Home
Links
Bible Versions
Contact
About us
Impressum
Site Map


WoL AUDIO
WoL CHILDREN


Bible Treasures
Doctrines of Bible
Key Bible Verses


Afrikaans
عربي
Azərbaycanca
Bahasa Indones.
Basa Jawa
বাংলা
Български
Cebuano
Dagbani
Deutsch
English
Español
فارسی
Français
հայերեն
한국어
Hausa/هَوُسَا
עברית
हिन्दी
Igbo
ქართული
Kiswahili
Кыргызча
മലയാളം
မြန်မာဘာသာ
नेपाली
日本語
O‘zbek
Peul
Polski
Português
Русский
Srpski/Српски
Soomaaliga
தமிழ்
తెలుగు
ไทย
Tiếng Việt
Türkçe
Українська
اردو
Uyghur/ئۇيغۇرچه
ייִדיש
Yorùbá
中文


ગુજરાતી
Latina
Magyar
Norsk

Home -- Turkish -- Romans

This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Hebrew -- Hindi -- Indonesian -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Spanish -- TURKISH -- Urdu -- Yiddish

Previous Book -- Next Book

ROMALILAR - RAB Doğruluğumuzdur

Elçi Pavlusun Romalılara Mektubu

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08
Jump to Chapter: 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16

Açılış: Selamlama, Tanrı’ya şükür sunma ve Mektubunun Özlü Sözü Olarak “Tanrı’nın Doğruluğu” üzerine vurgu (Romalılar 1:1-17)

a) Tanımlama ve elçisel kutsama (Romalılar 1:1-7)
b) Pavlus’un Sürüncemede Kalan Roma’yı Ziyaret Etme İsteği (Romalılar 1:8-15)
c) Tanrı’nın Doğruluğu, Değişmez İman Aracılığıyla Bizlerde Kurulmuş ve Gerçekleşmiştir. (Romalılar 1:16-17)

BÖLÜM 1 - Tanrı’nın Doğruluğu tüm Günahkarları Mahkum eder ve tüm İnananları Mesih’te Kutsar (Romalılar 1:18 - 8:39)
A - Tüm Dünya Ahlaksız Olanın Etkisi Altındadır ve Tanrı Herkesi Doğruluğunda Yargılayacak (Romalılar 1:18 - 3:20)
1. Tanrı’nın Uluslara Karşı Gazabı Ortaya Çıktı (Romalılar 1:18-32)


2. Tanrı’nın Gazabı Yahudilere Karşı Açığa Çıkar (Romalılar 2:1-3:20)

a) Başkasını Yargılayan Kendisini Mahkum Eder (Romalılar 2:1-11)
b) İnsanı Yasa ya da Vicdan Mahkum Eder (Romalılar 2:12-16)
c) İnsan, Bilgisi Nedeniyle değil Ama İşleriyle Kurtulur (Romalılar 2:17-24)
d) Ruhsal Sünnet Yararsızdır (Romalılar 2:25-29)

e) Yahudilerin Ayrıcalıkları, Onları Gazaptan Korumaz (Romalılar 3:1-8)

3. Tüm İnsanlar Bozulmuş ve Azarlanmayı Hak Ediyorlar (Romalılar 3:9-20)

B - Yeni Doğruluk, İman Aracılığıyla Tüm İnsanlara Açılır (Romalılar 3:21 - 4:22)
1. Tanrı’nın Doğruluğunun Mesih’in Ölümündeki Kefaretle Açıklanması (Romalılar 3:21-26)

2. Mesih’teki İman Aracılığıyla Aklanırız (Romalılar 3:27-31)


3. İmanla Aklanmanın Bir Örneği Olarak; İbrahim ve Davut (Romalılar 4:1-24)

a) İbrahim’in İmanı Ona Doğruluk Sayıldı (Romalılar 4:1-8)
b) İnsan Sünnet Aracılığıyla Aklanmaz (Romalılar 4:9-12)
c) Bizler Yasayla Değil, Lütuf Aracılığıyla Aklandık (Romalılar 4:13-18)
d) İbrahim’in Teşvik Eden İmanı Bizler İçin Bir Örnektir (Romalılar 4:19-22)

C - Aklanma, Tanrı’yla İnsan Arasında Bir İlişki Anlamına Gelir (Romalılar 5:1-21)
1. İnanlının Hayatında; Esenlik, Umut ve Sevgi Konut Kurar (Romalılar 5:1-5)

2. Ölümden Dirilmiş Olan Mesih Doğruluğunu Bizde Tamamlar (Romalılar 5:6-11)

3. Mesih’in Görkemi Ölüme, Günaha ve Yasa’ya Galip Gelir (Romalılar 5:12-21)


D - Tanrı’nın Gücü Bizleri Günahın Gücünden Kurtarır (Romalılar 6:1 - 8:27)
1. İnanan Kişi Kendisini Günaha Ölmüş Olarak Değerlendirir (Romalılar 6:1-14)

2. Yasadan Gelen Özgürlük, Bizlerin Günahtan Kurtulmasını Kolaylaştırır (Romalılar 6:15-23)


3. Yasadan Özgür Olmak, Bizleri Mesih’e Hizmetten de Özgür Kılar (Romalılar 7:1-6)

4. Yasa Günahkarları Günaha Yönlendirir (Romalılar 7:7-13)

5. Mesihsiz Yaşayan İnsan, Daima Günaha Karşı Hataya Düşer (Romalılar 7:14-25)


6. İnsan; Mesih’te Günah, Ölüm ve Mahkumiyetten Özgür Kalır (Romalılar 8:1-11)

7. İçimizde Konut Kurmuş Olan Kutsal Ruh Aracılığıyla, Bizler Tanrı’nın Çocuklarıyız (Romalılar 8:12-17)

8. Üç benzersiz inleme (Romalılar 8:18-27)

E - İMANIMIZ SONSUZA DEK DEVAM EDER (Romalılar 8:28-39)
1. Tanrı’nın Kurtuluş Planı, Bizim gelen Zaferimizi İlan Eder (Romalılar 8:28-30)

2. Mesih’in Gerçeği, Tüm Sorunlara Rağmen, Bizlerin Tanrı’yla Olan Dostluğunun Bir Güvencesidir (Romalılar 8:31-39)


BÖLÜM 2 - TANRI’NIN DOĞRULUĞU, ONUN SEÇİLMİŞLERİ OLAN YAKUP’UN ÇOCUKLARININ YÜREKLERİNİN KATILAŞMASINDAN SONRA BİLE, SARSILMAZ (Romalılar 9:1-11:36)
1. Pavlus’un Kayıp İnsanları İçin Kaygısı (Romalılar 9:1-3)

2. Seçilmiş İnsanların Ruhsal Ayrıcalığı (Romalılar 9:4-5)

3. İsrail’in Büyük Çoğunlu Ona Karşı Olsa Bile, Tanrı Doğru Olarak Kalmaya Devam Eder (Romalılar 9:6-29)

a) Tanrı’nın vaatleri İbrahim’in doğal soyunu ilgilendirmez (Romalılar 9:6-13)
b) Tanrı Merhamet Ettiklerini ve Yüreklerini Katılaştırdıklarını Seçer (Romalılar 9:14-18)
c) Yahudi ve Hıristiyanlara Ait Olan Çömlekçi ve Kap Benzetmesi (Romalılar 9:19-29)

4. Tanrı’nın Doğruluğuna, Yasaya bağlı Kalmakla Değil, Sadece İman Yoluyla Ulaşılır (Romalılar 9:30 - 10:21)

a) Yahudiler İman Aracılığıyla Ulaşılan Doğruluğa Aldırmadılar ve Yasa’nın İşlerine Bağlandılar (Romalılar 9:30 - 10:3)
b) Tanrı’nın Kendilerine Başkalarından Daha Merhametli Olması Nedeniyle, İsrail Halkının Suçunun Artması (Romalılar10:4-8)
c) Yakup’un Çocukları arasında Müjdenin tanıklığının Kesin Gerekliliği (Romalılar 10:9-15)
d) İsrail Kendi İnançsızlıklarından Sorumlu mudur? (Romalılar 10:16-21)

5. Yakup’un Çocuklarının Umudu (Romalılar 11:1-36)

a) Kutsal Topluluk Vardır (Romalılar 11:1-10)
b) Yahudi Olmayan Ulusların Kurtuluşu, Yakup’un Çocuklarında Kıskançlığı Teşvik Eder mi? (Romalılar 11:11-15)
c) Yakup’un Çocuklarına Karşı Gurura Kapılmamaları İçin, Yahudi Olmayan İnananlara Uyarı (Romalılar 11:16-24)
d) Son Günlerde Yakup’un Çocuklarının Kurtuluşu ve Kurtarılmasının Sırrı (Romalılar 11:25-32)
e) Elçinin Tapınması (Romalılar 11:33-36)

Bölüm 3 - Tanrı’nın Doğruluğu Mesih’i İzleyenlerin Hayatlarında Ortaya Çıkar (Romalılar 12:1 - 15:13)
1. Hayatınızın Kutsanmasına, Tanrı’ya Tam Teslimiyetinizle Ulaşılır (Romalılar 12:1-2)

2. Gururlu Olmayın Ama Sizlere Verilmiş Armağanlarla Birlikte, İnananların Topluluğunda, Rab’binize Hizmet Edin (Romalılar 12:3-8)

3. Kardeşçe Sevgiyi Öğrenmeli ve Kendimizi Eğitmeliyiz (Romalılar 12:9-16)

4. Düşmanlarınızı ve Karşıtlarınızı Sevin (Romalılar 12:17-21)


5. Yönetimlerinize Karşı İtaatkar Olun (Romalılar 13:1-6)

6. İnsanı İlgilendiren Emirlerin Bir Özeti (Romalılar 13:7-10)

7. Bilginin Gerçekçi Sonucu; Mesih Tekrar Gelecek (Romalılar 13:11-14)


8. Roma Kilisesine Özgü Sorunlar (Romalılar 14:1-12)

9. Önemsiz Nedenlerle Komşunuzu Öfkelendirmeyin (Romalılar 14:13-23)


10. İmanda Güçlü Olanlar Beklenmeyen Sorunlara Karşı Nasıl Davranmalıdır? (Romalılar 15:1-5)

11. Mesih Yahudi İnananlar ve Yahudi olmayan İnananlar Arasındaki Farklılığın Üstesinden Gelir (Romalılar 15:6-13)

3. BÖLÜME EK ROMA KİLİSESİNDEKİ LİDERLER İÇİN, PAVLUS’UN KARAKTERİYLE İLGİLİ ÖZEL RAPOR (Romalılar 15:14 – 16:27)
1. Pavlus’un Romalılar Mektubunu Yazmak İçin Liyakati (Romalılar 15:14-16)

2. Pavlus’un Hizmetinin Sırrı (Romalılar 15:17-21)

3. Pavlus’un Yolculuklarındaki Beklentileri (Romalılar 15:22-33)


4. Pavlus’un, Roma Kilisesinde Tanımış Olduğu Kutsalların İsimlerinin Listesi (Romalılar 16:1-9)

5. Pavlus’un, Roma Kilisesinde Tanımış Olduğu Kutsalların İsimlerinin Listesinin Devamı (Romalılar 16:10-16)

6. Düzenbazlara Karşı Bir Uyarı (Romalılar 16:17-20)

7. Pavlus’un İş Arkadaşlarına Selamları (Romalılar 16:21-24)

8. Pavlus’un, Mektubunun Sonuç Kısmı Olarak, Şükür Duası (Romalılar 16:25-27)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on January 18, 2013, at 08:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)