Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Acts - 024 (Peter and John Imprisoned; The Common Prayer)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Tamil -- TURKISH -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

Elçilerin İşleri - MESİH'in Zafer Alayı!
Studies in the Acts of the Apostles
Bölüm 1 - Yeruşalim, Yahudiye, Samiriye Ve Suriye’de Bulunan İSA MESİH'in Kiliselerinin Temelleri - KUTSAL RUH’un Yönetimindeki ve Elçi Petrus’un Liderliğindeki (Elçilerin İşleri 1 - 12)
A - Yeruşalim’deki İlk Kilise’nin Gelişimi Ve Büyümesi (Elçilerin İşleri 1 - 7)

11. Petrus ve Yuhanna Hapishane'ya Atılıyorlar, ve Sonra İlk Kez Mahkemeye Çıkarılıyorlar (Elçilerin İşleri 4:1-22)


Elçilerin İşleri 4:19-22
19 Ama Petrus’la Yuhanna şöyle karşılık verdiler: “Tanrı’nın önünde, Tanrı’nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur, kendiniz karar verin.20 Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz.”21 Kurul üyeleri onları bir daha tehdit ettikten sonra serbest bıraktılar; onları cezalandırmak için hiçbir gerekçe bulamamışlardı. Çünkü bütün halk, olup bitenler için Tanrı’yı yüceltiyordu.22 Nitekim mucize sonucu iyileşen adamın yaşı kırkı geçmişti.

Yüksel Kurul, elçilerin ve iyileşmiş olan adamın artık İsa’nın adında vaaz vermemeleri gerektiğine karar verişti. Fakat buna karşılık elçiler net bir şekilde, “Tanrı’nın önünde, Tanrı’nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur” dediler. Onlar her tür ikiyüzlülüğü reddetmişlerdi. Bu karşıt düşünceleri devrimci ruhlarından değil, Kutsal Ruh’tan geliyordu. Zaten Kutsal Ruh silahlı bir devrime karşıdır, ama İsa’nın vaaz edilmesini destekler. İki elçi beraberce cevapladılar: “Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz.” Yürekleri ve yaşamları, İsa’yla yaşadıkları olaylarla doluydu. İsa’nın dirilişine bile tanık olmuşlardı. Onlar yü-reklerindeki bereketi dile getiriyorlardı. Sevgili kardeşim, sen bütün gün neler hakkında konuşuyorsun? Gerçekten ne kadar İsa’nın adını ağzına alıyorsun? Sende Tanrı Ruh’u mu, yoksa ahlaksızlık, ikiyüzlülük ve para ruhu mu? Kim ve nasıl bir kişi olduğunu insanlardan saklıyor musun? Mesih İsa’yı hayatımıza imanla kabul edip Kutsal Ruh’a sahip olduktan sonra Tanrı’yı yücelte¬biliriz. Ancak bu şekilde O’nun tanıkları olabiliriz. İşte bu tanıklık bizlerin hizmetidir. Tanrı’nın gücü, İsa’nın tanıklığında ve yaptıklarında gözükür. Bunun için konuşmaktan çekinme! Ancak konuşmadan önce dua etmeyi unutma!

Liderler gerçekten elçilerde bir suç bulamadılar. Bu nedenle onları uyarmakla yetindiler. Tabii ki, bu insanları durdurabilmek için açıklarını aramaya devam edip umutla beklediler.

Ne harika ki, tüm Yeruşalim Tanrı’nın yüceltildiğini işitiyordu. Herkes bu müthiş iyileşmeden bahsediyordu. Yeruşalim halkı, bu mucizeyle Tanrı’nın onların şehirlerini terk etmediğini görme fırsatına erişmişti. Tanrı o fakir adamı dahi kayırıyordu. Tanrı’nın kurtaran gücü İsa’nın tanıkları aracılığıyla şehirdeydi.

12. Kilisenin Ortak Duası (Elçilerin İşleri 4:23-31)


Elçilerin İşleri 4:23-31
23 Serbest bırakılan Petrus’la Yuhanna, arkadaşlarının yanına dönerek başkâhinlerle ileri gelenlerin kendilerine söylediği her şeyi bildirdiler. 24 Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Tanrı’ya şöyle seslendiler: “Ey Efendimiz! Yeri göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. 25 Kutsal Ruh aracılığıyla kulun atamız Davut’un ağzından şöyle dedin: ‘Uluslar neden hiddetlendi, halklar neden boş düzenler kurdu?26 Dünyanın kralları saf bağladı, hükümdarlar birleşti Rab’be ve Mesihi’ne karşı.’27 Gerçekten de Hirodes ile Pontius Pilatus, bu kentte İsrail halkı ve öteki uluslarla birlikte senin meshettiğin kutsal Kulun İsa’ya karşı bir araya geldiler.28 Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler.29 Ve şimdi ya Rab, onların savurduğu tehditlere bak! Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver.30 Kutsal Kulun İsa’nın adıyla hastaları iyileştirmek için, belirtiler ve harikalar yapmak için elini uzat.”31 Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Hepsi Kutsal Ruh’la doldular ve Tanrı’nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler.

Serbest bırakılmalarının ardından iki elçi, diğer kardeşlerin bulundukları yere gittiler. Onlar dua ediyorlardı. Aralarından bir kişi bile hapishanedeyse diğerleri onun için durmadan dua ediyorlardı, öyle ki, bu kardeş güç, hikmet, cesaret, yönlendirme ve koruma bulsun. Petrus ve Yuhanna olanları bir bir anlattılar ve müjdeyi nasıl duyurduklarını paylaştılar. Bunu duyan diğer kardeşler gerçekten çok sevindiler ve Tanrı’yı yücelttiler. Ancak buna rağmen biraz da üzüldüler, çünkü Yüksek Kurul, elçilere vaaz etmemeleri gerektiğini söylemişti ve onlar da bu cezaya uymak zorundaydılar. Bu liderlerin tövbe etmelerini arzuluyorlardı. Fakat şimdi onların yürek-lerinin İsa’ya karşı daha da sertleştiğini gördüler. Kurul için ve yöneticiler için dua etmişlerdi, fakat sonuç olarak daha da sert bir karşı koyma ve tehtid aldılar.

İki elçi salıverildikten sonra bir mucize daha oldu. Kilise en iyi şekilde nasıl konuşabiliriz konusunda tartışıyordu, çünkü İsa’nın adında konuşmak yasaklanmıştı. Üyelerden bazıları uzlaşma konusunda, tedbirli olmada ya da daha iyi bir zamanı bekleyip tekrar hizmete geçme konusunda düşünmemeleri gerektiğini öne sürdüler. Bunun yerine hep beraber duaya oturup yüzlerini yeri göğü yaratan Rab’be çevirdiler. Yüceler Yücesi onların babasıydı. Tüm bu konuları Rab’bin önüne getirdiler. Yüksel Kurul’un tehlike arz eden kararını da düşündüler ki bu kurul zaten İsa’nın ölümüne neden olmuştu.

Kutsal Ruh, Tanrı halkının yüreklerini Mezmur 2’ye yönlendirdi ve bu Mezmur’u anımsadılar. Yahudiler’in yüceltme ilahileri olan bu Mezmurlar yüreklerini dolduruyordu. Her biri peygamberlik ruhuyla dolmuştu. Roma bilgeliğinin Tanrı ve onun Mesihi’ne karşı geldiğine tanık oluyorlardı. Eğer bizler de bu içsel peygamberlikle durumu algılayabilseydik, işte o zaman kendi politik, ekonomik ve dinsel gelişimlerimizi iyi bir şekilde anlayabilirdik. Böylece dünyanın farklı farklı insanlarının, farklı farklı uluslarının tek bir beden olarak birleştiğini ve dünyayı yöneten Mesih karşıtının çıkacağını, ardından da Tanrı’ya ve onun Mesihi’ne karşı geleceğini idrak ederdik.

Bu grup Şeytan tarafından yönetiliyordu ve Yeruşalim’de Tanrı karşıtları Mesih’i öldürmek için bir araya geldiler. Yahudi ve Romalı liderler, aralarındaki farklılığa rağmen Mesih’e karşı bir araya gelmeye karar vermişlerdi. Vali Pilatus, Kral Hirodes ve kurnaz Başkâhin Kayafa başarılı olamadılar. Yargıları işe yaramadı, ölen İsa mezarda kalmadı, dirildi! İnsanın tüm Şeytansal düşünceleri Mesih’in zaferine dönüştürüldü. Her şey Tanrı’yı seven kişileri için iyiye çevrildi. Çünkü Tanrı’nın tasarısı tam olarak algılanamaz, lütufla dolu ve merhametlidir. Tanrı’nın düşmanları bile O’na hizmet etmek zorundadır, çünkü O’nun arzusu dışında dünyada hiçbir şey gerçekleşemez. O bizleri ölümün eline bırakmaz.

İmanla dua eden bu topluluk bir cesaret örneği göstererek bu konuyu Tanrı’nın ellerine bıraktılar. Karşılaşabilecekleri zulüm hakkında konuşmamayı yeğlediler. Adaletsiz yargı, onlara İsa’nın adını ağızlarına almamalarını söylemişti. Onlar bu konuda Rab’be güvendiler. Kutsal Ruh onları, Tanrı’dan daha fazla güç istemek için dua etmeye yönlendirdi. Onlar da Rab’be bilgelik, cesaret ve güç konusunda yaklaştılar. Bu, Tanrı sözünün açık bir tanıklığıdır. Tanrı direk olarak İsa’ya tanıklık edenler aracılığıyla konuşur ve onları vermiş olduklar tanıklık için bereketler. Kutsal Rab herkesi çarmıha çağırır, öyle ki onları kurtarsın, temizlesin ve doğru kılsın. Peki sen sevgili kardeşim, ağzını Tanrı için açtın mı? Yoksa hâlâ korkuyor musun? Seni cesaretlendirip güçlendirsin diye Tanrı’ya bıkma-dan usanmadan dua ediyor musun?

Dua etmek için bir araya gelenler, Tanrı’nın gücüyle ürünlerin ortaya çıkması için dua ediyorlardı. Tanrı’nın sözünden konuşmaya başladıklarında, aralarında Tanrı’nın gücünün işlediğini hissettiler. İmanlarını onaylamak için sadece işaretler aramadılar. Tüm kilise İsa’nın adının duyurulabilmesi için Rab’den ısrarla mucizeler ve şifalar vermesini istedi. Cennetin tek anahtarının İsa’nın elinde olduğunu biliyordu öğrenciler.

Tanrı bu cesur duaları duydu ve yanıtladı. Bu, ilk kilisenin kaydedilmiş tek dua örneğidir. Tanrı elini bereketlercesine uzattı ve tüm yer sallanmaya, sarsılmaya başladı. Her biri Kutsal Ruh’la dolmuştu. Ne zaman Tanrı’nın arzusuyla uyum içerisinde dua edersek, işte Rab o zaman yanıt vermekte gecikmez. Çabucak ve kesin bir şekilde yanıt verir. Tanrı, Mesih’i vaaz edenleri cesaretlendirir ve onların umut ve imanlarını güçlendirir. Onları sevgisinin gücüyle doldurur.

Bu farklı duanın sonucunda ne oldu? Liderler onların konuşmasına karşı geldikleri halde, onlar İsa hakkında daha da çok ve çarpıcı bir şekilde konuşmaya devam ettiler. Evlerde, ara sokaklarda, hatta ve hatta tapınağın bahçesinde bile vaaz vermeye devam ettiler. Tanrı onları Ruh’uyla doldurdu. Tanıkları olabilsinler diye onları donattı. Bu ilk kilisenin duasını derin düşünün! Sen de sevgili kardeşim, dualarınla bu ilanın bir parçası olabilirsin.

Dua: Yüce Babamız, sen yaratıcımız, kurtarıcımız ve günlerimizi bereketleyensin. Dünya halkları sana karşı cephe alırlar. Ya Rab, bunları gör ve biz kullarına senin sözlerini duyurma fırsatı ver. Oğlun İsa aracılığıyla mucizeler, harikalar yarat! Amin.

Soru 24: Tanrı sözünü duyurmak neden gerekli ve Kutsal Ruh’un çalışması niçin önemlidir?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on September 28, 2012, at 10:21 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)