Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Peul":
Home -- Peul -- John - 005 (The Baptist prepares the way of Christ)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- Cebuano -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- PEUL -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Urdu -- Uyghur -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

YUUHANNA - Ndaygu ngun jalbi ka nder nibhe
Jandeeji ka Linjiila no Yuhanna seedorii nonn

Damal 1 - Jalbeendi ndaygu iwungu ngun ka Alla (Yuuhanna 1:1 - 4:54)
A - Fii ko daaluyee on wonti kon bhandu e fee Iisaa (Yuuhanna 1:1-18)

2. Lootoowo maande tuubuubuyee on no fertanaade Almasiihu on laawol ngol (Yuuhanna 1:6-13)


YUUHANNA 1:6-8
6 Woodii neddho mo Allaahu on nuli no wi’ee Yaayaa. 7 On ardi wa seedee fii seeditanagol ndaygu ngun, fii yo fow gomdhinir sabu makko. 8 Hinaa non kanko woni ndaygu ngun, kono ko o ardi ko fii seeditanagol ndaygu ngun.

Alla neli Yaayaa lootoowo maande tuubuubuyee on ka aduna fii noddugol yimbhe bhen yo bhe aru e jalbeedi ndaygu iwungu ngun ka Alla. Mo bee e men no andi junuubaaji no wadheede ka niwre. Kono on qirritiidho bonnere makko nden yeeso Alla, e hoore bhernde tuubububuye e ninse, ootigi aray ka ndaygu. E ko honno non wonirani en enen? Hara on arii ka ndaygu kaa haa-jooni hidhon suudhaade ka nibhe?

Lootoowo on fennyinii no bherdhe yimbhe bhen woniri non. E fee sariya Alla on, yimbhe bhen ko bombhe. Hibhe haani tuubude bhe wattitee wattande timmude fii hita bhe mulu nyannde Joomiraadho on nyaawata. Noddaadu Lootoowo maande tuubuubue on no meemi jamaa on, bhe dogiri ka on noddudho bhe e tuubuubuyee ka wula. Bhe qirritii junuubaaji mabbhe dhin yeeso fow, bhe landii lootegol maande tuubuubuyeere nden ka Yurdayniwol, wa maande labbhinegol junuubaaji mabbhe dhin, bhe yooli nganyaneendi mabbhe ndin ka caangol, bhe yaltidii e ngurndan hesan.

Alla subbhike Yaayaa Lootoowo on. O ardii mo, o nuli mo fii jonnitugol yimbhe bhen haqqil, no bhe wattitira miijooji mabbhe dhin, bhe hebulanoo ardu Almasiihu on. Yimbhe bhen ka Ahadi Hindi no humpitinoo fota fii on aroyoowo e innde Joomiraadho on. Annabi Isaaya no hiitii fii makko dhoo: «Oo jamaa wondho e nder niwre yi’ii ndaygu moolanaangu; e hoore bhen joodhiibhe e ndin leydi ndi dhowdi mayde woni e mun, ndaygu jalbanii bhen» (Isaaya 9:2). O yewti kadi e innde Joomiraadho on dhun dhoo: «Immo, jalbaa, ko fii ndaygu maa ngun no arude, e mangural Joomiraadho on immoto e hoore maa» (Isaaya 60:1). Lootoowo maande tuubuubuyee on janni wondema arugol ndaygu ngun e tumbo nibhe hinaa fii jamaa on ka Ahadi Hindi tun wadhiraa, kono ko fii kala aaden. Ko dhun si nelal Lootoowo on no fewti aduna on fow, awa yimbhe bhe Funnaange Tosokere bhen e nokkeeli wondhi takko dhon dhin e oo Baharu wi’eteedho Mediteranee jokkuno mo e nder duubhi bhawto o maayude.

Yimbhe guluuji jokkuno Yaayaa Lootoowo maande tuubuubuyee on fii kala o tentino wondema hinaa kanko tigi woni ndaygu ngun, kono ko o nelaadho nelaadho yeeso maggu. O alaano addude yimbhe bhen e makko, kono himo ardaade bhe e Almasiihu on. Ko dhun woni seede laabhudho fii nelaabhe tigi-tigiibhe Alla bhen, bhen bhe jogitortaa taalibaabhe bhen kabhol e mabbhe, kono ko e Amasiihu on tun.

Ko annabi Yaayaa dhabbhaynoo ka golle makko hinaa tuubuubuyee e lootande maande tuubuubuyeere nden, kono ko gomdhinal e Almasiihu on. Himo andunoo wonde yimbhe bhen no tanyhininoo wonde o hollitorto kanko tigi wa Almasiihu on. Kono o yanaali e nder nden jarribande, o moyyhini laawol Joomiraadho on. Himo andunoo wonde on aroyoowo lootiroyay yimbhe bhen Ruuhu-Seniidho on. Annabi Yaayaa no andunoo wonde tuubuubuyee ka haqqil yonataa fes, hay si neddho on lootaama maande tuubuubuyeere nden fii yaafuyee junuubaaji makko dhin. Himo andunoo wonde en fow hidhen haanaa heydhintineede fow e men, ka nder nder. Alla jonnaali mo hoolaare fii wattugol bherdhe yimbhe bhen, kanko e annabaabhe heddiibhe bhen fow ka Ahadi Hindi. Nden hoolaare ko ndaygu haqiiqahu tagudho on tagoore nden woodani, on Daaluyee jonnoowo ngurndan, heydhintinira neddho on bawgal makko ngal nde on neddho gomdhini e innde makko e nde o udditii e ndaygu makko ngun. Ko non Yaaya addiri heewubhe gomdhingol e Almasiihu on, e nder andingol bhe ko gomdhinal ngal tun hewtinta bhe e ngurndan kesan dhan.

Hari Apoloosi ko jogiidho gandal luggungal, wakkiliidho catiidho, jokkudho jande annabi Yaaya-Lootoowo maande tuubuubuye on. O yewti fii Almasiihu on hoore o andaa tigi ndaygu wongu ngun ka Ahadi Heyri. Kono bhay o okkitirii hoore makko Almasiihu on, ndaygu ngun naati ka nder bhernde makko, o wontani Joomiraadho on ndaygu e lampu ka niwre. O jalbinanii heewubhe (Sahaabaabhe 18:24-28).

TORAARE: Yaa an Joomiraadho, medhen mantude innde maa nden medhen weltanaade ma sabu ko an woni ndaygu aduna on e tama’u yimbhe yurmubhe bhen. A ittii nibhe wondhe dhen ka nder bherdhe amen, a fennyinii junuubaaji amen dhin, a yaafanike men dhi. Mi jarnii ma fii ko wadhudhaa men kon faybhe ndaygu ngun e fii ko njattindhaa men kon no men hebhira ngurndan poomayankejan dhan. Yo jalbeedi ndin hentinan weldibbhe e musibbhe amen bhen no bhe andira tigi tuubuubuyee, e no bhe naatira e fee gomdhinal ngal ka ndaygu fotugu ngun.

LANDAL:

  1. Ko piiji hondhi annabi Yaayaa Lootoowo maande tuubuubuyee on woni e dhabbhude e nder golle makko dhen?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 05, 2012, at 10:20 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)