Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Acts - 096 (Riot of the Silversmiths in Ephesus; Paul´s Last Journey to Macedonia and Greece)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Tamil -- TURKISH -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

Elçilerin İşleri - MESİH'in Zafer Alayı!
Studies in the Acts of the Apostles
Bölüm 2 - Diğer Uluslara Verilen Vaazların Raporları Ve Antakya'dan Roma'ya Kadar Kurulan Kiliseler - Kutsal Ruh Tarafından Görevlendirilen Elçi Pavlus'un Hizmeti (Elçilerin İşleri 13 - 28)
D - ÜÇÜNCÜ MÜJDELEME YOLCULUĞU (Elçilerin İşleri 18:23 - 21:14)

4. Efes’teki Gümüşçülerin İsyanı (Elçilerin İşleri 19:23-41)


Elçilerin İşleri 19:35-41
Kalabalığı yatıştıran belediye yazmanı, “Ey Efesliler” dedi, “Efes Kenti’nin, ulu Artemis Tapınağı’nın ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkâr edemez. Bunun için sakin olmanız ve düşüncesiz bir şey yapmamanız gerekir. Buraya getirdiğiniz bu adamlar, ne tapınakları yağma ettiler, ne de tanrıçamıza sövdüler. Dimitrios ve sanatçı arkadaşlarının herhangi birinden şikâyeti varsa, mahkemeler açık, yargıçlar da var. Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar. Soruşturacağınız başka bir durum varsa, bunun yasal bir toplantıda çözümlenmesi gerekir. Bugünkü olaylardan ötürü ayaklanma suçundan yargılanmak tehlikesindeyiz. Hiçbir gerekçesi olmayan bu kargaşanın hesabını veremeyeceğiz.” Bunları söyledikten sonra topluluğu dağıttı.

Akıllı bir adam, tiyatroda galeyana gelmiş kalabalığın ortasında durdu ve onlara seslendi. Sakindi ve insanlarını anlıyordu. Ona belediye yazmanı diyorlardı. Bağıran kalabalığa hemen konuşmak yerine iki saat boyunca onların bağırıp çağırmasını bekledi. İyice yorulduktan sonra onları azarlamanın daha uygun olduğuna karar verdi. Bu sıcak havada çoğunluğun iyice yorulduğunu gördüğünde ayağa kalktı ve konuşmaya başladı. Kalabalık tamamen sessizleşmişti. Belediye yazmanı öncelikle Efesliler’in ünlerine dem vurdu. Kara kütükten yapılma Artemis’in putunun gökten geldiğine tanıklık etti ve tartışmaya gerek olmadığını söyledi. Tüm dünyanın bunu bildiğini ve hiç kimsenin bu inancı inkâr edemeyeceğini söyledi. Orada gerekli olan şey sükûnetti ve düşüncesizce bir şey yapılmamalıydı. Yazman ayrıca herhangi bir olay çıkmasına karşı hazırlıklı olduğunu da gösterdi.

Kalabalığa, Pavlus’un arkadaşlarının ve genç İskender’in hırsızlık yapmadığını ya da tapınakları için kötü bir şey söylemediğini bildirdi. Bu soruşturmayı kalabalık iki saat boyunca bağırırken yapmıştı. Bu nedenle bu üç adam suçsuzdu ve kalabalık da suçsuz yere onları tartakladığı için suçluydu.

Gümüşçülerin lideri Dimitrios Pavlus’a karşı bir suçlamada bulunmamıştı (muhtemelen kargaşa çıkartmakla suçlanma korkusuyla konseyin önüne resmi bir şikâyette bulunmak için gelememişti). Bu nedenle, şehir görevlisi ondan ve onun iş ortaklarından, herhangi birine karşı eğer yeterli kanıtları varsa, resmi bir şikâyet beklemekteydi. Bu yolla olay resmi boyut kazanacaktı.

Görevli kalabalığı yavaş yavaş sakinleştirmeye devam etti. Birlikte karar vermelerine engel olmadı. Fakat taleplerini resmi bir ortamda, oy hakkı da bulunan tüm herkesin huzurunda yapmalarını istedi. Luka’nın burada verdiği detaylar, Roma denetimindeki Grek şehirlerinin yapısına ilişkin bilgiler verir.

Sonunda belediye yazmanı dinleyen kalabalığı tehdit etti. Değersiz olan şehirlerden bazı imtiyazların alındığını ve bu imtiyazların daha çok hak eden şehirlere verildiğini anlatarak Roma’nın öfkesini kışkırtmanın tehlikesini belirtti. Efesliler’in hiçbiri, şu an yaşadıkları nazik Roma uygulamalarının bitmesinin sorumlusu olmak istemiyordu. Hatta onların arzusu ve amacı bu nazik uygulamanın daha da artmasıydı. Ateşli kalabalığın öfkesi akıllı görevlinin konuşmasıyla duruldu ve hepsi evlerine döndü.

5. Pavlus’un Makedonya ve Yunanistan’a Son Yolculuğu (Elçilerin İşleri 20:1-3a)


Elçilerin İşleri 20:1-3a
Pavlus, kargaşalık yatıştıktan sonra öğrencileri çağırtıp onları yüreklendirdi. Sonra kendilerine veda ederek Makedonya’ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanlıları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan’a gitti. Orada üç ay kaldı.

Pavlus Efesliler’in kargaşalarını görünce büyüyen kilisenin tehlike ve işkencelere karşı hiç de güvende olmadığını gördü. Aksine, bereket ne kadar çoğalıp yayılırsa, kötü olanın saldırıları da o oranda çoğalır. Kiliselerdeki inananlar uyanık kalmak için, “Bizleri ayartılara sürükleme, ama bizleri kötü olandan kurtar” diye dua etmeliler. Pavlus ve onun imanla dolu sadık arkadaşları bu kargaşa süresince dua ettiler. Tıpkı Taberiye Gölü’nde rüzgârı azarladığı gibi, Rab fırtınayı sakinleştirdi ve sıkıntı içinde olanları kurtardı.

Efes’te bu kin ve öfke patlayıp bittikten sonra, artık inananlar için güvenli bir ortam olduğuna karar veren Pavlus, ne şehirde ne de çevresinde kalmasına gerek olmadığını düşündü. Kalabalığın yüreklerinde öfke ve kin duyguları kabarıyordu. Bu nedenle de elçi daha fazla cadde ve sokaklarda yürümemesi gerektiğini düşündü. Yine de babacan Pavlus korkup şehirden kaçmadı. Şehirdeki tehlike durulmuştu. Bir toplantı düzenlemek için, bir tanesi tiyatrodaki kargaşa sırasında oradaki kalabalığa karşı bir ruhla dolmuş olan, öğrencilerin liderlerini çağırdı. Pavlus, sadık bir şekilde O’nu takip edenlere Kutsal Ruhu’nu veren, Mesih’in varlığıyla bu insanları teselli etti.

Bu olaydan sonra Yahudi olmayanların elçisi, Efes kilisesi üyelerine acıklı bir veda konuşması yaparak veda etti. Uzun yolculuğuna Filipi, Selanik ve Veriya bölgelerini geçerek başladı. Korintliler’e İkinci Mektubu’nda yaşadığı deneyimleri açıkladı (2Ko.7:5-6): “Makedonya’ya geldiğimizde de hiç rahat yüzü görmedik. Her bakımdan sıkıntı çekiyorduk. Dışarıda kavgalar, yüreğimizde korkular vardı. Ama yüreği ezik olanları teselli eden Tanrı, Titus’un yanımıza gelişiyle –yalnız gelişiyle değil, sizden aldığı teselliyle de– bizi teselli etti.” Pavlus deniz kenarında bir tatil yerinde dinlenmek için yolculuk etmedi. Çatışmalar içerisine girdi ve fanatiklik, öfke ve ayartılara karşı büyük zorluklarla mücadele etti. Pavlus Tanrı sözüyle doluydu. Kutsal Ruh’un verdiği güçle vaaz etti. Sadece vaaz etmiş olmak için değil, terbiye etmek, eğitmek ve kiliseleri güçlendirmek için de vaaz etti. Pavlus, kötü yola düşen, yaraları sarılmış olan ve inantçı oldukları için cezalandırılanları arayan sadık bir çobandı.

Pavlus yaklaşık olarak İ.S. 56 yıllarında Korint’e girdiğinde, felsefi ve ateşli ayartılarla bölünmüş olan kilisede, üç ay boyunca hizmet etti. Bu çabaların ötesinde, kendisinin hiçbir zaman bulunmadığı Roma kilisesine yazdığı, en uzun mektubunu yazmak için de yeterince zaman buldu. Elçi bu mektubunda, planlı ve mantıklı bir şekilde, derinlik ve olağanüstü bir yol kullanarak kendi öğretisini vurguladı. Atina’daki filozoflar ondaki bu bilgeliği aramışlardı, ama o onlara karşılık vermedi. O filozoflar Hristiyan düşüncesinin derinliğini anlayacak kadar ruhsal olgunluğa sahip değillerdi. Romalılar’a bir mektup şeklinde sunulan bu vaaz, bugüne kadar Hristiyan ilkelerinin en iyi şekilde sunulduğu bir vaazdır. Kutsal Ruh, bugün de Pavlus’un sözlerini tüm dünyada vaaz etmektedir.

Dua: Göksel Babamız olduğun için sana şükrederiz. Sen sevdiklerini fırtınalardan, zorluklardan, saldırılardan ve hayatın ayartılarından korursun. Bizlere kiliselerimize hizmet edebilmemiz için güç ver. Sadık bir şekilde hizmet ve dua edelim. Böylece sonsuz iman, bol sevgi ve diri olan umutlarımızla seni onurlandırabilelim. Amin.

Soru 96: Pavlus neden ve hangi şartlar altında Efes kilisesinden ayrıldı?

Sorular – 6

Sevgili Okur,
Elçilerin İşleri Kitabı’yla ilgili bu çalışmayı buraya kadar okuduysanız aşağıdaki soruları yanıtlayabilirsiniz:

 1. İsa Mesih nasıl kralların Kralı ve rablerin Rabbi’dir?
 2. Bir şehre girdiğinde Pavlus’un alışkanlığı neydi?
 3. Pavlus Atina’da bulunan birçok tanrıyı görünce neden büyük bir yıkım yaşadı?
 4. Pavlus’un Atinalı filozofların önünde verdiği vaazının ilk üç parçasındaki ana fikir neydi?
 5. Son günde Tanrı’nın yargısından kurtulmanın tek yolu nedir?
 6. Pavlus’un Korint’te aldığı Mesih’in kişisel sözüneydi?
 7. Pavlus’un ikinci hizmet yolculuğunda ziyaret ettiği şehirler hangileridir?
 8. Apollos ve çalışan çift arasında yapılan toplantıda ortaya çıkan dört büyük konu nedir?
 9. Efes’teki insanlar Kutsal Ruh’u nasıl aldılar? Bu Ruh’u siz nasıl alabilirsiniz?
 10. Tanrı’nın krallığı Efes’te nasıl göründü?
 11. İsa’nın sözleri ve ismi Efes’te nasıl yüceldi?
 12. Pavlus neden Roma’ya gitmek zorundaydı?
 13. Dimitrios Pavlus’a neden kızdı?
 14. Pavlus neden ve hangi şartlar altında Efes kilisesinden ayrıldı?

Elçilerin İşleri Kitabı ile ilgili bu serinin tüm kitapçıklarını çalışmayı tamamlayıp, her kitabın sonundaki soruları cevaplayıp, cevaplarınızı bize gönderirseniz, ileride Mesih’in hizmetleri için sizleri teşvik etmek adına, size, en kısa zamanda;
Elçilerin İşleri Kitabını Anladığınızla İlgili Olarak; İleri Düzeyde Çalışma Sertifikası
göndereceğiz. Bitmek bilmeyen bir hazine alabilmeniz için, Elçilerin İşleri Kitabı testini bizimle birlikte tamamlamanız için sizi teşvik ediyoruz. Cevaplarınızı bekliyoruz ve sizin için dua ediyoruz.

Adresimiz:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 28, 2012, at 11:21 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)