Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Bulgarian":
Home -- Bulgarian -- Revelation
This page in: -- Arabic -- Armenian -- BULGARIAN -- English -- French? -- German -- Indonesian -- Polish? -- Portuguese -- Russian -- Yiddish

Previous Book? -- Next Book?

ОТКРОВЕНИЕ - Ето, ида скоро!

Изследвания в Откровение на апостолите

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11
Jump to Chapter: 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22

КНИГА 1 - ЕТО, ИДА СКОРО! (ОТКРОВЕНИЕ 1:1 - 3:22)
Възкръсналия Господ подготвя Своята Църква За второто си идване

ЧАСТ 1.1 ВЪВЕЖДАНЕТО НА АПОСТОЛ ЙОАН ДО ОТКРОВЕНИЕ НА ИСУС ХРИСТОС (ОТКРОВЕНИЕ 1:1-8)
1. Поздрави на юдео християнските църковни членове в църквите в Мала Азия (Откровение 1:1-3)
2. Поздрави на гръцките църковни членове в църквите в Мала Азия (Откровение 1:4-6)
3. Предмет и цел на Откровение (Откровение 1:7)
4. Божия печат върху Откровение на Исус Христос на слугата си Джон (Откровение 1:8)
ЧАСТ 1.2 ПЪРВОТО ВИДЕНИЕ И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ЗЕМЯТА: Явяването на Човешкият Син Да освети неговите църкви (ОТКРОВЕНИЕ 1:9 - 3:22)
ЧАСТ 1.2.1 СЛАВНОТО ЯВЛЕНИЕ НА ВЪЗКРЪСНАЛИЯ ГОСПОД (ОТКРОВЕНИЕ 1:9-20)
1. Въведение: Джон е забранен на остров Патмос (Откровение 1:9)
2. Появата на Човешкия Син за върховен жрец и съдия на Световната (Откровение 1:10-16)
a) свикване на Йоан в Деня на Господа
006 -- Откровение 1:10-11
b) Господ излиза от неговото уединение
3. Човешкият Син се представя на слугата си Джон (Откровение 1:17-18)
4. Смисълът на седемте звезди и седем светила (Откровение 1:19-20)

ЧАСТ 1.2.2 БУКВИТЕ НА ИСУС ХРИСТОС ДО СЕДЕМТЕ ЦЪРКВИ В МАЛА АЗИЯ (ОТКРОВЕНИЕ 2:1 - 3:21)
1. Писмо на Исус Христос на Пастор в Ефес (Откровение 2:1-7)
2. Писмото на Исус Христос на Пастор в Смирна (Измир) (Откровение 2:8-11)
3. Писмото на Исус Христос за Църквата лидер в Пергам (Откровение 2:12-17)
4. Писмото на Исус Христос на Църквата Лидер в Тиатир (Откровение 2:18-29)

5. Послание на Исус" Лидер на Църквата в Сардис (Откровение 3:1-6)
6. Исус Христос съобщение до църквата Лидер във Филаделфия (Откровение 3:7-13)
7. Исус Христос съобщение до църквата Лидер на лаодикийците (Откровение 3:14-21)
ЧАСТ 1.2.3 КОЙТО ИМА УХО, НЕКА СЛУША ЩО ГОВОРИ ДУХЪТ КЪМ ЦЪРКВИТЕ (ОТКРОВЕНИЕ 3:22)
Въведение: Прочетете книгата на откровение молитва

КНИГА 2 - ИНТРОНИЗАЦИЯТА НА ИСУС ХРИСТОС (ОТКРОВЕНИЕ 4:1 - 6:17)
Как Бог Отца; Дава всичко от силата и властта на сина си След Своето възкресение

ЧАСТ 2.1 БОЖИИ, СВЕТИ И ВСЕМОГЪЩИЯ В НЕБЕТО (ОТКРОВЕНИЕ 4:1-11)
1. Едно заседание на престола (Откровение 4:1-3)
2. Непосредствена близост на Всемогъщия (Откровение 4:4-8)
3. Покланяйки се на този, който седи на трона (Откровение 4:8-11)

ЧАСТ 2.2 ИСУС ХРИСТОС Е РЪКОПОЛОЖЕН, КАТО МУ ЗАПЕЧАТАНИЯ СВИТЪК (ОТКРОВЕНИЕ 5:1-14)
1. Препарати за ръкополагането (Откровение 5:1-6)
2. Агнето е разрешено с пълнотата на силата на Бог (Откровение 5:7)
3. Всички същества се покланят на Агнето (Откровение 5:8-14)

ЧАСТ 2.3 АГНЕШКО НА БОГ СЕ ОТВОРИ СЕДЕМТЕ ПЕЧАТА (ОТКРОВЕНИЕ 6:1-17)
1. Първият печат: ездач на бял кон (Откровение 6:1-2)
2. Вторият печат: конник на червен кон (Откровение 6:3-4)
3. Третият Печат: ездач на черен кон (Откровение 6:5-6)
4. Четвъртия печат: ездач на блед кон (Откровение 6:7-8)
5. Петия печат: плачещата душите на мъчениците на олтара за всеизгарянето (Откровение 6:9-11)
6. Шестия печат: Началото на катастрофите на края на времето (Откровение 6:12-17)

КНИГА 3 - ЦЪРКВАТА НА ХРИСТОС И ТРОМПЕТ СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ (ОТКРОВЕНИЕ 7:1 – 9:21)
Тези, поискан от Израел И безброй Измежду народите

ЧАСТ 3.1 - Църквата на Бог и Неговите агнешко От синовете на Яков и народите (ОТКРОВЕНИЕ 7:1-17)
1. Пауза, за да се запечатват служители на Бога (Откровение 7:1-3)
2. 144000 запечатана от дванадесетте племена на Израел (Откровение 7:4-8)
3. Огромен брой на онези, които са призовани От na стоящи пред престола на Бога и пред Неговите Агнето (Откровение 7:9-17)
ЧАСТ 3.2 - ДОПЛАЩАНЕ: ЕДИНОДУШНОТО ПОКАЗАНИЯТА НА НЕИЗБРОИМО МНОЖЕСТВО НА ХРИСТОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ПРЕД ПРЕСТОЛА НА БОГА: "СПАСЕНИЕ НА НАШИЯ БОГ, КОЙТО СЕДИ НА ПРЕСТОЛА, И НА АГНЕТО!" (ОТКРОВЕНИЕ 7:10)
1. Подготовка за спасение в Стария Завет
2. Спасителят на света и завършването му за спасение на Земята
3. Реализацията на спасението в Църквата на Исус Христос
4. Приключване на спасение във Вечността
5. Обобщение на притурката: Спасението на Бог в Стария и Новия завет

ЧАСТ 3.3 - АГНЕШКО НА БОГ ОТВОРИ СЕДМИЯ ПЕЧАТ СЕДЕМ РЕШЕНИЯ ТРОМПЕТ И ТРИТЕ НЕВОЛИ (ОТКРОВЕНИЕ 8:1 - 9:21)
1. Подготовката в небето (Откровение 8:1-6)
2. Седемте решения тръба (Откровение 8:7 - 9:21)


КНИГА 4 - Да дойде Твоето царство (ОТКРОВЕНИЕ 10:1 - 12:17)
Двамата свидетели на последните дни И Изгонването на Сатана ОТ Небето

ЧАСТ 4.1 - ПОДГОТОВКА ЗА ЗВУКА НА ПОСЛЕДНАТА ТРЪБА (ОТКРОВЕНИЕ 10:1 - 11:2)
1. Един силен Ангел (Откровение 10:1-4)
2. Клетвата на Ангел (Откровение 10:5-7)
3. Кой ще изяде една книга? (Откровение 10:8-11)

4. Измерване на храма на Бог (Откровение 11:1-2)
ЧАСТ 4.2 - ДВАМАТА СВИДЕТЕЛИ НА АГНЕТО В КРАЯ НА ВРЕМЕТО (ОТКРОВЕНИЕ 11:3-14)
1. 1260 Дни на проповед Покаянието (Откровение 11:3-6)
2. Смъртта на двама свидетели (Откровение 11:7-10)
3. Възкресението на двама свидетели (Откровение 11:11-14)
ЧАСТ 4.3 - ДОПЛАЩАНЕ: ТАЙНАТА НА БОГ В НЕГОВОТО ЗАВЪРШВАНЕ ВРЪЗКАТА НА ЦАРСТВОТО НА БОГА КЪМ ЦЪРКВАТА НА ИСУС ХРИСТОС
1. Откровенията на Мистерията на Бога в Стария заливче нантен
2. Разгръщането на Мистерията на Бога в думите на Исус Що се отнася до Кралство на Своя Отец
3. Разгръщането на Мистерията на Бога в Единството на Христос с Неговата Църква
4. Изпълнението на тайната на Бога във Втората пришествие на Христос
ЧАСТ 4.4 - СЕДМАТА ТРЪБА ЗВУЧИ (ОТКРОВЕНИЕ 11:14-19)
1. Третата Горко идва бързо (Откровение 11:14-15)
2. Поклонение на Бога от 24 старейшините (Откровение 11:16-18)
3. Отворенохрама в небето (Откровение 11:19)

ЧАСТ 4.5 - РЕШАВАЩИ СЛЕДНИТЕ ЗВУКА НА СЕДМАТА ТРЪБА (ОТКРОВЕНИЕ 12:1-17)
1. Жена, облечена със слънцето (Откровение 12:1-2)
2. Огнено червен дракон Среща се в човек (Откровение 12:3-4)
3. Раждането на Княза на мира (Откровение 12:5)
4. Жената в пустинята (Откровение 12:6)
5. Падането на Дракона на Земята (Откровение 12:7-9)
6. Декларацията на победата в небесата и Надсътрудничество клиентите на Сатаната (Откровение 12:10-11)
7. Яростта на дракона (Откровение 12:12)
8. Преследвани църква (Откровение 12:13-17)

КНИГА 5 - АНТИХРИСТ, И БОЖИЯТ АГНЕЦ (ОТКРОВЕНИЕ 13:1 - 16:21)
Христос в средата на негов мъченици Въпреки на антихриста и Разрушителното решения купа

ЧАСТ 5.1 - ДОПЛАЩАНЕ: БИБЛЕЙСКИТЕ ПРОРОЧЕСТВА ЗА ПОЯВАТА НА АНТИХРИСТА
Въведение
1. Нощните видения на Даниил (Даниил 7:1-28)
2. Последните времена Реч на Исус (Матей 24:3-28)
3. Различаване Духовете Според Йоан (Йоан 5:41-44; 8:38-45; 1 Йоан 2:18-25; 4:1-4)
4. Как Павел описва Антихриста (2 Солунци 2:3-12)
5. Победата на Исус Христос в края на времето
ЧАСТ 5.2 - АНТИХРИСТА ВИДНО (ОТКРОВЕНИЕ 13:1-10)
1. Звярът от морето (Откровение 13:1-4)
2. Делата на звяра (Откровение 13:5-8)
3. Оня, който има уши да слуша, нека слуша (Откровение 13:9-10)
ЧАСТ 5.3 - ПОЯВЯВА СЕ ЛЪЖЕПРОРОКА (ОТКРОВЕНИЕ 13:11-18)
1. Звярът от земята (Откровение 13:11-12)
2. Какво лъжепророка направя? (Откровение 13:13-17)
3. Брой на антиХристос (Откровение 13:18)

ЧАСТ 5.4 - БОЖИЯТ АГНЕЦ В СРЕДАТА НА НЕГОВО 144,000 КРЪВОНОСНИТЕ СВИДЕТЕЛИ ОТ ИЗРАЕЛ (ОТКРОВЕНИЕ 14:1-5)
ЧАСТ 5.5 - ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ГНЕВА НА БОГА (ОТКРОВЕНИЕ 14:6-20)
1. Обявяването на победата на Бога и на Неговия съд (Откровение 14:6-7)
2. Триумф над падането на Вавилон (Откровение 14:8)
3. ДОПЛАЩАНЕ: Мистерията на Вавилон
4. Вечни мъки на онези, които се покланят на звяра (Откровение 14:9-11)
5. Един глас от небето утешава обречения (Откровение 14:12-13)
6. Човешкият Син на бял облак (Откровение 14:14-16)
7. Гроздовата реколта на ангелите, като решението на Бог (Откровение 14:17-20)

ЧАСТ 5.6 - ПЕСЕНТА НА ЗАВОЕВАТЕЛИТЕ (ОТКРОВЕНИЕ 15:1-4)
ЧАСТ 5.7 - СЕДЕМТЕ ЧАШИ НА ГНЕВА НА БОГА (ОТКРОВЕНИЕ 15:5 - 16:21)

1. Първата купа на гнева: ужасни и болезнени ранички за последователите на Сина на Дракона (Откровение 16:1-2)
2. Втората купа на гнева: морето става кървав червен (Откровение 16:3)
3. Третата Купата на гнева: Реки и водни извори Стани кървав червен (Откровение: 16:4-7)
4. Четвъртият Купата на гнева: слънцето изгаря човека на земята (Откровение 16:8-9)
5. Петата Купата на гнева: ТъмнинаFвсичкиs върху престола на звяра (Откровение 16:10-11)
6. Шестата купа на гнева: Подготовка за битка срещу Бога и Неговото Агнето (Откровение 16:12-16)
7. Седмата Купата на гнева: Голямото земетресение и ужасната градушка (Откровение 16:17-21)

КНИГА 6 - ВАВИЛОН НА БЛУДНИЦА И НА ПОКЛОНЕНИЕ НА БОГА (ОТКРОВЕНИЕ 17:1 - 19:10)
НА КРАЯ НА ГОЛЯМА ИЗМАМНИК И ПОДГОТОВКА ЗА сватбата НА АГНЕТО

ЧАСТ 6.1 - СЪДБАТА НА БОГА НА БЛУДНИЦА ВАВИЛОН (ОТКРОВЕНИЕ 17:1 - 18:24)
1. Ангела на съдебно решение оферти Джон да дойдат (Откровение 17:1-2)
2. На блудница на Вавилон близък план (Откровение 17:3-6)
3. Ангела на преценка дава показания в края на Антихрист (Откровение 17:7-9a)
4. На агнешко месо на бога на победата си над Антихрист провъзгласен предварително! (Откровение 17:9б-14)
5. На края на блудница на Вавилон (Откровение 17:15-18)

6. Ангел обявява предварително: Вавилон" е разрушена! (Откровение 18:1-3)
7. Друга глас от небето призовава Бог на хората да се откаже от Вавилон (Откровение 18:4-5)
8. Команда за извършване на преценка (Откровение 18:6-8)
9. Плач йеремиев над падането на Вавилон (Откровение 18:9-19)
10. Радостта от Усъвършенствувайте църква в небето (Откровение 18:20)
11. Ангел обяви окончателност на Вавилон на падането (Откровение 18:21-24)

ЧАСТ 6.2 - ВЕЛИКИ: АЛИЛУЯ! В НЕБЕТО (ОТКРОВЕНИЕ 19:1-10)
1. Като цяло бе приповдигнато пред престола на Бога (Откровение 19:1-4)
2. Жалба за повече се поклонят на Бога (Откровение 19:5-7)
3. Препарати за сватбата на агнето (Откровение 19:7-10)

КНИГА 7 - ДА, АЗ СЪМ ОЧАКВАЙТЕ СКОРО! (ОТКРОВЕНИЕ 19:11 - 22:21)
ТРИУМФ НА ХРИСТОС В НЕГОВАТА ВТОРОТО И ПОЯВАТА НА НОВ СВЯТ

ЧАСТ 7.1 - ВЪВЕДЕНИЕ: НЕ СЕ ПОКАЕТЕ, ЗА КРАЛСТВО НЕБЕТО Е ВИНАГИ ПОД РЪКА!
1. Решенията на Агнето на Бога
2. Обещанията за идването на Исус Христос в Стария завет
3. Какво Исус Христос себе си кажете думата за неговото идване обратно?
4. Какво апостолите на Христос пишат за следващите обратно на техните Господа?
ЧАСТ 7.2 - ВРЪЩАНЕ НА ХРИСТОС СПОРЕД ВИЗИИ НА АПОСТОЛА КЛОЗЕТ (ОТКРОВЕНИЕ 19:11-21)
1. Идването на Христос, като съдията от Антихрист (Откровение 19:11-16)
2. Победата на Христос над Антихрист и неговата армия (Откровение 19:17-21)

ЧАСТ 7.3 - НА ПРАВИЛО "МИЛЕНИУМ" (ОТКРОВЕНИЕ 20:1-10)
1. Обещанията си за Кралство на Исус Христос на земята, намерени в Стария завет
2. Отчети за хилядолетието в книгата на Откровение (Откровение 20:1-4б)
3. На първия възкресението на мъртвите (Откровение 20:4в-6)
4. На въстанието на ада (Откровение 20:7-9a)
5. На пожар буря от небето (Откровение 20:9б-10)
ЧАСТ 7.4 - ПОСЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ (ОТКРОВЕНИЕ 20:11-15)
1. Решението на света според книгата на Откровение (Откровение 20:11)
2. На възкресението на мъртвите (Откровение 20:12-13)
3. Смъртта ще бъдат оценявани (Откровение 20:14-15)

ЧАСТ 7.5 - НОВИЯ СВЯТ НА БОГА (ОТКРОВЕНИЕ 21:1-8)
1. Изгаряне въпрос на църквите в малки Азия
2. Нов свят излиза в (Откровение 21:1)
3. На новия Ерусалим (Откровение 21:2)
4. Бога в разгара на мъжете (Откровение 21:3-4)
5. Бога гаранции, че нов свят ще влезе в съществуването (Откровение 21:5)
6. Тя е готово! (Откровение 21:6)
7. Той който преодолява трябва да наследи всичко; и той се Бог на дете (Откровение 21:7)
8. Който трябва да премине в пъкъла? (Откровение 21:8)
ЧАСТ 7.6 - НА НОВИЯ ЕРУСАЛИМ: НА БУЛКАТА НА АГНЕШКО МЕСО (ОТКРОВЕНИЕ 21:9 - 22:5)
1. Булката на агнешко месо на Бога (Откровение 21:9-11)
2. На зид с височина около светия град (Откровение 21:12-14)
3. Размерите на новия Ерусалим (Откровение 21:15-17)
4. На строителни материали от светия град (Откровение 21:18-21)
5. Храмът е самият Бог и неговият агнешко (Откровение 21:22-23)
6. Нации разходка в светлината на града на Бог (Откровение 21:24-27)

7. За река на водата на живота да продължите на престола на Бога и на Агнето му (Откровение 22:1-2)
8. На служители на Бог ще Му служат и гледат лицето Му (Откровение 22:3-5)
ЧАСТ 7.7 - ИСУС ХРИСТОС ГАРАНЦИИ, ЧЕ НЕГОВИЯТ ПРОРОКУВА ЩЕ БЪДАТ ВЪВЕДЕНИ (ОТКРОВЕНИЕ 21:6-21)
1. На Откровение е верният и истински (Откровение 22:6-9)
2. Последното предложение на спасение (Откровение 22:10-15)
3. На разглежда първостепенната им необходимост от идването на Исус (Откровение 22:16-17)
4. Не пипайте и не променяйте нищо по тая пророческа книга! (Откровение 22:18-19)
5. Да, ще дойда бързо! (Откровение 22:20)
6. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас! (Откровение 22:21)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 28, 2013, at 08:48 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)