur (Matta 26:42-46)
13. İsanın tutulması (Matta 26:47-50)
14. İsa Onu tutan adamın qulağını sağaldır (Matta 26:51-56)
15. İsa dini məhkəmə qarşısında məhkum olunur (Matta 26:57-68)
16. Peter Məsihi inkar edir (Matta 26:69-75)

17. Ali məclisdə İsaya qarşı hökm verilir (Matta 27:1-2)
18. Xainin ölümü (Matta 27:3-5)
19. Xəyanətin qiyməti barəsindəki peyğəmbərlik gerçəkləşir (Matta 27:6-10)
20. İsa Roma məhkəməsi qarşısında: İsanın Padşah olduğuna dair şübhələr (Matta 27:11-14)
21. Xalq qiyamçını seçir, İsanın isə çarmıxa çəkilməsini tələb edir (Matta 27:15-23)
22. Xalq özlərinin və övladlarının üzərinə lənəti gətirir (Matta 27:24-26)
23. Romalı əsgərin istehzası (Matta 27:27-30)
24. Kirenalı Şimon Məsihin çarmıxını daşıyır (Matta 27:31-34)
25. Müqəddəs Olan, iki quldur arasında çarmıxa çəkilir (Matta 27:35-38)
26. Çarmıxa çəkilmiş İsaya qarşı edilən təhqir (Matta 27:39-44)
27. Çarmıxa çəkilmiş İsaya qarşı Allahın qəzəbi (Matta 27:45-50)
28. İsanın ölümünü müşayiət edən qəribə olaylar (Matta 27:51-53)
29. İsanın öldüyünü görən şahidlər (Matta 27:54-56)
30. Məsihin dəfn olunması (Matta 27:57-61)
31. Qəbirin möhürlənməsi və qorunması (Matta 27:62-66)

YEDDİNCİ HİSSƏ - İSANIN ÖLÜMDƏN DİRİLMƏSİ VƏ BÖYÜK TAPŞIRIĞI (Matta 28:1-20)
1. Boş qəbir və mələklərin dediyi sözlər (Matta 28:1-4)
2. Çarmıxa çəkilmiş İsanın dirilməsinə dair vəhyin şəhadəti (Matta 28:5-7)
3. Məsihin zühur etməsi (Matta 28:8-10)
4. Yəhudi ağsaqqalların yalanı (Matta 28:11-15)
5. Məsihin Qalileyada zühur etməsi və Müjdəni dünyaya vəz etmək əmri (Matta 28:16-18)
6. Məsihin qeyri-məhdud səlahiyyəti (Matta 28:18-19)
7. Məsihin bütün millətlərə Müjdəni vəz etmək əmri (Matta 28:19)
8. Məsihin vəftiz etmək əmri (Matta 28:19)
9. Məsihin müqəddəs həyatı öyrətmək əmri (Matta 28:20)
10. Məsihin müqəddəs həyatı öyrətmək əmri (Matta 28:20)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 29, 2013, at 08:10 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)