Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Acts
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- TURKISH -- Urdu -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book -- Next Book

ELÇİLERİN İŞLERI - Mesih'in Zafer Alayı!

Elçilerin İşleri Üzerine Bir Çalışma

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28


Bölüm 1 - Yeruşalim, Yahudiye, Samiriye Ve Suriye’de Bulunan İSA MESİH'in Kiliselerinin Temelleri - KUTSAL RUH’un Yönetimindeki ve Elçi Petrus’un Liderliğindeki (Elçilerin İşleri 1 - 12)

A - Yeruşalim’deki İlk Kilise’nin Gelişimi Ve Büyümesi (Elçilerin İşleri 1 - 7)
1. Elçilerin İşleri Kitabına Giriş ve Mesih’in Son Vaadi (Elçilerin İşleri 1:1-8)

2. Mesih'in Göğe Alınması (Elçilerin İşleri 1:9-12)

3. Kutsal Ruh'u Bekleyen Seçilmiş Grup (Elçilerin İşleri 1:13-14)

4. Günahkar Yahuda'nın Yerine Mattiyas Seçiliyor (Elçilerin İşleri 1:15-26)


5. Kutsal Ruh'un Pentekost Gününde Gelişi (Elçilerin İşleri 2:1-13)

6. Petrus'un Pentekostta ki Vaazı (Elçilerin İşleri 2:14-36)

7. Elçilerin Eğitim Hizmeti (Elçilerin İşleri 2:37-41)

8. İlk Kilise'nin Ruhsal Yaşamı (Elçilerin İşleri 2:42-47)


9. Sakat Adamın İyileşmesi (Elçilerin İşleri 3:1-10)

10. Petrus'un Tapınakta ki Vaazı (Elçilerin İşleri 3:11-26)


11. Petrus ve Yuhanna Hapishane'ya Atılıyorlar, ve Sonra İlk Kez Mahkemeye Çıkarılıyorlar (Elçilerin İşleri 4:1-22)

12. Kilise’de Birlikte Dua (Elçilerin İşleri 4:23-31)

13. Kilise Üyeleri Herşeylerini Paylaşıyorlar (Elçilerin İşleri 4:32-37)


14. Hananya ve Safira'nın Ölümü (Elçilerin İşleri 5:1-11)

15. Uyanış ve Şifa (Elçilerin İşleri 5:12-16)

16. Elçilerin Hapishaneye Atılışı ve Meleğin Onları Serbest Bırakması (Elçilerin İşleri 5:17-25)

17. Elçiler Yüksek Kurulun Önünde (Elçilerin İşleri 5:26-33)

18. Gamaliel’in Önerisi ve Elçilerin Kamçılatılması (Elçilerin İşleri 5:34-42)


19. Kilise Düzeninin Kurulması ve Yedi Diyakon Seçilmesi (Elçilerin İşleri 6:1-7)

20. İstefanos'un Güçlü Tanıklığı (Elçilerin İşleri 6:8-15)


21. İstefanos'un Savunması (Elçilerin İşleri 7:1-53)

a) Ataların Yaşadığı Günlerin Tarihi (Elçilerin İşleri 7:1-19)
b) Musa'nın Günleri (Elçilerin İşleri 7:20-43)
c) Tanıklık Çadırı ve Tapınağın Kuruluşu (Elçilerin İşleri 7:44-50)
d) İnatçı Halka Karşı Şikayet (Elçilerin İşleri 7:51-53)

e) İstefanos'un Açılan Göklere Bakması, Taşlanması ve Kilisenin İlk Şehiti Oluşu (Elçilerin İşleri 7:54 - 8:1)
B - KURTULUŞ MESAJININ SAMİRİYE VE SURİYE'YE YAYILMASI VE YAHUDİ OLMAYANLARIN HRİSTİYAN OLUŞU (Elçilerin İşleri 8 - 12)
1. Hristiyan Kilisesine İlk Zulümler ve İnanlıların Samiriye'ye Dağılışları (Elçilerin İşleri 8:1-8)

2. Büyücü Simun ve Petrusla Yuhanna'nın Samiriye'deki Hizmetleri (Elçilerin İşleri 8:9-25)

3. Etiyopyalı Hadım'ın Rabbe Gelişi ve Vaftizi (Elçilerin İşleri 8:26-40)


4. Mesih'in Saul'a, Şam Yakınlarında Görünmesi (Elçilerin İşleri 9:1-5)

5. Saul, Hananya Tarafından Vaftiz Ediliyor (Elçilerin İşleri 9:6-19a)

6. Saul'un Şam'daki Vaazı ve Yahudiler Tarafından Zulüm Görmesi (Elçilerin İşleri 9:19b-25)

7. Pavlus, Yeruşalim'deki Elçilerle İlk Kez Buluşuyor (Elçilerin İşleri 9:26-30)

8. Mesih'in Harika İşleri ve Eneas'ın İyileşmesi (Elçilerin İşleri 9:31-43)


9. Yüzbaşi Kornelius'un İmanı ve Diğer Uluslara Müjdelemenin Başlaması (Elçilerin İşleri 10:1 - 11:18)

10. Yahudi Soyundan Gelmeyen İnanlıların Antakya'da Kurduğu Topluluk (Elçilerin İşleri 11:19-30)


11. Kral Agrippa'nın Yeruşalim'deki Kiliselere Zulmü (Elçilerin İşleri 12:1-6)

12. Petrus, Melek Aracılığıyla Kurtuluşu (Elçilerin İşleri 12:7-17)

13. Hirodes'in Öfkesi ve Ölümü (Elçilerin İşleri 12:18-25)


Bölüm 2 - DİĞER ULUSLARA VERİLEN VAAZLARIN RAPORLARI VE ANTAKYA'DAN ROMA'YA KADAR KURULAN KİLİSELER

Kutsal Ruh Tarafından Görevlendirilen Elçi Pavlus'un Hizmeti (Elçilerin İşleri 13 - 28)
A - İLK MÜJDELEME YOLCULUĞU (Elçilerin İşleri 13:1 - 14:28)
1. Barnaba ve Saul'un Görevlendirilmesi (Elçilerin İşleri 13:1-3)

2. Kıbrıs'ta Tanrı Sözünü Duyurma (Elçilerin İşleri 13:4-12)

3. Önderler Pisidya Antakyasında Vaaz Veriyorlar (Elçilerin İşleri 13:13-52)


4. Konya’daki Kilisenin Kuruluşu (Elçilerin İşleri 14:1-7)

5. Listra’daki Kilisenin Kuruluşu (Elçilerin İşleri 14:8-20)

6. Derbe’deki Manastır ve Küçük Kiliselerin Tekrar Güçlendirilmesi (Elçilerin İşleri 14:21-23)
7. Antakya’ya Dönüş (Elçilerin İşleri 14:24-28)

B - YERUŞALİM’DEKİ ELÇİLERLE İLGİLİ KONSEY TOPLANTISI (Elçilerin İşleri 15:1-35)

C - İKİNCİ MÜJDELEME YOLCULUĞU (Elçilerin İşleri 15:36 - 18:22)
1. Pavlus Barnabas’tan ayrılıyor (Elçilerin İşleri 15:36-41)


2. Anadolu ve Suriye kiliselerinin güçlenişi Hizmet için Timoteus’un seçilişi (Elçilerin İşleri 16:1-5)
3. Kutsal Ruh, Elçilerinin Asya İlindeki Bitinya'ya girişlerini engelledi (Elçilerin İşleri 16:6-10)

4. Filipi’de Kilisenin Kuruluşu (Elçilerin İşleri 16:11-34)


5. Selanik’te Kilisenin Kuruluşu (Elçilerin İşleri 17:1-9)

6. Veriya’da kilisenin kurulması (Elçilerin İşleri 17:10-15)

7. Pavlus Atina'da (Elçilerin İşleri 17:16-34)


8. Korint’te Kilisenin Kurulması (Elçilerin İşleri 18:1-17)

9. Pavlus Yeruşalim ve Antakya’ya geri dönüyor (Elçilerin İşleri 18:18-22)

D - ÜÇÜNCÜ MÜJDELEME YOLCULUĞU (Elçilerin İşleri 18:23 - 21:14)

1. Pavlus Anadolu’da – Apollos Efes ve Korintte (Elçilerin İşleri 18: 23-28)

2. Efes’te Yeniden Ruhsal Canlanış (Elçilerin İşleri 19:1-20)

3. Elçi Yeruşalim'e dönmeyi ve sonra da Roma’ya gitmeyi Planlar (Elçilerin İşleri 19:21-22)

4. Efes’teki Gümüşçülerin İsyanı (Elçilerin İşleri 19:23-41)


5. Pavlus’un Makedonya ve Yunanistan’a Son Yolculuğu (Elçilerin İşleri 20:1-3a)

6. Pavlus’u Korint'te öldürmek için kurulan düzen – Yeruşalim’den beri ona eşlik eden yol arkadaşlarının isimleri (Elçilerin İşleri 20:3b-5)

7. Gece Vaazı ve Troas’ta Rabbin Sofrası (Elçilerin İşleri 20:6-12)

8. Troas’tan Milet’e (Elçilerin İşleri 20:13-16)

9. Pavlus’un Efesli İhtiyarlara Veda Vaazı (Elçilerin İşleri 20:17-38)


10. Anadolu’dan Lübnan’a Yolculuk (Elçilerin İşleri 21:1-6)

11. Sur’dan Sezariye’ye (Elçilerin İşleri 21:7-14)

E - PAVLUS’UN YERUŞALİM VE SEZARİYE’DE TUTUKLANMASI (Elçilerin İşleri 21:15 - 26:32)

1. Pavlus Yeruşalim’e varır ve kardeşlere hizmetiyle ilgili bilgiler verir. (Elçilerin İşleri 21:15-20)

2. Yasaya Uygun Bir şekilde Sünneti Kabul Edişi (Elçilerin İşleri 21:20-26)

3. Yahudiler Pavlus’a Saldırır ve Romalılar da Onu Kurtarır (Elçilerin İşleri 21:27-40)


4. Pavlus vatandaşlarının önünde kendini savunuyor (Elçilerin İşleri 22:1-29)


5. Pavlus Yahudi Yüksek Kururlunun Huzurunda (Elçilerin İşleri 22:30 - 23:10)

6. Mesih’in Pavlus’a Gece Görünmesi (Elçilerin İşleri 23:11)
7. Bağnazlar Pavlus’a karşı düzen kuruyor (Elçilerin İşleri 23:12-22)

8. Pavlus Yeruşalim’den Sezariye’ye Götürülüyor (Elçilerin İşleri 23:23-35)


9. Sezariye’de Duruşmanın İlk Celsesi (Elçilerin İşleri 24:1-23)

10. Pavlus, Vali ve Valinin Eşiyle Birlikte Yalnız Kalır (Elçilerin İşleri 24:24-27)


11. Pavlus’un Yeni Vali karşısında Mahkemede İkinci Duruşması (Elçilerin İşleri 25:1-12)

12. Pavlus Beraberindekilerle Birlikte II. Agripa’nın Huzurunda (Elçilerin İşleri 25:13-26:32)F - SEZARİYE’DEN ROMA'YA GEMİYLE YOLCULUK (Elçilerin İşleri 27:1 - 28:31)
1. Önce Sayda’ya ve Daha Sonra Girit’e Yolculuk (Elçilerin İşleri 27:1-13)

2. Denizde Fırtına ve Malta’da Gemi Kazası (Elçilerin İşleri 27:14-44)


3. Kışı Malta’da geçiriyorlar (Elçilerin İşleri 28:1-10)

4. İlkbaharda Roma’ya Yolculuğa Devam Ettiler (Elçilerin İşleri 28:11-14)
5. Roma’da Pavlus’un Hizmetinin Başlaması (Elçilerin İşleri 28:15-31)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 29, 2013, at 10:22 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)