Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hebrew":
Home -- Hebrew -- Matthew
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- HEBREW -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- Peul -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Telugu -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Next Book

ימתי - שׁוּבוּ בִּתְשׁוּבָה, כִּי קָרְבָה מַלְכוּת שָׁמַיִם!י

יקורס לימוד הכתובים: בשורת ישוע על פי מתיי

Jump to Chapter: -- 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28


י חלק 1 – פרק הזמן הראשוני במשרת המשיח (מתי א: 1 - ד: 25) י
י א - הלידה והילדות של ישוע (מתי א: 1 - ב: 23) י
י 1. שושלת היוחסין של ישוע (מתי א: 17-1) י
י 2. לידת ישוע ומתן שמו (מתי א: 25-18) י


י 3. ביקורם והשתחוויתם של חכמי המזרח (מתי ב: 11-1) י
י 4. ניסיון הורדוס להרוג את ישוע (מתי ב: 23-12) י


י ב – יוחנן המטביל מכין את הדרך המשיח (מתי ג: 1 - ד: 11) י
י 1. הקריאה לשוב בתשובה (מתי ג: 12-1) י
י 2. טבילת המשיח (מתי ג: 15-13) י
י 3. הצהרה על אחדות השילוש (מתי ג: 17-16) י


י 4. ניסיון המשיח ונצחונו הגדול (מתי ד: 11-1) י
י ג - המשיח מתחיל במשרתו הגלילית (מתי ד: 25-12) י
י 1. המשיח בוחר בכפר נחום למקום מגוריו (מתי ד: 17-12) י
י 2. המשיח קורא לשני האחים הראשונים לתלמידות (מתי ד: 22-18) י
י 3. סקירה יפיפייה של שירות המושיע (מתי ד: 25-23) י


י חלק 2 – המשיח משרת ומלמד בגליל (מתי ה: 1 - יח: 35) י
י א – הדרשה על ההר: על חוקת מלכות השמים (מתי ה: 1 - ז: 27) -- האסופה הראשונה של דברי ישועי י
י א) - פסוקי אשרי (מתי ה: 12-1) י   
י ב) – מטרת הדרשה על ההר: ההשלכה של תורת אלוהים (מתי ה: 16-13) י   
י ג) – מהימנותה ומימושה של תורת משה בתורת המשיח (מתי ה: 50-17) י   
י 1. חובותינו כלפי בני אדם (מתי ה: 48-21) י
י א) – איסור רצח מנחה אותנו לפיוס (מתי ה: 26-21) י   
י ב) – איסור ניאוף מצביע על רצון לטוהר (מתי ה: 32-27) י   
י ג) – איסור שבועת שקר מורה על אמירת אמת (מתי ה: 37-33) י   
י ד) – ענווה גוברת על נקמה (מתי ה: 42-38) י   
י ה) – שנאת האויב מוסבת לאהבה (מתי ה: 48-43) י   


י 2. חובותינו כלפי אלוהים (מתי ו: 18-1) י
י א) – מתן נדבה בסתר (מתי ו: 4-1) י   
י ב) – תפילה בהתבודדות (מתי ו: 8-5) י   
י ג) – תפילת האדון (מתי ו: 13-9) י   
י ד) – העתירה הבלתי נמנעת לריצוי (מתי ו: 15-14) י   
י ה) – לצום בשמחה (מתי ו: 18-16) י   
י 3. הניצחון על כוונותינו הרעות (מתי ו: 19 - ז: 6) י
י א) האוצר כסף לעצמו ישרת את השטן (מתי ו: 24-19) י   
י ב) – בטחון בהספקה של אבינו שבשמים (מתי ו: 34-25) י   


י ג) היודע את אדונו, אינו שופט אחרים אלא את עצמו (מתי ז: 6-1) י   
י 4. סיכום חוקת מלכות השמים (מתי ז: 27-7) י
י א) תפילת האמונה באלוהים האב (מתי ז: 11-7) י   
י ב) חוק הזהב (מתי ז: 12) י   
י ג) שתי הדרכים (מתי ז: 14-13) י   
י ד) נביא השקר (מתי ז: 20-15) י   
י ה) קיום התורה בעזרת גבורת הרוח (מתי ז: 23-21) י   
י ו) האיש החכם והאיש הטיפש (מתי ז: 29-24) י   

י ב - הניסים של המשיח בכפר נחום וסביבותיו (מתי ח: 1 - ט: 35) י
י 1. המצורע מתרפא (מתי ח: 4-1) י
י 2. המשיח מרפא את עבד שר המאה (מתי ח: 13-5) י
י 3. חמותו של פטרוס נרפאת (מתי ח: 14-17) י
י 4. עקרונות ההליכה אחרי ישוע (מתי ח: 22-18) י
י 5. ישוע מרגיע את הסערה והגלים (מתי ח: 27-23) י
י 6. אלף שדים מגורשים משני אחוזים (מתי ח: 34-28) י

י 7. גבורת המשיח וסמכותו לסלוח ולרפא (מתי ט: 8-1) י
י 8. הקריאה למתי המוכס (מתי ט: 13-9) י
י 9. שאלת תלמידי המטביל אודות צום (מתי ט: 17-14) י
י 10. ילדה קמה לתחייה ואישה נרפאת (מתי ט: 26-18) י
י 11. שני עיוורים ואילם נרפאים (מתי ט: 34-27) י
י ג - שנים עשר התלמידים נשלחים לבשר ולשרת (מתי ט: 35 - יא: 1) י
י 1. הרחמים הגדולים של המשיח (מתי ט: 38-35) י

י 2. הקריאה לשנים עשר התלמידים (מתי י: 4-1) י
י 3. שיטת ההפצה של בשורת השמים (מתי י: 5 - יא: 1) -- האסופה השנייה של דברי ישוע י
י א) עקרונות ההטפה הבסיסיים (מתי י: 15-5) י   
י ב) סיכוני ההטפה (מתי י: 25-16) י   
י ג) עידוד בשעות צרה (מתי י: 33-26) י   
י ד) מחלוקת כתוצאה מהטפה (מתי י: 39-34) י   
י ה) המטרה הנעלה של ההטפה (מתי י: 40 - יא: 1) י   

י ד - היהודים הלא מאמינים ועויינותם לישוע (מתי יא: 2 - יח: 35) י
י 1. זקני היהודים דוחים את המשיח (מתי יא: 2 - יב: 50) י
י א) תשובת ישוע לתלמידי המטביל (מתי יא: 19-2) י   
י ב) ישוע גוער בערים הלא מאמינות (מתי יא: 24-20) י   
י ג) הכרזת אחדותו של השילוש הקדוש (מתי יא: 27-25) י   
י ד) ההזמנה לנוח במשיח (מתי יא: 30-28) י   

י ה) התלמידים קוטפים מלילות בשבת (מתי יב: 8-1) י   
י ו) ריפוי האיש שידו יבשה והמזימה להרוג את ישוע (מתי יב: 21-9) י   
י ז) גידוף כלפי רוח הקודש (מתי יב: 37-22) י   
י ח) אות הנביא יונה (מתי יב: 45-38) י   
י ט) הקרובים האמתיים של ישוע (מתי יב: 50-46) י   

י 2. הגדילה הרוחנית של מלכות השמים- המשיח מלמד במשלים (מתי יג: 58-1) -- האסופה השלישית של דברי ישוע י
י א) משל הזורע (מתי יג: 23-1) י   
י ב) משל העשבים הרעים בשדה (מתי יג: 30-24, 43-36) י   
י ג) משל גרגיר החרדל ומשל השאור (מתי יג: 35-31) י   
י ד) משל האוצר בשדה והמרגלית יקרת הערך (מתי יג: 46-44) י   
י ה) הרשת המושלכת אל ים האנשים (מתי יג: 53-47) י   
י ו) ישוע נדחה בנצרת (מתי יג: 58-54) י   

י 3. שירות ישוע ומסעותיו (מתי יד: 1 - יז: 27) י
י א) מות יוחנן המטביל (מתי יד: 12-1) י   
י ב) האכלת חמש אלפים (מתי יד: 21-13) י   
י ג) ישוע הולך על המים (מתי יד: 27-22) י   
י ד) פטרוס שוקע באגם (מתי יד: 36-28) י   

י ה) טומאה חיצונית ופנימית (מתי טו: 9-1) י   
י ו) טומאה חיצונית ופנימית (מתי טו: 20-10) י   
י ז) אמונתה הגדולה של האישה הכנענית המתגלה בענוותה (מתי טו: 28-21) י   
י ח) האכלת ארבעת אלפים (מתי טו: 39-29) י   

י ט) ישוע תוקף קנאות ורדידות (מתי טז: 12-1) י   
י י) ההודאה הנחרצת של פטרוס בדבר אלוהותו של ישוע (מתי טז:16-13) י   
י יא) אמונה אמתית הנה מתנת התגלות האב (מתי טז: 20-17) י   
י יב) ההתנבאות הראשונה של ישוע על מותו ותקומתו (מתי טז: 28-21) י   

י יג) ההשתנות של ישוע על ההר (מתי יז: 8-1) י   
י יד) התגשמות הבטחת אליהו מתבהרת (מתי יז: 13-9) י   
י טו) הנער מוכה הירח נרפא (מתי יז: 21-14) י   
י טז) ההתנבאות השנייה של ישוע על מותו ותקומתו (מתי יז: 27-22) י   

י 4. עקרונות מעשיים של מלכות אלוהים (מתי יח: 35-1) -- האסופה הרביעית של דברי ישוע י
י א) גאוות התלמידים וענוות הילדים (מתי יח: 14-1) י   
י ב) סליחה הדדית בין אחים (מתי יח: 17-15) י   
י ג) איסורים והתרות בשם ישוע (מתי יח: 20-18) י   
י ד) סליחה אינסופית (מתי יח: 22-21) י   
י ה) משל העבד הבלתי סלחן (מתי יח: 35-23) י   

י חלק 3 - שירות המשיח בעמק הירדן במהלך מסעו לירושלים (מתי יט: 1 - כ: 34) י
י 1. סדרם של נישואים אמתיים (מתי יט: 6-1) י
י 2. חטא הגירושים (מתי יט: 9-7) י
י 3. הימנעות מנישואים למען שירות המשיח (מתי יט: 12-10) י
י 4. ישוע אוהב ומברך את הילדים הקטנים (מתי יט: 15-13) י
י 5. הצעיר העשיר וסכנת העושר (מתי יט: 22-16) י
י 6. האם העשיר יכנס למלכות השמים (מתי יט: 26-23) י
י 7. שכרם של הנרדפים למען המשיח (מתי יט: 30-27) י

י 8. שכר שווה לכל הפועלים (מתי כ:16-1) י
י 9. ההתנבאות השלישית של ישוע על מותו ותקומתו (מתי כ:19-17) י
י 10. גאווה אווילית בקרב חסידי ישוע (מתי כ:23-20) י
י 11. מי הגדול ביותר ומי הקטן ביותר (מתי כ:28-24) י
י 12. שני עיוורים ביריחו זוכים בראייתם (מתי כ:34-29) י

י חלק 4 - פעולות השירות האחרונות של ישוע בירושלים (מתי כא:1 - כה:46) י
י א - מחלוקת בבית המקדש (מתי כא:1 - כב:46) י
י 1. כניסת ישוע לירושלים (מתי כא:9-1) י
י 2. ישוע מטהר את המקדש (מתי כא:17-10) י
י 3. עץ התאנה העקר מקולל (מתי כא:22-18) י
י 4. ישוע נחקר בידי זקני היהודים (מתי כא:27-23) י
י 5. ישוע מוסר ארבעה משלים (מתי כא:28 - כב:14) י
י א) משל שני הבנים (מתי כא:32-28) י   
י ב) משל הכורמים הרשעים (מתי כא:41-33) י   
י ג) המשל על אבן הנגף (מתי כא:46-42) י   

י ד) משל סעודת החתונה הגדולה (מתי כב:14-1) י   
י 6. דברי הקיסר ודברי אלוהים (מתי כב:22-15) י
י 7. בתקומה הם לא יתחתנו ולא יינתנו לנישואים (מתי כב:33-23) י
י 8. המצווה הגדולה (מתי כב:40-34) י
י 9. המשיח הוא האדון (מתי כב:46-41) י

י ב - המשיח גוער בהנהגה הרוחנית היהודית ומזהיר אותם (מתי כג:39-1) -- האסופה החמישית של דברי ישוע י
י 1. המשיח גוער בצדוקים ובפרושים (מתי כג:7-1) י
י 2. ענוותם של מורים אמתיים (מתי כג:12-8) י
י 3. ה"אוֹי" הראשון לסופרים ולפרושים (מתי כג:13) י
י 4. ה"אוֹי" השני לסופרים ולפרושים (מתי כג:14) י
י 5. ה"אוֹי" השלישי (מתי כג:15) י
י 6. ה"אוֹי" הרביעי (מתי כג:22-16) י
י 7. ה"אוֹי" החמישי (מתי כג:24-23) י
י 8. ה"אוֹי" השישי (מתי כג:26-25) י
י 9. ה"אוֹי" השביעי (מתי כג:28-27) י
י 10. ה"אוֹי" השמיני (מתי כג:33-29) י
י 11. ישוע מנבא על ירושלים (מתי כג:36-34) י
י 12. קשי לבבם של תושבי ירושלים למול הרחמים והחמלה של המשיח (מתי כג:39-37) י

י ג - דרשת המשיח על הר הזיתים (מתי כד:1 - כה:46) -- האסופה השישית של דברי ישוע י
י 1. המשיח עוזב את המקדש (מתי כד:2-1) י
י 2. שאלות התלמידים (מתי כד:3) י
י 3. היזהרו שלא יתעה אתכם איש (מתי כד:5-4) י
י 4. זעם אלוהים נופל על בני האדם (מתי כד:8-6) י
י 5. הם ימסרו אתכם לייסורים (מתי כד:14-9) י
י 6. חורבן ירושלים (מתי כד:22-15) י
י 7. משיחי שקר (מתי כד:26-23) י
י 8. האותות הברורים לביאתו השנייה של המשיח (מתי כד:31-27) י
י 9. האותות הברורים לביאתו השנייה של המשיח (מתי כד:36-32) י
י 10. ישועת המאמינים (מתי כד:41-37) י
י 11. עימדו על המשמר! (מתי כד:51-42) י

י 12. המשל על העלמות הכסילות והנבונות! (מתי כה:13-1) י
י 13. משל הכיכרות (מתי כה:30-14) י
י א) האם אתה מוכשר? (מתי כה:18-14) י   
י ב) אלוהים גומל לנאמן (מתי כה:23-19) י   
י ג) אלוהים שופט את המשרת העצלן (מתי כה:30-24) י   
י 14. המשיח הוא השופט הנצחי (מתי כה:33-31) י
י 15. משפט המשיח על חסידיו האוהבים (מתי כה:40-34) י
י 16. משפט המשיח על הרשעים (מתי כה:46-41) י

י חלק 5 - ייסוריי המשיח ומותו בירושלים (מתי כו:1 - כז:66) י
י 1. המשיח מנבא את מותו (מתי כו:2-1) י
י 2. ההיוועצות נגד ישוע (מתי כו:5-3) י
י 3. התכריכים של המשיח (מתי כו:13-6) י
י 4. הבגידה של יהודה (מתי כו:16-14) י
י 5. הכנת הפסח (מתי כו:19-17) י
י 6. ההודעה על הבגידה הקרובה (מתי כו:25-20) י
י 7. סעודת האדון הראשונה (מתי כו:29-26) י
י 8. נבואת ישוע בדרכו לגת שמנים (מתי כו:35-30) י
י 9. תפילת המשיח בגת שמנים (מתי כו:38-36) י
י 10. המאבק של ישוע בשעת תפילתו (מתי כו:39) י
י 11. התפללו כדי שלא תבואו לידי ניסיון (מתי כו:41-40) י
י 12. כניעתו המוחלטת של ישוע לרצון אביו (מתי כו:46-42) י
י 13. ישוע נעצר (מתי כו:50-47) י
י 14. ישוע מרפא את אוזנו של התוקף (מתי כו:56-51) י
י 15. ישוע מול הסנהדרין (מתי כו:68-57) י
י 16. פטרוס מתכחש למשיח (מתי כו:75-69) י

י 17. פטרוס מתכחש למשיח (מתי כז:2-1) י
י 18. סופו של הבוגד (מתי כז:5-3) י
י 19. הנבואה נשלמה: בנוגע למחיר הבגידה (מתי כז:10-6) י
י 20. ישוע לפני בית הדין האזרחי: הספקות על מלכות ישוע (מתי כז:14-11) י
י 21. הבחירה במורד (מתי כז:23-15) י
י 22. הם קיללו את עצמם ואת ילדיהם (מתי כז:26-24) י
י 23. החיילים הרומים בזים לישוע (מתי כז:30-27) י
י 24. שמעון הקורני נושא את צלב ישוע (מתי כז:34-31) י
י 25. המשיח נצלב בין שני גנבים (מתי כז:38-35) י
י 26. הגידוף הציבורי (מתי כז:44-39) י
י 27. זעף אלוהים והטבע על הצליבה (מתי כז:50-45) י
י 28. המאורעות המוזרים במותו של ישוע (מתי כז:53-51) י
י 29. עדים למותו של המשיח (מתי כז:56-54) י
י 30. קבורת המשיח (מתי כז:61-57) י
י 31. הקבר חתום ושמור (מתי כז:66-62) י

י חלק 6 - תקומת אדוננו ישוע המשיח (מתי כח:20-1) י
י 1. הקבר הריק ודברי המלאכים (מתי כח:4-1) י
י 2. התקומה המוחלטת של המשיח הנצלב (מתי כח:7-5) י
י 3. הופעת המשיח (מתי כח:10-8) י
י 4. התחבולה של זקני היהודים (מתי כח:15-11) י
י 5. הופעת המשיח בגליל וציוויו להטיף לעולם (מתי כח:18-16) י
י 6. הסמכות הבלתי מוגבלת של המשיח (מתי כח:19-18) י
י 7. צווי המשיח להטיף לכל העמים (מתי כח:19) י
י 8. הציווי של המשיח להטביל (מתי כח:19) י
י 9. ציווי המשיח ללמד התקדשות (מתי כח:20) י
י 10. המשיח מבטיח להיות עם מאמיניו (מתי כח:20) י

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 11, 2013, at 12:18 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)