Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Serbian":
Home -- Serbian -- Romans
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Hebrew -- Hindi -- Indonesian -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- SERBIAN -- Spanish -- Turkish -- Urdu -- Yiddish

Previous Book

RIMLJANIMA - Gospod je naša pravednost

Proučavanje Pavlove poslanice Rimljanima

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08
Jump to Chapter: 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16

Početak: Pozdrav, zahvalnost Bogu i naglasak na "Božijoj pravednosti" kao geslu njegove poslanice (Rimljanima 1:1-17)

a) Identifikovanje i apostolski blagoslov (Rimljanima 1:1-7)
b) Pavlova dugogodišnja želja da poseti Rim (Rimljanima 1:8-15)
c) Pravednost Božija se u nama utemeljuje i ostvaruje kroz neprekidnu veru (Rimljanima 1:16-17)

DEO 1 - Pravednost Božija osuđuje sve grešnike i opravdava i posvećuje sve one koji veruju u Hrista (Rimljanima 1:18 - 8:39)
A - Čitav svet se nalazi pod uticajem zloga, a Bog će svima suditi u pravednosti (Rimljanima 1:18 - 3:20)
1. Otkriva se gnev Božiji protiv naroda (Rimljanima 1:18-32)


2. Božiji gnev se otkriva protiv jevreja (Rimljanima 2:1-3:20)

a) Ko god osuđuje druge, sudi samom sebi (Rimljanima 2:1-11)
b) Zakon, ili savest osuđuje čoveka (Rimljanima 2:12-16)
c) Čovek se ne spasava znanjem, već delima (Rimljanima 2:17-24)
d) Obrezanje nema nikakvu duhovnu korist (Rimljanima 2:25-29)

e) Privilegija jevreja ih ne spasava od gneva (Rimljanima 3:1-8)

3. Svi ljudi su iskvareni i krivi (Rimljanima 3:9-20)

B - Nova pravednost po veri je na raspolaganju svim ljudima (Rimljanima 3:21 - 4:22)
1. Otkrivenje Božije pravednosti u Hristovoj okajničkoj smrti (Rimljanima 3:21-26)

2. Mi smo opravdani verom u Hrista (Rimljanima 3:27-31)


3. Avraam i David kao primer opravdanja verom (Rimljanima 4:1-24)

a) Avraamova vera mu se uračuna u pravednost (Rimljanima 4:1-8)
b) Čovek se ne opravdava obrezanjem (Rimljanima 4:9-12)
c) Mi smo opravdani milošću, a ne Zakonom (Rimljanima 4:13-18)
d) Avraamova hrabra vera nam služi za primer (Rimljanima 4:19-22)

C - Opravdanje predstavlja novu povezanost sa Bogom i ljudima (Rimljanima 5:1-21)
1. Mir, nada i ljubav prebivaju u jednom verniku (Rimljanima 5:1-5)

2. Vaskrsli Hrist ispunjava svoju pravednost u nama (Rimljanima 5:6-11)

3. Hristova milost je savladala smrt, greh i Zakon (Rimljanima 5:12-21)


D - Božija sila nas izbavlja od sile greha (Rimljanima 6:1 - 8:27)
1. Vernik smatra sebe mrtvim grehu (Rimljanima 6:1-14)

2. Oslobođenje od Zakona potpomaže naše izbavljenje od greha (Roman 6:15-23)


3. Izbavljenje od Zakona oslobađa nas za službu Hristu (Rimljanima 7:1-6)

4. Zakon podstiče grešnika da čini greh (Rimljanima 7:7-13)

5. Čovek bez Hrista uvek pada pred grehom (Rimljanima 7:14-25)


6. U Hristu, čovek je izbavljen od greha, smrti i osude (Rimljanima 8:1-11)

7. Mi smo Božija deca zbog Svetog Duha koji prebiva u nama (Rimljanima 8:12-17)

8. Tri jedinstvena uzdaha (Rimljanima 8:18-27)

E - Naša vera traje doveka (Rimljanima 8:28-39)
1. Božiji plan spasenja proglašava predstojeću slavu (Rimljanima 8:28-30)

2. Hristova istina garantuje naše zajedništvo sa Bogom uprkos svim nevoljama (Rimljanima 8:31-39)


DEO 2 - Božija Pravednost je nepokolebljiva čak i nakon okorelosti. Jakovljevih potomaka, Božijih izabranika (Rimljanima 9:1-11:36)
1. Pavlova briga za njegov izgubljeni narod (Rimljanima 9:1-3)

2. Duhovne privilegije izabranog naroda (Rimljanima 9:4-5)

3. Bog ostaje pravedan čak i kada je veći deo Izraela bio protiv njega (Rimljanima 9:6-29)

a) Božija obećanja se ne odnose na Avraamovo prirodno potomstvo (Rimljanima 9:6-13)
b) Bog bira kome će da se smiluje, i otvrdnjuje srca kome on želi (Rimljanima 9:14-18)
c) Parabola o grnčaru i njegovoj posudi upućena je i jevrejima i hrišćanima (Rimljanima 9:19-29)

4. Pravednost Božija se prima isključivo kroz veru, a ne pokušavajući da se ispuni Zakon (Rimljanima 9:30 - 10:21)

a) Jevreji zanemaruju pravednost Božiju koja se dobija kroz veru, držeći se dela zakona (Rimljanima 9:30 - 10:3)
b) Prestupi izraelskog naroda se smatraju mnogo gorima, zbog toga što je Bog njima bio mnogo milostiviji nego bilo kom drugom narodu (Rimljanima10:4-8)
c) Apsolutna neophodnost svedočanstva evanđelja među Jakovljevom decom (Rimljanima 10:9-15)
d) Da li je Izrael odgovoran za njihovu neveru? (Rimljanima 10:16-21)

5. Nada Jakovljeve dece (Rimljanima 11:1-36)

a) Postoji sveti ostatak (Rimljanima 11:1-10)
b) Hoće li to spasenje kod nejevrejskih vernika podstaći ljubomoru kod sinova Jakovljevih (Rimljanima 11:11-15)
c) Upozorenje nejevrejskim vernicima zbog ispoljenog ponosa prema Jakovljevim sinovima (Rimljanima 11:16-24)
d) Tajna izbavljenja i spasenja Jakovljevih sinova u poslednjim danima (Rimljanima 11:25-32)
e) Klanjanje apostola (Rimljanima 11:33-36)

DEO 3 - Božija pravednost se ispoljava u životima Hristovih sledbenika (Rimljanima 12:1 - 15:13)
1. Posvećenje vašeg života se stiče kroz vašu potpunu predanost Bogu (Rimljanima 12:1-2)

2. Nemojte biti ponosni, nego darom koji vam je dat služite svome Gospodu u grupi vernika (Rimljanima 12:3-8)

3. Moramo se naučiti bratskoj ljubavi i vežbati se u njoj (Rimljanima 12:9-16)

4. Volite svoje neprijatelje i protivnike (Rimljanima 12:17-21)


5. Pokoravajte se svojim vlastima (Rimljanima 13:1-6)

6. Sažetak zapovesti koje se odnose na ljude (Rimljanima 13:7-10)

7. Praktičan ishod spoznaje toga da će Hrist ponovo doći (Rimljanima 13:11-14)


8. Određeni problemi crkve u Rimu (Rimljanima 14:1-12)

9. Nemojte gneviti svoga bližnjeg iz nebitnih razloga (Rimljanima 14:13-23)


10. Na koji način treba da se ponašaju oni koji su snažni u veri kada ih snađu neočekivani problemi (Rimljanima 15:1-5)

11. Hrist je savladao sve razlike među vernicima jevrejskog i paganskog porekla (Rimljanima 15:6-13)

Dodatak 3. DELU - Posebni izveštaji o Pavlovom karakteru vođama crkve u Rimu (Rimljanima 15:14 – 16:27)
1. Pavlova dostojnost da napiše ovu poslanicu (Rimljanima 15:14-16)

2. Tajna Pavlove službe (Rimljanima 15:17-21)

3. Pavlova očekivanja na njegovim putovanjima (Rimljanima 15:22-33)


4. Pavlov spisak imena svih svetih koje je poznavao u crkvi u Rimu (Rimljanima 16:1-9)

5. Nastavak Pavlovog spiska imena svih svetih koje je poznavao u crkvi u Rimu (Rimljanima 16:10-16)

6. Upozorenje protiv varalica (Rimljanima 16:17-20)

7. Pozdravi od Pavlovih saradnika (Rimljanima 16:21-24)

8. Pavlov hvalospev, kao završni deo njegove poslanice (Rimljanima 16:25-27)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on January 18, 2013, at 08:25 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)