Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
Basa Jawa
বাংলা
Български
Cebuano
Dagbani
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
Hausa/هَوُسَا
עברית
हिन्दी
Igbo
ქართული
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
မြန်မာဘာသာ
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
Soomaaliga
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Tiếng Việt
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Turkish -- Acts
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Tamil -- TURKISH -- Urdu -- Uzbek -- Yiddish

Previous Book -- Next Book

ELÇİLERİN İŞLERI - Mesih'in Zafer Alayı!

Elçilerin İşleri Üzerine Bir Çalışma

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28


Bölüm 1 - Yeruşalim, Yahudiye, Samiriye Ve Suriye’de Bulunan İSA MESİH'in Kiliselerinin Temelleri - KUTSAL RUH’un Yönetimindeki ve Elçi Petrus’un Liderliğindeki (Elçilerin İşleri 1 - 12)

A - Yeruşalim’deki İlk Kilise’nin Gelişimi Ve Büyümesi (Elçilerin İşleri 1 - 7)
1. Elçilerin İşleri Kitabına Giriş ve Mesih’in Son Vaadi (Elçilerin İşleri 1:1-8)

2. Mesih'in Göğe Alınması (Elçilerin İşleri 1:9-12)

3. Kutsal Ruh'u Bekleyen Seçilmiş Grup (Elçilerin İşleri 1:13-14)

4. Günahkar Yahuda'nın Yerine Mattiyas Seçiliyor (Elçilerin İşleri 1:15-26)


5. Kutsal Ruh'un Pentekost Gününde Gelişi (Elçilerin İşleri 2:1-13)

6. Petrus'un Pentekostta ki Vaazı (Elçilerin İşleri 2:14-36)

7. Elçilerin Eğitim Hizmeti (Elçilerin İşleri 2:37-41)

8. İlk Kilise'nin Ruhsal Yaşamı (Elçilerin İşleri 2:42-47)


9. Sakat Adamın İyileşmesi (Elçilerin İşleri 3:1-10)

10. Petrus'un Tapınakta ki Vaazı (Elçilerin İşleri 3:11-26)


11. Petrus ve Yuhanna Hapishane'ya Atılıyorlar, ve Sonra İlk Kez Mahkemeye Çıkarılıyorlar (Elçilerin İşleri 4:1-22)

12. Kilise’de Birlikte Dua (Elçilerin İşleri 4:23-31)

13. Kilise Üyeleri Herşeylerini Paylaşıyorlar (Elçilerin İşleri 4:32-37)


14. Hananya ve Safira'nın Ölümü (Elçilerin İşleri 5:1-11)

15. Uyanış ve Şifa (Elçilerin İşleri 5:12-16)

16. Elçilerin Hapishaneye Atılışı ve Meleğin Onları Serbest Bırakması (Elçilerin İşleri 5:17-25)

17. Elçiler Yüksek Kurulun Önünde (Elçilerin İşleri 5:26-33)

18. Gamaliel’in Önerisi ve Elçilerin Kamçılatılması (Elçilerin İşleri 5:34-42)


19. Kilise Düzeninin Kurulması ve Yedi Diyakon Seçilmesi (Elçilerin İşleri 6:1-7)

20. İstefanos'un Güçlü Tanıklığı (Elçilerin İşleri 6:8-15)


21. İstefanos'un Savunması (Elçilerin İşleri 7:1-53)

a) Ataların Yaşadığı Günlerin Tarihi (Elçilerin İşleri 7:1-19)
b) Musa'nın Günleri (Elçilerin İşleri 7:20-43)
c) Tanıklık Çadırı ve Tapınağın Kuruluşu (Elçilerin İşleri 7:44-50)
d) İnatçı Halka Karşı Şikayet (Elçilerin İşleri 7:51-53)

e) İstefanos'un Açılan Göklere Bakması, Taşlanması ve Kilisenin İlk Şehiti Oluşu (Elçilerin İşleri 7:54 - 8:1)
B - KURTULUŞ MESAJININ SAMİRİYE VE SURİYE'YE YAYILMASI VE YAHUDİ OLMAYANLARIN HRİSTİYAN OLUŞU (Elçilerin İşleri 8 - 12)
1. Hristiyan Kilisesine İlk Zulümler ve İnanlıların Samiriye'ye Dağılışları (Elçilerin İşleri 8:1-8)

2. Büyücü Simun ve Petrusla Yuhanna'nın Samiriye'deki Hizmetleri (Elçilerin İşleri 8:9-25)

3. Etiyopyalı Hadım'ın Rabbe Gelişi ve Vaftizi (Elçilerin İşleri 8:26-40)


4. Mesih'in Saul'a, Şam Yakınlarında Görünmesi (Elçilerin İşleri 9:1-5)

5. Saul, Hananya Tarafından Vaftiz Ediliyor (Elçilerin İşleri 9:6-19a)

6. Saul'un Şam'daki Vaazı ve Yahudiler Tarafından Zulüm Görmesi (Elçilerin İşleri 9:19b-25)

7. Pavlus, Yeruşalim'deki Elçilerle İlk Kez Buluşuyor (Elçilerin İşleri 9:26-30)

8. Mesih'in Harika İşleri ve Eneas'ın İyileşmesi (Elçilerin İşleri 9:31-43)


9. Yüzbaşi Kornelius'un İmanı ve Diğer Uluslara Müjdelemenin Başlaması (Elçilerin İşleri 10:1 - 11:18)

10. Yahudi Soyundan Gelmeyen İnanlıların Antakya'da Kurduğu Topluluk (Elçilerin İşleri 11:19-30)


11. Kral Agrippa'nın Yeruşalim'deki Kiliselere Zulmü (Elçilerin İşleri 12:1-6)

12. Petrus, Melek Aracılığıyla Kurtuluşu (Elçilerin İşleri 12:7-17)

13. Hirodes'in Öfkesi ve Ölümü (Elçilerin İşleri 12:18-25)


Bölüm 2 - DİĞER ULUSLARA VERİLEN VAAZLARIN RAPORLARI VE ANTAKYA'DAN ROMA'YA KADAR KURULAN KİLİSELER

Kutsal Ruh Tarafından Görevlendirilen Elçi Pavlus'un Hizmeti (Elçilerin İşleri 13 - 28)
A - İLK MÜJDELEME YOLCULUĞU (Elçilerin İşleri 13:1 - 14:28)
1. Barnaba ve Saul'un Görevlendirilmesi (Elçilerin İşleri 13:1-3)

2. Kıbrıs'ta Tanrı Sözünü Duyurma (Elçilerin İşleri 13:4-12)

3. Önderler Pisidya Antakyasında Vaaz Veriyorlar (Elçilerin İşleri 13:13-52)


4. Konya’daki Kilisenin Kuruluşu (Elçilerin İşleri 14:1-7)

5. Listra’daki Kilisenin Kuruluşu (Elçilerin İşleri 14:8-20)

6. Derbe’deki Manastır ve Küçük Kiliselerin Tekrar Güçlendirilmesi (Elçilerin İşleri 14:21-23)
7. Antakya’ya Dönüş (Elçilerin İşleri 14:24-28)

B - YERUŞALİM’DEKİ ELÇİLERLE İLGİLİ KONSEY TOPLANTISI (Elçilerin İşleri 15:1-35)

C - İKİNCİ MÜJDELEME YOLCULUĞU (Elçilerin İşleri 15:36 - 18:22)
1. Pavlus Barnabas’tan ayrılıyor (Elçilerin İşleri 15:36-41)


2. Anadolu ve Suriye kiliselerinin güçlenişi Hizmet için Timoteus’un seçilişi (Elçilerin İşleri 16:1-5)
3. Kutsal Ruh, Elçilerinin Asya İlindeki Bitinya'ya girişlerini engelledi (Elçilerin İşleri 16:6-10)

4. Filipi’de Kilisenin Kuruluşu (Elçilerin İşleri 16:11-34)


5. Selanik’te Kilisenin Kuruluşu (Elçilerin İşleri 17:1-9)

6. Veriya’da kilisenin kurulması (Elçilerin İşleri 17:10-15)

7. Pavlus Atina'da (Elçilerin İşleri 17:16-34)


8. Korint’te Kilisenin Kurulması (Elçilerin İşleri 18:1-17)

9. Pavlus Yeruşalim ve Antakya’ya geri dönüyor (Elçilerin İşleri 18:18-22)

D - ÜÇÜNCÜ MÜJDELEME YOLCULUĞU (Elçilerin İşleri 18:23 - 21:14)

1. Pavlus Anadolu’da – Apollos Efes ve Korintte (Elçilerin İşleri 18: 23-28)

2. Efes’te Yeniden Ruhsal Canlanış (Elçilerin İşleri 19:1-20)

3. Elçi Yeruşalim'e dönmeyi ve sonra da Roma’ya gitmeyi Planlar (Elçilerin İşleri 19:21-22)

4. Efes’teki Gümüşçülerin İsyanı (Elçilerin İşleri 19:23-41)


5. Pavlus’un Makedonya ve Yunanistan’a Son Yolculuğu (Elçilerin İşleri 20:1-3a)

6. Pavlus’u Korint'te öldürmek için kurulan düzen – Yeruşalim’den beri ona eşlik eden yol arkadaşlarının isimleri (Elçilerin İşleri 20:3b-5)

7. Gece Vaazı ve Troas’ta Rabbin Sofrası (Elçilerin İşleri 20:6-12)

8. Troas’tan Milet’e (Elçilerin İşleri 20:13-16)

9. Pavlus’un Efesli İhtiyarlara Veda Vaazı (Elçilerin İşleri 20:17-38)


10. Anadolu’dan Lübnan’a Yolculuk (Elçilerin İşleri 21:1-6)

11. Sur’dan Sezariye’ye (Elçilerin İşleri 21:7-14)

E - PAVLUS’UN YERUŞALİM VE SEZARİYE’DE TUTUKLANMASI (Elçilerin İşleri 21:15 - 26:32)

1. Pavlus Yeruşalim’e varır ve kardeşlere hizmetiyle ilgili bilgiler verir. (Elçilerin İşleri 21:15-20)

2. Yasaya Uygun Bir şekilde Sünneti Kabul Edişi (Elçilerin İşleri 21:20-26)

3. Yahudiler Pavlus’a Saldırır ve Romalılar da Onu Kurtarır (Elçilerin İşleri 21:27-40)


4. Pavlus vatandaşlarının önünde kendini savunuyor (Elçilerin İşleri 22:1-29)


5. Pavlus Yahudi Yüksek Kururlunun Huzurunda (Elçilerin İşleri 22:30 - 23:10)

6. Mesih’in Pavlus’a Gece Görünmesi (Elçilerin İşleri 23:11)
7. Bağnazlar Pavlus’a karşı düzen kuruyor (Elçilerin İşleri 23:12-22)

8. Pavlus Yeruşalim’den Sezariye’ye Götürülüyor (Elçilerin İşleri 23:23-35)


9. Sezariye’de Duruşmanın İlk Celsesi (Elçilerin İşleri 24:1-23)

10. Pavlus, Vali ve Valinin Eşiyle Birlikte Yalnız Kalır (Elçilerin İşleri 24:24-27)


11. Pavlus’un Yeni Vali karşısında Mahkemede İkinci Duruşması (Elçilerin İşleri 25:1-12)

12. Pavlus Beraberindekilerle Birlikte II. Agripa’nın Huzurunda (Elçilerin İşleri 25:13-26:32)F - SEZARİYE’DEN ROMA'YA GEMİYLE YOLCULUK (Elçilerin İşleri 27:1 - 28:31)
1. Önce Sayda’ya ve Daha Sonra Girit’e Yolculuk (Elçilerin İşleri 27:1-13)

2. Denizde Fırtına ve Malta’da Gemi Kazası (Elçilerin İşleri 27:14-44)


3. Kışı Malta’da geçiriyorlar (Elçilerin İşleri 28:1-10)

4. İlkbaharda Roma’ya Yolculuğa Devam Ettiler (Elçilerin İşleri 28:11-14)
5. Roma’da Pavlus’un Hizmetinin Başlaması (Elçilerin İşleri 28:15-31)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 29, 2013, at 10:22 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)