Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":
Home -- Hausa -- Acts - 020 (Peter’s Sermon in the Temple)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU
Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin
SASHE 1 - Da Kafuwar Da Ikilisiyar Yesu Almasihu A Urushalima, Ƙasar Yahudiya, Samariya, Syria - A karkashin angarorin da Manzo Bitrus, shiryar da Ruhu Mai Tsarki (Ayyukan 1 - 12)
A - Tsarin girma da bunkasar na farkon coci a Urushalima (Ayyukan 1 - 7)

10. Maganar Bitrus cikin Haikali (Ayyukan 3:11-26)


AYYUKAN 3:17-26
17 "Amma yanzu, 'yan'uwa, na sani kun yi shi da jahilci, kamar yadda shugabanninku suke yi. 18 Amma abin da Allah ya faɗa ta bakin dukan annabawansa, cewa Almasihu zai sha wahala, haka ya cika. 19 Saboda haka, sai ku tuba, ku juyo, don a shafe zunubanku, don ku sami kwanciyar hankali a gaban Ubangiji, 20 domin ya aiko Yesu Almasihu, wanda aka yi muku wa'azi a dā. 21 har zuwa lokacin gyarawar dukan abubuwa, wadda Allah ya faɗa ta bakin dukan annabawansa tsarkakan tun daga farkon duniya. 22 Gama Musa ya ce wa kakanninsa, 'Ubangiji Allahnku zai tasar muku da wani annabi kamarku daga' yan'uwanku. Ku ji abin da ya faɗa muku a kowane abu. 23 Duk wanda bai ji maganar annabin nan ba, za a hallaka shi ƙaƙaf daga cikin mutane. "24 Haka ne, da dukan annabawa, daga Sama'ila da waɗanda suka bi, duk waɗanda suka faɗa, sun yi annabci a kwanakin nan . 25 Ku 'ya'yan annabawa ne, da alkawarin da Allah ya yi wa kakanninmu, ya ce wa Ibrahim,' Dukan zuriyarka za su sami albarka a zuriyarka. '"26 Zuwa, a gare ku ne, Allah ya tashe shi Bawan Yesu, ya aiko shi don ya sa maka albarka, ya juya kowane daga cikinku daga zunubanku. "

Bitrus bai tsaya a matsayin alƙali ba a gaban Yahudawan da suka firgita, amma ya kira su "'yan'uwa", ko da yake sun san cewa ba a haife su ba. Yesu ya gafarta musu duk zunubansu a kan gicciye, yana zubo Ruhu Mai Tsarki a kansu, wanda yake shirye ya zauna a cikinsu. Alkawarin ba kawai a gare su bane, amma ga wadanda suka yi imani. Bitrus ya rigaya ya tabbatar da cewa ceton da ke jiran su zai kakkarye su ta wurin, yana bayyana manufar alherinsa cikin su.

Jagoran almajiran ya bayyana mana ikon mutuwar Yesu a kan gicciye lokacin da ya yi addu'a: "Uba, ka gafarta musu, domin basu san abin da suke aikata ba." Wannan babban bayani ne akan muhimmancin laifin Yahudawa da shugabannin su. Wannan furci daga bakin Bitrus ya dogara ne akan kwarewar nasa, domin Ubangiji ya tashi daga matattu ya yardar masa da yardar kaina, duk da rashin amincewarsa da saɓo. An gafarta masa ta alheri, duk da zunubin da ya ɓoye, kuma ba saboda ayyukansa nagari ko tsabta ba. An ƙarfafa Bitrus ta hanyar kwarewar kansa. Ya bayyana alherin Yesu Almasihu a bayyane kuma cikakke. Ya riga ya bayyana wa masu sauraro zunubansu, yana maida su cikin zuciya tare da gaskiya da gaskiya. Bayan shari'a da kuma yarda da Ruhu Mai Tsarki ya zo makarkashiyar zuciya, ta'aziyya ta'aziyya ga mai bi mai tuba.

Bitrus ya saurari kalmomin Yesu bayan tashinsa daga matattu tare da sha'awa mai yawa. Ya gane cewa babu wata hanyar da za a sami ceto ta duniya amma ta wahalar Almasihu. Dan Rago na Allah ya mutu, kamar yadda dukan annabawa masu kyau suka annabta. Wannan shine nufin farko na Allah wanda ya riga ya sanar. Ya ƙaddara ya saka dukan zunubai da wulakancin dukan duniya akan Ɗansa marar laifi. Shi da Shi kadai ya iya da cancanci ya mutu a cikin harshen wuta na fushin Allah a madadin mu. Allah na Sama zai iya ya fi son ya mutu kansa don muguncin duniya, maimakon ba da Ɗansa kaɗai. Duk da haka, a cikin girmansa mai banmamaki, Shi ne mai bayarwa na duniya. Ba shi da wata hanya amma ya bar Ɗansa ya mutu maimakon mu. Ba tare da mutuwar Yesu na kafara ba zai sami gafara.

Ruhun shafawar Almasihu da ake gani da Ruhun Mai tsarki ya bayyana a sakamakon sakamakon da ya sha a gare mu. Wanda yake yin tunani a kan gicciye ya dubi cikin zuciyar Allah, wanda yake ƙaunar masu zunubi masu zunubi har ya ba Ɗansa mai biyayya ya zama marar laifi marar amfani marar amfani, kuma ya ci gaba da cikinsa cikin 'ya'ya masu yawa.

Bitrus ya tabbatar daga Tsohon Alkawali cewa Yesu na banazare shine Almasihu na Allah, wanda ya mutu cikin jituwa da shirin Ubansa, ba bisa ga bazata ba, daga hannun masu kisan kai. Daga nan sai ya fara kai hari, ya kalubalanci masu sauraro su tuba. Kalmar nan "tuba" ba wai kawai ta nuna fushi da baƙin ciki, ko hawaye na kunya ba, amma dukan canjin rayuwar dukan rayuwa. Wannan yana nuna ƙaddamar da burin ƙarya da kuma juyawa zuwa ga almasihu, wanda shine allahntaka, ainihin manufa. Wannan juyawa ya haɗa da furtawa zunubai, nuna bangaskiyarmu ta cancanci fushin Allah, bangaskiya ga kyauta kyauta, kuma ci gaba da gafarar da aka basu mana. Cikakken cikawa ga Allah da kuma zuciya mai raunin zuciya yana cika da cikakkiyar cikakkiyar alheri. Almasihu kadai ya gama cetonmu a kan gicciye, domin wanda ya gaskanta ya kubuta.

Lokaci na saukakawa da salama tare da Allah da bayyanar kyautai na Ruhu Mai Tsarki fara lokacin da adalcin Allah yake zaune cikin zukatansu. Bangaskiya cikin Almasihu da tuba mai tuba ba kawai tabbatarwa ga duniya cewa Yesu yana zaune a cikin mabiyansa ba, kuma ba kawai sun rubuta abubuwan da suka shafi tauhidi ba daga mutuwarsa. Maimakon haka, wannan bangaskiya yana haifar da samun ikon allahntaka ta wurin zama cikin Ruhu Mai Tsarki. Shin, kai ɗan'uwana, ka shiga tarayya da Allah? Shin kun tuba kuma ya sake canza rayuwar ku. Dauke Almasihu a matsayin mai ceton rayuwarka domin ka ci gaba da sabon alkawari kuma ka cika da Ruhu Mai Tsarki.

Ka sani, masoyan mai bi, cewa babban manufar sabon alkawari ba shine gafarar zunubai ba, karɓar rai na har abada, ko kuma mu'ujiza na kyautar Ruhu Mai Tsarki, amma zuwan Almasihu da kansa. Dukan halittu suna jira gare Shi kuma suna neman ƙarshen rabuwa tsakanin Mahalicci da halittarsa, lokacin da ikon ikonsa zasu shawo kan kuma hallaka sabuntawa a duniya. Wannan shine sabuntawa da muke sa zuciya ga. Sabuntawa a cikin muminai a yau shine tabbacin ɗaukakar daukaka da za a bayyana a zuwan almasihu. A lokacin da ya dace, zai mayar da dukkan abubuwa zuwa cikakken yanayin halittar kafin mutum ya fada cikin zunubi.

Almajiran sun fahimci hawan Yesu zuwa sama cikin yanayin shirye-shiryen zuwansa. Sun san cewa asirin sa tare da Uba har wani lokaci ya zama dole domin juyin juya halin ruhaniya a duniya. Ya hawan Yesu zuwa sama ya kasance ya shirya hanya don gyara dukan halitta, da sake gyara duk abubuwa. Rashin hawan Almasihu shine yanayin da ke zaune a cikin Ruhu Mai Tsarki, wanda ya fara sabuntawa tsakaninmu.

Dukan annabawan gaskiya sune zuwan Almasihu a matsayin alamar ƙarshen tarihin duniya. Ƙarshen wanzuwar mu ba hukunci ne bane, amma farin ciki na sabuntawa da farin ciki akan gyara duk abubuwa zuwa ga asalin su. Tsarin halitta bai zama ba fãce annabin da aka yi alkawarinsa wanda Musa ya faɗa. Shi ne Gwargwadon Sabon Alkawari, wanda ya wuce tsohon alkawari na Musa. Wanda ya ki amincewa da wannan sabon alkawari da Allah ba zai da bege ba, gama wanda yake da zuciya mai girman kai ya ƙi alheri kansa. Allah zai cinye dukan mutanen da suka ƙi almasihu. Tarihin duniya ba kome ba ne sai dai sakamakon sakamakon yarda ko ƙi Almasihu.

Bayan wannan zurfin, ƙararrawa mai yawa, Bitrus ya ƙarfafa Yahudawa su rungumi Yesu. Ya bayyana a gare su cewa su 'ya'yan annabawa ne da kuma mambobi na alkawarin da Allah ya yi da kakanninsu. Allah ya san cewa mutane basu kasance ba, kuma ba sa iya yin alkawari da Shi a matsayin masu zama a kan wannan matakin. Duk da haka, madawwamin rai, Mai Tsarkin kirki ya rataya Kansa zuwa ga masu zunubi, keta, masu ƙetare. Wannan shine ainihin alherinsa mai girma.

Wannan tarihin Allah tare da mutane masu tasowa ya fara tare da zabar Ibrahim. Mai Tsarki ya gaya wa wannan matafiyi cewa daya daga cikin 'ya'yansa, bisa ga jiki, zai zama mai bayarwa daga Allah ga dukan iyalan duniya. Allah ya aiwatar da shirinsa duk da ma'anar adawar dan Adam da cin zarafin bil'adama. Ya fahimci zuwan ranar da Ruhu Mai Tsarki zai fashe iyakar Tsohon Alkawali, yana kiran dukan mutane cikin zumunci da Allah. Duk da haka, Bitrus ya fara ba da alheri ga Yahudawa, kuma wanda ya gaskata ya sami ceto.

Allah ya albarkaci magabtansa, ya ba wa wadanda suka gicciye Ɗansa a kan giciye zarafi su tuba. Almasihu ya tashi daga matattu cikin cikakken jituwa da nufin Ubansa. Ya daukaka shi ga daukakar, domin Dan zai iya ba da duk albarkun ruhaniya a cikin samaniya a kan mabiyansa. Ubangiji ya albarkaci zukatan masu sauraron masu sauraro, ya jagoranci su su tuba da tuba. Mutum bai tuba a kansa da kansa ba, domin Ruhu Mai Tsarki ne wanda yake taimaka masa ya gaskanta da almasihu . Idan mutum bai tuba daga muguntarsa ​​ba kuma ya bar muguntarsa, ba zai taba shiga cikin tarayya da almasihu ba. Allah yana buqatar mu juya gare Shi a hankali da hankali. Ya fara aiki a cikinmu maidowa na dukan abubuwa. Shin, ka bar kashe tare da zunubanka, masoyi mumini? Kuna rike da Almasihu?

ADDU'A: Ya Ubangiji a cikin sama, Kana shirya don zuwanka da kuma mayar da dukan abubuwa. Ka taimake mu mu guje wa mugunta, kuma mu ci gaba da alherinka, domin Ka zama makasudin makasudin rayuwar mu kawai. Ajiye yawancin waɗanda kake shirya a kusa da mu, kamar yadda Ka cece mu ta wurin alherinka.

TAMBAYA:

  1. Menene manufar tarihin ɗan adam?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on February 25, 2021, at 02:05 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)