Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 019 (Peter’s Sermon in the Temple)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 1 - Da Kafuwar Da Ikilisiyar Yesu Almasihu A Urushalima, Ƙasar Yahudiya, Samariya, Syria - A karkashin angarorin da Manzo Bitrus, shiryar da Ruhu Mai Tsarki (Ayyukan 1 - 12)
A - Tsarin girma da bunkasar na farkon coci a Urushalima (Ayyukan 1 - 7)

10. Maganar Bitrus cikin Haikali (Ayyukan 3:11-26)


AYYUKAN 3:11-16
11 To, a lokacin da aka gicciye Bitrus da Yahaya, duk jama'a suka gudu tare da su a ƙofar da aka kira Sulemanu, suna mamakin gaske. 12 Da Bitrus ya ga haka, sai ya amsa wa jama'a, ya ce, "Ya ku 'yan'uwa Isra'ilawa, don me kuke mamakin wannan? Ko kuma me ya sa kake dubanmu a kanmu, kamar dai ta ikonmu ne ko kuma tawali'u muka sa mutumin nan ya yi tafiya? 13 Allahn Ibrahim, da Ishaku, da Yakubu, Allahn kakanninmu, ya ɗaukaka Bawansa Yesu, wanda kuka ba da shi a gaban Bilatus, sa'ad da ya ƙudura ya bar shi. 14 Amma kun ƙi Mai Tsarkin nan da Mai adalci, kuka roƙe shi a ba ku mai kisankai, 15 kuka kuma kashe Sarkin rai, wanda Allah ya tashe shi daga matattu, wanda mu ma shaidu ne. 16 Kuma sunansa, ta wurin bangaskiya da sunansa, ya karfafa mutumin nan, wanda kuke gani kuma ya san. Haka ne, bangaskiyar da ta zo ta wurinsa ta ba shi cikakkiyar sahihanci a gabanku. "

Lokacin da mutane suka sami iko a wani shugaban, sai suka tsere zuwa gare shi, suna fatan su karbi ikon ikonsa. Abin takaici, an dade da yawa cewa mafi yawan shugabannin basu bada ikon Allah ga mabiyansu. Maimakon haka, suna yadawa da yada ikon kansu. Suna alkawarta wa mabiyansu da begen zinariya da azurfa, duk da haka ba su cika shi ba.

Bitrus ya mamakin halin Yahudawa, wanda bai gane gaskiyar ko iko na Allah ba yana aiki a cikinsu. Saboda haka, ya fara zaɓa ya 'yantar da su daga girmama mutum. Ba su dogara ga kyautarsa ba, amma akan kyautar Allah kaɗai. Kamar yadda Ubangiji ya ce: "La'ananne ne mutumin da yake dogara ga mutum." Bitrus ya shaida cewa ba ikon ɗan adam ko addini ba zai iya cire zunubi ko warkar da marasa lafiya. Maza ba su da amfani, amma suna kama da tsuttsauran tsuntsaye da suke nuna kansu.

Manzo ya nuna wa mutumin nan na musamman wanda kaɗai zai iya ba da ikonmu na duniya da damuwa. Wannan mutumin nan Yesu Banazare ne. Bitrus bai kira shi Almasihu ba, amma yayi amfani da kalma "Bawan Allah" don bayyana shi, wanda a cikin Hellenanci yana nuna bawan Allah. A lokaci guda kuma, yana nufin Almasihu ga biyayya ga Ubansa, domin a cikin biyayya ne na biyayya da cewa muna ganin kammalawar almasihu da nasara. Ɗan Allah bai yi kansa ba, amma ya zama mutum ya ƙasƙantar da Kansa, ya ɗauki kamanin bayin, ya zama biyayya ga nufin Ubansa har zuwa mutuwa, mutuwar giciye. Saboda haka Allah ya daukaka shi sosai kuma ya ba shi sunan da ke sama da kowace suna (Filibiyawa 2: 7-9). Yana da kyau ga Bitrus ya ce Allah ya ɗaukaka Ɗa Yesu Yesu, domin ɗaukakar sunan Yesu Almasihu shine aikin ƙarshe na Ruhu Mai Tsarki, wanda shine Allah.

Bitrus bai yi magana da sunan Allah mai ban mamaki ba, wanda ba a san shi ba mai girma, amma ya kira Allah Allah na Ibrahim, Ishaku, da Yakubu. Ya bayyana kansa a kan iyayensa wanda Ya zaɓa. Allah na kakannin al'ummomi ya tashe bawansa Yesu daga matattu. Amfanin wannan taron na Allah ya kafa banner a kan wa'azin manzannin. Yesu wanda aka gicciye bai zauna a cikin kabari ba, amma ya tashi ya rayu har abada. Manzannin sun kasance masu shaida, wadanda suka gani kuma suka yi magana da shi. Sunyi shaida akan tabbacin tashinsa daga matattu kuma sun ɗaukaka jiki bayan mutuwarsa akan giciye.

Ruhu Mai Tsarki bai gamsu da nuna kawai alherin Allah da nasara ba. Ya ko da yaushe yana kai hare-haren mutum na ciki, domin Ruhun Allah mai tsarki ne. Ƙasar Yahudawa ba su karbi Zaɓaɓɓen Allah ba, amma sun ƙi kuma sun ƙaryata shi, ko da yake gwamnan Roma ya same shi marar laifi. Sun jaddada cewa gwamna na yaudarar gaskiya kuma ya gicciye Ɗan Allah. Adireshin da suka yi wa sarakunan Yahudawa ba a kusa da Hasumiyar Antonia ba, da ke kallon sararin samaniya, inda Yesu ya koyar a baya a Ƙofar Sulemanu. Masu sauraron sun ji dadin rashin adalci da suka aikata, inda har ma wadannan gine-gine sun kasance shaidu a kansu. Bitrus, wanda ya zama mashakin mutane, ya cigaba da magana. Ya cire kullun sha'anin allahntaka daga fuskokin masu kisan. Ya hatimce su a matsayin waɗanda suka ƙi Dan Rago na Allah, suna zaɓar Barabba maimakon, wanda ya kasance mai kisan kai da brigand. Wannan zabi ya saukar da ruhun ruhunsu da hankali.

Ruhu Mai Tsarki ya bukaci Bitrus ya kira Almasihu, wanda aka haifa ta Ruhu Mai Tsarki, "Mai Tsarki", wanda ya ci gaba da ɗaukar zunubin dukan duniya. Wannan marar laifi ɗaya shine rayuwar Allah cikin jiki, wanda kuma ya ci gaba da marar laifi ba zai mutu ba. Duk da haka a cikin mutuwar Yesu abin da ba zai yiwu ba ne ya faru: Sarkin Rayuwa da kansa ya mutu. A cikin fassarar ainihin Yesu, Bitrus bai yi amfani da suna “almasihu" ko "Ɗan Allah" ba, amma ya sanya dukan muhimmancin da ke ƙunshe a cikin waɗannan sunayen sarauta a cikin sunan "Yesu".

Mai magana ya ci gaba da zarginsa game da masu kisankan, yana cewa: "Allah yana ƙaunar Yesu Banazare, amma kun tsayayya da Ruhun Allah kuma kuka kashe Ɗan ƙaunataccen Mai Tsarki. Ku masu laifi, abokan gaban Allah, da maqiyanSa. Ka zo haikalin don yin addu'a da karɓar albarkatu, amma Allah bai amsa addu'arka ba, domin ka kashe Yesu, Bawan Allah na gaskiya.

Bayan haka, shaidar da ba ta da shaida ta shaida cewa Allah ya miƙa hannunsa, ba domin ya kawo al'ummar zuwa ga Musa, Iliya ko Yahaya Maibaftisma ba, amma ga Yesu, wanda aka raina, shan azaba, kuma daga bisani Yahudawa suka kashe shi. Tashin Yesu daga matattu shine tabbaci na tsarkinsa bisa ga nufin Allah da farin ciki. Ubangiji Yesu na da rai, yanzu, kuma kusa da mu. Shaidar Bitrus ta tabbatar da cewa almasihu bai ɓata a cikin kabarin ba, kamar yadda sauran mutane suke yi, amma sun watsar da ɗaurin mutuwa. Yanzu yana zaune cikin ɗaukakar Bautawa Uba.

Don tabbatar da wannan sako mai ban tsoro ga Yahudawa, Bitrus ya kira masu sauraronsa ga mutumin da aka warkar yana tsaye a tsakiyar su, wanda suka san shekaru da yawa. Ya sabunta tsoffin ƙwayar tsoka da ƙananan ƙasusuwa shine takardar shaida na inganci ga shaidar Bitrus, shaida ce ta tashin Almasihu.

Luka, likitan, ya bayyana ta wurin maganar Bitrus cewa warkarwa yana zuwa ne kawai ta alheri. Ko da bangaskiya ga Yesu shine sakamakon alherin Mai Ceto ga mutum. Bangaskiya cikin sunan Yesu yana nuna amincewa a gabansa, tabbacin ceton cetonsa, ƙaddamar da shi gareshi kamar likitan Likita, da kuma riƙe da maganarSa mai ƙarfi. Sunan Yesu cike da iko. Babu wani iko mai karfi a cikin duniyarmu sai dai a cikin sunan Yesu na musamman. Ruhu Mai Tsarki yana ceton, warkarwa, yana tsarkake ta wurin wannan sunan na musamman da mai ban mamaki kadai. Ba abin mamaki ba ne cewa Shai an yana ƙoƙari, a cikin hanyoyi guda dubu, don juya wannan sunan, sa mutane su manta da shi, ko musayar shi don wasu manyan sunaye. Yanzu, ƙaunataccen ɗan'uwana, ka tabbata kai mai sauraron gaskiyar ne. A cikin mutumin da Yesu Banazare ya ci gaba da cikar Allahntaka. Wanda ya bada kansa gareshi ya sami ikonsa. Ikon Allah na har abada ya zama cikakke a cikin rauni.

Bangaskiya mai mahimmanci abu ne mai ban mamaki, domin ita ce ƙarfin hali da amincewar mai bi wanda ya dogara ga sunan Yesu. Ƙaunarsa ta girma ta wurin ci gaba da kallon Mai Ceto. Yesu yana fatan bangaskiyarku marar bangaskiya, ku dagewa ga wanda aka gicciye, da kuma kasancewarku ta wurin ikon tashinsa daga matattu. Ku zo wurin Yesu, domin shi ne mai rubutun kuma ya kammala bangaskiyar ku. Kusa da shi ne ruhunka ya dawo, ruhunka ya huta, rayayyarka kuma ta zama daidai. Bangaskiyarka ta cece ka.

ADDU'A: Ya Ubangiji Yesu Almasihu, muna gode maka cewa Ka saukar da sunanka a gare mu, kuma ya nuna mana cewa kai Allah ne na Gaskiya daga Allah na gaskiya, wanda yake tare da Uba. A gare ku ikon Mai Girma yake aiki. Kada Ka fitar da mu daga gabanKa, kuma kada ka karbi RuhunKa daga gare mu, amma ka cika mu da asalin kaunarka, domin mu ci gaba da ikonka kuma mu yada sunanka cikin dukan duniya.

TAMBAYA:

  1. Menene ma'anar "bangaskiya cikin sunan Yesu na banazare"?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 24, 2021, at 03:22 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)