Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Romans - 079 (The Continuation of Paul’s List of the Saints)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- ENGLISH -- French -- Hebrew -- Hindi -- Indonesian -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Spanish? -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMALILAR - RAB Doğruluğumuzdur!
Elçi Pavlusun Romalılara Mektubu
3. BÖLÜME EK ROMA KİLİSESİNDEKİ LİDERLER İÇİN, PAVLUS’UN KARAKTERİYLE İLGİLİ ÖZEL RAPOR (Romalılar 15:14 – 16:27)

5. Pavlus’un, Roma Kilisesinde Tanımış Olduğu Kutsalların İsimlerinin Listesinin Devamı (Romalılar 16:10-16)


ROMALILAR 16:10-16
10 Mesih’in beğenisini kazanmış olan Apellis’e selam söyleyin. Aristobulus’un ev halkından olanlara selam edin. 11 Soydaşım Herodion’a selam söyleyin. Narkis’in ev halkından Rab’be ait olanlara selam söyleyin. 12 Rab’bin hizmetinde çalışan Trifena’yla Trifosa’ya selam edin. Rab’bin hizmetinde çok çalışmış olan sevgili Persis’e selam söyleyin. 13 Rab’bin seçkin kulu olan Rufus’a ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin. 14 Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrovas, Hermas ve yanlarındaki kardeşlere selam edin. 15 Filologus’la Yulya’ya, Nereus’la kız kardeşine, Olimpas’la yanlarındaki bütün kutsallara selam edin. 16 Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Mesih’in bütün kiliseleri size selam ederler.

Pavlus Roma’daki kiliseyi, kendisinin öğretilerini ve tecrübelerini bilen, kilise üyelerinin de bildiği isimlerle ilgili olarak bilgilendirdi. Bu liste aracılığıyla, kilise liderlerine, Roma’da hiç de yabancı olarak görülmediğini ama Roma kilisesindeki müjdecisinin tanındığını ve kabul edildiğini bildirdi.

Apellis çok ünlü bir Yunan ressamın adını taşıyordu. Acılara ve mücadelelere rağmen, Mesih’e sadık kalmaya devam etmiş, Roma kilisesinin tecrübeli üyelerinden biriydi. Aristobulus’un ev halkının kardeşleri, muhtemelen, kişisel olarak tanınmayan özgür bırakılmış kölelerdi. Ama Pavlus onlara da, Tanrı’nın Oğlu Mesih’teki imanları aracılığıyla, en yüce olanın onları evlat edindiği ve onları yenilediği, kardeşler olarak hitap etti. Herodion, Musa’nın yasasını tutma eğilimli olan ama aynı zamanda Mesih’i de izleyen, Yahudi kökenli bir Hıristiyan’dı. Oymağıyla bağlantılı olarak, Pavlus’un akrabasıydı.

Narkis’in ev halkına gelince, Pavlus onları ismen tanımıyor ama onlar da, Rab İsa’ya ait olarak, sadık Mesih imanlıları oldular ve ruhsal deneyimlerini de itiraf ettiler. Trifena ve Trifosa Rab’bin gayretli hizmetkârları olarak bilinen, iki kız kardeştiler. Persis ise, inanmakla kalmayıp inandığı şeye uygun yaşadıkları ve İsa için çalıştıkları için, ruhsal geleneklere göre sevgili olarak hitap ettiği Rab’bin üçüncü hizmetkârıydı.

Pavlus Rufus’a ise, İsa’nın çarmıhını taşımayı üstlenen Kirene’li Simun’un oğlu olduğunu belirttiği (Markos 15:21), “Rab’bin seçkin kulu” diyerek eşsiz bir sıfat verdi. Simun’un karısı, yani Rufus’un annesi, muhtemelen Orta Doğu’da Pavlus’a hizmet etti. Çünkü Pavlus bu iyi kadının; ona bakıp teselli ederek, kendisi için bir anne gibi olduğunu bildiriyor.

Pavlus iki gruptaki inananlara sevgilerini gönderiyor ve her birine de ismiyle hitap ediyor. Çünkü onları tanımış olduğunun kilisede bilinmesi konusunda endişeliydi. Asinkritus, Flegon, Hermas, Patrovas, Hermes ve Rab İsa’daki kardeşler. İkinci bölümde ise: Filologus ve Yulya, Nereus ve kız kardeşi ve Olimpas ve kendisiyle birlikte olan tüm kutsallar vardı. Onların hepsi de, kilise camiasının ev halkının üyeleriydi. Adı geçenler Kutsal Ruh’un yönlendirmesi altında yaşadılar ve Kutsal Ruh’un meyveleri onlarda göründü ve böylece onları kutsallar olarak andı. Ölümden dirilmiş olan, Çarmıhta Ölmüş Olanı Kurtarıcıları ve Rab’leri olarak yaşadılar ve Kutsal Ruh’un armağanlarını ve onun sonsuz gücünü aldılar.

Pavlus Roma’daki kutsalların listesini, her birinin Mesih’teki kutsal, ruhsal kardeşliğin bir işareti olarak, birbirlerini kutsal öpüşle selamlamalarını isteyerek, kapatır. Dahası, Pavlus Roma’daki tüm kiliseleri ve inananları Orta Doğu’daki, onların temsilcisi sıfatıyla, tüm kiliseler adına selamlar.

25 kişinin dâhil olduğu listeye dikkatlice bakan biri, o zamanki kiliselerin o kadar da büyük olmadıklarını fark eder. Ama onlar; sınırlı bir camiayla kendi evlerinde toplanan, Pavlus’un hep birlikte Kutsal Ruh’un Roma’daki tapınağını oluşturduklarını bildirdiği, inananlar gurubudur. Her biri başkente farklı yönlerden gelmiş ve farklı dil ve gelenekleri olan uluslar arası bir kilise oluşturmuşlardır. Ama hepsi de tek bir dil olarak; Mesih’in adı ve kanıyla ve onlara verilmiş olan doğruluğuyla, tanıklıkta bulundular. Bu listedeki isimlerden bazılarının Romalı zalim diktatör Neron zamanındaki büyük işkenceler sırasında, belki, şehit olduklarını okuyoruz. Hıristiyanları tutuklayıp, astı ve onları birer yanan meşale yapmak ya da altlarında bir ateş yanarken, onların bedenlerini demir bir çubuğun üzerine koyarak, onları kavurmak için üzerlerine yanıcı ve tutuşturucu malzemeler döktü.

DUA: Göksel Babamız, İsa Mesih’in kilisesini Roma’da, Kutsal Ruh’un önderliği altında, farklı dillerde topladığın ve bu kilise de yeni yaratılışın bir simgesi olup, sonsuz hayat onlarda konut kurduğu için, sana tapınırız. Bizlere, aynı zamanda, tembel olmama ama tek Tanrı olan; Baba’yı, Oğul’u ve Kutsal Ruh’u seven ve arayan herkesi kabul etme gücünü ver. Amin.

SORU:

  1. Listede belirtilen kutsalların isimlerinden neler öğrenebiliriz?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 25, 2012, at 12:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)