Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Serbian":

Home -- Serbian -- John

This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- Dioula -- English -- Farsi -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- SERBIAN -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book? -- Next Book

JOVAN - Svetlost svetli u tami

Proučavanje Hristovog evanđelja po Jovanu

Pređi na poglavlje: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10
Pređi na poglavlje: 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21


DEO 1 - SIJANJE BOŽANSKE SVETLOSTI (JOVAN 1:1 - 4:54)
A - UTELOVLJENJE REČI BOŽIJE U ISUSU (JOVAN 1:1-18)
1. Suština i delo reči pre inkarnacije (Jovan 1:1-5)

2. Krstitelj priprema put Hristu (Jovan 1:6-13)

3. Punina Božija se pojavila u utelovljenju (Jovan 1:14-18)

B - HRIST VODI SVOJE UČENIKE IZ DELOKRUGA POKAJANJA U SVADBENU RADOST (JOVAN 1:19 - 2:12)
1. Delegacija iz Sinedriona ispituje Krstitelja (Jovan 1:19-28)

2. Još uzbudljivih svedočanstava Krstitelja o Hristu (Jovan 1:29-34)

3. Prvih šest učenika (John 1:35-51)


4. Isusovo prvo čudo na svadbi u Kani (Jovan 2:1–12)

C - HRISTOVA PRVA POSETA JERUSALIMU (Jovan 2:13 - 4:54) -- TEMA: ŠTA JE PRAVO SLAVLJENJE BOGA?
1. Pročišćavanje Hrama (Jovan 2:13-22)

2. Isus razgovara sa Nikodimom (Jovan 2:23 – 3:21)

a) Ljudi naginju ka Isusu (Jovan 2:23-25)

b) Potreba za ponovnim rođenjem (Jovan 3:1-13)
c) Krst, sredstvo nanovog rođenja (Jovan 3:14–16)
d) Odbacivanje Hrista vodi ka osudi (Jovan 3:17-21)

3. Krstitelj svedoči o Isusu Mladoženji (Jovan 3:22–36)


4. Isus u Samariji (Jovan 4:1–42)

a) Isus vodi preljubnicu do pokajanja (Jovan 4:1-26)
b) Isus vodi svoje učenike da vide spremnu žetvu (Jovan 4:27-38)
c) Evanđelje u Samariji (Jovan 4:39–42)

5. Izlečenje službenikovog sina (Jovan 4:43-54)


DEO 2 - SVETLOST SVETLI U TAMI (Jovan 5:1 - 11:54)
A - DRUGO PUTOVANJE U JERUSALIM(Jovan 5:1-47) -- TEMA: NEPRIJATELJSTVO IZMEĐU ISUSA I JUDEJA IZBIJA NA POVRŠINU
1. Isceljenje oduzetoga u Vitezdi (Jovan 5:1-16)

2. Bog radi sa svojim Sinom (Jovan 5:17-20)

3. Hrist podiže mrtve i sudi svetu (Jovan 5:20-30)

4. Četiri svedoka Hristovog božanstva (Jovan 5:31-40)

5. Razlog za neveru (Jovan 5:41-47)


B - ISUS JE HLEB ŽIVOTA (Jovan 6:1-71)
1. Isus hrani pet hiljada ljudi (Jovan 6:1-13)

2. Isus se povlači od graje koja traži njegovo krunisanje (Jovan 6:14-15)
3. Isus dolazi svojim učenicima u nevolji (Jovan 6:16-21)

4. Isus ljudima nudi izbor, “prihvatite ili odbacite!” (Jovan 6:22-59)

5. Probiranje među sledbenicima (Jovan 6:59-71)


C - ISUSOVO POSLEDNJE PUTOVANJE U JERUSALIM (Jovan 7:1 - 11:54) TEMA: RAZDVANJANJE SVETLOSTI I TAME
1. Isusove reči za vreme praznika senica (Jovan 7:1 – 8:59)

a) Isus i njegova braća (Jovan 7:1-13)
b) Različiti pogledi na Isusa u narodu i vrhovnom veću (Jovan 7:14-52)

c) Legalisti dovode preljubnicu Isusu da joj sudi (Jovan 8:1-11)
d) Isus, svetlost sveta (Jovan 8:12-29)
e) Greh je ropstvo (Jovan 8:30-36)
f) Đavo, ubica i lažov (Jovan 8:37-47)
g) Hrist je postojao pre Avraama (Jovan 8:48-59)

2. Isceljenje čoveka slepog od rođenja (Jovan 9:1-41)

a) Isceljenje u Subotu (Jovan 9:1-12)
b) Judeji ispituju isceljenog čoveka (Jovan 9:13–34)
c) Isus se otkriva isceljenome kao Božiji Sin (Jovan 9:35–41)

3. Isus dobri Pastir (Jovan 10:1–39)

a) Ovce čuju glas istinskog pastira (Jovan 10:1-6)
b) Isus predstavlja prava vrata (Jovan 10:7-10)
c) Isus dobri Pastir (Jovan 10:11–21)
d) Naša sigurnost u jedinstvu Oca i Sina (Jovan 10:22-30)
e) Sin Božiji u Ocu i Otac u njemu (Jovan 10:31-36)

4. Vaskrsenje Lazara i njegov ishod (Jovan 10:40 – 11:54)

a) Isus preko Jordana (Jovan 10:40 – 11:16)
b) Isus se sreće sa Martom i Marijom (Jovan 11:17-33)
c) Vaskrsenje Lazara (Jovan 11:34-44)
d) Judejsko veće osuđuje Isusa na smrt (Jovan 11:45-54)

DEO 3 - SVETLOST SVETLI U KRUGU APOSTOLA (Jovan 11:55 - 17:26)
A - UVOD U SVETU NEDELJU (Jovan 11:55 - 12:50)
1. Isus pomazan u Vitaniji (Jovan 11:55 – 12:8)

2. Isus ulazi u Jerusalim (Jovan 12:9–19)

3. Grci žele da upoznaju Isusa (Jovan 12:20-26)

4. Otac proslavljen usred vreve (Jovan 12:27-36)

5. Ljudi su otvrdnuli na sud (Jovan 12:37-50)


B - DOGAĐAJI KOJI SLEDE POSLE VEČERE GOSPODNJE (Jovan 13:1-38)
1. Isus pere noge svojim učenicima (Jovan 13:1–17)

2. Izdajnik razotkriven i zbunjen (Jovan 13:18-32)

3. Nova zapovest za crkvu (Jovan 13:33-35)


4. Hrist predskazuje Petrovo odricanje (Jovan 13:36-38)
C - OPROŠTAJNO OBRAĆANJE U GORNJOJ SOBI (Jovan 14:1-31)
1. Bog je prisutan u Hristu (Jovan 14:1–11)

2. Sveto Trojstvo se spušta na vernike kroz Tešitelja (Jovan 14:12–25)

3. Hristov oproštajni mir (Jovan 14:26-31)


D - OPROŠTAJ NA PUTU ZA GETSIMANIJU (Jovan 15:1 - 16:33)
1. Ostajanje u Hristu donosi mnogo roda (Jovan 15:1–8)

2. Naše ostajanje u zajedinštvu sa Ocem ispoljava se u uzajamnoj ljubavi (Jovan 15:9-17)

3. Svet mrzi Hrista i njegove učenike (Jovan 15:18 – 16:3)


4. Sveti Duh otkriva najznačajnije događaje u istoriji (Jovan 16:4-15)

5. Hrist predskazuje radost učenika za praznik vaskrsenja (Jovan 16:16-24)

6. Hristov mir u nama donosi poraz nevoljama u svetu (Jovan 16:25-33)


E - ISUSOVA ZASTUPNIČKA MOLITVA (Jovan 17:1-26)
1. Uvod u zastupničku molitvu
2. Molitva za Očevu slavu (Jovan 17:1-5)

3. Isus se zastupa za svoje apostole (Jovan 17:6-19)

4. Isus se zastupa za jedinstvo crkve (Jovan 17:20-26)


DEO 4 - SVETLOST POBEĐUJE TAMU (Jovan 18:1 – 21:25)
A - DOGAĐAJI OD TRENUTKA HAPŠENJA DO SAHRANE (Jovan 18:1 - 19:42)
1. Isus uhapšen u vrtu (Jovan 18:1-14)

2. Isus saslušavan pred Anom i Petrovo trostruko odricanje (Jovan 18:15–21)

3. Građansko suđenje pred rimskim namesnikom (Jovan 18:28 – 19:16)

a) Optužba protiv Hristove tvrdnje da je On car (Jovan 18:28-38)
b) Izbor između Isusa i Varave (Jovan 18:39-40)

c) Bičevanje Isusa pred njegovim tužiocima (Jovan 19:1-5)
d) Pilat zadivljen pred Hristovom božanskom prirodom (Jovan 19:6-12)
e) Pilatova nepravedna presuda nad Isusom (Jesus 19:12-16)

4. Krst i Isusova smrt (Jovan 19:16b-42)

a) Raspeće i odeća za grobnicu (Jovan 19:16b-22)
b) Podela odeće i bacanje kocke (Jovan 19:23-24)
c) Hristove reči upućene njegovoj majci (Jovan 19:25-27)
d) Vrhunac (Jovan 19:28-30)
e) Probadanje Isusovog boka (Jovan 19:31-37)
f) Isusova sahrana (Jovan 19:38-42)

B - VASKRSENJE I HRISTOVO POJAVLJIVANJE (Jovan 20:1 - 21:25)
1. Događaji u zoru na dan Pashe (Uskrs) (Jovan 20:1-10)

a) Marija Magdalena kraj grobnice (Jovan 20:1-2)
b) Petar i Jovan se trkaju do grobnice (Jovan 20:3-10)
c) Isus se pokazuje Mariji Magdaleni (Jovan 20:11-18)

2. Isus se pojavljuje pred apostolima u gornjoj sobi (Jovan 20:19-23)

3. Isus se pojavljuje pred apostolima i Tomom (Jovan 20:24-29)

4. Zaključak Jovanovog evanđelja (Jovan 20:30-31)


5. Isus se pojavljuje pored jezera (Jovan 21:1-25)

a) Čudesni ulov ribe (Jovan 21:1-14)
b) Potvrđivanje Petrove službe nad stadom (Jovan 21:15-19)
c) Dalja Isusova predskazanja (Jovan 21:20-23)
d) Jovanovo svedočanstvo i njegovo evanđelje (Jovan 21:24-25)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 03, 2020, at 05:40 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)