Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Uzbek":
Home -- Uzbek -- Acts
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Tamil -- Turkish -- Urdu -- UZBEK -- Yiddish

Previous Book -- Next Book

HAVORIYLAR - Masihning zafarli yurushida

Havoriylar Kitobini O'rganish

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28


QISM 1 - QUDDUSDA, YAHUDIYADA, SAMARIYA VA SURIYADA ISO MASIHNING JAMOATINING NEGIZIMuqaddas Ruh orqali Yetaklangan Havoriy Butrusning Homiyligi Ostida (HAVORIYLAR 1 -12)

A - QUDDUSDAGI ILK JAMOATNING O'SISHI VA RIVOJ TOPISHI (HAVORIYLAR 1 - 7)
1. Kitobga Kirish va Masihning oxirgi Vadasi (Havoriylar 1:1-8)

2. Masihning Osmonga Ko'tarilishi (Havoriylar 1:9-12)

3. Muqaddas Ruhni Kutgan Guruhni Tanlash (Havoriylar 1:13-14)

4. Gunohkor Yahudoning O'rniga Mattiyaning Tanlanishi (Havoriylar 1:15-26)


5. Muqaddas Ruhning kelishi (Havoriylar 2:1-13)

6. Havoriy Butrusning xutbasi (Havoriylar 2:14-36)

7. Havoriylarning Xizmati orqali O'sish (Havoriylar 2:37-41)

8. Ilk Jamoatdagi Ruhiy Hayot (Havoriylar 2:42-47)


9. Sholning sog'ayishi (Havoriylar 3:1-10)

10. Ma'badagi Butrusning va'zi ( Havoriylar 3:11-26)


11. Butrus bilan Yuhanno qamoqqa olinib birinchi marotaba sud qilinishdi ( Havoriylar 4:1-22)

12. Jamoatning Umumiy Ibodati ( Havoriylar 4:23-31)

13. Jamoa A'zolari hamma narsada birgalikdagi hayoti ( Havoriylar 4:32-37)


14. Hananiya bilan Saffiraning o'limi ( Havoriylar 5:1-11)

15. Shifolar va mo'jizalar ( Havoriylar 5:12-16)

16. Havoriylarning zindonbandligi, va farishta tomonidan ozod bo'lishlari. ( Havoriylar 5:17-25)

17. Havoriylar Oliy Kengash oldida ( Havoriylar 5:26-33)

18. Gamalielning Maslahati va Havoriylarning Kaltaklanishi (Havoriylar 5:34-42)


19. Jamoatni Tashkilashtirish va Yetti Vazifadorni Tanlash (Havoriylar 6:1-7)

20. Stefanning Ta'sirli Guvohligi (Havoriylar 6:8-15)


21. Stefanning himoya nutqi (Havoriylar 7:1-53)

a) Otalarning Kunlarining ta'rifi (Havoriylar 7:1-19)
b) Musoning Kunlari (Havoriy 7:20-43)
c) Uchrashuv Chodiri va Ma'badning O'rnatilishi.(Havoriylar 7:44-50)
d) O'jar Odamlarga qarshi Arz (Havoriylar 7:51-53)

e) Stefanning Ochiq Osmonga qarashi va Tosh bo'ron qilinishi; uning Birinchi Shahidi (Havoriylar 7:54-8:1)

B - NAJOD XUSHXABARI SAMARIYAGA VA YAHUDIYAGA TARQASHI VA G'AYRIYAHUDIYLARNING SUHBATLARI BOSHLANISHI (HAVORIYLAR 8-12)
1. Quddusda Masihiy Jamoatning Birinchi Quvg'in bo'lishi va Imonlilarning Samariya bo'ylab tarqalishi (Havoriylar 8:1-8)

2. Sehrgar Simun va Samariyadagi Yuhanno va Butrusning Ishi ( Havoriylar 8:9-25)

3. Habashistonlik Hazinachining Suhbatlashishi va Suvga cho'mishi (Havoriylar 8:26-40)


4. Damashiqqa yaqin Masihning Shoulga ko'rinishi (Havoriylar 9:1-5)

5. Shoul Hananiyaning Qo'lida Suvga Cho'madi (Havoriylar 9:6-19a)

6. Shoulning Damashqdagi voizligi va Yahudiylar tomonidan Quvg'in etilishi (Havoriylar 9:19-25)

7. Quddusdagi Pavlus va Havoriylar O'rtasidagi Birinchi Uchrashuv (Havoriylar 9:26-30)

8. Butrusning Qo'lidagi Masihning Ajoyib Ishlari (Havoriylar 9:31-43)


9. Yuzboshi Korniliyning suhbati orqali G'ayriyahudiylarga Voizlik qilishning Boshlanishi. (Havoriylar 10:1-11:18)

10. Antioxiya shahridagi G'ayriyahudiy Jamoatining o'rnatilishi (Havoriylar 11:19-30)


11. Shoh Hirod Quddusdagi Jamoatlarni Quvg'in Qilishi (Havoriylar 12:1-6)

12. Farishtaning Qo'lida Butrusning qutqarilishi (Havoriylar 12:7-17)

13. Hirodning G'azabi va O'limi (Havoriylar 12:18-25)


QISM 2 - G'AYRIYAHUDIYLAR ORASIDA VA'Z HAQIDAGI MA'LUMOTLAR VA ANTIOXIYADAN RIMGA BO'LGAN JAMOATLARNING NEGIZI.Havoriy Pavlusning Xizmati Orqali Muqaddas Ruh bilan Yuklatildi.HAVORIYLAR 13-28
A - Pavlusning Birinchi Targ'ibot Safari (Havoriylar 13:1-14:28)
1. Barnabo va Shoulning Ish uchun bo'linishi (Havoriylar 13:1-3)

2. Kiprdagi voizlik (Havoriylar 13:4-12)

3. Anatoliyaning Antioxiya shahrida Voizlik qilish (Havoriylar 13:13-52)


4. Ikoniyada jamoatning barpo bo'lishi (havoriylar 14:1-7)

5. Listrada Jamoat Barpo bo'lishi (Havoriylar 14:8-20)

6. Derviyadagi Xizmat va Yosh Jamoatlarning Mustaxkamlash uchun Qaytish (Havoriylar 14:21-23)

7. Suriyaning Antioxiya Shahriga Qaytish va u yerda Birodarlarga Xizmatning Hisobini Berish (Havoriylar 14:24-28)


B - QUDDUSDAGI BUYUK KENGASH (HAVORIYLAR 15:1-35)

C - IKKINCHI XIZMAT ZAFARI (HAVORIYLAR 15:36-18:22)
1. Pavlusning Barnabodan ajrashi (Havoriylar 15:36-41)


2. Anatoliya va Suriya Jamoatlarining Mustahkamlanishi: Xizmat uchun Timotiyni Tanlash (Havoriylar 16:1-5)

3. Asiya Viloyatida Bitiniyaga Kirishdan Muqaddas Ruh Havoriylarga Halal beradi (Havoriylar 16:6-10)

4. Filippiyada Jamoatning Shakillanishi ( Havoriylar 16:11-34)


5. Salonikada Jamoat Barpo bo'lishi (Havoriylar 17:1-9)

6. Beriya shaharida Jamoatning shakillanishi (Havoriylar 17:10-15)

7. Pavlus Afinada (Havoriylar 17:16-34)


8. Korinf shaharida Jamoatning Shakillanishi (Havoriylar 18:1-17)

9. Pavlus Quddusga va Antioxiyaga qaytishi (Havoriylar 18:18-22)

D - UCHINCHI XIZMAT SAFARI (HAVORIYLAR 18:23-21:14) 1. Pavlus Anatoliyada – Apalos Efes va Korinf shaharlarida (Havoriylar 18:23-28)


2. Efes shaharida Ruhiy O'sish (Havoriylar 19:1-20)

3. Havoriy Quddusga Qaytishni rejalashtiradi va keyin Rimga borishni (Havoriylar 19:21-22)

4. Efes shahridagi qo'zg'alon (Havoriylar 19:23-41)


5. Pavlusning Makedoniya va Yunonistonga bo'lgan Oxirgi Safari (Havoriylar 20:1-3a)

6. Korinfda Pavlusni o'ldirish uchun ig'vo – Quddus tomon unga jo'r bo'lib safar qilyotgan sheriklarning nomlari (Havoriylar 20:3b-5)

7. Troasda Rabbiyning Kechligi va Tungi Va'zi (Havoriylar 20:6-12)

8. Troasdan Milit shahriga (Havoriylar 20:13-16)

9. Pavlusning Oqsaqollar va Ruhoniylarga Va'z borishi (Havoriylar 20:17-38)


10. Anatoliyadan Lebonga suzib ketish (Havoriylar 21:1-6)

11. Tirdan Kesariyaga (Havoriylar 21:7-14)

E - PAVLUSNING QUDDUSDA VA KESARIYADAGI ZINDONBANDLIGI (Havoriylar 21:15 - 26:32)

1. Pavlus Quddusga yetib kelishi va o'zining hizmati haqida birodarlarga gapirib berishi (Havoriylar 21:15-20)

2. Pavlusning Qonunga ko'ra Sunnatning Qabuli (Havoriylar 21:20-26)

3. Yahudiylar Pavlusga Hujum qilishi, Rim askarlari Uni Quvg'in qilishi (Havoriylar 21:27-40)


4. Pavlusning yurtdoshlari oldidagi himoyasi (Havoriylar 22:1-29)


5. Pavlus Yahudiylarning Oliy Kengashi oldida (Havoriylar 22:30 - 23:10)

6. Tunda Masihning Pavlusga Ko'rinishi (Havoriylar 23:11)
7. Pavlusga qarshi aqidaparastlarning ig'vosi (Havoriylar 23:12-22)

8. Pavlus Quddusdan Kesariyaga yo'llanishi (Havoriylar 23:23-35)


9. Kesariyada Sudning Birinchi Eshitishi (Havoriylar 24:1-23)

10. Pavlus Yakka Hokim va Uning Hotini Bilan (Havoriylar 24:24-27)


11. Yangi Hokim Oldida Pavlusning Sudining Ikkinchi Eshitishi (Havoriylar 25:1-12)

12. Pavlus Agrippa II va Uning Shahona Hizmatkorlari oldida (Havoriylar 25:13-26:32)F - KESARIYADAN RIMGA SUZISH (Havoriylar 27:1 - 28:31)
1. Sidonga va Keyin Kretga Ko'shish (Havoriylar 27:1-13)

2. Dengizdagi bo'ron va Malta orolidagi kema halokati (Havoriylar 27:14-44)


3. Malta orolida qishlash (Havoriylar 28:1-10)

4. Yozda Rimga Safarni Davom ettirish (Havoriylar 28:11-14)
5. Pavlusning Rimda Xizmatlarining Boshlanishi(Havoriylar 28:15-31)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 29, 2013, at 10:23 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)