Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Acts - 060 (King Agrippa´s Persecution of the Churches)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Tamil -- TURKISH -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

Elçilerin İşleri - MESİH'in Zafer Alayı!
Studies in the Acts of the Apostles
Bölüm 1 - Yeruşalim, Yahudiye, Samiriye Ve Suriye’de Bulunan İSA MESİH'in Kiliselerinin Temelleri - KUTSAL RUH’un Yönetimindeki ve Elçi Petrus’un Liderliğindeki (Elçilerin İşleri 1 - 12)
B - Kurtuluş Mesajinin Samİrİye ve Surİye'ye Yayilmasi ve Yahudİ Olmayanlarin Hrİstİyan Oluşu (Elçilerin İşleri 8 - 12)

11. Kral Agrippa'nın Yeruşalim'deki Kiliselere Zulmü (Elçilerin İşleri 12:1-6)


Elçilerin İşleri 12:1-6
O sırada kral Hirodes, kiliseden bazı kişilere eziyet etmeye başladı. Yuhanna’nın kardeşi Yakup’u kılıçla öldürttü. Yahudiler’in bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus’u da yakalattı. Bunu, Mayasız Ekmek Bayramı sırasında yaptı. Petrus’u tutuklatıp hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh Bayramı’ndan sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı’ya hararetle dua ediyordu. Petrus, Hirodes’in kendisini yargılayacağı günden önceki gece, çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu.

İ.S. 41 yıllarında durum Yeruşalim ve Filistin’de çok değişmişti. Klavdius Roma’nın İmparatoru olmuştu. Hirodes’in torunu Agrippa, dedesi ve Roma yüksek kurulu arasında arabuluculuk yaparak, yönetimi Klavdius’un eline teslim etti. Bu hizmetinin karşılığı olarak Klavdius onu Filistin’e yönetici olarak atadı. Böylece bu bölgedeki Yahudiler’in üzerinde artık Romalı bir yönetici bulunmayacaktı. Ancak bu durum tam bir diktatörlüğün başlamasına neden oldu. Roma’daki düzen bir anda gitti ve zalim Agrippa’nın düzensiz ve zorba yönetimi geldi.

Bu yeni kral yönetime gelir gelmez Yahudi Yüksel Kurulu’nun güvenini kazanmaya çalıştı. Birçoğunun tavsiyelerine kulak verdi ve Hristiyan elçileri ve önderleri yakalatmaya başladı. Onları hapsederek Yahudi halkının desteğini kazanmaya çalışıyordu. Hatta hiç kimsenin bu durumdan rahatsız olmaması üzerine, Yuhanna’nın kardeşi Yakup’u öldürttü. Kafasını kılıçla kestiren Agrippa bir anlamda Romalı liderleri taklit ediyordu. Yakup’un halk tarafından dinlenmesine izin vermeden kendi arzu ettiği gibi hareket etmişti.

Önceleri, Vaftizci Yahya’nın öğrencisi olan Yakup Kana şehrindeki düğünün ardından İsa’nın ardından gitmeye başlamıştır. Rab’bin yaptığı mucizelerden sonra krallığın geleceğine iman etmiştir. Bundan kısa bir süre sonra annesi, çocuklarının İsa’nın sağ ve sol yanında oturmaları için İsa’ya isteğini dile getirmiştir. İsa bu iki genç adama, “Benim içtiğim bu kâseden içebilir misiniz?” diye sorduğunda, cahillikle “evet” cevabını vermişti bu iki genç. İsa onları onaylayarak, “Evet, içebilirsiniz, ama sağımda ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil. Babam bu yerleri belirli kişiler için hazırlamıştır” demiştir.

Yakup, İsa Mesih’in şehitlerinden biri olmuştur. Herhangi bir nedenden dolayı değil, elçi olduğu için yaşamına son verilmişti. Çünkü Yahudiler ondaki müjdeleme ruhuna dayanamamışlardı. Hristiyanlara karşı başlatılan bu ikinci zulüm dalgası onun da canını almıştı.

Rab’bin kendi krallığını yönetmesi farklılıklar gösteriyor. Önceleri Yeruşalim’de büyük bir sevgi ve sevinç vardı. Yüksek Kurul elçileri öldüremiyordu. Fakat ortaya İstefanos çıkınca Hristiyanlar çoğalmaya ve Eski Antlaşma yasacılığı terk edilmeye başlandı. Bunun üzerine öfke de artmaya başladı. Hatta Yeruşalim’de diğer ulusların da sünnet edilmeden antlaşmaya dahil oldukları söylentileri yayılmaya başlamıştı. Bu, Yahudiler tarafından iğrenç ve kabul edilemez bir küfür gibiydi.

İnsanlar yeni yönetici sayesinde Hristiyanlar’ın kanının dökülmesinden hoşnut olmuşlardı. Beklenmedik bir şekilde yine zulümler ağır bir biçimde başlamıştı. Kral önce elçilerin lideri olan Petrus’u tutuklattı. Mayasız Ekmek Bayramı’nda onu yargılayıp uygun bir zamanda öldürmeyi planlıyordu. Böylece yavaş yavaş Hristiyanlar’ın tamamını yok edecekti. Kral, Petrus’un çok ciddi bir şekilde gözaltında tutulmasını istiyordu. Dörder kişilik dört grubun onu gözetmesini emretti. Muhtemelen gece her 3 saatte bir değişecekti bu gruplar. Yahudi Yüksel Kurulu daha önce on iki elçinin hapisanedeyken bir anda nasıl özgür kaldıklarını hatırlattı. Elçileri melekler salmıştı, fakat kral ne elçilerin ne de herhangi başka bir ruhun rahatsızlık vermesine göz yummayacak gibi duruyordu. Böylece Petrus sol bileğinden bir askerin bileğine ve sağ bileğinden diğer bir askerin sol bileğine bağlanmıştı. Tek bir saniye bile yalnız bırakılmayacaktı.

Kilise Petrus’un yakalanmasının Filistin bölgesindeki toplulukların hayatlarına devam edip etmemesine etki edecek bir durum olduğunu biliyordu. Beraber bir araya gelip sürekli dua etmeye başladılar. Çünkü Hristiyan’ın zırhı kılıç değil, sadece duadır. Tanrı’nın sağ el, inanlının koruması, gücü ve zaferidir. Israrla dua etmek isyankâr bir iman değildir, aslında Tanrı’nın her kelimemize cevap vereceğine olan güvendir. İnsanlar arasında birlikle dua etmekten daha güçlü bir şey yoktur.

Petrus ölümün onu bekliyor olduğunu bilmesine rağmen rahat bir uyku çekti. Mesih’te yaşıyordu ve hayatı Tanrı’da saklıydı. Kutsal Ruh’u aldığında zaten ölümden dirilmişti. Sadık bir şekilde yaşadı ve Mesih’e bağlı oldu. Rab sevgisi onu ölümle burun burunayken bile yalnız bırakmadı ve esenlik verdi.

Dua: Ölümle yüzyüze kalsak bile, Rab biliyoruz ki sen bizleri doğru kılıp bizlere sonsuz yaşamı bahşettin. Bizlere karşı olabilecek tüm saldırılardan koru ve kendi arzun uyarınca halkını yönlendir. Rab, bizden nefret edenleri de bereketle. Onlar da böylece tövbe edip seni izleyebilsinler. Amin.

Soru 60: Kral Agrippa neden Hristiyanlara zulmetti? Zulümlerinin gerçek amacı neydi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 28, 2012, at 10:55 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)