Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Javanese":
Home -- Javanese -- John
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- Dioula -- English -- Farsi -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- JAVANESE -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book? -- Next Book?

YOKANAN - PEPADHANG SUMUNAR ING SAJRONING PEPETENG

Wucalan ing salebetipun Injil Yokanan

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10
Jump to Chapter: 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21

PERANGAN 1 - CAHYA SAKA PEPEDHANG ILAHI (Yokanan 1:1 - 4:54)
A - PANGEJAWANTAHING SABDA ALLAH ING SAJRONING GUSTI YESUS (Yokanan 1:1-18)
1. Hakikat lan pakaryan pangandikan sadurung ngejawantah (Yokanan 1:1-5)
2. Yokanan Pembaptis nyawisake dalan kanggo Sang Kristus (Yokanan 1:6-13)
3. Kepenuhan Allah nampak di dalam inkarnasi Kristus (Yokanan 1:14-18)
B - KRISTUS MIMPIN PARA SAKABAT SAKA PAMRATOBAT MARANG KABUNGAHAN BUJANA KRAMA (Yokanan 1:19 - 2:12)
1. Utusan saka golongan sahedrin nakokake Yokanan pembaptis (Yokanan 1:19-28)
2. Paseksen liya kang nggegerake saka Yokanan Pembaptis bab Sang Kristus (Yokanan 1:29-34)
3. Enem sekabat kang kawitan (Yokanan 1:35-51)

4. Kaelokan kawitan ing bujana Manten ing kana (Yokanan 2:1-12)
C - ANGGONE GUSTI YESUS NGRAWUHI ING YERUSALEM KANG KAWITAN (Yokanan 2:13 - 4:54) -- IRAH-IRAHAN : APA IBADAH KANG SEJATI IKU?
1. Nyuceni Pedalamen Suci (Yokanan 2:13-22)
2. Gusti Yesus rerembugan karo Nikodemus (Yokanan 2:23 - 3:21)
a) Wong-wong nyerak gusti Yesus (Yokanan 2:23-25)

b) Pentinge dilahirake maneh (Yokanan 3:1-13)
c) Salib, sarana kanggo dilahirake maneh (Yokanan 3:14-16)
d) Nampik Sang Kristus bakal nuntun marang paukuman (Yokanan 3:17-21)
3. Yokanan pembaptis nyekseake bab gusti Yesus Sang pengantin lanang (Yokanan 3:22-36)

4. Gusti yesus ing Samaria (Yokanan 4:1-42)
a) Gusti Yesus nuntun wong wadon kang gaweane laku zino marang pamratobat (Yokanan 4:1-26)
b) Gusti Yesus mimpin para muride supaya nyawang panenan kang siap dipanen (Yokanan 4:27-38)
c) Penginjilan ing Samaria (Yokanan 4:39-42)
5. Kesarasane anak pegawe kraton (Yokanan 4:43-54)

PERANGAN 2 - PEPADHANG SUMUNAR ING SAJRONING PEPETENG (Yokanan 5:1 - 11:54)
A - ANGGONE MLAKU KAPING PINDO MENYANG YERUSALEM (Yokanan 5:1-47) -- IRAH-IRAHAN: WIWIT TIMBULE RASA SENGIT WONG-WONG YAHUDI MARANG GUSTI YESUS
1. Warase wong lempoh ing Betesda (Yokanan 5:1-16)
2. Gusti Allah makarya karo Putra Panjenengane (Yokanan 5:17-20)
3. Sang Kristus ngangekake wong mati lan ngadhili jagat (Yokanan 5:20-30)
4. Papat seksi bab sifat keallahane Sang Kristus (Yokanan 5:31-40)
5. Alesan anggone ora precaya (Yokanan 5:41-47)

B - GUSTI YESUS IKU ROTI PANGURIPAN (Yokanan 6:1-71)
1. Maringi mangan marang limang ewu wong (Yokanan 6:1-13)
2. Gusti Yesus ninggalake wong akeh nalika wong akeh duwe kekarepan ngagemake makutho marang Panjenengane (Yokanan 6:14-15)
3. Gusti Yesus anyaketi para murid kang lagi bingung (Yokanan 6:16-21)
4. Gusti Yesus nawakake pilihan marang wong akeh, “gelem nampa apa nampik!” (Yokanan 6:22-59)
5. Anggone gusti milih marang para murid Panjenengane (Yokanan 6:59-71)

C - ANGGONE TINDAK PUNGKASAN GUSTI YESUS MENYANG YERUSALEM (Yokanan 7:1 - 11:54) Irah-irahan: PISAH-PISAHANE ANTARA PETENG KARO PEPADHANG
1. Pangandikan gusti Yesus ing dina riyaya Tanceping Tarub (Yokanan 7:1 - 8:59)
a) Gusti Yesus lan sedulur-sedulur Panjenengane (Yokanan 7:1-13)
b) Bedane panemu babagan gusti Yesus antarane wong akeh karo Makamah Agama (Yokanan 7:14-53)

c) Golongan kang manembah paugeran nggawa wong laku jina marang gusti Yesus supaya diadhili (Yokanan 8:1-11)
d) Gusti Yesus pepadhange jagata (Yokanan 8:12-29)
e) Gusti Yesus pepadhange jagata (Yokanan 8:30-36)
f) Iblis, tukang gawe raja pati, lan tukang apus-apus (Yokanan 8:37-47)
g) Sang Kristus wis ana sadurunge Rama Abraham ana (Yokanan 8:48-59)

2. Kewarasan wong kang wuta wiwit lahir (Yokanan 9:1-41)
a) Kewarasan ing dina Sabat (Yokanan 9:1-12)
b) Wong-wong Yahudi takon marang wong kang wis diwarasake (Yokanan 9:13-34)
c) Gusti Yesus mratelakake sarirane minangka Putra Allah marang wong kang lagi disarasake (Yokanan 9:35-41)

3. Gusti Yesus Pangon kang becik (Yokanan 10:1-39)
a) Wedhus gibas nggatekake suwara pangon kang sejati (Yokanan 10:1-6)
b) Gusti Yesus iku lawang kang bener (Yokanan 10:7-10)
c) Gusti Yesus iku pangon kang becik (Yokanan 10:11-21)
d) Kaayeman kita ing sajroning kamanunggalan karo Sang Rama lan Sang Putra (Yokanan 10:22-30)
e) Putra Allah ing sajroning Sang Rama lan Sang Rama ing sajroning Panjenengane (Yokanan 10:31-39)

4. Anggone tangi Lazarus lan akibate (Yokanan 10:40 - 11:54)
a) Gusti Yesus nyabrangi kali Yarden (Yokanan 10:40 - 11:16)
b) Gusti Yesus ketemu karo Marta lan Maryam (Yokanan 11:17-33)
c) Tangine Lazarus (Yokanan 11:34-44)
d) Makamah agama Yahudi netepake paukuman mati kanggo Gusti Yesus (Yokanan 11:45-54)

PERANGAN 3 - PEPADHANG SUMUNARA ING ANTARANE PARA RASUL (Yokanan 11:55 - 17:26)
A - MENJELANG MASA MINGGU KUDUS (Yokanan 11:55 - 12:50)
1. Gusti Yesus dijebati ing Betania (Yokanan 11:55 - 12:8)
2. Gusti Yesus mlebet ing kitho Yerusalem (Yokanan 12:9-19)
3. Wong-wong Yunani mbudidaya tepung gusti Yesus (Yokanan 12:20-26)
4. Sang Rama diluhurake int tengah-tengah gegeran (Yokanan 12:27-36)
5. Manungsa mangkotake awake marang pengadilan (Yokanan 12:37-50)

B - LELAKON-LELAKON KANG MELU BUJANANE GUSTI (Yokanan 13:1-38)
1. Gusti Yesus misuhi sikil para murid Panjenengane (Yokanan 13:1-17)
2. Wong kang khinat dipratelakake lan diwirangake (Yokanan 13:18-32)
3. Dhawuh kang anyar kanggo gereja (Yokanan 13:33-35)

4. Sang Kristus meca bab anggone Petrus selak (Yokanan 13:36-38)
C - TEMBUNG-TEMBUNG PISAHAN ING KAMAR NDUWUR (Yokanan 14:1-31)
1. Allah ana ing sajroning pribadi Sang Kristus (Yokanan 14:1-11)
2. Tritunggal Kang Suci tumurun atas tiyang pitados lumantar Sang juru Pitulung (Yokanan 14:12-25)
3. Tutur pepisahan Sang Kristus (Yokanan 14:26-31)

D - PISAHAN ING DALAN MENYANG GETSEMANI (Yokanan 15:1 - 16:33)
1. Dumunung ing sajroning sang Kristus bakal ngasilake akeh woh (Yokanan 15:1-8)
2. Dumunununge kita ing sajerone patunggalan karo Sang Rama katon ing sajrone patrat kang tresna tinresnanan (Yokanan 15:9-17)
3. Jagat sengit karo Sang Kristus lan para murid Panjenengane (Yokanan 15:18 - 16:3)

4. Sang Roh Kudus mratelakake undhak-undhakan kang penting ing sajroning sejarah (Yokanan 16:4-15)
5. Sang Kristus meca gegayutan kabungahan para rasul ing sajroning bujana patangen (Yokanan 16:16-24)
6. Tentrem rahayu Sang Kristus ing sajroning kita ngalahake kaprihatinan jagat (Yokanan 16:25-33)

E - DONGA PANYUWUN GUSTI YESUS (Yokanan 17:1-26)
1. Pambuka gegayutan donga panuwun
2. Donga kunjuk kaluhuran Sang Rama (Yokanan 17:1-5)
3. Gusti Yesus ndedonga kanggo para rasul Panjenengane (Yokanan 17:6-19)
4. Gusti Yesus ndonga kanggo kamanunggalan ing sajrone gereja (Yokanan 17:20-26)

PERANGAN 4 - TERANG NGALAHAKE PEPETENG (Yokanan 18:1 - 21:25)
A - LELAKON-LELAKON WIWIT KABONDO TUMEKA ANGGONE KAKUBUR (Yokanan 18:1 - 19:42)
1. Gusti Yesus kacepeng ing Taman Getsemani (Yokanan 18:1-11)
2. Gusti Yesus ditakoni ing ngarepe Hanas lan kaping telu Petrus nampik Gusti Yesus (Yokanan 18:12-27)
3. Pengadilan sipil ing ngarepane Gubernur Romawi (Yokanan 18:28 - 19:16)
a) Pandakwan marang pangakon Sang Kristus dadi jejere raja (Yokanan 18:28-38)
b) Milih antarane gusti Yesus utawa Barabas (Yokanan 18:39-40)

c) Gusti Yesus disapu ing ngarepe wong-wong kang ndakwa Panjenengane (Yokanan 19:1-5)
d) Pilatus eram dening hakikat sipat keallahan Sang Kristus (Yokanan 19:6-11)
e) Putusan Pilatus kang ora adil atas Gusti Yesus (Yokanan 19:12-16)
4. Kayu Salib lan sedane Gusti Yesus (Yokanan 19:16b-42)
a) Babagan anggone nyalib lan anggone ngulesi lawon (Yokanan 19:16b-22)
b) Dum-duman agemane lan digebuk mawa dadu (Yokanan 19:23-24)
c) Pangandikan Sang Kristus marang keng Ibu (Yokanan 19:25-27)
d) Kelakone sakabehe (Yokanan 19:28-30)
e) Padharan gusti Yesus disuduk (Yokanan 19:31-37)
f) Kakubure Gusti Yesus (Yokanan 19:38-42)

B - PATANGEN LAN SANG KRISTUSD ANGGONE NGATONAKE SARIRANE (Yokanan 20:1 - 21:25)
1. Lelakon-lelakon nalika wiwit esuk dina riyaya Paskah (Yokanan 20:1-10)
a) Mayam Magdalena ing Kubur (Yokanan 20:1-2)
b) Petrus lan Yokanan balapan mlayu menyang kubur iku (Yokanan 20:3-10)
c) Gusti Yesus ngatonake sarirane marang Maryam Magdalena (Yokanan 20:11-18)
2. Gusti Yesus ngatonake sarirane marang para murid ing kamar nduwur (Yokanan 20:19-23)
3. Gusti Yesus ngatonaken sarirane marang para mruid kalebu Tomas (Yokanan 20:24-29)
4. Reringkesane saka Injil Yokanan (Yokanan 20:30-31)

5. Gusti Yesus ngatingalake sarirane ing pinggire tlaga (Yokanan 21:1-25)
a) Kaelokan Entuk iwak (Yokanan 21:1-14)
b) Petrus diteguhake ing sajrone leladi marang wedhus-wedhus (Yokanan 21:15-19)
c) Pameca gusti Yesus gegayutan mangsa kang bakal teka (Yokanan 21:20-23)
d) Paseksen bab Yokanan lan Injile (Yokanan 21:24-25)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 09, 2020, at 10:08 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)