Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Matthew - 157 (Transfiguration of Jesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- HAUSA -- Hebrew -- Hungarian? -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Latin? -- Peul? -- Polish -- Russian -- Somali -- Spanish? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

MATIYU - KU TUBA, DOMIN MULKIN ALLAH YA KUSANTO!
Nazarin cikin Bisharar Almasihu bisa ga Matiyu
KASHI NA 2 - KRISTI YANA KOYARWA DA HIDIMA A GALILI (MATIYU 5:1 - 18:35)
D - YAHUDAWA MARASA IMANI DA KIYAYYARSU GA YESU (Matiyu 11:2 - 18:35)
3. HIDIMAR YESU DA TAFIYA (Matiyu 14:1 - 17:27)

m) Sake kamannin Yesu a kan Dutsen Harmon (Matiyu 17:1-8)


MATIYU 17:1-8
1 Bayan kwana shida sai Yesu ya ɗauki Bitrus, da Yakub, da Yahaya ɗan'uwansa, ya kai su kan wani babban dutse shi kaɗai. 2 Ya sāke kamanninsa a gabansu. Fuskarsa tana haske kamar rana, tufafinsa kuma suka yi fari fat kamar haske. 3 Sai ga Musa da Iliya sun bayyana a gare su, suna magana da shi. 4 Sai Bitrus ya ce wa Yesu, “Ya Ubangiji, yana da kyau mu kasance a nan; In kana so, bari mu yi bukkoki guda uku a nan, ɗaya naka, ɗaya domin Musa, ɗaya kuma domin Iliya. ” 5 Yana cikin magana ke nan, sai gajimare mai haske ya rufe su. ba zato ba tsammani sai wata murya ta fito daga gajimaren, tana cewa, “Wannan shi ne Myana ƙaunataccena, wanda nake farin ciki da shi ƙwarai. Ku ji shi! ” 6 Da almajiran suka ji haka, sai suka faɗi rubda ciki suka tsorata ƙwarai. 7 Amma Yesu ya zo ya taɓa su, ya ce, “Ku tashi, kada ku ji tsoro.” 8 Da suka ɗaga kansu, ba su ga kowa ba sai Yesu kaɗai.
(Matiyu 3:17, Markus 5:37; 9: 2-13, Luka 8:51; 9: 28-36, Romawa 1:16, 2 Bitrus 1: 16-18)

Kwana shida bayan wahalar da suka sha daga kaduwa sakamakon labarin fitowar Yesu gab da mutuwa, da koyarwar musun kansu, Yesu ya bar almajiransa. Burinsu na duniya ya ƙare, kuma dole ne su shirya kansu don tsanantawa. Ya zaɓi uku daga cikinsu kuma ya jagorance su zuwa babban Dutsen Harmon don yin addu'a. Yayin da yake addu'a, kamaninsa ya canza. Fuskarsa tana walƙiya kamar rana, saboda an ɗauke mayafin daga ainihin ikonsa na Allah. Madawwamiyar ɗaukakarsa ta bayyana. Wannan sāke kamanin ya faru yayin da yake addu'a. Sannan almajiransa sun fahimci gaskiyar rayuwarsa wacce mutuwa ba zata shawo kanta ba. Yesu ya sake kamanninsa a gaban almajiransa domin su tabbatar da alkawarinsa na tashi cikin daukaka.

Wadanda ta wurin bangaskiya suka fahimci kyan Ubangiji ba za su iya zama suna so su zauna can duk kwanakin rayuwarsu ba. Yana da kyau samun wuri a cikin tsattsarkan gaban Allah - madawwami mazauni a cikin tsattsarkan wuri na Allah kamar dai a cikin jin daɗin gidan da kuka fi so, ba kamar yawo ya ɓace a cikin duhu ba.

Kristi ya faɗi irin wahalar da zai sha kuma ya gaya wa almajiransa su yi tsammanin abu ɗaya. Bitrus ya manta da wannan, ko, ya hana shi, marmarin gina bukkoki a kan dutsen ɗaukaka, daga hanyar matsala. Har yanzu ya nace, “Maigida, ka kiyaye kanka,” ko da yake a kwanan nan an tsawata masa game da shi.

Farat ɗaya, Musa da Iliya suka bayyana tare da Yesu. Matattu tsarkaka suna rayuwa, suna tunani, suna magana, suna kuma bauta wa Allah cikin kyawon tsarki da ɗaukaka. Wannan bayyanuwa mai ban mamaki ya tabbatar da bangaskiyar almajiran nan uku, yana tabbatar da cewa Kristi shine Ubangijin Dokar Musa kuma cikar dukkan annabce-annabce. Zai mutu a matsayin hadaya marar aibi, kasancewar Kristi na gaskiya wanda aka alkawarta ga Al'ummai. Mutuwar Kristi za ta kasance cikin cikakkiyar jituwa tare da Musa, mai roƙo na Tsohon Alkawari, kuma daidai da saƙon Yahaya Maibaftisma, mai shirya Sabon Alkawari. Har ila yau, yana shiryar da su ga gaskiyar cewa Allah da kansa ya so Hisansa ya mutu, tun da babu wanda ya shiga ɗaukakarsa sai ta wurin kafara ta Kristi.

Musa da Iliya manyan mutane ne kuma waɗanda aka fi so a sama, amma duk da haka sun kasance bayi ne na ruhaniya, da kuma bayin da Allah ba ya yarda da su koyaushe. Musa yayi magana ba tare da kulawa ba, kuma Iliya mutum ne mai son sha'awa. Amma Kristi “Sona ne,” kuma a cikinsa Allah yana farin ciki koyaushe. Musa da Iliya wani lokacin kayan aikin sulhu ne tsakanin Allah da Isra'ila. Musa babban mai ceto ne, kuma Iliya babban annabi ne mai gargadi. A cikin Kristi, Allah yana sulhunta duniya ga kansa. Cetorsa ya fi na Musa yaɗuwa, kuma gyaggyarawarsa ta fi ta Iliya tasiri.

Bitrus ya bayyana marmarin duk mutane don wannan ganawa ta aljanna tare da ruhohi masu haskakawa a gaban ɗaukakar Kristi, domin mu duka muna ɗokin zama tare da Allah a sama. Wannan shi ne abin da zukatanmu ke raɗa. Bitrus yana son jingina zuwa sama ta hanyar gina bukkoki ga kakanninsu masu ɗaukaka, gaba ɗaya ya manta da abokansa da shi kansa. Ba shi da cikakken sani saboda ɗaukakar Allah ta fi gaban dukkan fahimta.

Allah ya lullube kakanni da girgije na daukakarsa cike da haske, rayuwa, da kariya. Yaya zai zama abin al'ajabi idan wannan girgije na ƙaunar Allah ya rufe al'ummarmu don mu faɗi don tsoron kasancewar Mai Tsarki kuma mu bauta masa. O, domin mu ji muryar Ubanmu na sama yana shelar cewa Yesu Kiristi ƙaunataccen Allah ne ya zama nama. Hanyar Almasihu zuwa giciye shine shirin Allah don ceton duniya. Uban ya yi farin ciki da biyayyar thatansa domin ya fanshi duniya ta wurin fansar sa.

Muryar Allah ta shiga cikin zukatan manzannin da suka yi mamaki. Amma Kristi ya rungumi almajiransa ya sake daga su. Duk wanda ya ji maganarsa zai mutu saboda zunubansa, amma zai rayu da adalci. Bari mu manta da dukkan hasken da ke haskaka duniyarmu, kuma kada mu ga komai sai Yesu, hasken duniya na gaskiya. Shin kun gan shi? Shin shine tsakiyar zuciyar ku, abin da rayuwar ku ta fi so?

Ba kamar Musa ba tare da shari'arsa da Iliya tare da sanarwar annabci, Kristi zai zauna tare har abada. Jagororinmu na duniya za su tafi, amma Yesu Kristi ya kasance daidai jiya, yau, da har abada (Ibraniyawa 13: 7-8).

ADDU'A: Uba na sama, muna girmama ka don kamannin Yesu a gaban zababbun almajirai, da kuma bayyanarsa a matsayin Mai Ceto a cikin daukaka ta asali. Muna gode masa saboda ya wofintar da kansa kuma ya mutu domin mu cika alkawuranku cikin Dokar Musa da wahayin annabawa. Taimaka mana kada mu ga kowa sai Yesu, onlyanka tilo, domin a rufe hotonsa a cikin zukatanmu, don a canza mu zuwa cikakkiyar biyayyarsa, kuma mu miƙa cetonsa ga mutanen da ke kewaye da mu. Muna yabonka domin Kristi, ta wurin mutuwarsa, ya jawo mu daga zunubi zuwa daukaka.

TANBAYA:

  1. Me yasa aka sake kamanin Kristi a gaban fewan kaɗan daga cikin almajiransa?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on December 13, 2021, at 01:45 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)