Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Turkish":
Home -- Turkish -- Romans - 062 (The Apostle’s Worship)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- ENGLISH -- French -- Hebrew -- Hindi -- Indonesian -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Spanish? -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMALILAR - RAB Doğruluğumuzdur!
Elçi Pavlusun Romalılara Mektubu
BÖLÜM 2 - TANRI’NIN DOĞRULUĞU, ONUN SEÇİLMİŞLERİ OLAN YAKUP’UN ÇOCUKLARININ YÜREKLERİNİN KATILAŞMASINDAN SONRA BİLE, SARSILMAZ (Romalılar 9:1-11:36)
5. Yakup’un Çocuklarının Umudu (Romalılar 11:1-36)

e) Elçinin Tapınması (Romalılar 11:33-36)


ROMALILAR 11:33-36
33 Tanrı’nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! Onun yargıları ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır! 34 "Rab’bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim Onun öğütçüsü olabildi?" 35 "Kim Tanrı’ya bir şey verdi ki, Karşılığını Ondan isteyebilsin?" 36 Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu. O'na sonsuza dek yücelik olsun! Âmin.

Pavlus, Yahudiler’in ruhsal durumlarından korkuyordu ama aynı zamanda, Yeruşalim’deki ilk Yahudi inananlar için şükür ve övgüyle doluydu. Diğer halklar arasında sayıları artan inananlar için Kutsal Olan’ı yüceltti ve Tanrı’nın bol olan sevgisi nedeniyle de, sıkıntı dolu olan hisleri sakinleşti. Onun merhametini duyurdu ama cezalandırmasını da reddetmedi. Pavlus Sonsuz Güç Sahibinin sevgisini anladı, yanlış anlaşılan yollarına inandı ve sonuç olarak da: “Tanrı bizlerin anlayışlarının ötesindedir. Ona güveniriz ve düşüncelerimizi onun isteği ve vahyi altına yerleştiririz” (Yeşaya 40:13; 45:15; 55:8-9; Romalılar 11:33) diyerek tanıklıkta bulundu.

Rab’bine sadık bir şekilde tapınan, onu yücelten ve şükredene ne mutlu! Çünkü o Kutsal Olan’ı onun sevgisinde anlamıştır. Gerçeğin Ruh’u; onu kutsallığın derinliklerine ve onun uygulanabilir armağanlarında, ruhun zenginliğinin fark edilmesine yönlendirir. Pavlus mektubunun ikinci bölümünde, sona ve konusunun tasarımına ulaşır. Yakup’un halkının yüreklerinin katılığını bildirir ve bunun arkasında yatan gerçeğin, onların inançsızlıkları ve Tanrı’nın isteğine karşı olmaları olduğunu açıklar. Pavlus bu gerçeği reddetmiyor.

Aynı zamanda, sınırsız lütfuyla, onları bir kez daha kabul edeceği için, Yahudi kökenli inananları ve Roma’daki bazı centilmenleri cesaretlendiriyor. Ancak, Rab Yahudi olmayan yeni inananlar aracılığıyla, onlara, onların sevgilerini, alçak gönüllülüklerini, saflıklarını ve Anadolu’daki hizmetlerini göstererek ve işbirliği ve sadakatle hizmet etmeye yönlendirerek, Yahudileri teşvik etti.

Fakat tarihi olaylar, Pavlus’un umut ettiğinin aksine gelişti. Pavlus’un kendisi, Yahudiler’in kininin ilk kurbanı oldu. Onların yanlış iddiaları nedeniyle Roma’da, başı kesilerek, idam edildi.

Pavlus bu yürek katılaşmasının, kendisine ve müjdesine karşı olduğunu fark etti ve peygamber Yeşaya’nın daha önce de bildirmiş olduğu gibi, Yahudiler’e ruhsal gerçeği tekrar anlattı. “Duyacak duyacak, ama hiç anlamayacaksınız, bakacak bakacak, ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağır işitir oldu. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki, gözleri görmesin, kulakları işitmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi, onları iyileştirirdim. 'Şunu bilin ki, Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi diğer uluslara gönderilmiştir. Ve onlar buna kulak vereceklerdir.’” (Elçilerin İşleri 28:26-29) diye yazdı.

Pavlus, Yahudi konseyinin yargılaması nedeniyle, uzun yıllar Roma’daki hapishanede kaldı (Elçilerin İşleri 23:1 - 28:16). Kin ve inatlarının bir sonucu olarak, Sezar’ın şahsen hüküm vermesi için Roma’ya gitmişti (Elçilerin İşleri 27:1 - 28:16). Yine de, Romalılar onu dinlemek isteyenlere müjdeyi vaaz etmesi için izin verdiğinden, tutukluluğu zor geçmedi.

Yaşlıların ve öğretmenlerin çoğunluğu onun öğretisini kabul etmeyip, Hıristiyanlığı Yahudiliğin bir mezhebi olarak değerlendirseler de, az sayıda Yahudi ona inandı (Elçilerin İşleri 28:22). Yargıçların üzerinde, Pavlus’un idam edilmesinden sonra bile, büyük etkileri vardı.

Yahudiler’in Yahudi olmayanların elçisine karşı kini bir sona ulaştı ama Pavlus’un mektupları bir engelle karşılaşmadan yayılıyordu. O mektuplar bugün bile, sayısız Yahudi ve Yahudi olmayanı Mesih’e inanmaya çekiyor. Açıktır ki, Mesih’te yaşayan Pavlus Mesih’teki zaferde dünyanın sonuna kadar yürümeye devam edecek.

DUA: Göksel Babamız, elçi Pavlus’la birlikte sana tapınırız. Sevgin ve öfken için, seni yüceltiriz; adaletin ve merhametin için, seni överiz; senin sadık lütfunla ve bilge yollarınla coşarız. Senin sevgili çocukların olabilelim diye, bizleri Mesih’e getirdiğin için, sana özellikle şükrederiz. Amin.

SORULAR:

 1. Lütfun doluluğu ve Tanrı’nın bilgeliği ne anlama gelir?
 2. Tanrı seçilmiş halkının yüreklerini katılaştırdıysa ve sonunda kutsal topluluğunu kabul ettiyse ve onların hepsini Yakup’un çocukları olarak değerlendirdiyse, nasıl doğru olmaya devam edebilir?

KISA SINAV - 3

Sevgili Okur,
Pavlus’un Romalılara Mektubu kitabı ile ilgili bu çalışmayı okuduğunuza göre, şimdi aşağıda ki soruları yanıtlayabilirsiniz. Eğer soruların %90ını doğru yanıtlarsanız, sizleri aydınlatacağını düşündüğümüz bu çalışma serisinin devamını göndereceğiz. Lütfen isim, soy isim ve adresinizi, okunaklı bir şekilde, cevap kâğıdının üzerine yazınız

 1. Pavlus’un derin üzüntüsünün nedeni neydi?
 2. Pavlus, halkının kurtuluşu için neyi kurban olarak sunmaya hazırdı?
 3. Pavlus, eski antlaşma halkı için kaç tane ayrıcalıktan bahsetti? Bunlardan hangisi sizin için en önemli olarak ortaya çıkıyor?
 4. Tanrı’nın lütfu, neden, bir yargıdan diğerine düşen, seçilmiş olanların birçoğunu kurtaramaz?
 5. İshak’ın tohumunun ve Yakup’un oğullarının seçilmesinin anlamı nedir?
 6. Tanrı’nın seçiminin sırrı nedir?
 7. Neden hiçbir insan Tanrı tarafından seçilmek için değerli değildir?
 8. Tanrı neden Firavun’un yüreğini katılaştırmıştır? İnsanların, kavimlerin ya da kişilerin yüreklerinin katılaşması, nasıl ortaya çıkar?
 9. Tanrı’nın gazabının kapları kimlerdir ve onların itaatsizliklerinin nedeni nedir?
 10. Tanrı’nın merhamet kaplarının amacı ve başlangıç noktası nedir?
 11. Farklı halklardaki milyonlarca inanan, neden Tanrı’nın doğruluğuna ulaştı ve onda sabitlendi?
 12. Diğer dinlere ait dindar insanlar, Tanrı’nın doğruluğu yerine, neden kendi yasalarına uyarlar?
 13. Pavlus’un: Mesih yasanının sonudur, sözü ne anlama geliyor? 66. Yahudiler gelecek Mesih’leri için neden sabırsızlanıyorlar?
 14. İman ve tanıklık arasındaki ilişki nedir?
 15. Elçi Pavlus’a göre; iman ve tanıklık, kademeli olarak, pratik bir şekilde nasıl işler?
 16. İnsanlar eğer isterlerse, bugün, müjdeyi nasıl; duyar, anlar ve kabul ederler?
 17. Tanrı, neden seçilmiş halkının tüm uluslarının hepsini, kişisel olarak yeniledi?
 18. Tanrı’nın İlyas’a söylediği; Baal’a tapınmayan yedi bin İsrailli’yi ayırdığını söylediği sözleri ne anlama geliyor
 19. Pavlus’un; kendisinin ve Mesih’i izleyen Yahudilerin, Tanrı’nın seçilmiş halkının kutsal topluluğa ait olduğunu söylediği sözleri, ne anlama geliyor?
 20. Ahlaksız Yahudi olmayanlar için, Yahudiler’in yüreklerinin katılaşması ne anlama geliyor?
 21. Hıristiyanlar, inançsızları doğru imana nasıl teşvik edebilirler?
 22. Mesih’in ruhsal bedenine aşılanmak ne anlama gelir?
 23. Aşı hasar görmüşse, kim tehlikede olacaktır?
 24. Tanrı’nın vaatleri neden, asla, başarısız olmaz ama sonsuza dek devam eder?
 25. Ruhsal İsrail’in hepsi kimlerdir?
 26. Lütfun doluluğu ve Tanrı’nın bilgeliği ne anlama gelir?
 27. Tanrı seçilmiş halkının yüreklerini katılaştırdıysa ve sonunda kutsal topluluğunu kabul ettiyse ve onların hepsini Yakup’un çocukları olarak değerlendirdiyse, nasıl doğru olmaya devam edebilir?

Eğer Romalılar üzerine olan bu serinin tüm kitapçıklarındaki çalışmaları tamamladıysanız ve her kitabın sonundaki soruları cevaplayarak bize gönderdiyseniz, ileride Mesih’in hizmetleri için sizleri teşvik etmek adına, size, en kısa zamanda;

Pavlus’un Romalılar’a Mektubunu Anladığınızla İlgili Olarak; İleri Düzeyde Çalışma Sertifikası göndereceğiz.

Bitmek bilmeyen bir hazine alabilmeniz için, Pavlus’un Romalılara Mektubu testini bizimle birlikte tamamlamanız için sizi teşvik ediyoruz. Cevaplarınızı bekliyoruz ve sizin için dua ediyoruz.

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on October 25, 2012, at 12:16 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)