Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Romans - 078 (Paul’s List of the Names of the Saints in the Church of Rome)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- ENGLISH -- French -- Hebrew -- Hindi -- Indonesian -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Spanish? -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMALILAR - RAB Doğruluğumuzdur!
Elçi Pavlusun Romalılara Mektubu
3. BÖLÜME EK ROMA KİLİSESİNDEKİ LİDERLER İÇİN, PAVLUS’UN KARAKTERİYLE İLGİLİ ÖZEL RAPOR (Romalılar 15:14 – 16:27)

4. Pavlus’un, Roma Kilisesinde Tanımış Olduğu Kutsalların İsimlerinin Listesi (Romalılar 16:1-9)


ROMALILAR 16:1-9
1 Kenhere’deki kilisenin görevlisi olan kız kardeşimiz Fibi’yi size salık veririm. 2 Kutsallara yaraşır biçimde onu Rabbin adına kabul edin. Herhangi bir ihtiyacı olursa, kendisine yardım edin. Çünkü o, ben dâhil, birçoklarına destek sağlamıştır. 3 Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvila’ya selam edin. 4 Onlar benim uğruma yaşamlarını tehlikeye attılar. Yalnız ben değil, öteki ulusların bütün kiliseleri de onlara minnettardır. 5 Onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin. Asya İlinden Mesih’e ilk iman eden sevgili kardeşim Epenetus’a selam edin. 6 Sizin için çok çalışmış olan Meryem’e selam söyleyin. 7 Mesih’in elçileri arasında tanınmış ve benden önce Mesih’e inanmış olan soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım Andronikus’la Yunya’ya selam edin. 8 Rabbe ait olan sevgili kardeşim Ampliatus’a selam söyleyin. 9 Mesih yolunda emektaşımız olan Urbanus’a ve sevgili kardeşim Stakis’e selam edin.

Pavlus mektubunda aşağıdaki konuları açıkladı:

Birinci olarak: Mesih’teki imanın temel ilkeleri,

İkinci olarak: Tanrı’nın seçimim,

Üçüncü olarak: İnananların davranışları.

Pavlus, mektubunun sonunda sadece ilkelerden bahsetmez ama aynı zamanda kiliseden tanıdığı kişileri de tanıtır. Mesajına, öğretisine ve gelişine hazırlık yapanları dikkate alarak, öğretisinin gerçeğinin kanıtı için, uygulamalı tanıkları olduklarını gösterdi. Yahudi olmayanların elçisi Roma’da bir yabancı değildi. Ama diğer kardeşler tarafından bilinen kutsalların seçeneğini sundu. Hepsi de, Roma devletinin başkentinde o zaman da olduğu gibi, Mesih’te belirlenmiş ve Kutsal Ruh’un tapınağının diri taşlarıydılar.

İlginç olan ise, Pavlus’un kutsalların listesine, “Mesih’te kız kardeşimiz” olarak tanımladığı, Fibi isimli bir kadınla başlamasıydı. Fibi, kendisini kilisenin, yoksulların, hastaların ve gezginlerin hizmetine adamış, erdemli bir Hıristiyan’dı. Yunanistan’ındaki Korint’in doğu limanında bulunan, Kenhere kilisesinin görevlisiydi. Görünüyor ki, yurttaşlık hakları olmasa bile, kişilerin ve müvekkillerinin yararına olarak, yasal işlerde ve geleneksel davaların çözümlenmesinde bir uzmandı. Pavlus ve yol arkadaşlarına, yolculuklarında yardımcı oldu ve muhtemelen de varışıyla ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsa diye, Pavlus’a Roma’da yardımcı olmak için de hazırlandı. Pavlus, Romalı Hıristiyanlardan, onlardan isteği her ne olursa, ona yardım etmelerini ve kiliselerine geldiğinde de onu kutsallara layık bir şekilde karşılamalarını istedi. Genel bir kanıya göre, Fibi Pavlus’un mevcut mektubunu Roma kilisesine teslim etmiştir. Fibi kişilikli biriydi ve Orta Doğu’da bilinen bir Hıristiyan’dı.

Roma’daki kutsallar listesindeki bu mektubun taşıyıcısından sonra, Pavlus Priska ve kocası Akvila’dan bahseder. Pavlus’a barınama sağlamışlar ve güzel konuşma yeteneği olan vaiz Apelis’e müjdeyi tam olarak açıkladığı, Efes’te geçimini sağlaması için de ona iş teklif etmişlerdi (Elçilerin İşleri 18:2-26). Burada dikkat edilmesi gereken şey, her ikisinin de Pavlus’u güvenceye almak için, onun hayatını korumak için kendi hayatlarını tehlikeye atmış ve kendilerini açıkta bırakmış olduklarını bilerek, Pavlus’un kadının ismini, kocasından önce belirtmiş olmasıdır. Ve Küçük Asya’daki inananların tümü, bu özverili ve nazik hizmetleri için, bu çifte teşekkür ettiler. Öyle görünüyor ki, daha sonra, tapınmak için misafirperver konaklarıyla birleştirmeye alışık oldukları kiliseyi kabul ettikleri, Roma’ya gittiler. Pavlus aynı şekilde, onları Tanrı’nın lütfu öğretisinin tanıkları olarak öne çıkartarak, evlerindeki kiliseye de selamlarını gönderdi.

Epenetus Pavlus’u sevgili olarak karşıladı. Pavlus Asya’da Hıristiyanlığa geçen ilk inananlardan biriydi ve inananlar da onu; kendileriyle Mesih arasında bir bağlantı olarak değerlendirdiler. Sonra da İsa’nın ayak izlerini takip ederek, Roma’ya gitti.

Epenatus’tan sonra, Pavlus; sadakat ve sebat ile Roma kilisesine, kendini adayarak, hizmet eden ve muhtemelen Yunanistan ve Anadolu’da Pavlus’a ve iş arkadaşlarına yardım eden, Meryem’den bahsediyor. Pavlus onun saflığını, Mesih’in izleyicilerine devamlı olarak yaptığı hizmetlerini ifade eder.

Pavlus daha sonra, Benyamin oymağından olan ve Yahudi kökenli inananlar olan ve tıpkı Pavlus gibi Roma’da yaşayan ve Pavlus’un Yakup’un çocuklarından biri olduğuna tanık olan, Androkinus ve Yunya’dan bahseder. Her ikisi de, Pavlus’un, Mesih için acı çeken hapishane arkadaşlarıydı. Onlar Pavlus’tan önce Hıristiyanlığa geçmişlerdi ve Yeruşalim’deki ilk kilisedeki Hıristiyanlar arasında göze çarpan kişilerdi ve diğer elçilerin dostluklarıyla da onurlandırılmışlardı.

Pavlus, şimdi de, kutsallar listesindeki üç ilginç isimden bahsediyor: Ampliatus, Stakis ve Urbanus. Ampliatus ve Stakis hala köleydiler. Pavlus; hor görülen ve işkence çekenlerin, Mesih’in ruhsal bedenine ruhsal olarak aşılandığında daha fazla onurlandırıldığını belirterek, ilk kez Rab’deki sevgilisi olarak tanımladı. Pavlus’un bahsettiği diğer kişiyi de, kilise de övgüye değer bir hizmetkâr olarak, sevgili diye tanımladı. Urbanus, Pavlus’la birlikte uzun süre çalışmış, Pavlus’un hizmeti sürecince bir arkadaşı ve Mesih’te yardımcısı olarak belirttiği, saygı duyulan Romalı bir beyefendiydi. Urbanus Roma’daki tüm kiliselerde tanınan biriydi.

Mesih’in ruhsal birliğinde birlikte oluşturdukları Roma’daki kilisenin, başlangıcından beri, özgür insanlar ve köleler tarafından oluşturulduğunu belirtmek gerekir. Bu da bizlere, Kutsal Ruh için; insanların ırk ya da sosyal farklıların, hiç de, önemli olmadığını gösteriyor. Kutsal Ruh, hepsi de Mesih’in ruhsal birliğinde eşit oldukları için, asla; erkek ve kadın, özgür ve köle, zengin ve fakir, Yahudi ve Yahudi olmayanlar arasında ayrım yapmaz.

DUA: Göklerdeki Babamız, Roma’daki kilisenin halkını, Kutsal Ruh’un yönlendirmesi altında Mesih’te birleştirdiğin için seni överiz. Oğlunun kiliselerine; özgür ve köle olanlar, kadın ve erkekler, zenginler ve yoksullar, Yahudiler ve Yahudi olmayanlar dâhil olduğu ve hepsinin de, ruhsal birlikte bereketlenmiş olması nedeniyle, özellikle sevinç duyuyoruz. Amin.

SORU:

  1. Roma kilisesindeki üyelerin isimlerinden neler öğrenebiliriz?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 25, 2012, at 12:28 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)