Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Acts - 093 (Spiritual Revival in Ephesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Tamil -- TURKISH -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

Elçilerin İşleri - MESİH'in Zafer Alayı!
Studies in the Acts of the Apostles
Bölüm 2 - Diğer Uluslara Verilen Vaazların Raporları Ve Antakya'dan Roma'ya Kadar Kurulan Kiliseler - Kutsal Ruh Tarafından Görevlendirilen Elçi Pavlus'un Hizmeti (Elçilerin İşleri 13 - 28)
D - ÜÇÜNCÜ MÜJDELEME YOLCULUĞU (Elçilerin İşleri 18:23 - 21:14)

2. Efes’te Yeniden Ruhsal Canlanış (Elçilerin İşleri 19:1-20)


Elçilerin İşleri 19:13-20
Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa’nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. “Pavlus’un tanıttığı İsa’nın adıyla size emrediyoruz!” diyorlardı. Bunu yapanlar arasında Skeva adlı bir Yahudi başkâhinin yedi oğlu da vardı. Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi: “İsa’yı biliyor, Pavlus’u da tanıyorum, ama siz kimsiniz?” İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı, hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki, o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bu haber, Efes’te yaşayan bütün Yahudiler’le Grekler’e ulaştı. Hepsini bir korku aldı ve Rab İsa’nın adı büyük bir saygınlık kazandı. İman edenlerin birçoğu geliyor, yaptıkları kötülükleri itiraf edip anlatıyordu. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam elli bin gümüş tuttuğunu gördüler. Böylelikle Rab’bin sözü güçlü biçimde yayılıp etkinlik kazanıyordu.

Tanrı’nın Egemenliği’nin kurulması cennet ve cehennem arasında, Tanrı’nın Ruhu’yla Şeytan’ın ruhu arasında bir savaş ve bir çekişmedir. İnsanlar kendilerini ya kötülük ruhuna ya da göksel Babamız’ın gücüne açarlar. Cehennem tarafından ele geçirilmiş cinli insanlar ve diğer taraftan da Tanrı’nın sevgisiyle dolmuş insanlar buluruz.

Eski Antlaşma’daki bazı inanlılar, müjde bildirimlerinden de öğrendiğimiz gibi, diri olan Rab’bin adıyla kötü ruhları kovma gücünü aldılar. Kötü ruhlar kutsal Tanrı’nın korkusuyla titrerler. Bununla birlikte Yahudiler, kötü ruhtan kurtarılmış olanların üzerine yeni bir ruh dökemiyorlardı. Bu nedenle, kötü ruhtan kurtarılan bu insanların, bazı örneklerde de görüldüğü gibi, eskisinden daha kötü durumdaydılar.

Başkâhin olduğu iddia edilen Skeva isimli bir adamın yedi oğlu Efes çevresinde dolaşarak kötü ruhları kovmaya çalıştılar. Bu kardeşler Pavlus hakkında bazı şeyler duymuşlar, belki de İsa’nın adıyla hasatlıkları iyileştirdiğini ve belirli olmayan güçleri nasıl yendiğini görmüşlerdi. Bu nedenle İsa’nın isminden yararlanmak için O’nun adını kullanmaya çalıştılar. Bu ismi bir büyü gibi kullandılar, fakat onlar kişisel olarak Kurtarıcı’yı tanımıyorlardı. Ne O’nun gücünde kalıyorlar ne de O’na inanıyorlardı. İsa’nın ismini büyülü sözler gibi kullanmayı seçtikleri için sonuçlarına katlanmalıydılar.

Kötü ruha tutulmuş adam, kötü ruh çıkar çıkmaz acıyla haykırırdı: “İsa’nın kim olduğunu biliyorum ve Pavlus ismi de bana yabancı değil.” Cehennem, gıcırdayan dişleriyle O’nu tanıdığını ve ölümü fethettiğini itiraf ediyordu. Tanrı Kuzusu dünyanın günahını yok ettiği ve insanoğlunu Tanrı’yla barıştırdığı için, ölüm O’na asla galip gelemez. Kötü ruhlar çarmıhı ve ölümden dirilmiş olan diri Mesih’i tanıyorlar. Onlar, aynı zamanda, yargı saatinin geldiğinden de haberdarlar. Pavlus Mesih’in elçilerinden biriydi. O’nun sözlerini biliyordu. Onun düşünceleri sıradan değildi, Tanrı’nın Egemenliği’nin dünyada kurulabilmesi için tam bir güçle doluydu.

Kardeşim, cehennemin de İsa’yı tanıdığını ve O’nun huzurunda titrediğinin farkına vardın mı? Birçok insan kördür. Müjdeye karşı kulaklarını kapatıp yüreklerini taşlaştırmışlar, sonra da Şeytan’ın elinde birer av ve kurban olmuşlardır. Kötü ruha tutulmuş adamın yedi kardeşe saldırması, Şeytan’ın Mesih’in topluluğunda güvende olmayanlara karşı bir saldırı olduğunun göstergesidir. Kötü ruhların, Pavlus ya da Mesih’in ruhsal bedeninin üyeleri üzerinde bir yetkisi yoktur. Her kim Kurtarıcı’dan uzaklaşır ve kötü olanın dairesinde bilgisiz bir şekilde durursa, o zaman tüm dünya günahkâr olanın etkisi altına girer. Fakat yine de Mesih kötü olanın krallığına müdahale eder. Orada tutuklu olanları özgür bırakır ve onları zafere doğru yönlendirir. Her kim Mesih’i izlerse, dünyayı yenenin imanımız olduğunu görecektir.

Eğer biri size “Siz kimsiniz?” diye sorarsa, “Ben İsa Mesih’e aitim. O’nun kanı aracılığıyla aklandım ve O’nda tamamlandım” diye yanıt verin. Umuyoruz ki, sizler de İsa Mesih’e olan imanınız aracılığıyla kötü olanın gücünden özgür kılınan o adamın yaşadıklarını deneyimlersiniz.

Efesliler, İsa’nın cehennemde de tanındığını ve Pavlus’un da Rab’bin diri elçisi olduğunu duyduklarında, korkuyla doldular. Kendi durumlarını düşünmeye başladılar ve Tanrı’nın gelecek olan yargısından emin oldular. Birçoğu gerçekten tövbe etti ve O’nun kurtarışını ve bağışlamasını dileyerek İsa’ya tapındı. Onlar Pavlus’u yüceltmediler, ama birçok Efesliyi günahın köleliğinden ve onları büyünün karanlık kâbuslarından kurtarmış olan İsa Mesih’i yücelttiler. Bilinmez olandan kurtarılmış olanlar geldiler ve günahlarını, kurnazlıklarını, adil olmayan işlerini, toplum içerisinde, elçinin ve ihtiyarların önünde itiraf ettiler. İçlerindeki kötülük ve kinden vazgeçmeyi seçtiler. Böylece, İsa’nın Rab olduğuna inanarak diğerleriyle sıkı bir kardeşlik oluşturdular. Mesih’in kanı onları en yüce şekilde kurtarmaya kadirdir ve Kutsal Ruh onları sonsuza dek kutsar.

Sevgili kardeşlerim, Mesih bugün de Kurtarıcı’dır ve sizleri kötü ruhların gücünden kurtarmaya kadirdir. Hiçbir falcıya danıştınız mı? Belirli bir büyüye güveniyor, ona bel bağlıyor musunuz? Size büyü yapması ya da tedavi etmesi için hiçbir şeyhe gittiniz mi? Nazar boncuklarına ya da sizi çevreleyen herhangi bir kötülüğe inandınız mı? Sizlerden bu günahlarınızı toplum içerisinde ve Tanrı’nın huzurunda itiraf etmenizi ve mümkünse Rab’bin kararlı ve sadık hizmetkârları olarak dua etmenizi Mesih’in adıyla rica ediyoruz. Ancak bu şekilde İsa’nın adı sizleri kötülüğün tüm tutsaklığından kurtarabilir. Şunu aklınızda tutmanızı istiyoruz; kötü olana kendi isteğinizle elinizi verdiğinizde, kolunuzu ve tüm bedeninizi kurtaramazsınız. Fakat her kim tüm kalbiyle tövbe eder ve İsa’da konut kurarsa, Tanrı’nın Oğlu da onu tamamen kurtarır. Yani, kurtuluş saatinizi ihmal etmeyin! Bugün, eğer İsa’ya inanırsanız, Tanrı’nın zaferi sizlerde gerçekleşebilir.

Mesih’in kilisesinin tohumları Efes’te atılmaya başladığında ve kişiler sonsuz ölümden kaçıp sonsuz yaşama gelmeye başladıklarında, cehennem çatırdadı. Kurtarılmış olanların imanı, birliği ve bir yürekle dua etmeleri, Mesih’e ait olanlara müthiş bir güç getirdi. Vaaz edilmiş olan kurtuluş sözleri, insan zekâsı, büyüler, yasa veya dindarlıkla değil, O’nun hizmetkârlarının sözleriyle putperestlerin karanlığını yener. Mesih sizlere zafer kazanmanız için Kutsal Kitap’ın gücünden başka bir güç vermez. Yani yüreklerinizi Rabbiniz’in sözleriyle doldurun, aynı düşüncede olun ve bir yürekle dua etmeye devam edin. Mesih sizin sıradan hizmetlerinizle, birçoklarını kötü olanın tutsaklığından kurtarmayı arzular. Ve O, kur-tardıklarını krallığına kabul eder.

Dua: Ölüm, Şeytan ve günah üzerinde galip gelen Rabbimiz İsa, sana tapınırız. Sen ayartıya düşmeyen, sonsuzlarca Kutsal Olan’sın. Günahlarımızı bağışla ve bizleri tüm şeytansal bağlantılardan kurtar. Bizleri tüm seni arayanlarla birleştir. Sana güvenir ve seni yüceltiriz. Sen bizlerin kurtarıcısı, yardımcısı ve her şeyisin. Âmin.

Soru 93: İsa’nın sözleri ve ismi Efes’te nasıl yüceldi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 28, 2012, at 11:18 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)