Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":

Home -- Turkish -- John

This page in: -- Arabic -- Bengali -- Chinese -- English -- Farsi -- French -- Hausa -- Hindi -- Indonesian -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- TURKISH -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Yiddish

Previous Book -- Next Book

YUHANNA - Işık Karanlıkta Parlıyor

Mesihin İncilinin Yuhannaya Göre Yorumu

Bölüme Geçiş: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10
Bölüme Geçiş: 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21


BÖLÜM 1 - Tanrısal Işık Parlıyor (Yuhanna 1:1 - 4:54)
A -Tanrı Sözü'nün İsa'da Beden Bulması (Yuhanna 1:1-18)
1. Söz’ün Bedene Girmeden Önceki Doğası ve Eylemi (Yuhanna 1:1-5)

2. Vaftizci Mesih’in Yolunu Hazırlıyor (Yuhanna 1:6-13)

3. Allah’ın Doluluğu Mesih’te Beden Buluyor (Yuhanna 1:14-18)

B - Mesih Öğrencilerini Tövbe Ortamından “Düğün Sevinci”ne Çıkarıyor (Yuhanna 1:19 - 2:12)
1. Yüksek Kurul Heyetinin Vaftizciyi Sınaması (Yuhanna 1:19-28)

2. Vaftizci’nin Mesih’e İlişkin Pervasız Tanıklığı (Yuhanna 1:29-34)

3. İlk Altı Öğrenci (Yuhanna 1:35-51)


4. İsa’nın Kana’daki Düğünde İlk Mucizesi (Yuhanna 2:1–12)

C - İsa’nın Kudüs’ü İlk Ziyareti (Yuhanna 2:13 - 4:54) -- (Gerçek İbadet Nasıldır?)
1. . İsa Tapınak Alanını Temizliyor (Yuhanna 2:13-22)

2. İsa’nın Nikodim ile Görüşmesi (Yuhanna 2:23 – 3:21)

a) Halkın İsa’ya Eğilim Göstermesi (Yuhanna 2:23-25)

b) Yeniden Doğum Zorunluluğu (Yuhanna 3:1-13)
c) Yenilenmek İçin Çarmıh (Yuhanna 3:14–16)
d) Mesih’i Reddetmek, Yargıya Uğramaktır (Yuhanna 3:17-21)

3. Vaftizci’nin Güvey İsa’ya Tanıklığı (Yuhanna 3:22–36)


4. İsa Samiriye’de (Yuhanna 4:1–42)

a) İsa Samiriyeli Kadını Tövbeye Yöneltiyor (Yuhanna 4:1-26)
b) İsa Öğrencilerini Hasada Hazırlıyor (Yuhanna 4:27-38)
c) Sameriye'de Müjde'nin Duyulması (Yuhanna 4:39–42)

5. Saray Memurunun Oğlunun İyileştirilmesi (Yuhanna 4:43-54)


BÖLÜM 2 - IŞIK KARANLIKTA PARLIYOR (Yuhanna 5:1 - 11:54)
A - İsa’nın Kudüs’e İkinci Ziyareti (Yuhanna 5:1-47) -- Yahudiler ile İsa arasındaki Düşmanlığın Keskinleşmesi
1. Beytesta’da Hastanın İyileştirilmesi (Yuhanna 5:1-16)

2. Allah Oğlu’yla Çalışıyor (Yuhanna 5:17-20)

3. Mesih Ölüleri Diriltiyor, Dünyayı Yargılıyor (Yuhanna 5:20-30)

4. Mesih’in Tanrılığına Tanıklık Eden Dört Kişi (Yuhanna 5:31-40)

5. İmansızlık Nedeni (Yuhanna 5:41-47)


B - İsa Celile’de Yaşam Ekmeği Olduğunu Duyuruyor (Yuhanna 6:1-71)
1. Beş Bin Kişinin Doyurulması (Yuhanna 6:1-13)

2. İsa Kendisine Taç Giydirmek İsteyen Kalabalıktan Uzaklaşıyor (Yuhanna 6:14-15)
3. İsa Sıkıntıda Olan Öğrencilerinin Yanına Geliyor (Yuhanna 6:16-21)

4. İsa Halkı Karar Vermeye Çağırıyor: Ya kendisini kabul edecekler, ya da ret. (Yuhanna 6:22-59)

5. Öğrenciler Halkasının Arıtılması (Yuhanna 6:59-71)


C - İSA’NIN KUDÜS’Ü SON ZİYARETİ (Yuhanna 7:1 - 11:54) KARANLIK IŞIKTAN AYRILIYOR
1. Çardak Bayramında İsa’nın Sözleri (Yuhanna 7:1 – 8:59)

a) İsa ve Kardeşleri (Yuhanna 7:1-13)
b) Halkın ve Yüksek Meclis’in İsa’ya İlişkin Çelişkili Görüşleri (Yuhanna 7:14-53)

c) Şeriatçılar Yargılaması İçin İsa’ya Zina Etmiş Bir Kadını Getiriyorlar (Yuhanna 8:1-11)
d) İsa Dünyanın Işığıdır (Yuhanna 8:12-29)
e) Günah Köleliktir (Yuhanna 8:30-36)
f) İblis, Yalancı ve Katildir (Yuhanna 8:37-47)
g) Mesih İbrahim’den Önce Vardır (Yuhanna 8:48-59)

2. Doğuştan Kör Olan Adamın İyileştirilmesi (Yuhanna 9:1-41)

a) Sept Günü Yapılan Şifa Mucizesi (Yuhanna 9:1-12)
b) Yahudiler İyileşen Adamı Sorguluyorlar (Yuhanna 9:13–34)
c) İsa, İyileştirdiği Genç Adama Kendisini Allah’ın Oğlu Olarak Duyuruyor (Yuhanna 9:35–41)

3. Mesih: İyi Çoban (Yuhanna 10:1–39)

a) Koyunlar, Gerçek İyi Çobanın Sesine Kulak Verirler (Yuhanna 10:1-6)
b) İsa Gerçek Kapıdır (Yuhanna 10:7-10)
c) . İsa İyi Çoban’dır (Yuhanna 10:11–21)
d) Baba ile Oğul’un Birliğinde Esirgenmemiz (Yuhanna 10:22-30)
e) Allah’ın Oğlu Baba’da, Baba Oğul’da (Yuhanna 10:31-36)

4. Lazar’ın Diriltilmesi ve Sonuçları (Yuhanna 10:40 – 11:54)

a) İsa Şeria’nın Ötesinde (Yuhanna 10:40 – 11:16)
b) İsa’nın Marta ve Meryem’le Buluşması (Yuhanna 11:17-33)
c) Lazar’ın Diriltilmesi (Yuhanna 11:34-44)
d) Yahudi Meclisi İsa’yı Ölüme Mahkum Ediyor (Yuhanna 11:45-54)

BÖLÜM 3 - IŞIK ÖĞRENCİLERİN HALKASINDA PARLIYOR (Yuhanna 11:55 - 17:26)
A - Acılar Cuması’na Girerken (Yuhanna 11:55 - 12:50)
1. İsa’nın Beytanya’da Meshedilmesi (Yuhanna 11:55 – 12:8)

2. İsa’nın Kudüs’e Girişi (Yuhanna 12:9–19)

3. Grekler İsa’yı Tanımak İstiyorlar (Yuhanna 12:20-26)

4. Acıların Bağrında Baba’nın Yüceltilmesi (Yuhanna 12:27-36)

5. İnsanların Yargıya Ayrılmaları (Yuhanna 12:37-50)


B - Rabb’in Sofrası’nı Takip Eden Olaylar (Yuhanna 13:1-38)
1. İsa Öğrencilerinin Ayaklarını Yıkıyor (Yuhanna 13:1–17)

2. Hain Kendisini Gizleyemiyor (Yuhanna 13:18-32)

3. İmanlılar Topluluğuna Yeni Buyruk (Yuhanna 13:33-35)


4. Petrus’un İnkâr Edeceğini Önceden Bildiriyor (Yuhanna 13:36-38)
C - Antlaşma’nın Yapıldığı Odada Veda Sözleri (Yuhanna 14:1-31)
1. Allah Mesih’te Göründü (Yuhanna 14:1–11)

2. Kutsal Üçlük, Teselli Ruhu ile İmanlılara Yerleşiyor (Yuhanna 14:12–25)

3. Mesih’in Veda Selamı (Yuhanna 14:26-31)


D - Getsemani Yolunda Veda Konuşmaları (Yuhanna 15:1 - 16:33)
1. Mesih’te Kalan Çok Ürün Verir (Yuhanna 15:1–8)

2. Baba ve Oğul’un Birliğinde Kalmamız, Karşılıklı Sevgimizde Kendisini Gösteriyor (Yuhanna 15:9-17)

3. Baba’yı Tanımadığı için Dünya Mesih’ten Ve İzleyicilerinden Nefret Ediyor (Yuhanna 15:18 – 16:3)


4. Kutsal Ruh, En Önemli Tarihsel Gelişmeleri Bildiriyor (Yuhanna 16:4-15)

5. Mesih Diriliş Bayramı’nda Öğrencilerinin Sevincini Önceden Bildiriyor (Yuhanna 16:16-24)

6. . Mesih’in Bizdeki Esenliği Dünya Sıkıntılarını Yeniyor (Yuhanna 16:25-33)


E - İsa Bizleri Kutsal Üçlük’te Pekiştirmek İçin Dua Ediyor (Yuhanna 17:1-26)
1. Mesih’in Aracılık Duasına Giriş
2. Baba’nın Yüceltildiği Dua (Yuhanna 17:1-5)

3. İsa’nın Tanrı’ya Habercileri için Yakarması (Yuhanna 17:6-19)

4. İsa’nın İmanlılar Topluluğunun Birliği için Yakarması (Yuhanna 17:20-26)


BÖLÜM 4 - IŞIK KARANLIĞI YENİYOR (Yuhanna 18:1 – 21:25)
A - İsa’nın Tutuklanmasından Defnine Kadar Meydana Gelen Olaylar (Yuhanna 18:1 - 19:42)
1. İsa’nın Tutuklanması (Yuhanna 18:1-14)

2. İsa’nın Hanna’nın Huzurunda Sorguya Çekilmesi ve Petrus’un Üç Kez İnkârı (Yuhanna 18:15–21)

3. Roma Valisinin Huzurunda Yargılanması (Yuhanna 18:28 – 19:16)

a) İsa’nın Egemenliğinden Şikâyet (Yuhanna 18:28-38)
b) İsa’yla Barabas Arasında Tercih (Yuhanna 18:39-40)

c) İsa’nın Kırbaçlanması ve Şikâyetçilerinin Yanına Getirilmesi (Yuhanna 19:1-5)
d) Pilatus’un İsa’nın Tanrılığından Ürkmesi (Yuhanna 19:6-12)
e) Pilatus’un İsa’ya Verdiği Haksız Hüküm (Jesus 19:12-16)

4. İsa’nın Çarmıha Gerilmesi ve Ölümü (Yuhanna 19:16b-42)

a) Çarmıh ve Çarmıha Asılan Levha (Yuhanna 19:16b-22)
b) İsa’nın Giysilerinin Paylaşılması, Kura Atılması (Yuhanna 19:23-24)
c) İsa, Annesine Sesleniyor (Yuhanna 19:25-27)
d) İsa Görevini Tamamlıyor (Yuhanna 19:28-30)
e) İsa’nın Böğrüne Mızrak Saplıyorlar (Yuhanna 19:31-37)
f) İsa’nın Kayadan Mezara Defni (Yuhanna 19:38-42)

B - Mesih’in Dirilişi ve Görünümleri (Yuhanna 20:1 - 21:25)
1. Fısıh Pazarı, Sabahleyin Meydana Gelen Olaylar (Yuhanna 20:1-10)

a) Mecdelli Meryem İsa’nın Boş Kabrinin Yanıbaşında (Yuhanna 20:1-2)
b) Petrus ve Yuhanna Boş Mezara Koşuyorlar (Yuhanna 20:3-10)
c) İsa Mecdelli Meryem’e Görünüyor (Yuhanna 20:11-18)

2. Mesih Pazar Akşamı Öğrencilerinin Arasına Geliyor (Yuhanna 20:19-23)

3. Mesih, Tomas Yanlarındayken Öğrencilerine Görünüyor (Yuhanna 20:24-29)

4. Yuhanna İncili’nin Bitimi (Yuhanna 20:30-31)


5. Mesih Taberiye Gölü Kenarında Görünüyor (Yuhanna 21:1-25)

a) Mucize Balık Avı (Yuhanna 21:1-14)
b) Petrus’un Çobanlık Hizmetinde Pekiştirilmesi (Yuhanna 21:15-19)
c) İsa’nın Geleceğe İlişkin Bildirileri (Yuhanna 21:20-23)
d) Yuhanna’ya ve İncili’ne Tanıklık (Yuhanna 21:24-25)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 21, 2013, at 09:43 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)