Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Thai":
Home -- Thai -- John - 091 (Abiding in Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- THAI -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ยอห์น - แสงสว่างส่องในความมืด
ศึกษาพระกิตติคุณของพระคริสต์ ตามคำบอกเล่าของยอห์น
ตอนที่ 3 - แสงส่องสว่างในหมู่อัครทูต (ยอห์น 11:55 - 17:26)
ง - คำอำลาบนหนทางสู่เกซเสมาเน (ยอห์น 15:1-16:33)

1. การดำรงอยู่ในพระคริสต์นำมาซึ่งผลมาก (ยอห์น 15:1-8)


ยอห์น 15:5
5 เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย

ช่างเป็นเกียรติสูงส่งเพียงไรซึ่งพระเยซูมอบให้กับเรา ที่เราควรจะลอกเลียนแขนงนั้นที่ดำเนินงานจากหัวใจของพระองค์ พระองค์ได้สร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณขึ้นในเรา เหมือนกับเถาองุ่นที่เป็นแขนงในตอนแรกที่เห็นแล้วขยายออกเป็นต้นไม้ที่เติบโตบนแขนงที่สมบูรณ์และแข็งแรง คล้ายคลึงกัน ผู้เชื่อเติบโตด้วยการทดลองทั้งปวงและในความดีทั้งหลายของคริสตชน เราต้องขอบพระคุณต่อพระเยซู มันไม่ใช่โดยความดีของความเชื่อแต่เป็นเพราะพระคุณซ้อนพระคุณ และเราต้องรับผิดชอบที่จะติดสนิทอยู่ในพระเยซู

แล้วเราก็พบกับการแสดงออกเป็นคำพูดที่ไม่ธรรมดา ซึ่งเกิดขึ้น 1:5ครั้งในพระกิติคุณว่า “ในพระองค์”และคำที่คล้ายคลึงกัน “ในเรา”ที่อาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพระกิติคุณ ผู้เชื่อทุกคนได้รับการตั้งไว้ให้เข้าร่วมกับพระเยซูภายใต้พันธสัญญาใหม่ การเข้าร่วมกันนี้มั่นคงมากจนกระทั่งเราเห็นตัวเราเองเชื่อมต่อกันกับพระเยซู

พระเจ้าของเราทำให้เราแน่ใจว่าความเป็นตัวตนของเราไม่ได้หายไปผ่านการเชื่อ เราไม่ได้จมหายไปในเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์ พระองค์ให้กำลังต่อความประสงค์ของคุณและเติมชีวิตของคุณด้วยพระวิญญาณของพระองค์ พระคริสต์ปรารถนาให้นำคุณไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่และปั้นภาพในตัวคุณอย่างที่พระองค์มีจุดประสงค์จากแรกเริ่ม ความเป็นไปได้และคุณลักษณะของพระองค์เข้าไปในตัวของผู้เชื่อ ในที่ใดเล่าที่ความเชื่อและความรักได้ติดสนิทอยู่ด้วย

อะไรเป็นจุดมุ่งหมายของความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบุตรพระเจ้าร่วมกันกับมนุษยชาติหรือ เหตุใดพระเยซูจึงตายบนไม้กางเขน และ เหตุใดพระวิญญาณจึงเทออกมาสู่หัวใจของผู้เชื่อล่ะหรือ พระเจ้าต้องการอะไรจากคุณ และผลฝ่ายวิญญาณที่ลงมาเหนือคุณนั้นมาจากพระเจ้าหรือ สิ่งเหล่านี้คือของประทานฝ่ายวิญญาณ นั่นคือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข ความอดทน ความเมตตา ความดี ความสัตย์ซื่อ ความอ่อนโยน และการควบคุมตนเอง

เราจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าเราไม่สามารถบรรลุสิ่งใดของคุณลักษณะนี้โดยตัวเองได้ เราไม่สามารถสร้างสิ่งที่จำเป็นนี้ได้ เช่น การหายใจ การเดิน และการพูดคุย ไม่ต้องเอ่ยถึงการอธิษฐาน ความเชื่อ และความรัก เรามีโอกาสในขณะที่ผู้เชื่อชื่นชมยินดีกับชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ดำเนินการมาจากพระเจ้าเท่านั้น

เราควรจะขอบคุณพระองค์สำหรับการดำรงอยู่ฝ่ายวิญญาณของเรา และอำนาจของพระเจ้าที่มอบให้เรา ทั้งหมดของพลังงาน และพันธกิจนี้เป็นของขวัญจากพระเจ้า โดยปราศจากพระองค์ เราทำอะไรไม่ได้เลย

ยอห์น 15:6
6 ถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเรา คนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนง แล้วก็เหี่ยวแห้งไป และถูกเก็บเอาไปเผาไฟ

คุณรับผิดชอบที่จะติดสนิทอยู่ในพระคริสต์ ในทางหนึ่ง เรารู้ว่าชีวิตของพระวิญญาณและการติดสนิทอยู่ในพระคริสต์เป็นของขวัญ ในอีกด้านหนึ่งเราพบว่าคนใดที่เป็นหุ้นส่วนกับพระคริสต์ ก็เหมือนคนที่ได้ฆ่าตัวตาย เพราะเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลและกลับเป็นที่คนแข็งกระด้าง และจำเป็นต้องถูกตัดทิ้งออกไปสู่ไฟแห่งพระพิโรธของพระเจ้า ทูตสวรรค์จะรวบรวมพวกที่ละทิ้งพระคริสต์เข้ามา และทิ้งพวกนั้นไว้ในความมืดข้างนอกนั้น และการติเตียนของสัมปชัญญะจะไม่ยอมให้พวกเขาได้พักผ่อน

โดยผ่านทางนิรันดร พวกเขาจะเห็นพระเจ้าที่เห็นอกเห็นใจ และที่ได้แยกออกจากพวกเขา และตอนนี้พวกเขาตระหนักว่าแต่เดิมนั้นเขาได้รับการรักษาไว้ในความรักของพระองค์ ถ้าพวกเขาละทิ้งพระองค์พวกเขาได้ดูถูกพระผู้ช่วยให้รอด และต้องถูกเผาไฟอยู่ในหายนะนิรันดร

ยอห์น 15:7
7 ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น

ผู้ที่ติดสนิทอยู่ในพระคริสต์ ติดสนิทกับพระองค์ในความสัมพันธ์ที่ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เหมือนกับคู่ครองที่แต่งงานกันมานานและรู้จักความคิดและเจตนาของกันและกัน ดังนั้น เช่นกันคนที่รักพระคริสต์รู้จักความมุ่งมั่นของพระองค์และพำนักในความปรองดองกับพระเจ้าของพระองค์ จงขุดลึกลงไปในพระคัมภีร์ทุกวัน ซึ่งมันจะเติมเราให้เต็มด้วยการกระตุ้นที่ดีงามทั้งหมด เพื่อว่าเราจะกระหายสิ่งที่พระองค์กระทำ เพราะว่าความรู้สึกภายในของเรา จะได้รับการเติมเต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้า

แล้วเราจะไม่อธิษฐานตามความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเรา แต่เราจะฟังอย่างกระหายต่อการพัฒนาในอาณาจักรของพระองค์ เราจะกลายเป็นผู้อธิษฐานวิงวอนที่กระทำโดยหน้าที่ในเรื่องข้อขัดแย้งฝ่ายวิญญาณ แล้วหัวใจของเราจะได้รับการเติมเต็มด้วยการสรรเสริญและความรู้บุญคุณ แล้วเราจะมอบเรื่องทั้งหมดที่เราห่วงใยให้แด่องค์บริสุทธิ์ ซึ่งเป็น เรื่องที่เราจำเป็นและต้องการ และในเรื่องที่ผู้คนที่ต้องทุกข์ทรมาน ผู้ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำให้เราสังเกตเห็น พระเยซูทำงานในโลกของเราบนพื้นฐานของการอธิษฐานด้วยความเชื่อของเรา พระองค์ยอมให้เราแบ่งปันในการงานแห่งการช่วยกู้ คุณได้อธิษฐานหรือไม่ และอย่างไร คุณอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่ ความประสงค์ของพระเจ้ามีเจตนาหลายประการ ประการหนึ่งคือความบริสุทธิ์ของคุณ อีกประการหนึ่งที่พระเจ้าปรารถนาคือเพื่อช่วยทุกคนและนำพวกเขาเข้ามาในความรู้ของความจริง จงทูลขอพระเจ้าให้เทพระวิญญาณแห่งการอธิษฐานมาสู่หัวใจ เพื่อว่าคุณจะมีผลิตผลออกมามากมาย และถวายเกียรติแด่พระบิดาในสวรรค์และพระคริสต์ซึ่งเป็นผู้นำทางของคุณ

ยอห์น 15:8
8 พระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรา

พระเยซูปรารถนาให้คุณนำผลมากมายเข้ามา พระองค์ไม่ได้พอใจกับความบริสุทธิ์เพียงเล็กน้อยในชีวิตของคุณและการชนะใจคนที่จริงใจเพียงสองสามคน หรือ พอใจกับการสำนึกในบุญคุณที่ใจแคบของคุณ ไม่ใช่เช่นนั้น พระองค์ปรารถนาการชำระเพื่อให้คุณสมบูรณ์อย่างที่พระบิดาสมบูรณ์ และที่ทุกคนจะได้รับการช่วยกู้ จงอย่าเป็นคนที่พึงพอใจในตนเอง

คำอธิษฐาน: เรารักพระองค์ พระเจ้า พระเยซู เพราะว่าพระองค์ไม่ได้อับอายที่จะยอมรับเราเป็นสมาชิก เราขอให้มีการรับเชื่อของผู้คนทั้งปวงผู้ที่พระองค์ได้เรียกให้เข้ามาหาพระองค์ เราเอ่ยชื่อของพวกเขาทีละคน และเชื่อว่าพระองค์ได้กู้พวกเขาโดยกางเขนของพระองค์ ความรอดของเขาได้รับการยืนยันโดยผู้ที่ตกทอดมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เหนือพวกเขา ขอให้พระนามพระบิดาและพระนามของพระองค์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับพระเกียรติ โดยปราศจากพระองค์เราไม่สามารถทำอะไรได้เลย

คำถามที่:

  1. เหตุใดที่เราอยู่ในพระเยซูและพระองค์อยู่ในเรา

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 12, 2020, at 02:59 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)