Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Uzbek":
Home -- Uzbek -- Matto
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- Peul -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Telugu -- UZBEK -- Yiddish -- Yoruba

Next Book

MATTO - Tavba qiling, chunki masihning shohligi yaqindir!

Mattoga ko'ra masihning hushxabarini o'rganish

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28

QISM 1 - MASIHNING XIZMATIDAGI DASTLABKI DAVRI (Matto 1:1 - 4:25)
A - ISONING TUG'ILISHI VA BOLALIGI (Matto 1:1 - 2:23)
1. Isoning nasl-nasabi (Matto 1:1-17)
2. Isoing tug'ilishi (Matto 1:18-25)


3. Munajjimlarning Ziyorati va Sajdasi (Matto 2:1-11)
4. Isoni O'ldirish uchun Hirodning Harakati (Matto 2:12-23)


B - YAHYO PAYG'AMBAR MASIHNING YO'LINI TAYYOR LAYDI (Matto 3:1 - 4:11)
1. Tavbaga Chaqiruv (Matto 3:1-12)
2. Masihning Suvga Cho'mishi (Matto 3:13-15)
3. Uch Birlikning Birligining E'loni (Matto 3:16-17)


4. Isoning vasvasa qilinishi va Buyuk G'alabasi(Matto 4:1-11)
C - MASIH JALILIDA XIZMATINI BOSHLAYDI (Matto 4:12-25)
1. Masih Uy-joydeb Kafarnahumni Tanlaydi (Matto 4:12-17)
2. Masih Shogirdlikka Birinchi Ikki Aka-ukani Chaqirishi (Matto 4:18-22)
3. Najodkor Xizmatining Go'zal Hisobi (Matto 4:23-25)


QISM 2 - MASIH JALILADA TA'LIM BERISHI VA XIZMAT QILISHI (Matto 5:1 - 18:35)
A - TOG'DAGI VA'Z: OSMON SHOHLIGINING QOIDALARI (MATTO 5:1 – 7:27) (Iso So'zlarining Birinchi To'plami)
a) Bahtiyorliklar (Matto 5:1-12)
b) Tog'dagi Va'zning Maqsadi: Xudo Qonunining Talabi (Matto 5:13-16)
c) Masihning Qonunidagi Muso Qonunining Bajo Bo'lishi va Barkamolligi (Matto 5:17-20)
1. INSONLARGA BO'LGAN BIZNING VAZIFALARIMIZ (Matto 5:21-48)
a) Yarashishda Qotilning Maqsadlarini Taqiqlash (Matto 5:21-26)
b) Zinoni Taqiqlash Poklikni Qidirishni Anglatadi (Matto 5:27-32)
c) Qasam ichishni Taqiqlash Haqiqatni gapirishni Anglatadi (Matto 5:33-37)
d) Yuvoshlik Yovuzlikni Yengadi (Matto 5:38-42)
e) Dushmanlarning Nafratiga Sevgi bilan Qaytariladi (Matto 5:43-48)


2. XUDO OLDIDAGI BURCHLARIMIZ (Matto 6:1-18)
a) Sirli Ravishda Savob Ishlar Qilish (Matto 6:1-4)
b) Yolg'izlikdagi Ibodat (Matto 6:5-8)
c) Rabbiyning Ibodati (Matto 6:9-13)
d) Kechirimni aniq Izlash (Matto 6:14-15)
e) Quvonch bilan Ro'za tutish (Matto 6:16-18)
3. YOVUZ MAQSADLARIMIZ USTIDAGI G'ALABA (Matto 6:19-7:6)
a) O'zi uchun Boylik Yiqqan Kishi Shaytonga Xizmat qiladi (Matto 6:19-24)
b) Samoviy Otangizning Irodasiga Ishonish (Matto 6:25-34)


c) Rabbiysini Biladigan Kishi, Boshqalarni emas, O'zini Hukm Qilsin (Matto 7:1-6)
4. OSMON SHOHLIGI QOIDASINING HULOSASI (Matto 7:7-27)
a) Ota Xudodagi Imon Ibodati (Matto 7:7-11)
b) Oltin Qoida (Matto 7:12)
c) Ikta Yo'l (Matto 7:13-14)
d) Sohta Payg'ambarlar (Matto 7:15-20)
e) Ruhning Kuchi orqali Qonunning Talablari (Matto 7:21-23)
f) Farosatli Odam va Farosatsiz Odam (Matto 7:24-29)

B - KAFARNAHUM VA UNING ATROFIDAGI MASIHNING MO'JIZALARI (Matto 8:1 - 9:35)
1. Mohov Shifo topdi (Matto 8:1-4)
2. Masih Yuzboshining Xizmatkorini Shifolashi (Matto 8:5-13)
3. Butrusning Qaynonasi Shifo topdi (Matto 8:14-17)
4. Isoga Ergashishning Qonun-qoidalari (Matto 8:18-22)
5. Iso Bo'ronni va To'lqinlarni Tinchitadi (Matto 8:23-27)
6. Jin urgan Ikki Odamdan Minglab Iblislar Quvilishi (Matto 8:28-34)

7. Masihning Vakolati va Kechirish va Shifolash uchun Kuchi (Matto 9:1-8)
8. Soliq Yig'uvchi Mattoni Chaqirishi (Matto 9:9-13)
9. Yahyoning Shogirdlarining Ro'za tutish haqidagi Savoli (Matto 9:14-17)
10. Bir Qiz Hayotga qaytdi va Bir Ayol Shifo topdi (Matto 9:18-26)
11. Ko'r Kishi va Soqov Kishi shifo Topdi (Matto 9:27-34)
C - O'N IKKI SHOGIRDLARNI VOIZLIK QILISHGA VA XIZMAT QILISHGA JO'NATILISHI (Matto 9:35 - 11:1)
1. Masihning Buyuk Muruvvati (Matto 9:35-38)

2. O'n ikki Shogirdlarning Chaqirilishi (Matto 10:1-4)
3. OSMON SHOHLIGI TARQALISHNING USULLARI (Matto 10:5 - 11:1) -- ISO SO'ZLARINING IKKINCHI TO'PLAMI
a) Voizlik qilishning Asosiy Qoidalari (Matto 10:5-15)
b) Voizlikning Havf-hatarlari (Matto 10:16-25)
c) Qiyinchilikdagi Jasoratlik (Matto 10:26-33)
d) Voizlik tufayli Bo'linish (Matto 10:34-39)
e) Voizlikning Ulug' Maqsadi (Matto 10:40 - 11:1)

D - IMONSIZ YAHUDIYLAR VA ULARNING ISOGA BO'LGAN HASISLIGI (Matto 11:2 - 18:35)
1. Yahudiy Oqsoqollari Masihni rad etadi (Matto 11:2 - 12:50)
a) Isoning Yahyoning Shogirdlariga bo'lgan Javobi (Matto 11:2-19)
b) Iso Ishonmaydigan Shaharlarni Koyishi (Matto 11:20-24)
c) Muqaddas Uch Birlikning Birligi haqida E'lon (Matto 11:25-27)
d) Masihda orom topish uchun Taklif (Matto 11:28-30)

e) Shogirdlar Shanba Kunida Bug'doy Boshog'ini Uzadilar (Matto 12:1-8)
f) Shanba kunida Qo'li Shol odamni Shifolash va Isoni o'ldir ish uchun Reja (Matto 12:9-21)
g) Muqaddas Ruhga Qarshi Kufrlik (Matto 12:22-37)
h) Yunus Payg'ambarning Alomati (Matto 12:38-45)
i) Isoning Haqiqiy Oilasi (Matto 12:46-50)

2. OSMON SHOHLIGINING RUHIY O'SISHI: MASIH MASAL LAR BILAN TA'LIM BERADI (Matto 13:1-58) -- MASIH SO'ZINING UCHINCHI TO'PLAMI
a) Urug' Sepuvchi haqida Masal (Matto 13:1-23)
b) Daladagi Begona O't Masali (Matto 13:24-30 va 36-43)
c) Xantal Urug'i va Xamirturush Burdasi haqidagi Masallar (Matto 13:31-35)
d) Yashirinlgan Xazina va Qimmatbaho Marvarid haqidagi Masallar (Matto 13:44-46)
e) Xalqlar Dengiziga tashlangan To'r (Matto 13:47-53)
f) Iso Nosirada Rad qilinishi (Matto 13:54-58)

3. Isoning Xizmati va Safari (Matto 14:1 - 17:27)
a) Yahyo Payg'ambarning O'limi (Matto 14:1-12)
b) Isoning Besh Ming Kishini To'ydirishi (Matto 14:13-21)
c) Isoning Suv ustida Yurishi (Matto 14:22-27)
d) Butrusning Ko'lda Cho'kishi (Matto 14:28-36)

e) Ichki va Tshqi Horomlik (Matto 15:1-9)
f) Yurakdan chiqadigan Yovuz Fikrlar (Matto 15:10-20)
g) G'ayriyahudiy Ayolning Buyuk Imoni uning Kamtarligi tomonidan ko'rsatilgan (Matto 15:21-28)
h) To'rt Ming Kishining To'yishi (Matto 15:29-39)

i) Iso Aqidaparastlikka va Sayoz Fikrlashga qarshi harakat qiladi (Matto 16:1-12)
j) Butrusning Isoning Ilohiyligi Haqidagi keskin Tan olishi (Matto 16:13-16)
k) Haqiqiy Imon Otaning Vahiysining Sovg'asidir (Matto 16:17-20)
l) Iso Birinchi O'limi va Tirilishi haqida Aytishi (Matto 16:21-28)

m) Isoning Tog'da O'zgarishi (Matto 17:1-8)
n) Va'da etilgan Ilyosning Kelishi haqidagi Aniqlik Coming (Matto 17:9-13)
o) Bola Shifo topdi (Matto 17:14-21)
p) Isoning O'limi va Tirilishi haqidagi Ikkinchi marta Gapir ishi (Matto 17:22-27)

4. XUDO SHOHLIGINING AMALIY QOIDALARI (Matto 18:1-35) -- MASIH SO'ZINING TO'RTINCHI YIG'INDISI
a) Shogirdlarning Mag'rurligi va Bolalarning Kamtarligi (Matto 18:1-14)
b) Aka-ukalar Orasidagi O'zaro Kechirim (Matto 18:15-17)
c) Masihning Nomi bilan Taqiqlash (Matto 18:18-20)
d) Cheksiz Kechirim (Matto 18:21-22)
e) Kechirimsiz Xizmatkor haqida Masal (Matto 18:23-35)

QISM 3 - ISONING QUDDUSGA BO'LGAN SAFARI MOBAYNIDA IORDAN VODIYSIDAGI XIZMATI (Matto 19:1 - 20:34)
1. Haqiqiy Turmushning Buyrug'i (Matto 19:1-6)
2. Ajralish Gunoh (Matto 19:7-9)
3. Masihning Xizmati uchun Uylanishdan Tiyilish (Matto 19:10-12)
4. Masih Bolalarni Sevadi va Marhamatlaydi (Matto 19:13-15)
5. Boy bo'lgan Yosh Kishi va Boylikning Oqibati (Matto 19:16-22)
6. Boy Inson Jannatga Kira oladimi? (Matto 19:23-26)
7. Masih Tufayli Quvg'in etiladiganlarning Mukofotlari (Matto 19:27-30)

8. Barcha Ishchilarga birdek maosh (Matto 20:1-16)
9. Iso O'z O'limini Uchinchi bor Aytishi (Matto 20:17-19)
10. Isoning Shogirdlari Orasidagi Ahmoq Mag'rurlik (Matto 20:20-23)
11. Eng Buyugi Kim va Eng Kichigi Kim? (Matto 20:24-28)
12. Yerixoda Ko'r Kishilarning sog'ayishi (Matto 20:29-34)

QISM 4 - ISONING QUDDUSDAGI OXIRGI XIZMATLARI (Matto 21:1 - 25:46)
A - MA'BADDAGI TORTISHUV (Matto 21:1 - 22:46)
1. Isoning Quddusga Kirishi (Matto 21:1-9)
2. Iso Ma'badni Tozalaydi (Matto 21:10-17)
3. La'natlangan Hosilsiz Anjir Daraxti (Matto 21:18-22)
4. Isoni Yahudiylarning oqsaqollari so'roq-savol qiladi (Matto 21:23-27)
5. Iso To'rtta Masallar Beradi (Matto 21:28 - 22:14)
a) Ikki O'g'il haqida Masal (Matto 21:28-32)
b) Yovuz Bog'bonlar haqida masal (Matto 21:33-41)
c) Qoqilish to'g'risidagi Masal (Matto 21:42-46)

d) Nikoh To'yi haqidagi Masal (Matto 22:1-14)
6. Qaysarning haqi, va Xudoning haqi (Matto 22:15-22)
7. Oxiratda na uylanadilar va na Erga tegadilar (Matto 22:23-33)
8. Buyuk Amr (Matto 22:34-40)
9. Masih Rabbiydir (Matto 22:41-46)

B - MASIH YAHUDIY DINDORLARIGA TANBEH BERADI VA ULARNI OGOHLANTIRADI (Matto 23:1-39) -- ISO SO'ZLARINING BESHINCHI YIG'INDISI
1. Ulamolar va Farziylarning Tanbehi (Matto 23:1-7)
2. Sodiq Ustozlarning Kamtarligi (Matto 23:8-12)
3. Farziylar va Ulomolarning Holiga Birinchi Voy (Matto 23:13)
4. Ikkinchi Voy (Matto 23:14)
5. Uchinchi Voy (Matto 23:15)
6. To'rtinchi Voy (Matto 23:16-22)
7. Beshinchi Voy (Matto 23:23-24)
8. Oltinchi Voy (Matto 23:25-26)
9. Yettinchi Voy (Matto 23:27-28)
10. Sakkizinchi Voy (Matto 23:29-33)
11. Isoning Quddus haqidagi Bashorati (Matto 23:34-36)
12. Masihning Mehr-muruvvati oldidagi Quddus Xalqining Toshbag'irligi (Matto 23:37-39)

C - ZAYTUN TOG'IDAGI MASIHNING VA'ZI (Matto 24:1 - 25:46) -- ISO SO'ZINING OLTINCHI TO'PLAMI
1. Masih Ma'badni Tark etadi (Matto 24:1-2)
2. Shogirdlarning Savollari (Matto 24:3)
3. Hech kim Sizni yo'ldan ozdirmasligi uchun ehtiyot bo'ling (Matto 24:4-5)
4. Xudoning G'azabi Insonzodga Tushishi (Matto 24:6-8)
5. Ular Sizni Qiynoqqa Topshiradilar (Matto 24:9-14)
6. Quddusning Buzilishi (Matto 24:15-22)
7. Sohta Masihlar (Matto 24:23-26)
8. Masihning Ikkinchi Kelishining aniq bir Belgilari (Matto 24:27-31)
9. Dunyoning Oxiri (Matto 24:32-36)
10. Imonlilarning Najodi (Matto 24:37-41)
11. Hushyor bo'ling (Matto 24:42-51)

12. Dono va Nodon ayollar haqidagi Masal (Matto 25:1-13)
13. Qobilyatlar haqidagi Masal (Matto 25:14-30)
a) Siz Qobilyatlimisiz? (Matto 25:14-18)
b) Rabbiy Sodiq qolganlarni Mukofotlaydi (Matto 25:19-23)
c) Rabbiy Ish yoqmas Xizmatkorlarini Hukm qiladi (Matto 25:24-30)
14. Masih Barhayot Hukmdor (Matto 25:31-33)
15. Masihning Sevikli Izdoshlariga Hukmi (Matto 25:34-40)
16. Hukmdorning Hukmi Yovuz Kishilar ustida (Matto 25:41-46)

QISM 5 - MASIHNING AZOBLARI VA O'LIMI (Matto 26:1 - 27:66)
1. Iso O'z O'limi haqida Bashorat qiladi (Matto 26:1-2)
2. Isoga qarshi Munozara (Matto 26:3-5)
3. Masihni Kafanlash (Matto 26:6-13)
4. Yahudoning Xiyonati (Matto 26:14-16)
5. Fisih Bayramini Tayyorlash (Matto 26:17-19)
6. Kelayotgan Xoinni E'lon qilish (Matto 26:20-25)
7. Rabbiyning Birinchi Kechligi (Matto 26:26-29)
8. Isoning Getsemaniyaga bo'lgan Yo'lidagi Bashorati (Matto 26:30-35)
9. Masihning Getsemaniyadagi Ibodati (Matto 26:36-38)
10. Isoning Ibodatidagi Kurashi (Matto 26:39)
11. Vasvasaga Tushmaslik uchun Ibodat qiling (Matto 26:40-41)
12. Isoning Otasining Irodasiga bo'lgan Butun Itoatkorligi (Matto 26:42-46)
13. Isoning Hibsga Olinishi (Matto 26:47-50)
14. Iso Unga hujm qiluvchining Qulog'ini Shifolaydi (Matto 26:51-56)
15. Iso Yahudiylarning Oliy Kengashi Oldida (Matto 26:57-68)
16. Butrusning Isodan Tonishi (Matto 26:69-75)

17. Iso Hokimga Topshirildi (Matto 27:1-2)
18. Xoinning Halokati (Matto 27:3-5)
19. Payg'omda o'zining Yutug'i bor: Xoinning Narxi Haqida (Matto 27:6-10)
20. Iso Rim Kengashi Oldida: Isoning Shohligi haqidagi Shubha (Matto 27:11-14)
21. G'alayonni Tanlash (Matto 27:15-23)
22. Ular O'zlarini va Bolalarini La'natladilar (Matto 27:24-26)
23. Rim Askarlari Isoni Haqorat qilishadi (Matto 27:27-30)
24. Kriniyalik Simun Isoning Xochini Olib boradi (Matto 27:31-34)
25. Muqaddas Iso Ikki Qaroqchining O'rtasida Xochga Mixlandi (Matto 27:35-38)
26. Amaldorlar Kufri (Matto 27:39-44)
27. Xudoning Xo'mrayishi va xochga Mixlangandagi Tabiat (Matto 27:45-50)
28. Isoning O'limidagi G'alati Hodisalar (Matto 27:51-53)
29. Masihning O'limi uchun Guvohlar (Matto 27:54-56)
30. Masihning Ko'milishi (Matto 27:57-61)
31. Qabirni Muhirlash va Qo'riqlash (Matto 27:62-66)

QISM 6 - RABBIMIZ ISO MASIHNING TIRILISHI (Matto 28:1-20)
1. Bo'sh Qabir va Farishtaning So'zlari (Matto 28:1-4)
2. Xochga Mixlanganning Maqsadli Tirilishi (Matto 28:5-7)
3. Masihning Zoxir bo'lishi (Matto 28:8-10)
4. Yahudiy Oqsaqollarining Ayyorligi (Matto 28:11-15)
5. Masihning Jalilada Ko'rinishi va Uning bu Dunyoga Voizlik qilishga Buyrug'i (Matto 28:16-18)
6. Masihning Chegaralanmagan Hokimyati (Matto 28:18-19)
7. Masihning hamma Xalqlarga Voizlik qilish uchun Buyrug'i (Matto 28:19)
8. Suvga cho'mish uchun Masihning Buyrug'i (Matto 28:19)
9. Muqaddaslikni O'rgatish uchun Masihning Buyrug'i (Matto 28:20)
10. Masihning Izdoshlari bo'lish uchun Va'dasi (Matto 28:20)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 06, 2013, at 11:18 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)