Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Serbian":
Home -- Serbian -- John - 075 (The Jewish council sentences Jesus to death)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- Dioula? -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- SERBIAN -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JOVAN - Svetlost svetli u tami
Proučavanje Evanđelja o Isusu Hristu po Jovanu

DEO 2 - Svetlost svetli u tami (Jovan 5:1 - 11:54)
C - Isusovo poslednje putovanje u Jerusalim (Jovan 7:1 - 11:54) Tema: Razdvanjanje svetlosti i tame
4. Vaskrsenje Lazara i njegov ishod (Jovan 10:40 – 11:54)

d) Judejsko veće osuđuje Isusa na smrt (Jovan 11:45-54)


JOVAN 11:45
45 Mnogi Judeji koji su bili došli k Mariji i videli šta je učinio poverovaše u njega.

Lazar je oživeo posle svoje smrti, jeo je, pio i govorio. Ljudi su ga živog sretali na putu i u domovima. Mnogi su bili zapanjeni Isusovim veličanstvom i poverovali su da je On Mesija, Sin živoga Boga. Na takav način umnožio se broj sledbenika, i ljudi su hrlili ka Marijinoj kući kako bi bili svedoci Isusa i Lazara.

JOVAN 11:46-48
46 Ali, neki od njih odoše farisejima i ispričaše im šta je Isus učinio. 47 Tada prvosveštenici i fariseji sazvaše Sinedrion pa rekoše, “Šta da radimo? Taj čovek čini mnoga znamenja! 48 Ako ga pustimo da tako čini, svi će poverovati u njega, i doći će Rimljani i oduzeće nam ovo mesto i narod.

Neki od prisutnih koji su videli čudo, požurili su farisejima kako bi im preneli informacije o Isusovim aktivnostima. Oni su i dalje bili nevernici, i Gospodnji sud nad njima je nagovešeten u paraboli o ‘bogatašu’ kome je Avraam odgovorio, "Ako ne slušaju Mojsija i Proroke, neće ih uveriti ni da neko ustane iz mrtvih” (Luka 16:31). Božiji Duh ne može da promeni kamena srca koja odbijaju da poveruju u Isusa, čak ni da im se prikažu najsilnija čudesa.

Fariseji su imali veliki uticaj u Vrhovnom Veću po pitanju religioznih stvari. I to u tolikoj meri da su prvosveštenici popustili pred njihovim insistiranjem. Sedamdeset članova je bilo pozvano da bi prodiskutovali o ovoj situaciji. Sadukeji, koji su poricali vaskrsenje, odobravali su okupljanje Veća. Članovi su bili neodlučni i zbunjeni, s obzirom da Isus nije počinio nikakav specifičan greh čime bi zaslulžio hapšenje. Međutim, došlo je do hrišćanskog probuđenja u narodu pred praznik Pashe, kada je na desetine hiljada hodočasnika dolazilo u prestonicu. U narednim raspravama, članovi Veća su Isusa proglasili običnim čovekom, čak ga nisu nazivali ni Božijim čovekom ili prorokom. Uprkos ovom poricanju, nisu bili u mogućnosti da odbace njegova iznenađujuća čuda.

Tokom zasedanja, strah je pomračio atmosferu u Veću, plašeći se da će imperijalistička sila obratiti pažnju na ovu situaciju i intervenisati. Okupljanje mnoštva naroda oko čoveka koji čini čuda u stilu Mesije, ukazuje na rizik od pobune. Na to bi Rimljani zatvorili hram, Božije prebivalište. Tada bi se službe u Hramu prekinule zajedno sa prinošenjem žrtava, molitvama i blagoslovima.

JOVAN 11:49-52
A jedan od njih – Kajafa, koj je te godine bio prvosveštenik – reče im, “Ništa vi ne znate 50 i ne shvatate da je za vaše dobro da jedan čovek umre za narod nego da ceo narod propadne.” 51 On to ne reče sam od sebe, nego, pošto je te godine bio prvosveštenik, prorokova da će Isus umreti za narod. 52 I ne samo za narod, nego i da bi sabrao rasejanu Božiju decu.

Kada se zbrka i pometnja u Veću našla na vrhuncu, prvosveštenik Kajafa je ustao, i počeo da napada vođe naroda, optužujući ih za neznanje i nepromišljenost. On je bio donekle u pravu u onome što je rekao, s obzirom da je u funkciji prvosveštenika bio predsedavajući u Veću. On je bio pomazan uljem, što je bilo simbol svetosti, međutim on je bio anti-Hrist. Od njega se očekivalo da bude ispunjen Svetim Duhom, kako bi Bog govorio kroz njega kao kroz vođu naroda. Ipak, on je sledio greške i svoju ćud. Preuzimajući na sebe ulogu proroka što je povezao sa njegovim položajem prvosveštenika, on je opisao sav narod kao neuk.

Vrsta “žalosnog duha” koji je govorio kroz Kajafu bila je razotkrivena, zato što je Sotona govorio u njemu, na izgled predan Božijim planovima, ali u praksi potpuno protivan. Nesumnjivo je da je bilo bolje za narod da Jagnje Božije umre umesto njih, kako bi izbegli Božiji gnev i primili večni život. Međutim, Sotonin govornik je iznosio ovakve misli iz političkih razloga, “Neka Isus umre kako bi nas izbavio od gneva Rimljana.” Ovim đavolskim predviđanjem Hristove reči su bile opravdane, a to je da je đavo duhovni otac mnogim Judejima, jer on je lažov i otac laži.

Uprkos ovom đavolskom mentalitetu, Jovan je video da Kajafa ispoljava jedan zao plan, koji je istovremeno predstavljao božansku istinu. Kajafa je morao da objasni Isusovu smrt kao izbavljenje za sve, ne shvatajući mnogo veće implikacije svojih “autoritativnih” reči. Ustvari, sam Kajafa je bio taj koji je bio neuk i nepromišljen, pošto nije verovao u Isusa, iako ga je Sveti Duh vodio da izgovori rečenicu o Hristovoj otkupljujućoj smrti. On nije uspeo da shvati smisao svojih reči, zato što je u stvari želeo nešto potpuno suprotno.

Evanđelista Jovan je shvatio značenje ove izjave u najširem smislu kao spasenje čitavog sveta. Isus nije umro da bi okajao grehe samo svog naroda, već radi svakog vernika među narodima. Svi koji veruju u njega su deca Božija, jer svojim pouzda- njem u Spasitelja oni primaju večni život zajedno sa njegovim snagama i osobinama.

Cilj naše vere nije samo lično spasenje, već jedinstvo sve Božije dece kako bi bili jedno u Hristu. Njegova ljubav je simbol i moć hrišćanstva. Njegovo ime ujedinjuje njegove sledbenike. Kad god se oni povežu sa svojim centrom, oni su povezani jedni sa drugima. Hajde da se probudimo i požurimo ka njemu, kako bismo otkrili da smo braća i sestre u Božijoj porodici, što je mnogo prisnije od svetovnog srodstva.

JOVAN 11:53-54
53 Tako tog dana odlučiše da ga ubiju. 54 Isus se stoga više nije otvoreno kretao među Judejima, nego ode odande u kraj blizu pustinje, u grad koji se zvao Efrem, pa je onde boravio sa svojim učenicima.

Neki članovi veća su bili uznemireni Kajafinim surovim predviđanjem, zato što su saosećali sa Isusom, međutim većina je bila zadovoljna, verujući da je Bog progovorio preko Kajafe i doneo presudu nad obmanjivačem i spasio narod. Veće je jednodušno prihvatilo presudu i složilo se sa Kajafinim predlogom da se Isus ubije. Nema sumnje da su neki od prisutnih, oni pravedniji, protestvovali, ali niko nije obraćao pažnju. Lukavi Kajafa ih je obmanuo uvlačeći ih u plan da unište Isusa i to da učine tajno; kako bi izbegli nemir u narodu.

Isus je čuo za ovu zaveru, a možda je i bio svestan toga svojom božanskom pronicljivošću. On je otišao iz te oblasti koja se nalazila pod nadležnošću Veća, tako da je otišao u jednu oblast Jordanske doline istočno od Nablusa, čekajući tamo zajedno sa svojim učenicima čas njegovog žrtvovanja i vaskrsenja.

Borbeno polje je postalo čisto. Njegova rasprava sa sveštenicima od trenutka čišćenja Hrma, zajedno sa njegovom prepirkom sa legalistima, pošto je iscelio čoveka u Subotu, sada je dostigla vrhunac sa Lazarovim vaskrsenjem. Tako su vođe naroda odlučile da odmah ubiju dobrotvora.

Svetlost svetli u tami, i tama je nije obuzela.

Dragi brate, da li si video da je Hrist svetlost? Da li je njegovo Evanđelje prosvetlilo tvoj um i obnovilo tvoje srce? Da li se njegov večni život spustio na tebe, i da li te je njegov Duh doveo do pokajanja i priznanja tvojih greha, i da li je stvorio u tebi veru koja će te blagosloviti i učiniti te celim? Otvori se i dozvoli da te privuče Hristov Duh, potčinjavajući tvoj život i budućnost njemu, kako se ne bi protiv svoje volje složio sa Isusovim neprijateljima u izricanju njihove presude nad njim. Umesto toga, pridruži se njegovim učenicima, i upoznaj Sveca kako bi mogao da ispovediš, “Mi smo videli njegovu slavu, slavu Jedinorođenoga od Oca, punog milosti i istine.”

MOLITVA: Gospode Isuse Hriste, hvala ti što nisi porekao istinu u času velike opasnosti; ti si uvek proslavljao svog nebeskog Oca. Oprosti našu slabašnu veru i nemarnost. Privuci nas u zajedništvo sa svojim Ocem, da bismo živeli večnim životom i služili tebi bez prestanka. Primi moj život da bude hvala tvojoj slavnoj milosti.

PITANJE:

 1. Zašto je Judejsko Veće ubilo Isusa?

TEST - 4

Dragi čitaoče, pošalji nam tačne odgovore na 15 od ovih 17 pitanja. Mi ćemo ti onda poslati nastavak ove serije proučavanja.

 1. Na koji način je Isus dokazao Judejima da oni nisu Avraamova deca?
 2. Koje đavolje osobine je Isus jasno izneo pred nas?
 3. Zašto su Judeji hteli da kamenuju Isusa?
 4. Zašto je Isus iscelio čoveka koji je bio slep od rođenja?
 5. Zašto su Judeji poricali mogućnost isceljenja čoveka koji je bio slep od rođenja?
 6. Šta je taj mladić postepeno shvatio tokom njegovog ispitivanja?
 7. Šta označava klanjanje pred Isusom?
 8. Koje blagoslove Isus daruje svojim ovcama?
 9. Kako Isus postaje dobri Pastir?
 10. Na koji način Hrist vodi svoje stado?
 11. Na koji način je Isus objavio svoje božanstvo?
 12. Zašto je Isus govorio o Božijoj slavi, iako je Lazar umro?
 13. Zašto je Isus krenuo pobedonosno da izbavi Lazara?
 14. Kako mi danas ustajemo iz mrtvih?
 15. Zašto je Isus bio uznemiren i zašto je plakao?
 16. Na koji način se Božija slava očitovala kroz Lazarovo vaskrsenje?
 17. Zašto je Judejsko Veće ubilo Isusa?

Ne zaboravite da napišete svoje ime i punu adresu na listić sa odgovorima testa, a ne samo na koverti. Pošaljite to na ovu adresu:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 12, 2012, at 10:14 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)