Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Albanian":
Home -- Albanian -- John
This page in: -- ALBANIAN -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- Dioula -- English -- Farsi -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book? -- Next Book

GJONI - DRITA SHKËLQEN NË ERRËSIRË

Studime në Ungjillin e Krishtit sipas Gjonit

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10
Jump to Chapter: 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21

PJESA I - SHKËLQIMI I DRITËS HYJNORE (Gjoni 1:1 - 4:54)
A - MISHËRIMI I FJALËS SË PERËNDISË NË JEZUSIN (Gjoni 1:1-18)
1. Thelbi dhe vepra e fjalës para mishërimit (Gjoni 1:1-5)
2. Pagëzori përgatit udhën e Krishtit (Gjoni 1:6-13)
3. Plotësia e Perëndisë u shfaq në mishërimin e (Gjoni 1:14-18)
B - KRISHTI I ÇOI DISHEPUJT NGA SFERA E PENDIMIT NË GËZIMIN E DASMËS (Gjoni 1:19 - 2:12)
1. Një delegacion nga Sinedri pyet Pagëzorin (Gjoni 1:19-28)
2. Dëshmi edhe më emocionuese të Pagëzorit për Krishtin (Gjoni 1:29-34)
3. Gjashtë dishepujt e parë (Gjoni 1:35-51)

4. Mrekullia e parë e Jezusit në dasmën e Kanës (Gjoni 2:1-12)
C - VIZITA E PARË E KRISHTIT NË JERUZALEM (Gjoni 2:13 - 4:54) -- ÇFARË ËSHTË ADHURIMI I VËRTETË?
1. Pastrimi i Tempullit (Gjoni 2:13-22)
2. Jezusi flet me Nikodemin (Gjoni 2:23 - 3:21)
a) Njerëzit tërhiqen nga Jezusi (Gjoni 2:23-25)

b) Nevoja për një lindje të re (Gjoni 3:1-13)
c) Kryqi, mjet i rilindjes (Gjoni 3:14-16)
d) Refuzimi i Krishtit çon në Gjykim (Gjoni 3:17-21)
3. Pagëzori dëshmon për Jezusin Dhëndrin (Gjoni 3:22-36)

4. Jezusi në Samari (Gjoni 4:1-42)
a) Jezusi e udhëheq tradhtarin drejt pendimit (Gjoni 4:1-26)
b) Jezusi i udhëheq dishepujt e tij që të shohin të korrat e gatshme (Gjoni 4:27-38)
c) Ungjillizimi në Samari (Gjoni 4:39-42)
5. Shërimi i djalit të nëpunësit të mbretit (Gjoni 4:43-54)

PJESA 2 -DRITA SHKËLQEN NË ERRËSIRË (Gjoni 5:1 - 11:54)
A - UDHËTIMI I DYTË NË JERUZALEM (Gjoni 5:1-47) -- SHFAQJA E ARMIQËSISË MIDIS JEZUSIT DHE HEBRENJVE
1. Shërimi i të paralizuarit të Betesdës (Gjoni 5:1-16)
2. Perëndia vepron me Birin e Tij (Gjoni 5:17-20)
3. Krishti ngjall të vdekurit dhe gjykon botën (Gjoni 5:20-30)
4. Katër dëshmitarët e hyjnisë së Krishtit (Gjoni 5:31-40)
5. Arsyeja e mosbesimit (Gjoni 5:41-47)

B - JEZUSI ËSHTË BUKA E JETËS (Gjoni 6:1-71)
1. Të ushqyerit e pesë mijëve (Gjoni 6:1-13)
2. Jezusi largohet nga britmat për kurorëzimin e tij (Gjoni 6:14-15)
3. Jezusi vjen te dishepujt e frikësuar (Gjoni 6:16-21)
4. Jezusi u ofron njerëzve zgjedhjen: “Prano ose Refuzo! (Gjoni 6:22-59)
5. Shoshitja e dishepujve(Gjoni 6:59-71)

C - UDHËTIMI I FUNDIT I JEZUSIT NË JERUZALEM (Gjoni 7:1 - 11:54) Ndarja e ERRËSIRËS DHE DRITËS
1. Fjalët e Jezusit në festën e tabernakullit (Gjoni 7:1 - 8:59)
a) Jezusi dhe vëllezërit e tij (Gjoni 7:1-13)
b) Pikëpamjet e ndryshme për Jezusin midis njerëzve dhe këshillit të lartë (Gjoni 7:14-53)

c) Legalistët sjellin një grua kurorëshkelëse te Jezusi për gjykim (Gjoni 8:1-11)
d) Jezusi drita e botës (Gjoni 8:12-29)
e) Mëkati është skllavëri (Gjoni 8:30-36)
f) Djalli, vrasës dhe gënjeshtar (Gjoni 8:37-47)
g) Krishti ekziston para Abrahamit (Gjoni 8:48-59)

2. Shërimi i njeriut të lindur i verbër (Gjoni 9:1-41)
a) Shërimi të shtunën (Gjoni 9:1-12)
b) Judenjtë e marrin në pyetje njeriun e shëruar (Gjoni 9:13-34)
c) Jezusi ia zbulon veten të shëruarit si Biri i Perëndisë (Gjoni 9:35-41)

3. Jezusi Bariu i Mirë (Gjoni 10:1-39)
a) Delet dëgjojnë zërin e bariut të vërtetë (Gjoni 10:1-6)
b) Jezusi është dera e vërtetë (Gjoni 10:7-10)
c) Jezusi është Bariu i Mirë (Gjoni 10:11-21)
d) Siguria jonë në bashkimin e Atit dhe Birit (Gjoni 10:22-30)
e) Biri i Perëndisë në Atin dhe Ati në të (Gjoni 10:31-39)

4. Ringjallja e Llazarit dhe rezultati përfundimtar (Gjoni 10:40 - 11:54)
a) Jezusi përtej Jordanit (Gjoni 10:40 - 11:16)
b) Jezusi takon Martën dhe Marinë (Gjoni 11:17-33)
c) Ringjallja e Llazarit (Gjoni 11:34-44)
d) Këshilli hebre dënon Jezusin me vdekje (Gjoni 11:45-54)

PJESA 3 - DRITA SHKËLQEN NË RRETHIN E APOSTUJVE (Gjoni 11:55 - 17:26)
A - HYRJA NË JAVËN E SHENJTË (Gjoni 11:55 - 12:50)
1. Jezusi vajoset në Betania (Gjoni 11:55 - 12:8)
2. Jezusi hyn në Jeruzalem (Gjoni 12:9-19)
3. Grekët kërkojnë të njihen me Jezusin (Gjoni 12:20-26)
4. Ati i përlëvduar mes trazirave (Gjoni 12:27-36)
5. Burrat e ngurtësojnë veten ndaj gjykimit (Gjoni 12:37-50)

B - NGJARJET QË PASOJNË DARKËN E ZOTIT (Gjoni 13:1-38)
1. Jezusi u lan këmbët dishepujve të tij (Gjoni 13:1-17)
2. Tradhtari i demaskuar dhe i shqetësuar (Gjoni 13:18-32)
3. Urdhërimi i ri për kishën (Gjoni 13:33-35)

4. Krishti parashikon mohimin e Pjetrit (Gjoni 13:36-38)
C - FJALIMI I LAMTUMIRËS NË DHOMËN E SIPËRME (Gjoni 14:1-31)
1. Perëndia është i pranishëm në Krishtin (Gjoni 14:1-11)
2. Trinia e Shenjtë zbret mbi besimtarët me anë të Ngushëlluesit (Gjoni 14:12-25)
3. Paqja e lamtumirës së Krishtit (Gjoni 14:26-31)

D - LAMTUMIRA NË RRUGËN PËR GJETSEMANI (Gjoni 15:1 - 16:33)
1. Qëndrimi në Krishtin sjell shumë fryt (Gjoni 15:1-8)
2. Qëndrimi ynë në bashkësinë e Atit shfaqet në dashuri të ndërsjellë (Gjoni 15:9-17)
3. Bota e urren Krishtin dhe dishepujt e tij (Gjoni 15:18 - 16:3)

4. Fryma e Shenjtë zbulon ngjarjet më domethënëse të historisë (Gjoni 16:4-15)
5. Krishti parashikon gëzimin e dishepujve në festën e ringjalljes (Gjoni 16:16-24)
6. Paqja e Krishtit në ne mposht mundimet e botës (Gjoni 16:25-33)

E - LUTJA NDËRMJETËSUESE E JEZUSIT (Gjoni 17:1-26)
1. Hyrje në lutjen ndërmjetësuese
2. Lutja për lavdi të Atit (Gjoni 17:1-5)
3. Jezusi ndërmjetëson për dishepujt e tij (Gjoni 17:6-19)
4. Jezusi ndërmjetëson për unitetin e kishës (Gjoni 17:20-26)

PJESA 4 - DRITA MPOSHT ERRËSIRËN (Gjoni 18:1 - 21:25)
A - NGJARJET NGA ARRESTIMI DERI NË VARRIM (Gjoni 18:1 - 19:42)
1. Jezusi arrestohet në kopsht (Gjoni 18:1-11)
2. Jezusi merret në pyetje para Anës dhe mohimi i trefishtë i Pjetrit (Gjoni 18:12-27)
3. Gjyqi civil para guvernatorit romak (Gjoni 18:28 - 19:16)
a) Akuza kundër deklarimeve mbretërore të Krishtit (Gjoni 18:28-38)
b) Zgjedhja midis Jezusit dhe Barabës (Gjoni 18:39-40)

c) Fshikullimi i Jezusit para akuzuesve të tij (Gjoni 19:1-5)
d) Pilati i mahnitur nga natyra hyjnore e Krishtit (Gjoni 19:6-11)
e) Dënimi i padrejtë i Pilatit për Jezusin (Gjoni 19:12-16)
4. Kryqi dhe vdekja e Jezusit (Gjoni 19:16b-42)
a) Kryqëzimi dhe rrobat e varrit (Gjoni 19:16b-22)
b) Ndarja e rrobave dhe hedhja e shortit (Gjoni 19:23-24)
c) Fjala e Krishtit drejtuar nënës së tij (Gjoni 19:25-27)
d) Përmbushja (Gjoni 19:28-30)
e) Tejshpimi i brinjës së Jezusit (Gjoni 19:31-37)
f) Varrimi i Jezusit (Gjoni 19:38-42)

B - RINGJALLJA DHE SHFAQJA E KRISHTIT (Gjoni 20:1 - 21:25)
1. Ngjarjet në agimin e Pashkës (Pashka) (Gjoni 20:1-10)
a) Maria Magdalena te varri (Gjoni 20:1-2)
b) Pjetri dhe Gjoni vrapojnë drejt varrit (Gjoni 20:3-10)
c) Jezusi i shfaqet Maria Magdalenës (Gjoni 20:11-18)
2. Jezusi u shfaqet dishepujve në dhomën e sipërme (Gjoni 20:19-23)
3. Jezusi u shfaqet dishepujve me Thomain (Gjoni 20:24-29)
4. Përfundimi i ungjillit të Gjonit (Gjoni 20:30-31)

5. Jezusi shfaqet buzë liqenit (Gjoni 21:1-25)
a) Kapja e mrekullueshme e peshqve (Gjoni 21:1-14)
b) Pjetri konfirmohet në shërbim të kopesë (Gjoni 21:15-19)
c) Parashikimet e Jezusit për të ardhmen (Gjoni 21:20-23)
d) Dëshmia e Gjonit dhe ungjilli i tij (Gjoni 21:24-25)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on November 09, 2022, at 08:55 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)