Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- Romans

This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu-- TURKISH -- Urdu -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book -- Next Book

ROMALILAR - RAB Doğruluğumuzdur

Elçi Pavlusun Romalılara Mektubu

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08
Jump to Chapter: 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16

Açılış: Selamlama, Tanrı’ya şükür sunma ve Mektubunun Özlü Sözü Olarak “Tanrı’nın Doğruluğu” üzerine vurgu (Romalılar 1:1-17)

a) Tanımlama ve elçisel kutsama (Romalılar 1:1-7)
b) Pavlus’un Sürüncemede Kalan Roma’yı Ziyaret Etme İsteği (Romalılar 1:8-15)
c) Tanrı’nın Doğruluğu, Değişmez İman Aracılığıyla Bizlerde Kurulmuş ve Gerçekleşmiştir. (Romalılar 1:16-17)

BÖLÜM 1 - Tanrı’nın Doğruluğu tüm Günahkarları Mahkum eder ve tüm İnananları Mesih’te Kutsar (Romalılar 1:18 - 8:39)
A - Tüm Dünya Ahlaksız Olanın Etkisi Altındadır ve Tanrı Herkesi Doğruluğunda Yargılayacak (Romalılar 1:18 - 3:20)
1. Tanrı’nın Uluslara Karşı Gazabı Ortaya Çıktı (Romalılar 1:18-32)


2. Tanrı’nın Gazabı Yahudilere Karşı Açığa Çıkar (Romalılar 2:1-3:20)

a) Başkasını Yargılayan Kendisini Mahkum Eder (Romalılar 2:1-11)
b) İnsanı Yasa ya da Vicdan Mahkum Eder (Romalılar 2:12-16)
c) İnsan, Bilgisi Nedeniyle değil Ama İşleriyle Kurtulur (Romalılar 2:17-24)
d) Ruhsal Sünnet Yararsızdır (Romalılar 2:25-29)

e) Yahudilerin Ayrıcalıkları, Onları Gazaptan Korumaz (Romalılar 3:1-8)

3. Tüm İnsanlar Bozulmuş ve Azarlanmayı Hak Ediyorlar (Romalılar 3:9-20)

B - Yeni Doğruluk, İman Aracılığıyla Tüm İnsanlara Açılır (Romalılar 3:21 - 4:22)
1. Tanrı’nın Doğruluğunun Mesih’in Ölümündeki Kefaretle Açıklanması (Romalılar 3:21-26)

2. Mesih’teki İman Aracılığıyla Aklanırız (Romalılar 3:27-31)


3. İmanla Aklanmanın Bir Örneği Olarak; İbrahim ve Davut (Romalılar 4:1-24)

a) İbrahim’in İmanı Ona Doğruluk Sayıldı (Romalılar 4:1-8)
b) İnsan Sünnet Aracılığıyla Aklanmaz (Romalılar 4:9-12)
c) Bizler Yasayla Değil, Lütuf Aracılığıyla Aklandık (Romalılar 4:13-18)
d) İbrahim’in Teşvik Eden İmanı Bizler İçin Bir Örnektir (Romalılar 4:19-22)

C - Aklanma, Tanrı’yla İnsan Arasında Bir İlişki Anlamına Gelir (Romalılar 5:1-21)
1. İnanlının Hayatında; Esenlik, Umut ve Sevgi Konut Kurar (Romalılar 5:1-5)

2. Ölümden Dirilmiş Olan Mesih Doğruluğunu Bizde Tamamlar (Romalılar 5:6-11)

3. Mesih’in Görkemi Ölüme, Günaha ve Yasa’ya Galip Gelir (Romalılar 5:12-21)


D - Tanrı’nın Gücü Bizleri Günahın Gücünden Kurtarır (Romalılar 6:1 - 8:27)
1. İnanan Kişi Kendisini Günaha Ölmüş Olarak Değerlendirir (Romalılar 6:1-14)

2. Yasadan Gelen Özgürlük, Bizlerin Günahtan Kurtulmasını Kolaylaştırır (Romalılar 6:15-23)


3. Yasadan Özgür Olmak, Bizleri Mesih’e Hizmetten de Özgür Kılar (Romalılar 7:1-6)

4. Yasa Günahkarları Günaha Yönlendirir (Romalılar 7:7-13)

5. Mesihsiz Yaşayan İnsan, Daima Günaha Karşı Hataya Düşer (Romalılar 7:14-25)


6. İnsan; Mesih’te Günah, Ölüm ve Mahkumiyetten Özgür Kalır (Romalılar 8:1-11)

7. İçimizde Konut Kurmuş Olan Kutsal Ruh Aracılığıyla, Bizler Tanrı’nın Çocuklarıyız (Romalılar 8:12-17)

8. Üç benzersiz inleme (Romalılar 8:18-27)

E - İMANIMIZ SONSUZA DEK DEVAM EDER (Romalılar 8:28-39)
1. Tanrı’nın Kurtuluş Planı, Bizim gelen Zaferimizi İlan Eder (Romalılar 8:28-30)

2. Mesih’in Gerçeği, Tüm Sorunlara Rağmen, Bizlerin Tanrı’yla Olan Dostluğunun Bir Güvencesidir (Romalılar 8:31-39)


BÖLÜM 2 - TANRI’NIN DOĞRULUĞU, ONUN SEÇİLMİŞLERİ OLAN YAKUP’UN ÇOCUKLARININ YÜREKLERİNİN KATILAŞMASINDAN SONRA BİLE, SARSILMAZ (Romalılar 9:1-11:36)
1. Pavlus’un Kayıp İnsanları İçin Kaygısı (Romalılar 9:1-3)

2. Seçilmiş İnsanların Ruhsal Ayrıcalığı (Romalılar 9:4-5)

3. İsrail’in Büyük Çoğunlu Ona Karşı Olsa Bile, Tanrı Doğru Olarak Kalmaya Devam Eder (Romalılar 9:6-29)

a) Tanrı’nın vaatleri İbrahim’in doğal soyunu ilgilendirmez (Romalılar 9:6-13)
b) Tanrı Merhamet Ettiklerini ve Yüreklerini Katılaştırdıklarını Seçer (Romalılar 9:14-18)
c) Yahudi ve Hıristiyanlara Ait Olan Çömlekçi ve Kap Benzetmesi (Romalılar 9:19-29)

4. Tanrı’nın Doğruluğuna, Yasaya bağlı Kalmakla Değil, Sadece İman Yoluyla Ulaşılır (Romalılar 9:30 - 10:21)

a) Yahudiler İman Aracılığıyla Ulaşılan Doğruluğa Aldırmadılar ve Yasa’nın İşlerine Bağlandılar (Romalılar 9:30 - 10:3)
b) Tanrı’nın Kendilerine Başkalarından Daha Merhametli Olması Nedeniyle, İsrail Halkının Suçunun Artması (Romalılar10:4-8)
c) Yakup’un Çocukları arasında Müjdenin tanıklığının Kesin Gerekliliği (Romalılar 10:9-15)
d) İsrail Kendi İnançsızlıklarından Sorumlu mudur? (Romalılar 10:16-21)

5. Yakup’un Çocuklarının Umudu (Romalılar 11:1-36)

a) Kutsal Topluluk Vardır (Romalılar 11:1-10)
b) Yahudi Olmayan Ulusların Kurtuluşu, Yakup’un Çocuklarında Kıskançlığı Teşvik Eder mi? (Romalılar 11:11-15)
c) Yakup’un Çocuklarına Karşı Gurura Kapılmamaları İçin, Yahudi Olmayan İnananlara Uyarı (Romalılar 11:16-24)
d) Son Günlerde Yakup’un Çocuklarının Kurtuluşu ve Kurtarılmasının Sırrı (Romalılar 11:25-32)
e) Elçinin Tapınması (Romalılar 11:33-36)

Bölüm 3 - Tanrı’nın Doğruluğu Mesih’i İzleyenlerin Hayatlarında Ortaya Çıkar (Romalılar 12:1 - 15:13)
1. Hayatınızın Kutsanmasına, Tanrı’ya Tam Teslimiyetinizle Ulaşılır (Romalılar 12:1-2)

2. Gururlu Olmayın Ama Sizlere Verilmiş Armağanlarla Birlikte, İnananların Topluluğunda, Rab’binize Hizmet Edin (Romalılar 12:3-8)

3. Kardeşçe Sevgiyi Öğrenmeli ve Kendimizi Eğitmeliyiz (Romalılar 12:9-16)

4. Düşmanlarınızı ve Karşıtlarınızı Sevin (Romalılar 12:17-21)


5. Yönetimlerinize Karşı İtaatkar Olun (Romalılar 13:1-6)

6. İnsanı İlgilendiren Emirlerin Bir Özeti (Romalılar 13:7-10)

7. Bilginin Gerçekçi Sonucu; Mesih Tekrar Gelecek (Romalılar 13:11-14)


8. Roma Kilisesine Özgü Sorunlar (Romalılar 14:1-12)

9. Önemsiz Nedenlerle Komşunuzu Öfkelendirmeyin (Romalılar 14:13-23)


10. İmanda Güçlü Olanlar Beklenmeyen Sorunlara Karşı Nasıl Davranmalıdır? (Romalılar 15:1-5)

11. Mesih Yahudi İnananlar ve Yahudi olmayan İnananlar Arasındaki Farklılığın Üstesinden Gelir (Romalılar 15:6-13)

3. BÖLÜME EK ROMA KİLİSESİNDEKİ LİDERLER İÇİN, PAVLUS’UN KARAKTERİYLE İLGİLİ ÖZEL RAPOR (Romalılar 15:14 – 16:27)
1. Pavlus’un Romalılar Mektubunu Yazmak İçin Liyakati (Romalılar 15:14-16)

2. Pavlus’un Hizmetinin Sırrı (Romalılar 15:17-21)

3. Pavlus’un Yolculuklarındaki Beklentileri (Romalılar 15:22-33)


4. Pavlus’un, Roma Kilisesinde Tanımış Olduğu Kutsalların İsimlerinin Listesi (Romalılar 16:1-9)

5. Pavlus’un, Roma Kilisesinde Tanımış Olduğu Kutsalların İsimlerinin Listesinin Devamı (Romalılar 16:10-16)

6. Düzenbazlara Karşı Bir Uyarı (Romalılar 16:17-20)

7. Pavlus’un İş Arkadaşlarına Selamları (Romalılar 16:21-24)

8. Pavlus’un, Mektubunun Sonuç Kısmı Olarak, Şükür Duası (Romalılar 16:25-27)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on January 18, 2013, at 08:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)