Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Uzbek":

Home -- Uzbek -- John

This page in: -- Arabic -- Bengali -- Chinese -- English -- Farsi -- French -- Hausa -- Hindi -- Indonesian -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- UZBEK -- Yiddish

Next Book

YUHANNO - Nur zulmatda porlaydi

Yuhannoga ko'ra Masih Xushxabarini o'rganish

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10
Jump to Chapter: 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21


1 QISM - ILOHIY NURNING PORLASHI (Yuhanno 1:1 - 4:54)
A - XUDONING SO'ZI ISODA MUJASSAMLASHGAN (Yuhanno 1:1-18)
1. Azaldan Kalomning ishi va mazmun-mohiyati mujassamlashgan (Yuhanno 1:1-5)

2. Yahyo Masihning yo'lini tayyorlaydi (Yuhanno 1:6-13)

3. Oyatda Xudoning kamoloti paydo bo'ladi (Yuhanno 1:14-18)

B - MASIH SHOGIRDLARINI TAVBA QILISH QOIDASIDAN TO'Y OQSHOMINING XURSANDCHILIGIGA BOSHLAYDI (Yuhanno 1:19 - 2:12)
1. Oliy kengashning vakili Yahyoni so'roq-savol qiladi (Yuhanno 1:19-28)

2. Yahyoning Masih haqida yana shahodatlari (Yuhanno 1:29-34)

3. Birinchi oltita ishogirdlar (Yuhanno 1:35-51)


4. Isoning Kanadagi hikoh to'yidagi birinchi mo'jizasi (Yuhanno 2:1–12)

C - MASIHNING QUDDUSGA BIRINCHI TASHRIFI (Yuhanno 2:13 - 4:54) -- MAVZU: HAQIYQIY SAJDA NIMA?
1. Ma'badni tozalash (Yuhanno 2:13-22)

2. Isoning Nikodim bilan gaplashadi (Yuhanno 2:23 – 3:21)

a) Insonlarning Iso tomon borishi (Yuhanno 2:23-25)

b) Yangi tug'ilish uchun talab (Yuhanno 3:1-13)
c) Xoch yangi tug'ilishning asosidir (Yuhanno 3:14–16)
d) Masihni rad etish Hukmlovchiga boshlaydi (Yuhanno 3:17-21)

3. Suvga cho'mdiruvchi Isoga Kuyov haqida dalolat beradi (Yuhanno 3:22–36)


4. Iso Samariyada (Yuhanno 4:1–42)

a) Iso hulqi buzuqlarni tavba qilishga boshlaydi (Yuhanno 4:1-26)
b) Iso shogirdlariga pishgan hosilni ko'rsatishga boshqaradi (Yuhanno 4:27-38)
c) Samariyadagi xushxabarlik (Yuhanno 4:39–42)

5. Saroy amaldirining o'g'lining shifolanishi (Yuhanno 4:43-54)


2 QISM - NUR ZULMATDA PORLAYDI (Yuhanno 5:1 - 11:54)
A - QUDDUSGA IKKINCHI SAFAR (Yuhanno 5:1-47) -- MAVZU: ISO VA YAHUDIYLARNING ORASIDAGI DUSHMANlLIKNINGKELIB CHIQISHI
1. Bayt-Saydada sholning shifo topishi (Yuhanno 5:1-16)

2. Xudo O'g'li bilan ishlaydi (Yuhanno 5:17-20)

3. MasIh o'limdan tiriladi va dunyoni hukm qiladi (Yuhanno 5:20-30)

4. Masihning Xudoligiga to'rtta guvohliklar (Yuhanno 5:31-40)

5. Ishonmaslik uchun sabab (Yuhanno 5:41-47)


B - ISO HAYOT NONIDIR (Yuhanno 6:1-71)
1. Besh ming kishini to'ydirish (Yuhanno 6:1-13)

2. Iso O'zining hokimlik qilinishi uchun podshoh bo'lishdan chekindi (Yuhanno 6:14-15)
3. Iso hafagarchilikda shogirdlarining oldiga keladi (Yuhanno 6:16-21)

4. Iso odamlarga, "Qabul qilish yoki voz kechish!" tanlovini beradi (Yuhanno 6:22-59)

5. Shogirdlarning elanishi (Yuhanno 6:59-71)


C - ISONING QUDDUSGA OXIRGI SAFARI (Yuhanno 7:1 - 11:54) -- Mavzu : ZULMATNING VA NURNING BO'LINISHI
1. Ma'baddagi bazmda Isoning so'zi (Yuhanno 7:1 – 8:59)

a) Iso va Uning ukalari (Yuhanno 7:1-13)
b) Odamlar va oliy kengashning orasidagi Iso haqidagi har hil fikrlar (Yuhanno 7:14-53)

c) Qonunchilar sinash uchun Isoning oldiga fohishani olib kelishadi (Yuhanno 8:1-11)
d) Iso dunyoning nuri (Yuhanno 8:12-29)
e) Gunoh bog'liqlikdir (Yuhanno 8:30-36)
f) Iblis qotil va yolg'onchidir (Yuhanno 8:37-47)
g) Masih Ibrohimdan oldin bor bo'lgan (Yuhanno 8:48-59)

2. Ko'r tug'ilgan kishiga shifo berish (Yuhanno 9:1-41)

a) Dam olish kunidagi shifolash (Yuhanno 9:1-12)
b) Yahudiylar shifo topgan kishini tergov qilishadi (Yuhanno 9:13–34)
c) Iso shifo topgan kishiga O'zini Xudoning O'g'lidek ochib beradi (Yuhanno 9:35–41)

3. Iso yaxshi Cho'pon (Yuhanno 10:1–39)

a) Qo'y haqiqiy cho'ponning ovozini eshitadi (Yuhanno 10:1-6)
b) Iso ishonchli eshikdir (Yuhanno 10:7-10)
c) Iso yaxshi cho'pondir (Yuhanno 10:11–21)
d) Bizning havsizligimiz Otaning va O'g'ilning birligidadir (Yuhanno 10:22-30)
e) Xudoning O'g'li Otada va Ota Undadir (Yuhanno 10:31-36)

4. Lazarning tirilishi va natijasi (Yuhanno 10:40 – 11:54)

a) Iso O'rdun daryosini kesib o'tadi (Yuhanno 10:40 – 11:16)
b) Iso Marta va Maryam bilan uchrashadi (Yuhanno 11:17-33)
c) Lazarning tirilishi (Yuhanno 11:34-44)
d) Yahudiylar o'limga Isoni hukm qilishga kirishadilar (Yuhanno 11:45-54)

3 QISM - HAVORIYLAR DAVRASIDA NUR PORLAYDI (Yuhanno 11:55 - 17:26)
A - MUQADDAS HAFTAGA KIRISH (Yuhanno 11:55 - 12:50)
1. Iso Baytaniyada moylanadi (Yuhanno 11:55 – 12:8)

2. Iso Quddusga kiradi (Yuhanno 12:9–19)

3. Yunonlar Isoning do'stini qidirishadi (Yuhanno 12:20-26)

4. Qattiq shovqin o'rtasida Otaning ulug'langanligi (Yuhanno 12:27-36)

5. Insonlar o'zlarini hukm tomon qattiq berkitib olishdi (Yuhanno 12:37-50)


B - TANGRINING QUTLUG' KECHLIGIGA ERGASHADIGAN HODISALAR (Yuhanno 13:1-38)
1. Iso shogirdlarining oyoqlarini yuvishi (Yuhanno 13:1–17)

2. Xoyin oshkor bo'ladi va dovdirab qoladi (Yuhanno 13:18-32)

3. Jamoat uchun yangi buyrug' (Yuhanno 13:33-35)


4. Masih Butrusning tonishini oldindan aytadi (Yuhanno 13:36-38)
C - YUQORI HONADAGI HAYIRLASHISH MANZILI (Yuhanno 14:1-31)
1. Xudo Masihda hozir (Yuhanno 14:1–11)

2. Muqaddas Uch Birlik Yupatuvchi orqali imonlilarga keladi (Yuhanno 14:12–25)

3. Masihning hayirlashish tinchligi (Yuhanno 14:26-31)


D - GETSEMANIYA YO'LIDAGI HAYIRLASHUV (Yuhanno 15:1 - 16:33)
1. Masihda yashash ko'p hosil olib keladi (Yuhanno 15:1–8)

2. Bizning Otaning birligidagi aloqamiz o'zaro sevgida namayon bo'ladi (Yuhanno 15:9-17)

3. Bu dunyo Masihdan va Uning shogirdlaridan nafratlanadi (Yuhanno 15:18 – 16:3)


4. Muqaddas Ruh tarixning eng mazmundor taraqqiyotlarini ochib beradi(Yuhanno 16:4-15)

5. Masih tirilish bayramida shogirdlarining hursandchiligini oldindan aytib beradi (Yuhanno 16:16-24)

6. Bizdagi Masihning tinchligi dunyoning azoblarini mag'lubiyatga uchratadi(Yuhanno 16:25-33)


E - ISONING O'Z UMMATI UCHUN IBODATI (Yuhanno 17:1-26)
1. Ummati uchun ibodatga kirish
2. Otaning ulug'vorligi uchun ibodat (Yuhanno 17:1-5)

3. Iso havoriylari uchun shafoat qiladi (Yuhanno 17:6-19)

4. Iso jamoatning birligi uchun shafoat qiladi (Yuhanno 17:20-26)


4 QISM - NUR ZULMATNI YENGADI (Yuhanno 18:1 – 21:25)
A - DAFN QILISH UCHUN QO'LGA OLISH HODISALAR (Yuhanno 18:1 - 19:42)
1. Iso bog'da qo'lga olinadi (Yuhanno 18:1-14)

2. Iso Hanan oldida savolga tutilishi va Butrusning uch marta tonish (Yuhanno 18:15–21)

3. Rim hokimining oldidagi sinov (Yuhanno 18:28 – 19:16)

a) Masihning shahona da'volariga qarshi ayiblash (Yuhanno 18:28-38)
b) Iso va Barabbaning o'rtasidagi tanlov (Yuhanno 18:39-40)

c) Iso O'zining ayiblovchilarining oldida kaltaklanishi (Yuhanno 19:1-5)
d) Pilat Masihning ilohiy tabiati orqali ajablandi (Yuhanno 19:6-12)
e) Pilatning Isoga bo'lgan noloyiq hukmi (Jesus 19:12-16)

4. Isoning xochga mixlanishi va o'limi (Yuhanno 19:16b-42)

a) Xochga mixlash va qabr-ustboshi (Yuhanno 19:16b-22)
b) Isoning kiyimini bo'lib qur'a tashlaydilar (Yuhanno 19:23-24)
c) Masihning onasiga bo'lgan so'zi (Yuhanno 19:25-27)
d) Bajarilish (Yuhanno 19:28-30)
e) Isoning biqinini teshish (Yuhanno 19:31-37)
f) Isoni dafn qilish (Yuhanno 19:38-42)

B - MASIHNING TIRILISHI VA PAYDO BO'LISHI (Yuhanno 20:1 - 21:25)
1. Erta tong Pasxadagi hodisalar (Ester) (Yuhanno 20:1-10)

a) Magdalalik Maryam qabr yonida (Yuhanno 20:1-2)
b) Butrus va Yuhanno qabirga yugurishadi (Yuhanno 20:3-10)
c) Iso Magdalalik Maryamga zuhr bo'ladi (Yuhanno 20:11-18)

2. Iso shogirdlariga yuqori xonada zuhr bo'ladi (Yuhanno 20:19-23)

3. Iso To'ma bilan shogirdlariga ko'rinadi (Yuhanno 20:24-29)

4. Yuhanno Xushxabarining hotimasi (Yuhanno 20:30-31)


5. Isoning ko'l bo'yida zohir bo'lishi (Yuhanno 21:1-25)

a) Baliq tutish mo'jizasi (Yuhanno 21:1-14)
b) Butrus qo'zilarga hizmat qilishni ma'qulladi (Yuhanno 21:15-19)
c) Isoning kelajak haqidagi bashorati (Yuhanno 21:20-23)
d) Yuhannoning shahodati va uning Xushxabari (Yuhanno 21:24-25)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on May 21, 2013, at 09:46 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)