Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Armenian":
Home -- Armenian -- Romans
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- ARMENIAN -- Azeri -- Bengali -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book -- Next Book?

ՐՈՄԱՆՍ - Տերը մեր արդարութիւն

Ուսումնասիրությունները նամակ Պողոս է հռոմեացիների

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08
Jump to Chapter: 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16

ԿԱՅԱՑԱՎ: Ողջույն, փառք Աստծո, Եւ շեշտը դնելով "Աստծո արդարությունը" ԱՍ նշանաբանը ԻՐ թուղթ (Րոմանս 1:1-17)
ա) Հայտնաբերում եւ առաքելական գոհություն (Րոմանս 1:1-7)
բ) Պաուլ-ի վաղեմի ցանկությունը է Հռոմ (Րոմանս 1:8-15)
գ) Արդարութիւնը Աստուծոյ ստեղծվել եւ իրականացվում է մեր հավատքի միջոցով անընդհատ (Րոմանս 1:16-17)
ՄԱՍ 1 - Արդարությունը Աստծո Դատապարտում Ալլ մեղաւորներու ԵՎ արդարացնում եւ սրբագործում Բոլոր հավատացյալ Քրիստոսով (Րոմանս 1:18 - 8:39)
Ա - Ողջ աշխարհը պատկանում Տակ տիրել Հհ ամբարիշտ, եւ Աստուած պիտի դատէ Ալլ Ին աջ Եոուսնեսս (Րոմանս 1:18 - 3:20)
1. Ի բարկութիւն Աստուծոյ դեմ ազգերի հայտ (Րոմանս 1:18-32)

2. Ի բարկութիւն Աստուծոյ ի հայտ դեմ հրեաների (Րոմանս 2:1 - 3:20)
ա) Նա, ով ինքն իրեն դատապարտում է դատավորների ՈՒրիշ (Րոմանս 2:1-11)
բ) Օրենքի կամ գիտակցությունը դատապարտում է մարդուն (Րոմանս 2:12-16)
գ) Մարդը, որը պահպանվում է ոչ թե գիտելիքներով, այլ աշխատանքներ (Րոմանս 2:17-24)
դ) Ցիրցումցիսիոն է հոգեպես անշահավետ (Րոմանս 2:25-29)

ե) Արտոնությունից հրեաների չի փրկել նրանց զայրույթի (Րոմանս 3:1-8)
3. Բոլոր տղամարդիկ են, կոռումպացված եւ բլամաբլե (Րոմանս 3:9-20)
Բ - Նեւ արդարութեան հավատքով բաց է բոլոր մարդկանց համար (Րոմանս 3:21 - 4:22)
1. Բացահայտման եւ արդարությունը Աստծո քավող մահվան Քրիստոսի (Րոմանս 3:21-26)
2. Մենք արդարացված է Քրիստոսի հանդեպ հավատքի (Րոմանս 3:27-31)

3. Աբրահամն ու Դավիթ օրինակ արդարացում հավատքով (Րոմանս 4:1-24)
ա) Աբրահամի հավատն էր բացատրվում նրա համար արդարութիւն (Րոմանս 4:1-8)
բ) Մարդը, որը արդարացված չէ, ըստ թլփատութեան (Րոմանս 4:9-12)
գ) Մենք հիմնավորված շնորհքով, եւ ոչ թե օրենքով (Րոմանս 4:13-18)
դ) Խիզախ հավատը Աբրահամը մեր օրինակին (Րոմանս 4:19-25)

Ց - Հիմնավորումը նշանակում է նոր հարաբերություններ Աստծո հետ եւ տղամարդիկ (Րոմանս 5:1-21)
1. Պեացե, հույս, սեր եւ բնակվել է հավատացյալի (Րոմանս 5:1-5)
2. Քրիստոսը հարություն առած կատարում է նրա արդարությունը խնդրեցեք մեզ (Րոմանս 5:6-11)
3. Քրիստոսի շնորհքը հաղթահարել մահվան մեղքի համար, եւ օրենքով (Րոմանս 5:12-21)

Դ - Աստծո զորությունը `մատուցում Ամն - ԻՑ իշխանության մեղքի Րոմանս (Րոմանս 6:1 - 8:27)
1. Տհե հավատացյալ է համարում ինքը մեռած է մեղք (Րոմանս 6:1-14)
2. Ֆրեեդոմ օրենքից հեշտացնում է մեր ազատում մեղքից (Րոմանս 6:15-23)

3. Ազատում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքի մատակարարում մեզ ծառայության Քրիստոսը (Րոմանս 7:1-6)
4. Օրենքը հուշում է, որ մեղավոր է, մեղքի (Րոմանս 7:7-13)
5. Մարդը միշտ չի հաջողվում առանց Քրիստոսի համար մեղքը (Րոմանս 7:14-25)

6. Քրիստոսով, մարդ առաքվում մեղքից, մահվան եւ ցոնդեմ-ազգի (Րոմանս 8:1-11)
7. Մենք զավակներն Աստծո բնակելի Սուրբ Հոգին մեզ (Րոմանս 8:12-17)
8. Երեք եզակի գրոանինգս (Րոմանս 8:18-27)
Ե - Մեր հավատքի Շարունակում Ֆորեվեր (Րոմանս 8:28-39)
1. Աստծո փրկության ծրագրի ացցլաիմս մեր գալիք փառքի (Րոմանս 8:28-30)
2. Ճշմարտության Քրիստոսի երաշխավորում մեր կրթաթոշակ է Աստծո հետ, չնայած բոլոր հոգսերից (Րոմանս 8:31-39)

ՄԱՍ 2 - Արդարութիւնը Աստուծոյ Անշարժ Հետո էլ Հարդենինգ Երեխաների Յակոբի, իր ընտրած են (Րոմանս 9:1 - 11:36)
1. Պաուլ - ի անհանգստությունը իր կորցրած մարդկանց (Րոմանս 9:1-3)
2. Հոգեւոր արտոնությունները ընտրված մարդիկ (Րոմանս 9:4-5)
3. Աստուած արդար է մնում, եթե նույնիսկ մեծամասնությունը Իսրայելի դեմ նրա (Րոմանս 9:6-29)
ա) խոստումները Աստծո չեն վերաբերում բնական զաւակ Աբրահամու (Րոմանս 9:6-13)
բ) Աստված ընտրում, ում նա ողորմութիւն, եւ նա, ում նա Ւիլլս հարդենս (Րոմանս 9:14-18)
գ) Առակ է Փոթեր եւ նրա նավը պատկանում է հրեաների եւ քրիստոնյաների (Րոմանս 9:19-29)

4. Արդարութիւնը Աստուծոյ հասել միայն հավատքով, եւ ոչ թե փորձում են պահպանել օրենքը (Րոմանս 9:30 - 10:21)
ա) Ջեւս անտեսում արդարությունը Աստծո, որը հասել է հավատքով, եւ նրանք մնում աշխատանքներին օրենքի (Րոմանս 9:30 - 10:3)
բ) Սրումը իրավախախտման վերաբերյալ Իսրայելի ժողովրդի, քանի որ Աստված ողորմած է եղել նրանց, քան որեւէ այլ մարդկանց (Րոմանս 10:4-8)
գ) Բացարձակ անհրաժեշտությունը վկայության ավետարանի շրջանում երեխաների Ջացոբ (Րոմանս 10:9-15)
դ) Պատասխանատու է Իսրայելի համար անհավատություն (Րոմանս 10:16-21)

5. Հույսը երեխաների Յակոբի (Րոմանս 11:1-36)
ա) Առկա է սուրբ մնացուկ (Րոմանս 11:1-10)
բ) Որ, որ փրկությունը է հավատացյալներին, որ հեթանոսներուն հրահրող նախանձով է երեխաների Յակոբի (Րոմանս 11:11-15)
գ) Նախազգուշացում հավատացյալներին եւ հեթանոսներուն լինելու հպարտ է, ծխի երեխաներին Յակոբի Րոմանս (Րոմանս 11:16-24)
դ) Գաղտնիքը փրկություն եւ փրկության երեխաների Յակոբի վերջին օրերում (Րոմանս 11:25-32)
ե) Առաքյալը երկրպագության (Րոմանս 11:33-36)

ՄԱՍ 3 - Արդարությունը Աստծո հայտնվի Կյանքում հետեւորդները Քրիստոսի (Րոմանս 12:1 - 15:13)
1. Տհե սանցտիֆիցատիոն ձեր կյանքի միջոցով հասնել Ձեր ամբողջական նվիրվածությունը Աստծուն (Րոմանս 12:1-2)
2. Մի հպարտ, բայց ծառայելու ձեր Տիրոջ խմբերում ԲԵ-լիեվերս հետ պարգեւը, որը տրվել է քեզ (Րոմանս 12:3-8)
3. Մենք պետք է սովորենք եղբայրական սերը եւ ուսուցանել մեզ դրա (Րոմանս 12:9-16)
4. Սեր ձեր թշնամիներին եւ հակառակորդներ (Րոմանս 12:17-21)

5. Հնազանդ լինելու ձեր մարմիններին (Րոմանս 13:1-6)
6. Համառոտ պատվիրանները վերաբերյալ մարդկանց (Րոմանս 13:7-10)
7. Գործնական արդյունքը Այն գիտելիքը, որ Քրիստոս ցոմ-Ինգ կրկին (Րոմանս 13:11-14)

8. Կոնկրետ խնդիրները եկեղեցում Հռոմի (Րոմանս 14:1-12)
9. Մի կատաղեցնել ձեր հարեւանը համար անկարեւոր պատճառներով (Րոմանս 14:13-23)

10. Ինչպես նրանք, ովքեր ուժեղ են հավատքով պետք է վարվել, ինչպես ւարդս անսպասելի խնդիրներ (Րոմանս 15:1-5)
11. Քրիստոսն է հաղթահարել բոլոր տարբերությունները բելիեվ - երս Հրեաներուն, իսկ հեթանոսներէն (Րոմանս 15:6-13)
Հավելում ՄԱՍ 3 - Հատուկ Մասին Պաուլ կերպարը Է ղեկավարները եկեղեցին Հռոմում (Րոմանս 15:14 – 16:27)
1. Պաուլ - ի արժանավորությունը գրել այս թուղթ (Րոմանս 15:14-16)
2. Գաղտնիքը Պաուլ նախարարության (Րոմանս 15:17-21)
3. Պաուլ ակնկալիքները նրա ճամփորդում (Րոմանս 15:22-33)

4. Պաուլ - ի ցուցակը անունները սրբերին իրեն հայտնի են եկեղեցում Հռոմի (Րոմանս 16:1-9)
5. Շարունակությունը Պաուլ ցուցակում Սրբերի իրեն հայտնի է եկեղեցին Հռոմի Րոմանս (Րոմանս 16:10-16)
6. Նախազգուշացումը դեմ դեցեիվերս (Րոմանս 16:17-20)
7. Գրեետինգս ֆրոմ Պաուլ-ի ընկերների աշխատողների (Րոմանս 16:21-24)
8. Պաուլ - ի դոխոլոգյ, որպես եզրափակիչ մասը իր թուղթ (Րոմանս 16:25-27)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 05, 2013, at 11:02 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)