Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Serbian":
Home -- Serbian -- John - 092 (Abiding in the Father's fellowship appears in mutual love)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- Dioula? -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- SERBIAN -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JOVAN - Svetlost svetli u tami
Proučavanje Evanđelja o Isusu Hristu po Jovanu

DEO 3 - Svetlost svetli u krugu Apostola (Jovan 11:55 - 17:26)
D - Oproštaj na putu za Getsimaniju (Jovan 15:1 - 16:33)

2. Naše ostajanje u zajedinštvu sa Ocem ispoljava se u uzajamnoj ljubavi (Jovan 15:9-17)


JOVAN 15:9
9 "Kao što je Otac voleo mene, tako sam i ja voleo vas. Ostanite u mojoj ljubavi."

Otac je toliko voleo Sina da je razdelio nebesa tokom njegovog krštenja na Jordanu. Sveti Duh se spustio kao golub, i čuo se glas, "Ovo je moj ljubljeni Sin, koji je po mojoj volji!" Ova objava Svetog Trojstva, kada je Isus poneo na sebi greh čitavog čovečanstva pod obeležjem krštenja, bila je početna tačka Jag- njeta Božijeg na njegovom putu do žrtvovanja. Sin je sprovodio Očevu volju, prazneći sebe radi našeg iskupljenja. Ta ljubav nije ograničena na Oca i Sina, već su oni zajedno sjedinjeni u ljubavi za ovaj iskvareni svet, pripremajući se za veliko iskupljenje.

Isus nas voli onolikom merom kolika je ljubav njegovog Oca. Za razliku od njega koji je bio poslušan, mi nismo. Niko od nas nije postojao još u večnosti pre postanka sveta. Ono što se desilo jeste da je Sin izabrao nas grešnike i očistio nas. On nam je podario drugo rođenje Duhom i posvetio nas. On ne gleda na nas kao na igračke u njegovoj ruci, koje može da baci kad poželi. On razmišlja o nama čitav dan, brinući se o nama božanskom brigom. On se zastupa za nas i piše nam ljubavna pisma kroz evanđelje. On nas podstiče na veru, ljubav i nadu. Ako bismo sakupili svu ljubav izlivenu kroz očeve i majke na zemlji svih vremena, i pročistili tu ljubav od svih nečistota i ljudske iskvarenosti, sve to bi delovalo tako malo u poređenju sa Isusovom ljubavlju prema nama koja nikada ne prestaje.

JOVAN 15:10
10 "Ako se držite mojih zapovesti, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što sam se i ja držao zapovesti svoga oca pa ostajem u njegovoj ljubavi.

Isus vas upozorava, "Nemojte se odvajati od moje ljubavi. Ja vas volim i iščekujem da vidim dokaze vaše ljubavi prema meni. Gde su vaše molitve, da li su one nalik telofonskoj vezi sa nebom? Gde su vaši doprinosi onima koji su u potrebi kao odaziv na moje spasonosno delo? Ja vas podstičem da činite ono što je dobro, lepo, podstičem vas na dobrotu i svetost. Ostanite u mojoj ljubavi. Sveti Duh će vas nagoniti da činite dobro, baš kao što Bog neprekidno čini dobro."

Greh je ne voleti kao što Bog voli. Hrist želi da nas uzdigne do stepena Božijeg milosrđa, "Budite milosrdni kao što smo Ja i moj Otac milosrdni." Možda mislite da je ovo nemoguće. Bili biste u pravu kada bi se stvari nalazile u okviru ljudskog razmišljanja. Međutim, vi ne znate šta Hrist želi, šta On može da učini u vama. On izliva svoga Duha u vas, kako biste vi mogli da volite kao što On voli. U tom duhu Pavle kaže, "Sve mogu u Hristu koji mi snagu daje."

Isus je posvedočio o činjenici da On nikada nije prešao granice onoga što je bilo u skladu sa voljom njegovog Oca, umesto toga, On je uvek ostajao u Božijoj ljubavi. Hrist nam donosi mir Božiji, molitvu u Duhu, i službu u ljubavi.

JOVAN 15:11
11 "Ovo sam vam rekao da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna."

Žeđ poznaje ljudsko srce i da je ono uznemireno sve dok je daleko od Boga. Hrist koji je ostajao u ljubavi svoga Oca, bio je pun radosti i blaženstva. U njegovom unutrašnjem biću neprekidno se odvijalo pevanje i slavljenje. On želi da nam da, zajedno sa svojim spasenjem, okean unutrašnje ljubavi. Bog je Bog sreće.

Posle ljubavi sledi radost kao drugi plod na spisku plodova Duha. Gde se ljudi odriču greha, tu vlada radost. Hrist želi da osnaži u nama radost spasenja, kako bi se ona prelivala na druge. Radosna osoba ne može da zadrži radost samo za sebe, već želi da izbavi druge u blaženstvo oproštenja i sreću Božije sigurnosti. Tada će naša radost biti potpuna kada mnogi budu spaseni. Kao što je apostol rekao, "Bog želi da se svi spasu i dođu do spoznanja istine." Evangeliziranje je izvor radosti usred konflikata i patnji.

JOVAN 15:12-13
12 "Ovo je moja zapovest: da volite jedan drugoga kao što sam ja voleo vas. 13 Nema veće ljubavi nego svoj život položiti za prijatelje."

Isus nas voli, poznaje naša imena, karaktere i našu prošlost. On saoseća sa našim nevoljama i problemima. On ima plan i pomoć za našu budućnost. On je uvek spreman da razgovara sa nama u molitvi, On prašta naše grehe i privlači nas ka svetom načinu života u istini i čistoti.

Kao što Isus voli nas, On želi da i mi volimo jedni druge. Pos- tajemo svesniji naših rođaka i prijatelja, i saosećamo sa njihovim uslovima i njihovim nevoljama. Počinjemo da shvatamo njihove motive i ličnosti Pronalazimo rešenja na njihove probleme, i nudimo im opipljivu saradnju, provodeći vreme sa njima. Ako oni prave greške, mi im praštamo i podnosimo ih, ne pominjući njihove neuspehe i greške.

Isus je oslikao vrhunac ljubavi u njegovom životu. On nije jednostavno govorio i pomagao, već je sebe žrtvovao za grešnike. On nije samo živeo za nas već je umro umesto nas. Krst je kruna ljubavi koja nam objašnjava kakva je Božija ljubav. On želi od nas da prenesemo poruku spasenja i da žrtvujemo kako svoje vreme tako i novac. Ako nas poziva da podelimo Evanđelje sa drugima, i da pred njima iskazujemo ono što je Isus učinio za nas, On će očekivati od nas da dajemo sebe, svoju imovinu i energiju. On se moli za one koji mu čine zlo, i prema njima se ophodi kao prema prijateljima. On se molio za svoje neprijatelje, "Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine." On ih nije nazvao samo braćom ili Božijom decom, već ljubljenima. Za one koji ne zaslužuju njegovu ljubav, On je umro da otkupi baš takve.

JOVAN 15:14-15
14 Vi ste moji prijatelji ako činite ono što vam zapovedam. 15 Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna šta čini njegov gospodar. Nazvao sam vas prijateljima jer sam vam obznanio sve što sam čuo od svoga Oca.

Bog vas naziva "ljubljenima". On to čini lično svakom od vas. Možda ste izolovani, i nemate kome da se obratite. Pogledajte na Isusa, koji je umro za vas i živi za vas. On je vaš najbolji prijatelj, i uvek je spreman da pomogne. On poznaje vaše misli, i očekuje vaš prijateljski odgovor. Uslov ostajanja u njegovom prijateljstvu jeste da volimo sve kao što ih je On voleo. Dvoje ne mogu ostati u neslozi jedan sa drugim dok za sebe govore da vole Hrista. Njegovo prijateljstvo zahteva da volimo jedni druge. On nas je nazvao svojim ljubljenima. Mi pripadamo njemu zato što nas je on stvorio, i On ima prava da postupa prema nama kao prema robovima. On nas je oslobodio od jarma ropstva i podigao nas. On nas obaveštava o svojim božanskim delima. On nas ne ostavlja u neznanju već nas uči Očevom imenu, sili krsta i ljubavi Svetog Duha. Pokazujući nam tajnu Svetog Trojstva, On nam je otkrio skrivene istine večnoga. Otac je predao ove stvari u njegove ruke kako bi ih On otkrio nama. Njegovo prijateljstvo je veliko do te mere da nam On dozvoljava da učestvujemo u njegovom delu, naklonosti, časti, sili i životu. On se čak i ne drži prava na usvojenje ili usinjenje, već nas privlači sebi da pos-tanemo Božija deca.

JOVAN 15:16-17
16 "Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas i odredio vas da idete i donosite rod, i da vaš rod ostane, pa da vam Otac da sve što zamolite u moje ime. 17 Ovo vam zapovedam: volite jedan drugoga."

Vaš odnos sa Isusom ne počiva pre svega na vašoj volji, želji ili iskustvu, već na njegovoj ljubavi, izboru i njegovom pozivu upućenom vama. Vi ste bili robovi vašem grehu, u šaci Sotone i delokrugu smrti. Niste bili u mogućnosti da izađete iz zatvora, ali Isus vas je još u večnosti izabrao, i oslobodio vas je svojom dragocenom krvlju. On vas je načinio svojim prijateljem, i postavio vas za naslednika sa svim pravima usinjenja. Njegov izbor je u potpunosti po milosti. Na vama je ili da ga izaberete ili ne. Isus je izabrao sve ljude kada je okajao naše grehe na krstu. Ne čuju svi njegov poziv, već radije ostaju u močvari greha. Oni ne poznaju slobodu Božije dece. Hrist vas je pozvao na slobodu od greha i božansko zajedništvo. Obučavajte se u ljubavi. Vaša sloboda ima jedan cilj, da dobrovoljno služite vašem Gospodu i čovečanstvu. Tu nema nikakve prisile kao sa robovima. Isus je postao dobrovoljni sluga radi ljubavi. On je naš model, nije mario za sebe, već se brinuo za svoje mile i drage.

On, stoga, čezne da vi pokažete brigu za svoje prijatelje, kao pastir njegovih ovaca. Pošto su naše sposobnosti ograničene, čovek ne može da oslobodi drugoga od ropstva grehu. Isus nas ohrabruje da se molimo u njegovo ime. Jer ako se mi molimo Isusu da On vodi oslobođene i izgradi ih moralno i duhovno, i pruži im sve što im je potrebno za telo, dušu i duh, Gospod će odgovoriti po svojoj dobroj volji. Tajna odgovorene molitve je ljubav. Ako se molite za svoje prijatelje u ovom duhu, Isus će vam pokazati vaše olako učinjene grehe, i vodiće vas ka mudrom i korisnom životu i ka istinskoj molitvi i slomljenosti i većoj poniznosti. Gospod će odgovoriti, ako ste tražili da spasenje i svetost dosegnu do vaših prijatelja. Mi vas pozivamo da istrajete u molitvi. Isus vam ne obećava izbledele rezultate već plod koji će ostati. Onaj koji poveruje kroz vaše molitve i svedočenje, živeće zauvek, prelazeći iz smrti u život.

Iznad vere, molitvi i svedočenja, Isus vam zapoveda da volite svoje prijatelje, prisnom, usavršenom i čistom ljubavlju. Podnosite ih strpljivo, uprkos njihovim teškim karakterima. Budite blagi sa njima, kao što je Bog blag sa vama. Osvetlite sjajem Božije ljubavi ovaj svet koji je iskvaren i ružan. Obučavajte se u služenju, požrtvovanosti, slušanju i odazivanju. Neka Hristova ljubav sija kroz vas.

MOLITVA: Gospode Isuse, zahvalni smo ti, zato što si nas oslobodio od ropstva grehu, i učinio nas svojim ljubljenima. Pomozi nam da naučimo da volimo sve kao što ti voliš nas. Mi te slavimo, i stavljamo se tebi na raspolaganje. Pouči nas da budemo poslušni, kako bismo izobilno donosili plodove ljubavi.

PITANJE:

  1. Na koji način je Isus one koji su bili robovi grehu učinio svojim ljubljenima?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 12, 2012, at 10:24 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)