Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Azeri":

Home -- Azeri -- Romans

This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- AZERI -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book -- Next Book?

ROMALILAR - Rəbb Salehliyimizdir

Həvari Paulun Romadakı İmanlılar Cəmiyyətinə Məktubu

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08
Jump to Chapter: 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16

Giriş: Allaha şükürlər və Məktubun əsas ideyası olaraq “Allahın salehliyi” mövzusunun açılması (Romalılar 1:1-17)
a) Salam və həvari xeyir-duası (Romalılar 1:1-7)
b) Həvarinin Romanı ziyarət etmək arzusu (Romalılar 1:8-15)
c) Biz imanda qaldıqca, Allahın salehliyi bizdə mökhəmlənir və gerçəkləşir (Romalılar 1:16-17)
HİSSƏ 1 - Allahın salehliyi bütün günahkarları ədalətlə mühakimə edir, ancaq Məsihə iman edənləri saleh sayır və təqdis edir (Romalılar 1:18 - 8:39)
A - Bütün dünya şər olanın hakimiyyəti altındadır və Allah hər kəsi ədalətlə mühakimə edəcək (Romalılar 1:18 - 3:20)
1. Bütün millətlərə qarşı Allahın qəzəbi göydən aşkar olur (Romalılar 1:18-32)

2. Yəhudilərə qarşı Allahın qəzəbi aşkar olur (Romalılar 2:1 - 3:20)
a) Başqalarını mühakimə edən, özünü məhkum etmiş olur (Romalılar 2:1-11)
b) İnsanı Qanun və vicdan mühakimə edir (Romalılar 2:12-16)
c) Xilas eşitməkdə deyil, əməl etməkdədir (Romalılar 2:17-24)
d) Sünnətin ruhani cəhətdən faydasızlığı (Romalılar 2:25-29)

e) Yəhudilərin üstünlüyü onları qəzəbdən xilas etmir (Romalılar 3:1-8)
3. Bütün insanlar günahkar və təqsirkardır (Romalılar 3:9-20)
B - İman vasitəsilə yeni salehlik bütün insanlara verilir (Romalılar 3:21 - 4:22)
1. Məsihin qurban ölümündə Allahın salehliyi zahir olur (Romalılar 3:21-26)
2. Məsihə iman edən bizlərdə Allahın salehliyi gerçəkləşir (Romalılar 3:27-31)

3. İbrahim və Davud imanla saleh sayılmanın misalıdır (Romalılar 4:1-24)
a) İbrahimin imanı ona salehlik sayıldı (Romalılar 4:1-8)
b) İnsanın salehliyi sünnət ilə əlaqəli deyildir (Romalılar 4:9-12)
c) Qanun əsasında deyil, lütf əsasında saleh sayılırıq (Romalılar 4:13-18)
d) İbrahimin imanı bizim üçün misaldır (Romalılar 4:19-25)

C - Saleh sayılmış olanların Allahla və insanlarla yeni münasibətləri (Romalılar 5:1-21)
1. İmanlılarda iman, ümid və məhəbbət yaranır (Romalılar 5:1-5)
2. Ölümdən dirilmiş Olan Öz salehliyini bizdə tamamlayır (Romalılar 5:6-11)
3. Məsihin lütfü günah, Qanun və ölüm üzərində qələbə çaldı (Romalılar 5:12-21)

D - Allahın qüvvəsi bizi günahın hakimiyyətindən azad edir (Romalılar 6:1 - 8:27)
1. İmanlı özünü günaha münasibətdə ölü sayır (Romalılar 6:1-14)
2. Qanundan azad olmaq günahdan azad olmağımıza yol açır (Romalılar 6:15-23)

3. Qanundan azad olmaq bizi Məsihə xidmət etmək üçün azad edir (Romalılar 7:1-6)
4. Qanun günahkarı günaha aparır (Romalılar 7:7-13)
5. Məsihsiz adam günahından əl çəkə bilmir (Romalılar 7:14-25)

6. Məsihdə olan adam günahdan, ölümdən, mühakimədən azad olmuşdur (Romalılar 8:1-11)
7. Bizdə məskən salan Müqəddəs Ruhun vasitəsilə Allahın övladları olmuşuq (Romalılar 8:12-17)
8. İniltilərin üç növü (Romalılar 8:18-27)
E - Xilasımız əbədidir (Romalılar 8:28-39)
1. Allahın xilas planı gələcək izzətləndirilməmizi nəzərdə tutur (Romalılar 8:28-30)
2. Məsihin həqiqəti çoxlu əziyyətlər içində Allahla şərikliyimizi vəd edir (Romalılar 8:31-39)

HİSSƏ 2 - Yaqubun seçilmiş övladlarının büdrəyib-yıxılmasına rəğmən dəyişməz qalan Allahın salehliyi (Romalılar 9:1 - 11:36)
1. Paulun yolunu azmış xalqına görə dərin iztirabı (Romalılar 9:1-3)
2. Seçilmiş xalqın ruhani üstünlükləri (Romalılar 9:4-5)
3. Allah, İsrailin əksəriyyətinin Ona qarşı durmasına rəğmən, ədalətli qalır (Romalılar 9:6-29)
a) Allahın vədləri İbrahimin cismani nəslinə məxsus deyildir (Romalılar 9:6-13)
b) Allah kimə mərhəmət edəcəyini Özü seçir və istədiyi adamı haqlı olaraq inadkar edir (Romalılar 9:14-18)
c) Dulusçu ilə qabları məsəli yəhudilər və məsihilər haqqındadır (Romalılar 9:19-29)

4. Allahın salehliyi Qanuna riayət etmək cəhdləri ilə deyil, yalnız imanla əldə edilir (Romalılar 9:30 - 10:21)
a) Yəhudilər imanla əldə edilən Allahın salehliyinə xor baxır və öz əməllərinə ümid bağlayırlar (Romalılar 9:30 - 10:3)
b) İsrail xalqı təqsirini ağırlaşdırır (Romalılar 10:4-8)
c) Yaqubun övladlarına Müjdəni vəz etmək zərurəti (Romalılar 10:9-15)
d) İsrail öz imansızlığından məsuliyyət daşıyırmı? (Romalılar 10:16-21)

5. Yaqubun övladlarının ümidi (Romalılar 11:1-36)
a) Müqəddəs “sağ qalanlar” həqiqətən mövcuddur (Romalılar 11:1-10)
b) Kaş başqa millətlərdən iman gətirənlər Yaqubun övladlarında qibtə hissi oyada! (Romalılar 11:11-15)
c) Yaqubun övladlarına qarşı lovğalanmasınlar deyə başqa millətlərdən iman gətirənlərə xəbərdarlıq (Romalılar 11:16-24)
d) Yaqubun övladlarının axır günlərdə xilas olmasının sirri (Romalılar 11:25-32)
e) Millətlərin həvarisinin səcdəsi (Romalılar 11:33-36)

HİSSƏ 3 - Allahın salehliyi Məsihin ardıcıllarının həyatında zahir olur (Romalılar 12:1 - 15:13)
1. Özümüzü bütünlüklə Allaha həsr edərək müqəddəs həyat sürək (Romalılar 12:1-2)
2. Qürurlanmayaq, lakin bizə verilən ənam ilə imanlılar cəmiyyətində Rəbbə xidmət edək (Romalılar 12:3-8)
3. Qardaşlıq sevgisini öyrənək və bunda səy göstərək (Romalılar 12:9-16)
4. Düşmənlərimizi və rəqiblərimizi sevək (Romalılar 12:17-21)

5. Hakimiyyətlərə tabe olaq (Romalılar 13:1-6)
6. İnsanlara dair bütün əmrlərin yekunu (Romalılar 13:7-10)
7. Məsihin təkrar gələcəyini bilməkdən çıxarılacaq əməli nəticə (Romalılar 13:11-14)

8. Romadakı imanlılar cəmiyyətinin xüsusi problemləri (Romalılar 14:1-12)
9. Xırda məsələlərə görə qardaşımızı büdrətməyək (Romalılar 14:13-23)

10. İmanı güclü olanlar problemlərdə necə davranmalıdırlar (Romalılar 15:1-5)
11. Məsih yəhudi mənşəli və başqa millətlərdən olan imanlılar arasındakı ixtilafların hamısına qalib gəldi (Romalılar 15:6-13)
Əlavə - Paulun şəxsiyyəti haqqındakı xüsusi məlumat (Romalılar 15:14 – 16:27)
1. Paulun bu Məktubu yazmaq səlahiyyəti (Romalılar 15:14-16)
2. Paulun xidmətinin sirri (Romalılar 15:17-21)
3. Paulun səyahətləri ilə bağlı arzuları (Romalılar 15:22-33)

4. Paul Romadakı imanlılar cəmiyyətindən tanıdığı müqəddəslərin adlarını çəkir (Romalılar 16:1-9)
5. Paul Romadakı imanlılar cəmiyyətindən tanıdığı müqəddəslərin adlarını çəkməyi başa çatdırır (Romalılar 16:10-16)
6. Yalançı müəllimlər barəsində xəbərdarlıq (Romalılar 16:17-20)
7. Paulun həmkarlarının salamları (Romalılar 16:21-24)
8. Paul Allahı izzətləndirərək Məktubu başa çatdırır (Romalılar 16:25-27)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 26, 2013, at 10:04 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)