Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Serbian":
Home -- Serbian -- John - 047 (Sifting out of the disciples)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- Dioula? -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- SERBIAN -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JOVAN - Svetlost svetli u tami
Proučavanje Evanđelja o Isusu Hristu po Jovanu

DEO 2 - Svetlost svetli u tami (Jovan 5:1 - 11:54)
B - Isus je hleb života (Jovan 6:1-71)

5. Probiranje među sledbenicima (Jovan 6:59-71)


JOVAN 6:66-67
66 Od tada se mnogi njegovi u čenici vratiše i više nisu išli s njim. 67 Tada Isus upita Dvanaestoricu, "Da možda i vi ne želite da odete?"

Čudo koje se dogodilo kada je Isus nahranio pet hiljada ljudi stvorilo je masovnu oduševljenost. Međutim, Isus je razotkrio obmanu iza ove oduševljenosti, koja je mnoge odvojila od njega. On ne želi površnu revnost ili religioznost, niti puko poverenje iz sumnjivih razloga. On želi nanovo rođenje, iskrenu veru potčinjenu njemu bez ikakvog uzdržavanja. Istovremeno špijuni Vrhovnog Veća u Jerusalimu uvukli su se među njegove sledbenike. Oni su svima koji su bili odani pretili isključenjem iz Judaizma, ako budu nastavili da slede onoga koga su oni nazivali obmanjivačem. Mnogi u Kafarnaumu su se okrenuli od njega, tako da su se mase običnih ljudi okrenule protiv njega. Čak i oni verni su se plašili autoriteta tog Veća. Oni su imali osećaj da je Isusova veroispovest ekstremna. Samo je jedna mala manjina iskrenih sledbenika ostala sa njim. Gospod je čistio pšenicu od pleve.

Pre ovoga, Hrist je izabrao dvanaest apostola među svojim sledbenicima, koji su odražavali dvanaest plemena njegovog naroda. Ovaj broj je sačinjen od 3 x 4 predstavljajući nebo i zemlju, ili preciznije, sveto Trojstvo i četiri kraja sveta. Stoga, u njegovom krugu učenika nebo i zemlja su isprepleteni.

Posle razilaska, Isus je nastavio svoje izabrane da stavlja na test, kako bi potvrdio njihov poziv i rekao je, "Da li i vi želite da me napustite?" Sa ovim pitanjem On je primorao svoje učenike da se odluče za tok svoje budućnosti. Na ovaj način On pita vas i vaše prijatelje u trenucima nevolje i časovima progonstva, da li želite da ga napustite ili ćete ostati uz njega? Šta je važnije, tradicije, emocije, logika ili materijalna sigurnost sa jedne strane, ili vaš odnos sa Isusom.

JOVAN 6:68-69
68 "Kome da idemo, Gospode?" odgovori mu Simon Petar. "Ti imaš reči večnoga života, 69 i mi verujemo i znamo da si ti Svetac Božiji."

Petar je dokazao istinitost Hristovog proroštva da je on čvrsta stena. Govoreći u ime ostalih on je odgovorio, "Kome da idemo, Gospode? Ti imaš reči večnoga života." On možda nije u potpunosti shvatio Isusove namere, ali je duboko u sebi osećao da je čovek Isus iz Nazareta Gospod sa nebesa, od koga potiču kreativne reči sa obnavljajućom silom, a ne reči običnog čoveka. Petar je verovao da je Gospod prisutan. On je imao udela u podeli hleba. Isusova ruka ga je čvrsto držala kada je počeo da tone. Petrovo srce je bilo povezano sa Isusom, on je voleo svoga Gospoda više od bilo čega drugog, i nije želeo da ga napusti. Petar je izabrao Isusa, zato što je Isus prvi izabrao njega.

Vođa apostola je zaključio svoje svedočanstvo ovim rečima, "Mi smo poverovali i znamo." Zapazite, on nije rekao, "Mi smo znali i onda smo poverovali." Zato što je vera ta koja otvara pogled srcu. Naša vera je ta koja osvetljava naše umove. Stoga su se Petar i ostali apostoli potčinili privlačnosti Božijeg Duha, koji ih je vodio do vere u Isusa prosvetljujući ih da upoznaju istinu. Oni su sve više shvatali njegovu skrivenu slavu. Svako pravo spoznanje o Isusu je direktan milostiv dar od Boga.

Kakva je po prirode bila vera učenika u Isusa? Od čega se sastojala ova vera? Oni su bili povezni sa božanskim Mesijom, u kome je prebivala punina Duha. On je u sebi kao Osobi sjedinio sve funkcije sveštenstva, kraljevanja i proroštva. Kraljevi, prvosveštenici i proroci u Starom Zavetu su bili pomazani Svetim Duhom. U Hristu su kombinovane sve snage i blagoslovi neba. On je božanski Kralj svemogući; istovremeno On je Prvosveštenik koji miri čovečanstvo sa njihovim Stvoriteljem. On može da podiže mrtve; On će suditi svetu. Petar je verom video Hristovu slavu.

Zajedno učenici su verovali; i sa Petrom kao predstavnikom oni su posvedočili iznoseći ono presudno svedočanstvo: Da je ovaj Isus Svetac Božiji, a ne neki običan čovek, i takođe istiniti Bog. Svi Božiji kvaliteti su bili u njemu kao Božijem Sinu. On je ostao bezgrešan, i ostvario je svoj zadatak kao Jagnje Božije, onako kako je to Krstitelj prorokovao. Učenici su ga voleli i poštovali, zato što su znali da njegovo prisustvo znači Božije prisustvo. U Sinu, oni su videli njega, Oca, i naučili su da je Bog ljubav.

JOVAN 6:70-71
70 A Isus im reče, "Zar nisam ja izabrao vas dvanaestoricu? A ipak je jedan od vas đavo!" 71 Rekao je to o Judi, sinu Simona Iskariotskog, jer je on bio taj koji će ga izdati, iako je bio jedan od Dvanaestorice.

Isus je sa radošću prihvatio ovo svedočanstvo jer je ukazivalo na rast vere. Ipak On je shvatio da mu se jedan od njih protivio u više navrata. Okorelost srca ovog čoveka se razvila do te mere da ga je Isus nazvao ‘Sotonom’. Svi apostoli su bili izabrani, Otac ih je privukao Sinu, ali oni ipak nisu bili roboti u Božijim rukama. Oni su imali slobodu da budu poslušni glasu Duha ili da ga zanemare. Juda je svesno zatvorio svoj um da ne čuje Božiji glas, i predao se Sotoni, koji je uspostavio mentalnu vezu između njih dvojice. Juda nije ostavio Isusa kao što su to učinili oni ostali koji su se okrenuli od Isusa, već je ostao uz Isusa da ga sledi kao licemer koji se pretvarao da veruje. On je postao sin ‘Oca svih laži’ i sve više je napredovao u svojoj prevari. Dok je Petar priznavao Isusovu Mesijansku ulogu, Juda je kovao planove da izda Hrista Vrhovnom Veću. Podstaknut mržnjom, on je potajno kovao svoje izdajničke planove.

Evanđelista ne završava ovo važno poglavlje upečatljivim delima apostola koja su činili pod autoritetom koji im je bio. Umesto toga, on pridaje značaj činjenici da je čak i u krugu vernih, postojao izdajnik. Isus ga nije oterao, niti je otkrio njegovo ime ostalima. Već ga je strpljivo podnosio, u slučaju da se Juda pokaje za zlo u svom srcu.

Dragi brate, ponizno preispitaj sebe. Da li si ti sin Božiji ili dete Sotone? Da li si otvoren pred privlačnošću Duha, ili težiš nekom sporazumu sa Sotonom? Čuvaj se, da ne promašiš cilj svoga života. Tvoj Gospod te voli, i spasio te je. Ipak, ako odbaciš njegovo spasenje, odlutaćeš na puteve zla, i ostaćeš u okovima Sotone. Vrati se Hristu, jer On čeka na tebe.

MOLITVA: Gospode Isuse Hriste, ti si Božiji Sin, svet, milosrdan, moćan i pobedonosan. Oprosti moje prestupe, i učvrsti me u tvom savezu, kako bih ja mogao živeti u svetosti, i nastaviti da prebivam u tvojoj prisutnosti, i kako bih bio preobražen u obličje tvoje. Posveti svoje sledbenike, da rastu u veri i znanju, i da svima svedoče o tome da si ti Hrist, Sin Boga živoga. Amin.

PITANJE:

  1. Na šta ukazuje Petrovo svedočanstvo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 12, 2012, at 09:52 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)