Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Matthew - 191 (Parable of the Wicked Vinedressers)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- HAUSA -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- Peul? -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

MATIYU - KU TUBA, DOMIN MULKIN ALLAH YA KUSANTO!
Nazarin cikin Bisharar Almasihu bisa ga Matiyu
KASHI NA 4 - HIDIMAR YESU TA ƘARSHE A CIKIN URUSHALIMA (MATIYU 21:1 - 25:46)
A - AMUHIMMANCI A TABILI (MATIYU 21:1 - 22:46)
5. Yesu Ya Ba da Misalai Hudu (Matiyu 21:28 - 22:14)

b) Misalin Mugayen Masu Noman (Matiyu 21:33-41)


MATIYU 21:33-41
33 “Ku ji wani misali kuma: Akwai wani mai gida wanda ya dasa gonar inabi ya kewaye ta da shinge, ya haƙa ruwan inabi a ciki ya gina hasumiya. Kuma ya ba da ita ga masu aikin inabi, ya tafi wata ƙasa mai nisa. 34 Da lokacin girbi ya yi kusa, sai ya aiki bayinsa zuwa wurin masu aikin inabin, su karɓi 'ya'yan itacen. 35 Manoman kuma suka ɗauki bayinsa, suka bugi ɗaya, suka kashe ɗaya, suka jefi wani. 36Ya kuma sāke aiken waɗansu bayi fiye da na farko, su ma haka suka yi musu. 37 Daga ƙarshe ya aiko musu da ɗansa, ya ce, ‘Za su girmama ɗana.’ 38 Amma da masu aikin inabin suka ga ɗan, sai suka ce a tsakaninsu, ‘Wannan shi ne magaji. Ku zo, mu kashe shi mu ƙwace gadonsa. ’39 Sai suka ɗauke shi, suka fitar da shi daga gonar inabin suka kashe shi. 40 To, sa'ad da mai gonar inabin ya zo, me zai yi wa masu aikin inabin? ” 41 Suka ce masa, “Zai halaka mugayen mutanen nan ƙwarai, ya kuma ba da gonar inabinsa ga wasu masu aikin gona da za su ba shi 'ya'yan itacen a cikin lokutansu.”
(Markus 12: 1-12, Luka 20: 9-19, Ishaya 5: 1-2, Matiyu 26: 3-5, Yahaya 1:11)

Kristi ya gargaɗi maƙiyansa ta wurin almara game da ƙaunar Allah da ta wuce kowane ma'aunin ɗan adam. Da yake bai sami 'ya'yan itace ba, mai gonar inabin a duniya wataƙila ba zai yi haƙuri kamar mai shi a cikin almara ba.

Duk da haka, Allah ya yi wa Yahudawa masu taurin kai shekara dubu ɗaya. Wannan alherin yana nuna girman jinƙansa da haƙurinsa. Ya ci gaba da aike da manzanninsa zuwa ga mutane marasa biyayya da ƙyashi, waɗanda suka ƙi su suka kashe su. Allah ya kewaye mutanensa da bangon kariya na Dokar Musa, ya sanya haikali da bagadi a matse ruwan inabi a tsakiyarsa. Amma duk waɗannan dokokin sun kasance marasa amfani, domin zukatan mutane sun taurare kuma ba sa son canji.

Allah ya jure da alherinsa a gare su. Ya aike da wasu kuyangi, su ma an ci zarafinsu. Ya aiko musu Yahaya Maibaftisma kuma suka sa aka fille masa kai. Ya aiko almajiransa su shirya hanyarsa. Ya, wadatar haƙuri da haƙurin Allah a ci gaba da wannan raini da tsananta hidima. Duk da haka, duk da haka, sun ci gaba da mugunta. Zunubi ɗaya yana ba da hanya ga wani irinsa. Waɗanda suka bugu da jinin tsarkaka suna ƙara buguwa ga ƙishirwa, har yanzu suna kuka, "ba, ba."

A ƙarshe, Allah ya aiko da Sonansa ƙaunatacce. Almasihu shine mai aikowa na ƙarshe na Allah. A cikinsa, Allah da kansa ya zo duniya don cin nasara da mugaye ta wurin babban alherinsa. A cikin wannan almara, Kristi a kaikaice ya kira kansa thean Allah kuma Ubansa a matsayin mai gonar inabin. Ya ba wakilan yahudawa amsa a sarari dangane da tushen ikonsa. Ya dage da neman su mika wuya ga onsansa da kuma Uban Allah.

Dangane da misalin, duk masu aikin inabin ruhun jahannama ne ya jagoranci su a cikin shawarar su na kashe ofan Allah. Manufar Shaiɗan ce ta halakar da Allah da mabiyansa. Ba shi da tausayi. 'Ya'yan itacensa ƙiyayya ne kawai, rashin bege, da mugunta.

Dole ne ƙaunar Allah, bayan duka, ta lalata wannan mugun ruhun da waɗanda ke tafiya bayansa. Ba zai ba da gafararsa ba har abada. Yau kuna rayuwa, gobe kuma zaku mutu. Duk wanda ya ƙi Sonan Allah ya zaɓi hanyar jahannama, duk da haka wanda ya miƙa kai ga ofan Allah kuma ya bauta masa cikin aminci da ƙauna zai shiga mulkin Uba. Wane 'ya'yan itace na rayuwar ku za ku kawo wa Kristi don bayyana godiyar ku don ceton sa da gicciye shi?

ADDU'A: Uba na sama, muna ɗaukaka Ka kuma gode maka saboda madawwamiyar ƙaunarka da haƙurinka tare da 'ya'yan Yakubu. Muna karba daga gare su juriyar rahamar ka da alherin mu. Muna gode maka saboda alherinka mai girma. A lokaci guda muna koyan darasi daga azaba mai tsanani akan Yahudawa gwargwadon adalcin ku. Daga hukuncin ku akan su, mun fahimci cewa Za ku ƙi mu idan ba mu tuba ba, mu karɓi Youran ku, kuma mu ba shi amfanin rayuwar mu. Ka yi mana jinƙai ka taimake mu mu karɓi Yesu da farin ciki da farin ciki, da kuma yi masa sujada kamar yadda muke bauta maka da farin ciki da godiya madawwami.

TAMBAYA:

  1. Me kuka fahimta daga almarar mugayen masu aikin inabin?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on December 14, 2021, at 09:06 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)