Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 063 (The Jews interrogate the healed man)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
2. Ang pag-ayo sa tawo nga nahimugsong buta (Juan 9:1-41)

b) Ang mga Judio nangutana sa naayong tawo (Juan 9:13-34)


JUAN 9:13-15
13 Unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tawo nga kaniadto buta. 14 Adlawng Igpapahulay kadto sa paghimo ni Hesus ug lapok ug pagpabuka niya sa mga mata sa buta. 15 Unya gipangutan pag-usab sa mga Pariseo ang tawo kon giunsa niya pagkakita. Ug siya miingon kanila, “Gibutangan niyag lapok ang akong mata ug unya nanghilam-os ako, ug karon nakakita na ako.”

Ang kinabuhi sa mga Judio binilanggo sa pagsunod sa balaod; Labaw silang nagtagad mahitungod pagbuak sa Adlawng Igpapahulay kaysa kalipay sa kaayohan. Ang mga silingan ug ang mga espiya midala sa naayong tawo sa mga Pariseo aron hukman kung ang kaayohan gikan ba sa Dios o sa ahensiya ni Satanas.

Ug nagsugod sila pagpangutana ug pagsultianay mahitungod kang Hesus. And batan-ong lalaki nga naayo nagpahayag sa paagi sa kaayohan ug diin kini nahitabo. Iyang gimubo ang iyang gisulti tungod sa kalipay sa kaayohan nga nahugawan ug kasilag sa mga kaaway ni Hesus.

JUAN 9:16-17
16 Pipila sa mga Pariseo miingon, “Ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios kay wala man siya magtuman sa balaod mahitungod sa Adlawng Igpapahulay” Apan ang uban miingon, Unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa usa ka milagro nga sama niini?” Ug nagbahin sila. 17 Busa nangutana pag-usab kaniya ang Pariseo, “Nag-ingon ka nga giayo ka niya sa pagkabuta, Kon tinuod kini, unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya.?” Siya mitubag, “Siya usa ka propeta.”

Human nadunggan ang iyang testimonya, naglantugi ang magbabalaod. Ang uban nag-ingon nga si Hesus walay gahom gikan sa Dios tungod kay iyang gibuak ang mga kasuguan. Ug sila mihatag ug hukom kang Hesus sa ilang balaodnong katarungan. Others saw the connection between the blind man’s sin and his cure and pardon. They commented that the healing must have a deeper meaning, because it relates to God’s pardoning ability. Ang uban nakakita sa koneksyon tali sa sala sa tawong buta ug ang iyang pagka-ayo ug kapasayloan. Sila nagpahayag nga ang kaayohan adunay halawom nga kahulugan, tungod kini nakalambigit sa abilidad sa pagpasaylo. Ug mao nga imposible kang Hesus nga nahimong makasasala tungod siya mopasaylo sa sala ug tukion ang hinungdan sa kasakitan.

And duha ka partido dili makapangita ug kumboya. Ang duha ka kilid mga buta, sama nga daghan usab kanato karon nga naghisgotay kang Hesus nga taphaw ug walay tumong. Unya ilang gipangutana ang naayo nga tawo aro masuta kong si Hesus duna pay gisulti, ug kong unsa ang iyang pagbati mahitungod kang Jesus.

Ang maong pagpakisusi galamiton alang sa katawhan nga adunay kasayoran mahitungod kang Hesus. Maayo nga manguta niadtong mga tawo na nakasinati ug kausaban, kay sila nasayod unsaon pagpahigawas gikan sa sala ug sa kapunggot sa Dios. Dili nato makita ang Ginoo kung walay espirituhanong pagkatawo pag-usab.

Ang naayo nga tawo misugod paghunahuna, “Kinsa diay ni si Hesus?” Iyang gitandi si Hesus mga tawo sa Dios diha sa kasaysayan sa iyang katawhan. Sa kasaysayan sa kapanahonan daghang milagro ang nabuhat, apan walay bisan usa nga nakatambal sa tawo nga gipanganak nga buta. Gikan sa mga buhat ni Hesus, ang tawo naghunahuna ug iyang makita ang talagsaong manluluwas. Ug ang tawo mitawag ni Hesus nga propeta, dili lang makatagna sa umaabot apan makadecisisyon sa karon diha sa gahom sa Dios. Siya nagasusi sa mga kasingkasing ug magpadayag sa kabubut-on sa Ginoo.

JUAN 9:18-23
18 Ang mga Judio wala mutuo nga siya buta kaniadto hangtod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tawo 19 ug gipangutana, “Inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkamimugso? Kon tinuod kini, ngannong nakakita na man siya karon?” 20 Ang iyang mga ginikanan mitubag, “Tinuod nga siya among anak ug tinuod usab nga natawo siyang buta. 21 Apan wala kami masayod nganong Makita na siya karon ug kinsa ang nag-ayo kaniya. Pangutan-a lang siya kay but-an na man siya ug makatubag na mahitungod sa iyang kaugalingon.” 22 Gisulti sa iyang mga ginikanan tungod kay nahadlok man sila sa kadagkoan sa mga Judio nga nagkauyon nga kadtong moingon nga si Hesus mao ang Mesiyas dili na ilhon nga sakop sa sinagoga. 23 Kini nga mga hinundan ang iyang mga ginikanan miingon, But-an na man siya; pangutan-a lang!”

Ang mga Judio mibalibad sa pag-uyon sa pangataruganan sa pagtandi sa mga milagro sa Daang Tugon inubanan sa mga buhat sa Dios diha ni Kristo diin sila nangahibulong. Wala sila motuo nga siya propeta o Usa ka Pinadala sa Dios, kon ugaling dili ang ilang katungdanan mahimong sayop ug angayan gayod nga basolon.

Sila nahulog sa sayop ngabaroganan sa paglantugi ug ang sangputanan sa milagro nga nahimong kasamok ug may duda nga paglingla nga ang tawo mahimong dili tingali buta. Sila pursigedo nga nagpayayag nga imposible nga mabasol ang panghitabo sa milagro sa kamot mga ni Hesus. Ang pag-ayo sa tawo nga natawong buta gikan sa pagkahimugso ingon sa daw imposible kanila, ang balatian nga miresulta sa kahasol sa tanlag tungod sa sala gikan sa gigikanan nga kaliwat.

Gidala ang mga ginikanan kanila nga nakadungog sa mga problema inubanan sa pulis. Mabinantayon ang mga ginikanan pagsulti tungod sa kahadlok sa mga Pariseo, ug nanghimakak sila sa nadunggan na daan gikan sa ilang anak. Namiya sila kaniya, aron dili mahiapil sa kagubot. Ang anak nabilin nga nag-inusara, responsable sa iyang kaugalingon. Ang pagpalagpot gikan sa Koseho usa ka malisod nga butang; nagpasabot kini sa pakigbulag gikan katilingban sama sa usa ka sanlahon. Nagpasabot usab kini sa paglimod sa imong mga katungod ug sa higayon sa kaminyoon. Dako ang pagdumot sa mga Judio kang Hesus nga nangandoy sila sa pagguba usab sa iyang mga sumusunod.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, nagpasalamat kami tungod kay ikaw ang awtoridad nga nahimong unod. Bantayi kami sa takna sa pagsulay ug dili kami magsalig sa among seguridad ug kaharuhay labaw kay kanimo. Giyahe kami nga among malimod ang among mga kaugalingon, ug hatagi kami ug kadasig ug maunongong nga kasingkasing, ug palabihon namo ang kamatayon kaysa sa magpasagad o mobiya kanimo.

PANGUTANA:

  1. Nganong gilimod sa mga Judio and posibilidad sa kaayohan sa tawo nga natawo nga buta gikan sa pagkamimugso?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:30 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)