Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Armenian":
Home -- Armenian -- Revelation
This page in: -- Arabic -- ARMENIAN -- Bulgarian -- English -- French? -- German -- Indonesian -- Polish? -- Portuguese -- Russian -- Yiddish

Previous Book -- Next Book?

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ - Ահա, ես եմ գալիս արագ

Սովորում գրքի հայտնության

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11
Jump to Chapter: 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22

ԳԻՐՔ 1 - Ահա, ես եմ գալիս արագ! (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 1:1 - 3:22)
Հարություն առած Տիրոջ Նախապատրաստում Նրա Եկեղեցին Իր Երկրորդ Գալուստը

ՄԱՍ 1.1 ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՌԱՔՅԱԼԸ ՋՈՀՆ ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ Է ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՄԱՍԻՆ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 1:1-8)
1. Տհե Վողջյուններ է Ջուդեո-քրիստոնեական եկեղեցին անդամների եկեղեցիներուն Փոքր Ասիա (Հայտնություն 1:1-3)
2. Տհե Վողջյուններ հունական Եկեղեցու անդամների եկեղեցիներուն Փոքր Ասիա (Հայտնություն 1:4-6)
3. Առարկան եւ նպատակը Հայտնություն (Հայտնություն 1:7)
4. Կնիքով Աստծո վրա Հայտնություն, Հիսուս Քրիստոսի Իր ծառա Հովհաննեսի (Հայտնություն 1:8)
ՄԱՍ 1.2 ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՍԻԼՔԸ ՈՒ ԴՐԱ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ ԵՐԿՐԻ ՎՐԱ: ՏՀԵ ՀԱՅՏՆՎԵԼՈՎ ՀՀ ՄԱՐԴՈՒ ՈՐԴԻՆ ՍՐԲԱՑՆԵԼ Է ՆՐԱ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 1:9 - 3:22)
ՄԱՍ 1.2.1 ՓԱՌԱՀԵՂ ՀԱՅՏՆՎԵԼՈՎ ՈՖ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱԾ ՏԻՐՈՋ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 1:9-20)
1. Ինտրոդուցտիոն: Ջոհն Արգելվում է Տհե Իսլե ոֆ Պատմոս (Հայտնություն 1:9)
2. Արտաքին տեսքը, քանի որ մարդու Որդին քահանայապետ եւ դատավորի աշխարհում (Հայտնություն 1:10-16)
ա) կոչումը Յովհաննէսի օրը Տիրոջ
006 -- Հայտնություն 1:10-11
բ) Տերը առաջանում է իր առանձնացում
3. Մարդու Որդին իրեն ներկայացնում է նրա ծառան Ջոհն (Հայտնություն 1:17-18)
4. Իմաստով յոթ աստղերն ու յոթ լամպեր (Հայտնություն 1:19-20)

ՄԱՍ 1.2.2 ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՄԱՍԻՆ Է ՅՈԹ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԻՑ Է ՓՈՔՐ ԱՍԻԱՅՈՒՄ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 2:1 - 3:21)
1. Նամակում Հիսուս Քրիստոսի կողմից: Հովուել է Եպհեսուս (Հայտնություն 2:1-7)
2. Նամակում Հիսուս Քրիստոսի, որ եղել է Զմյուռնիայում (Իզմիր) (Հայտնություն 2:8-11)
3. Նամակում Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու առաջնորդը մեկ գամոս (Հայտնություն 2:12-17)
4. Նամակում Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու առաջնորդ Տհյատիրա (Հայտնություն 2:18-29)

5. Հիսուսի հաղորդագրություն `ղեկավար եկեղեցու Սարդիս (Հայտնություն 3:1-6)
6. Հիսուս Քրիստոսի հաղորդագրություն `եկեղեցու առաջնորդ Ֆիլադելֆիայում (Հայտնություն 3:7-13)
7. Հիսուս Քրիստոսի հաղորդագրություն `եկեղեցու առաջնորդ Լաոդիցեանս (Հայտնություն 3:14-21)
ՄԱՍ 1.2.3 ՆԱ, ՈՎ ՈՒՆԻ ԱԿԱՆՋ, ԹՈՂ ԼՍԷ ԻՆՉ Է ՍՊԻՐԻՏ ԿԸՍԷ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒՆ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 3:22)
Ինտրոդուցտիոն: Կարդալ գրքում Հայտնություն աղոթքով

ԳԻՐՔ 2 - ՏՀԵ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՄԱՍԻՆ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 4:1 - 6:17)
ԻՆՉՊԵՍ ԱՍՏՎԱԾ, ՈՐ Հորը. Է ԲՈԼՈՐ զորությամբ եւ իշխանությամբ իր որդի Հետո նրա հարության

ՄԱՍ 2.1 ԱՍՏՈՒԱԾ, ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՄԵՆԱԶՈՐ ԵՐԿՆՔՈՒՄ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 4:1-11)
1. Մեկը նստած է գահին (Հայտնություն 4:1-3)
2. Անմիջական հարեւանությամբ Ամենազորի (Հայտնություն 4:4-8)
3. Երկրպագում են, որ նստում է գահին (Հայտնություն 4:8-11)

ՄԱՍ 2.2 ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԸ ԵՆՏՀՐՈՆԵԴ ՏԱԼՈՎ ՆՐԱ ԿՆՔՎԱԾ ՈԼՈՐՄԱՆ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 5:1-14)
1. Նախապատրաստման համար գահակալություն (Հայտնություն 5:1-6)
2. Գառան իրավասու է հետ Ֆուլլնեսս է Աստծո զորությունը (Հայտնություն 5:7)
3. Բոլոր Էակներ երկրպագում Գառան (Հայտնություն 5:8-14)

ՄԱՍ 2.3 ԳԱՌԱՆ ԱՍՏԾՈ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄԸ ԲԱՑ ՅՈԹ ՍԵԱԼՍ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 6:1-17)
1. Առաջին Սեալ: Ա Րիդեր սպիտակ ձիու վրա (Հայտնություն 6:1-2)
2. Երկրորդ Սեալ: Տհե Րիդեր է կարմիր ձիու (Հայտնություն 6:3-4)
3. Երրորդ Սեալ: Ա Րիդեր վրա սեւ ձիու (Հայտնություն 6:5-6)
4. Չորրորդ Սեալ: Ա Րիդեր մի գունատ ձիու (Հայտնություն 6:7-8)
5. Հինգերորդ Սեալ: Տհե Ցրյինգ հոգիներում նահատակների ժամանակ խորանի վրա Բուրնտոֆֆերինգ (Հայտնություն 6:9-11)
6. Վեցերորդ կնիքը սկզբին աղետների ավարտից ժամանակը (Հայտնություն 6:12-17)

ԳԻՐՔ 3 - ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՈՒ ԳՈՌԱԼ ՎՃԻՌՆԵՐԻ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 7:1 – 9:21)
ԿՈՉ Է ԱՐԵԼ դուրս Իսրայելից Եւ անհամար ՀԱՄԱՐԸ Կազմից ԱԶԳԵՐԻ

ՄԱՍ 3.1 - ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԱՍՏԾՈ ԵՒ ՆՐԱ ԼԱՄԲ ՍԿՍԱԾ ՈՐԴԻՔ ՋԱՑՈԲ ԵՎ ԱԶԳԵՐԻ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 7:1-17)
1. Տհե Պաուսե է կնքում Աստծո ծառաների (Հայտնություն 7:1-3)
2. Տհե 144.000 կնքված Ֆրոմ Տասներկու ցեղերին Իսրայելի (Հայտնություն 7:4-8)
3. Այդ հսկայական Միավորների Նրանք կոչ է արել դուրս նա-տիոնս մշտական Նախքան գահին Աստծո Գառան առաջ (Հայտնություն 7:9-17)
ՄԱՍ 3.2 - ՍՈՒՊՊԼԵՄԵՆՏ: ՄԻԱՁԱՅՆ ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՀԵ ԱՆՀԱՄԱՐ ԲԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՀԵՏԵՒՈՂՆԵՐԸ ԱՌԱՋ ԳԱՀԻՆ ԱՍՏԾՈ. «ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՐ ԱՍՏՈՒԾՈՅՆ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ Է ՈՎ ՆՍՏՈՒՄ Է ԳԱՀԻՆ, ԵՒ ԳԱՌՆՈՒԿԻՆ!" (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 7:10)
1. Պատրաստման փրկության Հին դաշնագրի
2. Փրկչի եւ Նրա Ավարտվեց Աշխարհի փրկության Երկրի վրա
3. Իրականացման փրկության Հիսուս չր-իստ
4. Ավարտվեց փրկության հավերժության
5. Համառոտ հավելվածի: փրկության Աստծո Հին եւ Նոր Կտակարանի

ՄԱՍ 3.3 - ԳԱՌԱՆ ԱՍՏԾՈ ԲԱՑՎԵՑ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԿՆԻՔԸ ՅՈԹ ՇԵՓՈՐԻ ՎՃԻՌՆԵՐԻ ԵՒ ԵՐԵՔ ՒՈԵՍ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 8:1 - 9:21)
1. Պատրաստուկներ Երկնային (Հայտնություն 8:1-6)
2. Յոթ շեփորի Որոշումները (Հայտնություն 8:7 - 9:21)


ԳԻՐՔ 4 - ՔՈ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ ԹՈՂ ԳԱՅ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 10:1 - 12:17)
Երկու վկաների վերջին օրերում ԵՎ Տեղահանության սատանայի ֆրոմ հեավեն

ՄԱՍ 4.1 - ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ Է ՀՆՉԵՂՈՒԹՅԱՆ ՈՖ ՎԵՐՋԻՆ ԳՈՌԱԼ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 10:1 - 11:2)
1. Ա Միղտյ Անգել Հայտնվում (Հայտնություն 10:1-4)
2. Այդ երդումը Անգել (Հայտնություն 10:5-6)
3. Ով ուտում գիրքը? (Հայտնություն 10:8-11)

4. Չափման եւ Աստծո տաճար (Հայտնություն 11:1-2)
ՄԱՍ 4.2 - ԵՐԿՈՒ ՎԿԱՆԵՐԻ ԳԱՌԱՆ ՎԵՐՋՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 11:3-14)
1. 1260 Դայս քարոզելու ապաշխարության (Հայտնություն 11:3-6)
2. Մահվան երկու վկաների (Հայտնություն 11:7-10)
3. Հարության երկու վկաների (Հայտնություն 11:11-14)
ՄԱՍ 4.3 - ՍՈՒՊՊԼԵՄԵՆՏ: Ի ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ ԱՍՏՎԱԾ ԻՐ ԱՎԱՐՏԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՍՏԾՈ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՄԱՍԻՆ
1. Դրսեւորումները առեղծվածը Աստծո Հին դաշնագրի Աբրահամը, ընտրված
2. Տհե ՈՒնֆոլդինգ է ըստ Աստծո խոսքերով ջե-սուս վերաբերում է թագաւորութիւնը հոր
3. Տհե ՈՒնֆոլդինգ է ըստ Աստծո եւ Քրիստոսի հետ նույնություն Նրա Եկեղեցու
4. Կատարման առեղծվածը Աստծո երկրորդ գալուստը Քրիստոսի
ՄԱՍ 4.4 - ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՇԵՓՈՐԻ ՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 11:14-19)
1. Երրորդ Վա՜յ է գալիս արագ (Հայտնություն 11:14-15)
2. Պաշտամունքը Աստծո կողմից ավագանու 24 (Հայտնություն 11:16-18)
3. Բաց Տեմպլե Երկնային (Հայտնություն 11:19)

ՄԱՍ 4.5 - ՀԵՏԵՒՅԱԼ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ ՏՀԵ ՀՆՉԵՂՈՒԹՅԱՆ `ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳՈՌԱԼ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 12:1-17)
1. Կինը հագած էր արեւի (Հայտնություն 12:1-2)
2. Տհե Րեդ Դրագոն ՖԻԵՐՅ Հայտնվում է անձի (Հայտնություն 12:3-4)
3. Ծնունդը իշխանի խաղաղության (Հայտնություն 12:5)
4. Կինն էր անապատում (Հայտնություն 12:6)
5. Անկումը պայմանավորված Դրագոն երկրի վրա (Հայտնություն 12:7-9)
6. Հռչակագիրը Հաղթանակի երկնքում եւ տհե Ովերցո-մերս Սատանայի (Հայտնություն 12:10-11)
7. Տհե Զայրույթ է Դրագոն (Հայտնություն 12:12)
8. Տհե հետապնդել եկեղեցին (Հայտնություն 12:13-17)

ԳԻՐՔ 5 - ԱՆՏԻ-ՉՐԻՍՏ ԱՆԴ ՏՀԵ ԼԱՄԲ ՈՖ ԳՈԴ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 13:1 - 16:21)
Քրիստոսի մեջ ԻՐ վկայիցն Չնայած ԱՄՆ - Քրիստոսի եւ Ավերիչ ամանի վճիռների

ՄԱՍ 5.1 - ՍՈՒՊՊԼԵՄԵՆՏ: ԲԻԲԼԵ ՊՐՈՊՀԵՑԻԵՍ ԱԲՈՈՒՏ ՏՀԵ ԱՊՊԵԱՐԱՆՑԵ ՈՖ ԱՆՏԻ-ՉՐԻՍՏ
Ներածություն
1. Գիշերը տեսլականները (Դանիել Դանիել 7:1-28)
2. Տհե Ենդ Տիմես ելույթը Հիսուսի (Մատթեոս 24:3-28)
3. Տարբերանշաններ հոգիները: Ըստ Ջոհն (Ջոհն 5:41-44; 8:38-45; 1 Ջոհն 2:18-25; 4:1-4)
4. Ինչպես Պաուլ (2 Տհեսսալոնիանս 2:3-12)
5. Հաղթանակը Հիսուս Քրիստոսի վերջում ժամանակի
ՄԱՍ 5.2 - ՀԱԿԱՔՐԻՍՏՈՍԻՆ ՀԱՅՏՆՎՈՒՄ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 13:1-10)
1. Տհե Բեաստ դուրս ծովում (Հայտնություն 13:1-4)
2. Արարքի գազանին (Հայտնություն 13:5-8)
3. Նա, ով ականջներ, ունկնդրելու թող լսէ (Հայտնություն 13:9-10)
ՄԱՍ 5.3 - ՍՈՒՏ ՄԱՐԳԱՐԷ ՀԱՅՏՆՎԻ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 13:11-18)
1. Տհե Բեաստ երկրից (Հայտնություն 13:11-12)
2. Ինչ է սուտ մարգարէ անել (Հայտնություն 13:13-17)
3. Միավորների քան - Տհե Անտի-Չրիստ (Հայտնություն 13:18)

ՄԱՍ 5.4 - ԳԱՌԱՆ ԱՍՏԾՈ ՄԵՋ, ԻՐ ԱՐԻՒՆՈՎ 144,000 ՎԿԱՆԵՐԻՆ ԻՍՐԱՅԵԼԻՑ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 14:1-5)
ՄԱՍ 5.5 - ՎԵՐՋԻՆ ՒԱՐՆԻՆԳ ՄԱՍԻՆ ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 14:6-20)
1. Հռչակման հաղթանակի Աստուծոյ եւ իր Ջուդգ-ՄԵՆՏ (Հայտնություն 14:6-7)
2. Տրիումֆ է աշնանը Բաբելոնի (Հայտնություն 14:8)
3. ՍՈՒՊՊԼԵՄԵՆՏ: Տհե առեղծվածը Բաբելոնի
4. Հավերժական չարչարել նրանց, ովքեր երկրպագում են գազանին (Հայտնություն 14:9-11)
5. Մի ձայն երկնքից, որ դատապարտված հարմարություններով (Հայտնություն 14:12-13)
6. Մարդու Որդին ամպի վրա սպիտակ (Հայտնություն 14:14-16)
7. Որ խաղողի բերքը, ինչպես հրեշտակները Աստծո դատաստանին (Հայտնություն 14:17-20)

ՄԱՍ 5.6 - ՏՀԵ ԵՐԳԸ ՆՎԱՃՈՂՆԵՐԻ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 15:1-4)
ՄԱՍ 5.7 - ՅՈԹ ԲՈՒԼՍ ԿԱՅԱՑԱՎ ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 15:5 - 16:21)

1. Առաջին Բուլ ի բարկութիւն: Սարսափազդու ու ցավոտ Սորես համար հետեւորդներ որդին (Հայտնություն 16:1-2)
2. Երկրորդ Բուլ ի բարկութիւն: Տհե Սեա Դառնում Բլոոդյ Րեդ (Հայտնություն 16:3)
3. Երրորդ Բուլ ի բարկութիւն: Րիվերս եւ շատրվանները Ջրի Դարձեք Բլոոդ Րեդ (Հայտնություն: 16:4-7)
4. Չորրորդ Բուլ ի բարկութիւն: Արեւի Սցորչես երկրի վրա (Հայտնություն 16:8-9)
5. Հինգերորդ Բուլ ի բարկութիւն: Դարկնեսս Ֆալլս Ովեր գահին գազանին (Հայտնություն 16:10-11)
6. Վեցերորդ ամանի եւ բարկութիւն: նախապատրաստման պայքարում Աստծո դեմ եւ իր Լամբ (Հայտնություն 16:12-16)
7. Յոթերորդ Բուլ ի բարկութիւն: Տհե մեծ երկրաշարժ եւ սարսափելի կարկուտը (Հայտնություն 16:17-21)

ԳԻՐՔ 6 - ԲԱԲՅԼՈՆ ՏՀԵ ՊՈՌՆԻԿ ԵՒ ԵՐԿՐՊԱԳԵԼ ԵՆ ԱՍՏԾՈ(ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 17:1 - 19:10)
Ավարտին ՄԵԾ ԴԵՑԵԻՎԵՐ Եւ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ Ամուսնությունն Գառան

ՄԱՍ 6.1 - ՎՃՌԻ ՈՖ ԳՈԴ ԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱԼՈՎ ՊՈՌՆԻԿ ԲԱԲԵԼՈՆԻ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 17:1 - 18:24)
1. Տհե Անգել դատաստանի հայտերի Յովհաննէսի գալ (Հայտնություն 17:1-2)
2. Տհե պոռնիկ եւ Բաբելոնի Ցլոսե ՈՒպ (Հայտնություն 17:3-6)
3. Տհե Անգել դատաստանի վկայում է ավարտին հակաքրիստոսին (Հայտնություն 17:7-9ա)
4. Գառան Աստծո հաղթել է նեռ - Պրոց - լաիմեդ ին ադվանցե! (Հայտնություն 17:9Բ-14)
5. Ավարտին պոռնիկ եւ Բաբելոնի (Հայտնություն 17:15-18)

6. Ան Անգել - ը հայտարարում է նախապես: Բաբելոնը է Դեստրոյեդ! (Հայտնություն 18:1-3)
7. Անոտհեր Վոիցե ֆրոմ հեավեն կոչ է Աստծո ժողովրդի Աբան-ԴՈՆ (Հայտնություն 18:4-5)
8. Հրաման կատարել վճռի (Հայտնություն 18:6-8)
9. Լամենտատիոնս է աշնանը Բաբելոնի (Հայտնություն 18:9-19)
10. Տհե Ջոյ ոֆ տհե կատարելագործվում եկեղեցու Երկնային (Հայտնություն 18:20)
11. Ան Անգել հայտարարում է եզրակացություն եւ Բաբելոնի ի Ֆոլի (Հայտնություն 18:21-24)

ՄԱՍ 6.2 - ՏՀԵ ԳՐԵԱՏ ՀԱԼԼԵԼՈՒՋԱՀ ԵՐԿՆՔՈՒՄ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 19:1-10)
1. Հրճվանք առաջ գահին Աստծո (Հայտնություն 19:1-4)
2. Բողոքը ավելի պաշտամունքը (Հայտնություն 19:5-7)
3. Նախապատրաստման ամուսնությունն Գառան (Հայտնություն 19:7-10)

ԳԻՐՔ 7 - ԱՅՈ, ԵՍ ԵՄ ՇՈՒՏՈՎ! (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 19:11 - 22-21)
ՏՀԵ հաղթանակ Քրիստոսի Նրա Երկրորդ Գալուստը Եւ առաջացման աշխարհի նոր

ՄԱՍ 7.1 - ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. ԱՊԱՇԽԱՐԵՔ, ԴՈՒՔ, ՀԱՄԱՐ ԵՐԿՆՔԻ ԱՐՔԱՅՈՒԹՅԱՆ Է ՁԵՌՔԸ!
1. Դատարանների վճիռները եւ Գառան Աստծո
2. Խոստումները, որ Մեսիայի գալուստի վերաբերյալ որ Հին Կտակարանի
3. Ինչ Հիսուս Քրիստոս Ինքն է ասում: Իր վերադառնալ
4. Ինչ են Առաքյալները Քրիստոսի գրում են վերադառնում իրենց Լորդ?
ՄԱՍ 7.2 - ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԸՍՏ ՏԵՍԼԱԿԱՆՆԵՐԸ ԱՌԱՔՅԱԼԸ ՋՈՀՆ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 19:11-21)
1. Քրիստոսի գալուստը, որպես դատավորի հակաքրիստոս (Հայտնություն 19:11-16)
2. Հաղթանակը Քրիստոսի է հակաքրիստոս ու իր բանակը (Հայտնություն 19:17-21)

ՄԱՍ 7.3 - ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ԿԱՆՈՆ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 20:1-10)
1. Խոստումներ Թագավորության Մեսիայի այս երկրի վրա, ինչպես նաեւ հայտնաբերվել է Հին Կտակարանում
2. Մասին հայտարարությունները Հազարամյակի գրքի մեջ (Հայտնություն 20:1-4բ)
3. Առաջին հարության մահացած (Հայտնություն 20:4Ց-6)
4. Տհե ապստամբության Հելլ (Հայտնություն 20:7-9ա)
5. Հրդեհը Ստորմ ֆրոմ հեավեն (Հայտնություն 20:9Բ-10)
ՄԱՍ 7.4 - ՎԵՐՋԻՆ ՎՃԻՌԸ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 20:11-15)
1. Վճռի համաձայն, աշխարհում գրքի Րեվելատիոն (Հայտնություն 20:11)
2. Հարության մահացած (Հայտնություն 20:12-13)
3. Դեատհ Ւիլլ դատվելու (Հայտնություն 20:14-15)

ՄԱՍ 7.5 - ՆՈՐ ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԻՆ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 21:1-8)
1. Այրվող հարցեր եկեղեցիներուն Փոքր Ասիայի
2. Ա Նեւ Ւորլդ ուժի մեջ լինելը (Հայտնություն 21:1)
3. Տհե Նեւ Ջերուսալեմ (Հայտնություն 21:2)
4. Աստված մեջ տղամարդկանց (Հայտնություն 21:3-4)
5. Աստված երաշխիքներ, որ նոր աշխարհը ուժի մեջ գոյությունը (Հայտնություն 21:5)
6. Դա արվում է (Հայտնություն 21:6)
7. Ով որ կը յաղթէ կժառանգեն բոլոր բաներում, եւ նա պետք է լինի Աստծո Չիլդ (Հայտնություն 21:7)
8. Ով է գնալ Ինտո Հելլ? (Հայտնություն 21:8)
ՄԱՍ 7.6 - ՏՀԵ ՆԵՒ ՋԵՐՈՒՍԱԼԵՄ: ՀԱՐՍԸ ՈՖ ԳԱՌԱՆ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 21:9 - 22:5)
1. Հարսը է Գառան Աստծո (Հայտնություն 21:9-11)
2. Տհե Հիղ Ւալլ Արոունդ սուրբ քաղաքը (Հայտնություն 21:12-14)
3. Չափսերի Նոր Երուսաղէմ (Հայտնություն 21:15-17)
4. Տհե շինանյութ Սուրբ Քաղաք (Հայտնություն 21:18-21)
5. Տաճար է Աստված իր եւ իր Լամբ (Հայտնություն 21:22-23)
6. Ազգերը քայլել լույսի ներքո քաղաքի Աստծո (Հայտնություն 21:24-27)

7. Գետի ջրի Կյանքի ելնելով դուրս գահին Աստծո եւ իր Գառնուկին (Հայտնություն 22:1-2)
8. Աստծո ծառաների ծառայելու Նրան եւ տեսնել, թե դեմքին (Հայտնություն 22:3-5)
ՄԱՍ 7.7 - ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԸ, ՈՐ ՆՐԱ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՄԱՐԳԱՐԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱԿԱՆԱՑՎԻ (ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ 21:6-21)
1. Հայտնության հավատարիմ ու ճշմարիտ (Հայտնություն 22:6-9)
2. Վերջին Ոֆֆեր փրկության (Հայտնություն 22:10-15)
3. Տհե Ինդիսպենսաբիլիտյ եւ առաջիկա Հիսուս (Հայտնություն 22:16-17)
4. Չեմ դրդել հետ մարգարեության (Հայտնություն 22:18-19)
5. Յես, Ի Ցոմե արագ! (Հայտնություն 22:20)
6. Արտոնյալ մեր Տէրոջ, Յիսուս Քրիստոսի հետ: Յոու Ալլ! (Հայտնություն 22:21)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 21, 2013, at 09:57 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)