Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Thai":
Home -- Thai -- John - 090 (Abiding in Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- THAI -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ยอห์น - แสงสว่างส่องในความมืด
ศึกษาพระกิตติคุณของพระคริสต์ ตามคำบอกเล่าของยอห์น
ตอนที่ 3 - แสงส่องสว่างในหมู่อัครทูต (ยอห์น 11:55 - 17:26)
ง - คำอำลาบนหนทางสู่เกซเสมาเน (ยอห์น 15:1-16:33)

1. การดำรงอยู่ในพระคริสต์นำมาซึ่งผลมาก (ยอห์น 15:1-8)


ยอห์น 15:1-2
1 “เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา 2 แขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิด (แปลได้อีกว่า ทรงชำระให้สะอาด) เพื่อให้ออกผลมากขึ้น

พระเยซูได้เสด็จลงมาพร้อมกับสาวกของพระองค์ หลังจากอาหารมื้อค่ำ จากภูเขาศักดิ์สิทธิ์ผ่านประตูกำแพงเมืองที่หุบเขากิดโรน และค่อย ๆ ปีนไปยังภูเขามะกอกเทศผ่านสวนองุ่น ขณะที่พวกเขาเดินทางนั้นพระเยซูได้ทำให้ยิ่งชัดเจนต่อสาวก ถึงความหมายของความเชื่อของพวกเขา และจุดประสงค์ของความรักของพวกเขา โดยใช้ต้นองุ่นเป็นตัวอย่างประกอบในขณะที่พวกเขาบอกต่อกันไป

พระเยซูได้พรรณนาถึงพระเจ้าว่าเป็นคนตกแต่งองุ่น เป็นผู้ปลูกต้นองุ่นทั่วทั้งโลก เพราะว่าสวนองุ่นของพระเจ้าคือเชื้อวงศ์อิสราเอลและคนยูดาห์ของพระคัมภีร์เดิม อย่างที่เราอ่านในหนังสือสดุดี80:8-16และอิสยาห์ 5:1-7 พระเจ้าไม่พอใจกับเถาองุ่นนี้เพราะว่าไม่ได้ให้ผลดีออกมา ดังนั้น พระเจ้าได้ปลูกแขนงใหม่ลงในดิน คือ พระบุตร ที่ได้บังเกิดมาโดยพระวิญญาณเพื่อว่าพระองค์จะกลายเป็นเถาองุ่นแท้ และนำผลชนิดใหม่และคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสภาพดีออกมา เพื่อผลิตผลฝ่ายวิญญาณจะเพิ่มจำนวนมาก

หัวข้อที่พระเยซูได้ชี้ออกมาต่อสาวกคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในมนุษยชาติ ผลที่มีค่าของคุณงามความดีฝ่ายวิญญาณ พระองค์รู้ว่าการสอนของมนุษย์นั้นก็มีแต่ความล่อลวง สัตว์ร้ายอาศัยอยู่ในมนุษย์ที่รอคอยใครสักคนที่จะกระตุ้นให้มันเหยียบย่ำผู้อื่น และกินพวกเขาเสีย พระเยซูกล่าวถึงสิ่งนี้ในตอนแรก ของการสอนว่าพระองค์เท่านั้นที่จะนำผลซึ่งยอมรับได้มาต่อหน้าพระเจ้า และพระองค์เป็นผู้ที่หว่านสันติสุขและเป็นผู้ที่จะสร้างคริสตจักร

ประการแรก พระเยซูได้สำแดงท่าทีที่เป็นลบของนิทานเปรียบเทียบนี้ ว่าใครที่ไม่เปิดและตอบรับการกระตุ้นในความรัก หรือ นำผลพวงฝ่ายวิญญาณออกมา และปฏิเสธที่จะยอมรับการไหลมาของน้ำผลไม้รสหวานจากองุ่นที่มาถึงตนนั้น พระเจ้าจะตัดเขาออกจากเถาองุ่นให้เป็นแขนงที่ไร้ประโยชน์ ถ้าหากว่าพระเจ้าไม่พบผลของพระกิติคุณในตัวคุณ หรือ ไม่เห็นการตายของพระคริสต์ และการฟื้นขึ้นมาใหม่ในคุณ ว่ามีอิทธิพลและให้ผลลัพธ์ พระองค์จะตัดคุณออกจากเถาองุ่นของพระบุตร

อย่างไรก็ตาม เมื่อพระองค์เห็นน้ำผลไม้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะสร้างเครื่องหมายของการเติบโตในคุณ ในขณะที่แขนงยังอยู่กับเถาองุ่นนั้น มันจะกลายเป็นใบและให้ผลดี คนตกแต่งองุ่นจะตัดส่วนที่ไร้ประโยชน์ทิ้ง เพื่อว่าคุณจะออกผลมากขึ้น ผลนี้ไม่ใช่ของคุณแต่เป็นของพระคริสต์ที่อยู่ในตัวคุณ เราเป็นผู้รับใช้ที่ไม่ได้มีกำไร ดูแล้วโดยรวมพระองค์อยู่ในทุกสิ่งเมื่อได้พิจารณาจากทั้งหมดแล้ว คุณรู้ไหมว่าองุ่นจำเป็นมีต้องทำการเล็มขลิบในทุกฤดูใบไม้ร่วง เพื่อนำผลที่มากพอออกมาในปีถัดไป เช่นกันพระเจ้าจะตัดความล้มเหลวทั้งสิ้นของมนุษย์ทิ้งไป เพื่อว่าความดื้อรั้นของคุณจะสิ้นสุดลง และคุณจะตายต่อบาป และดังนั้นชีวิตของพระคริสต์ที่อยู่ในคุณจะส่องประกายสู่ความเป็นผู้ใหญ่ พระเจ้ามีหนทางมากมายที่จะกู้คุณจากอัตตา เหตุการณ์ ความล้มเหลว และ ความเจ็บป่วย ซึ่งจะโจมตีเพื่อทำลายคุณ อย่ามีชีวิตอยู่เพื่อตนเองแต่จงมีชีวิตอยู่ในพระเจ้า คุณจะกลายเป็นคนที่มีความรักผ่านทางฤทธิ์เดชของพระองค์ ค

ยอห์น 15:3-4
3 พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาด (แปลได้อีกว่า พวกท่านถูกลิด) แล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน 4 จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเรา

พระเยซูได้มอบความสะดวกสบายมาเหนือคุณ พระเจ้าจะไม่ตัดเถาองุ่นทิ้ง เพราะว่าความชั่วร้ายตามธรรมชาติและบาปมากมายของเรา ประการแรก พระเยซูได้มอบการชำระที่เป็นพื้นฐานแก่เราแต่ละคน มอบการชำระให้เราแล้วเมื่อเราเชื่อ อย่าพูดว่า “เราจะได้รับการชำระในอนาคต โดยพิธีกรรมและรูปแบบของการอธิษฐาน” พระองค์ได้ชำระเราในส่วนนั้นแล้ว พระองค์เป็นผู้ที่ยกโทษให้เราครั้งหนึ่งและเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว และได้ไถ่เราบนไม้กางเขน พระกิติคุณไหลซึมออกมาเพื่อชำระ ดังนั้น นั่นไม่ใช่ความพยายามและความทุกข์ทรมานของเราแต่เป็นเพราะพระคำพระเจ้าเท่านั้น เหมือนกับที่พระผู้สร้างได้ออกแบบโลกไว้

ในตอนแรกด้วยพระวจนะ พระคริสต์ได้สร้างความบริสุทธิ์เช่นกันในเรา ถ้าเราเปิดออกต่อพระวจนะของพระองค์ มันไม่ใช่เพราะการบัพติศมา หรือ อาหารมื้อสุดท้ายที่ชำระเรา แต่ความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้า และ การใคร่ครวญที่ลึกซึ้งบนพระวนจะ จงอ่านอย่างน้อยบางส่วนของพระคัมภีร์ทุกวัน ด้วยการจัดเวลาช่วงหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ มิฉะนั้น ปราศจากการบำรุงฝ่ายวิญญาณ คุณจะล้มลงได้

พระเยซูสำรวมความคิดเหนือเงือนไขหนึ่งที่การเติบโตและการเกิดผลของเราต้องพึ่งพา นั่นคือการติดสนิท พระวจนะปรากฏสิบครั้งในบทที่15 จากเงื่อนไขนี้เราได้รับการสรุป คือ เราอาศัยอยู่ในพระองค์ และ พระองค์อยู่ในเรา เราถูกทำให้บริสุทธิ์ในการติดสนิทอยู่ อำนาจและน้ำหล่อเลี้ยงของพระองค์ไหลผ่านเรา ทุกสิ่งดำเนินการมาจากพระองค์ดังนั้นเราต้องติดสนิทอยู่ในพระองค์ ถ้าเราจากพระองค์ไปแล้วการไหลของฤทธิ์อำนาจแห่งความรักของพระองค์จะหยุดชะงักในเรา ถ้ากิ่งนั้นหักลง แม้แต่ชั่วครู่ มันจะเหี่ยวแห้งไป ช่างเป็นภาพที่น่าเกลียดอะไรเช่นนั้น และมีคริสตจักรที่ตายแล้ว คำอธิษฐานที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งสำหรับผู้เชื่อก็คือเพื่อจะขอให้เราติดสนิทอยู่ในพระองค์ และด้วยวิธีนั้น พระเจ้าจะสามารถทำงานในเราอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโต ผลลัพธ์ และการงาน และรักษาเราในพระนามของพระองค์ทั้งกลางคืนกลางวัน การติดสนิทอยู่ไม่ได้มาจากเรา มันเป็นพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่มีใครสามารถติดสนิทอยู่โดยตนเองในพระคริสต์ แต่เราสามารถขอบพระคุณพระองค์สำหรับของขวัญนี้ และขอพระองค์ให้เราติดสนิทอยู่เพื่อว่าคนอื่น ๆ อาจจะติดสนิทอยู่ด้วยเช่นกัน

คำอธิษฐาน: พระเจ้า พระเยซู พระองค์เป็นเหล้าองุ่นอันบริสุทธิ์ในดินของโลกนี้ เราได้รับผลที่ดีงามทั้งสิ้นมาจากพระองค์ หัวใจของเราเป็นแหล่งแห่งความชั่วร้ายทั้งปวง เราขอบพระคุณที่พระองค์ได้ชำระเราผ่านทางพระกิติคุณ ขอรักษาเราในพระนามของพระองค์ เพื่อว่ากำลังแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำผลแห่งความรักออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยปราศจากพระองค์เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย ขอให้การตัดสินใจของพี่น้องของเราเข้มแข็ง ที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพื่อตนเองและอ่อนแอ แต่จะติดสนิทอยู่ในพระองค์

คำถามที่:

  1. พระเยซูได้กลายเป็นเถาองุ่นแท้ได้อย่างไร

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 12, 2020, at 02:58 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)