Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 030 (Jesus leads his disciples to see the ready harvest)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
C - Fii ko Almashiihu on yhentii kon saare Yerusalaam nden aranun (Yuuhanna 2:13 - 4:54) -- Ko woni dewal laabhugal?
4. Fii ko Iisaa yahi kon Samariiya (Yuuhanna 4:1–42)

b) Iisaa no addude taalibaabhe mun bhen no bhe yi’ira ko baagol ngol fewndii kon (Yuuhanna 4:27-38)


YUUHANNA 4:27-30
27 Onsay taalibaabhe bhen hewti, bhe nhaldhi ko o wonnoo e yewtidude e debbo on kon. Kono hay gooto e mabbhe landaaki mo, wi'i: ko hondhun landotodhaa? maa ko hondhun yewtidantaa e makko? 28 Debbo on kadi acci dhon loonde nden, o yahi ka saare, o wi'i yimbhe bhen: 29 Aree ndaaron neddho wowlandho lan kala ko mi wadhi. Taw si wonaa kanko woni Almasiihu on? 30 Onsay bhe yalti ka saare, bhe ari e makko.

Fewndo ko bhe yewtata, taalibaabhe bhen hewti hibhe iwi ka hodho hibhe addori nyaameteeji dhi bhe soodunoo dhin. Bhay bhe yi’ii Iisaa e debbo on tun tentinii on Samariyankeejo, bhe nhaldhi. Kono gooto e mabbhe suusaali landagol mo sabu ko bhe yi’i darja yeeso makko ngon kon. Bhay bhe yi’ii yeeso debbo on, bhe faami wonde Almasiihu on wadhanii mo kaawake. Ko o welti kon fii ko o andi kon Dandoowo on no jalbude e makko.

Debbo on acci dhon loonde makko nden. O okkoraali annabi Iisaa ndiyan ko on yara, kono dhonkaa yaafuyee ka o dhondhaa kan ittanaama mo. Debbo on wonti bhundu ndiyan wurnaydhan dhan. O dogi, o yahi ka hodho, o wowlani yimbhe bhen fii Almasiihu on. Kaa hunduko makko haalaynooka kongudhi mehi wontii jooni bhundu ndiyan seeditantoo dhan Almasiihu on. O poodhi sibbhe makko bhen e Dandoowo on, o seeditii fii ko on bhanginani mo kon junuubaaji makko dhin. Bhay bhe nanii qirritande makko nden, hodhubhe bhen ka fulawaa faami wondema huunde keldhude laatike, Alla huuwii kuugal mun ngal e on debbo. Faale mabbhe no bhen andira fii on gundoo dogini bhe kisan ka woyndu ka annabi Iisaa e taalibaabhe mun bhen woni fowdodaade dhon.

Ko sugu ngal misal yi’etee ka bhen jokkubhe Almasiihu on. Holliten kadi weldibbhe men bhen e kawtal men ngal fii ko Almasiihu on ari kon hisingol en. Bhen faaloyte non ontuma dhan ndiyan wurnaydhan, dhan Ruuhu-Seniidho on okkoyoyta bhe dhan. E hara on wontanii kawtal mon ngal bhundu ngurndan? Si hinaa dhun, qirritanee annabi Iisaa junuubaaji mon dhin, watton ngurndan mon dhan e juudhe makko. O labbhinoyay on, o loota on, ko non hewtinirton baraaji e yimbhe buy – wano dhun hebhiri non debbo jinoowo waajiidho on joodhodal makko ngal.

TORAARE: Iisaa Joomiraadho, midho weltani maa fii ko dhabbhitudhaa lan e ko andudhaa lan kon. Mi bhuraa oo debbo Samariyankeejo. Yaafano lan junuubaaji an dhin. Yedhan dokkal Alla ittayngal ngal ko mi dhondhaa kon andugol goonga maa on, labbhinanan ngurndan an dhan. Udditu gite an dhen, newnanaa-lan no mi yi’ira Baabaajo Wondho ka kammu on. Hebbin ka bhernde an Ruuhu-Seniidho on no mi wontira aaden nafoowo e no ngurndan an dhan wontira dewal jabhayngal moyyhere maa nden. Dandu yimbhe buy, addaa bhe ka maa. A bugitotaako bhen araybhe e maa.

LANDAL:

  1. Ko honno ndiyan wurnaydhan dhan yarnirta en?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 11:02 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)