Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 064 (The Jews interrogate the healed man)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
2. Ang pag-ayo sa tawo nga nahimugsong buta (Juan 9:1-41)

b) Ang mga Judio nangutana sa naayong tawo (Juan 9:13-34)


JUAN 9:24-25
24 Unya gitawag na usab nila ang tawo nga nahimugsong buta ug ilang giingnan, Isulti ang tinuod ug “Ihatag ang himaya sa Dios. Nasayod kami nga ang tawo nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makakasala” 25 Ang tawo mitubag “Wala ako masayod kon makasasala ba siya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto apan karon makakita na.”

Ang mga Pariseo naningkamot pag-ayo nga makakaplag ug kaluyahon ni Hesus aron sila makahatag ug hukom kaniya. Ang naayong tawo gidala na usab kanila ug ilang gipapanumpa nga mosultig bakak batok kang Hesus aron mapasanginlan siya aron naay makita nga sala. Ilang gipiho ingon nga mga eksperto sa balaod nga sila nasayod nga si Hesus usa ka makasasala; Klarong pruweba ang ilang gikinahanglan. Gibutangan nila ug kabug-aton ang tawo aron muoyon ug masumbong si Hesus, ug ilang gipangandoy nga siya mosugid nga ang iyang kaayohan dili para sa kahimayaan sa taga Nazaretnon. Apan siya maalamon nga mitubag, “Wala ako masayod kung siya makasasala, ang Dios lamang ang nakahibalo. Usa ra kabutang akong nahibaloan- kaniadto buta ako apan karon makakita na.” Kining kamatuoran dili gayod malimod. Nagpaila nga kini milagro, ang langitnon nga kusog ug ang grasya sa pagpasaylo. Ang pagsaksi sa batan-ong lalaki usa ka pagpamatuod sa mga linibong mga magtutoo. Wala seguro sila masayod sa misteryo sa langit ug impirno, apan sila midawat kang Ginoong Jesus, ug nausab. Matag usa kanila maka-angkon sa gi-ingon, “Kaniadto buta ako apan karon makakita na.”

JUAN 9:26-27
26 Sila ngutana, “Unsa may iyang gibuhat kanimo nga makakita ka na man? 27 Siya mitubag kanila, “Gisultihan ko na kamo apan waka kamo motuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinun-an?”

Wala sila matagbaw sa tubag sa batan-ong tawo, ang mga Pariseo misulay sa pagpangita ug sayop aron magkasumpaki ang iyang balita ug gipangutana siya sa pagsubli ang iyang istorya. Siya nasuko ug miingon, “Wala ba kamo makasabot sa unang panahon? Nangandoy ba kamo nga makadungog sa istorya sa makausa pa, aron mahimong iyang tinun-an?”

JUAN 9:28-34
28 Ug giinsulto siya sa mga Pariseo, “Ikaw ang tinun-an niadtong tawhana. Apan kami mga tinun-an ni Moises. 29 Nasayod kami nga ang Dios misulti kang Moises. Apan bahin niadtong tawhana, wala gani kami masayod kon taga diin siya!” 30 Ang tawo mitubag, “Kahibulongan! Kamo wala masayod kon taga diin siya apan giayo niya ako sa akong pagkabuta! 31 Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala apan paminawon niya kadtong nagtahod kaniya ug nagtuman sa iyang gisugo kanila. 32 Sukad masukad wala pa gayod igdungog nga may nakaayo sa mata sa tawo nga nahimugsong buta. 33 Kon kining tawhana dili pa gikan sa Dios, wala gayod siyay mahimo.” 34 Sila mitubag, “Natawo ka nga nagtubo diha sa sala ug karon napalumaluma kag tudlo kanamo” Ug gihinginlan nila siya sa sinagoga.

Human gibiaybiay ang batan-ong lalaki ang mga eskriba ug mga manggialamon, sila misinggit ug nagpasipala kaniya nga nag-ingon, Dili kita, apan kamo ang tinun-an sa mangingilad. Nagsunod kami kang Moises, ang tawo nga nakig-istorya sa Dios.” Si Hesus nagpahibalo nang daan kanila nga kung husto ang ilang pagsabot kang Moises, mamati unta sila sa iyang mga pulong ug gunitan nila kini. Apan tungod kay ilang gituis ang mga pulong ni Moises ug gigamit nila kini aron makahatag ug katarungan kanila, dili usab sila makasabot kaniya, ug wala sila moila sa Espitu nga pinaagi kaniya siya namulong.

Ug ang naayong tawo mitubag, “Siya nga nag-abli sa mga mata sa usa ka natawong buta adunay gahom nga naggapamuhat. Siya gamhanan ug may katakos. Sa iyang kalumo wala ko niya pakasad-a; wala siya mangayo ug salapi kanako, apan naghalad kanako ug libreng serbisyo sa gugma. Wala gani siya maghulat kanako aron makapasalamat kaniya. Wala akoy nakit-an nga kakulangon o hugaw diha kaniya.”

Unya ang batan-ong lalaki mikompisal, Ang matag membro sa Daang Kasabutan nasayod nga ang Dios dili motubag sa mga pag-ampo sa mga mapahitas-on. Ang sala sa tawo maoy magpugong sa pagdagayday sa panalangin gikan sa Dios. Apan siya nga nabuak sa atubangan Usa ka Balaan, nagsugid sa sala, nangita sa pagtuo ug gugma uban sa pagpasalamat, kaniya ang Dios makig-istorya sa tawo.

“Walay usa kaninyo nga makaabli sa akong mga mata, walay tawo nga makahino niini tungod kay ang tanan nakasala gawas lang Hesus. Siya adunay katakos sa pag-ayo, nagpamatuod nga siya walay kasal-anan. Ang Dios nagpuyo diha kaniya. “Ingon nga napugos siya sa paghunahhuna mahitungod kang Hesus atol sa pagsusi unya iyang nasayran ang pagka- inosente ug pagka-balaan ni Hesus.

Kining diyosnon ug matarong sa iyang kaugalingon nga katawhan mitunglo kaniya nga nag-ingon, “Walay usa nga labaw pang mahugaw kay kanimo, ingon man usab ang imong mga ginikanan. Ang imong kahugawan migawas ug nakita kini sa imong pagkabuta. “Kining diyosnong katawhan wala maka-amgo nga sila lalaw pa ka buta kay sa niing pobre nga tawo. Si Hesus migamit kaniya ingon nga apostol puli kaniya ngadto kanila, aron mapasundayag kon unsa ang iyang mahimo ngadto kanila. Apan ilang gisalikway ang pagtulon-an ni Kristo pinaagi sa naayo nga mensahero. Ug gipugos sya pagpapahawa gikan sa sinagoga. Kining pagpalagpot una nahitabo didto sa lawak sa Konseho ug unya gitawag siya nga alagad ni Hesus atubangan sa publico. Naayo siya niadtong adlawa, apan sinalikway sa iyang nasod, kini mao ang ebidensiya nga ang ilang espiritu dili makaantos diha sa Espiritu ni Kristo.

PANGUTANA:

  1. Sa pagpanguta sa batan-ong lalaki, unsa ang iyang hinayhinay nga nahimatngonan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 08:31 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)