Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 051 (God Remains Righteous; The promises of God)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)

3. Ang Dios magpabiling matarong bisan pa ug kadaghanan sa Israel ang supak kaniya (Roma 9:6-29)


Gikalipay ni Pablo ang iyang pag-alagad kang Ginoong Hesus, apan nagmagul-anon usab siya tungod sa mga pagpiit kaniya. Nasaksihan niya ang danghang mga Gentil nga nagbag-o ug nadawat na sa gingharian sa Dios, samtang liboan usab sa mga piniling Judio nagbiaybiay kang Hesus ug sa iyang gingharian, nagpalayo kaniya, dili gusto maminaw ug mosunod kaniya.


a) Ang pakigsaad sa Dios dili lamang alang sa mga kaliwatan ni Abraham (Roma 9:6-13)


ROMA 9:6-13
6 Wala ako magpasabot nga wala matuman ang saad sa Dios; kay dili ang tanang kaliwat ni Israel mga pinili sa Dios. 7 Dili usab ang tanang kaliwat ni Abraham mga anak sa Dios, kay ang Dios miingon man kang Abraham, “Ang kaliwat lamang ni Isaac maoy isipon nga imong kaliwat.” 8 Nagpasabot kini nga ang gianak sa natural nga paagi dili mga anak sa Dios, apan ang gianak tungod sa saad sa Dios maoy isipon nga matuod nga kaliwat. 9 Kay ang gisaad sa Dios mao kini “Sa hustong panahon mobalik ako ug si Sara manganak ug lalaki.” 10 Dugang pa niini, sa dihang nagmabdos pa si Rebecca sa kuluha nilang anak ni Isaac nga atong amahan, 11 ug sa wala pa gani ianak ang mga bata ug busa wala pa makahimo ug mayo ug daotan, aron matuman ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili sa tawo, dili tungod sa buhat kondili tungod sa pagtawag sa Dios, 12 miigon na siya kang Rebecca, “Ang magulang mag-alagad sa manghod.” 13 Sumala sa Kasulatan, “Gihigugma ko si Jacob, apan gikasaligan ko si Esau.”

Ang hanas sa balaod nga si Pablo, gustong iklaro ang kamatuoran, nga wala masabti sa mga Judio ug kristohanon nga mga Judio didto sa Roma. Gisulatan niya sila aron ilang masayran nga ang pulong sa Dios mao lamang ang kamatuoran nga magdan-ag sa tanang mga kalibog nila, ug maoy tukmang tubag sa tanang mga tinago. Ang maong tubag adunay duha ka aspeto:

Una: Dili ang tanang kaliwatan ni Abraham mga anak sa saad. Wala gipili sa Dios si Ismael nga usa sa mga katigulangan ni kristo. Si Ismael ug ang tanan niyang kaliwatan nagpabiling gawas sa relihiyosong kaliwat, ug dili apil sa piniling kaanakan ni Jacob. Dinhi atong masabtan nga ang natural nga binhi dili ang mopili sa iyang espirituhanong kaugmaon. Dili kay ang usa natawo sa kristohanong pamilya, tinuod na siyang kristohanon, apan moagi pa siya ug personal nga pag-atubang sa Dios. Ang Dios nagbaton ug mga anak, dili mga apo.

Kini nga kamatuoran nagpadayag kanato nga dili ang tanang piniling Judio mga anak sa Dios, apan kadto lamang nagdawat sa ebanghelyo ni kristo. Ang katungod sa pagkasinagop ni Ambrahan natukod diha kaniya, apan ang pagpabunga niini nag-agad sa mga katawhan.

Ikaduha: Atong mabasa sa Balaang Pulong nga ang Ginoo nag-ingon ni Rebecca, asawa ni Isaac, sa wala pa siya nanganak sa kaluha, nga ang magulang maoy moalagad sa manghod (Genesis 25:23). Silang duha anak sa usa lang ka amahan. Apan nasayran na sa Dios nga ang ilang binhi dili managsama.

Hinuon, gipili sa Dios si Jacob, ang manghod, ug gisalikway ang magulang nga si Isau. Bisan dili mas matarong si Jacob itandi kang Isau, nagpakita siyag kinaiyang matinuohon kay kang Isau, ug matinud-anong naghinulsol. Wala hisgoti sa bibliya ang kinaiyahan ni Isau. Niini nga hitabo nagpasabot kanato nga ang pagpili sa tawo, sumala sa iyang pagpilinangda-an, nag-agad sa dili matukib nga kaalam sa Dios ug sa iyang kabubut-on.

Walay usa nga makabasol sa Dios kon gadumili kaniya, tungod kay wala kita masayod sa mga misteryo sa atong pagkatawo, o sa panulondon sa atong mga lawas. Ang Dios balaan, matarong, ug dili masayop sa iyang desisyon.

Nakita sa ubang mga nagtuon sa Bibliya nga ang pagpili sa Dios wala nagbasi sa unsa ang tawo, o mga binuhatan, apan kini nagdepende lamang sa desisyon sa Magbubuhat; ug nga ang tawo dili masayod sa motibo ug plano sa Dios. Dili ang tanan mouyon niini nga panlantaw, tungod kay ang atong Dios mao ang Amahan, nga dili lamang balaan, apan usab mahigugmaon ug maluluy-on.

Sa panahon sa iyang pagpanudlo, si Hesus miingon niining mahukmanong mga pulong: “Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog; nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila ug kinabuhing dayon” (Juan 10:27-28). Dili ang tanan mamati sa iyang tingog, ug dili usab ang tanang makabati sa iyang tingog motubag kaniya, o mobuhat sa iyang mando. Makita nato ang usa ka kaliwatan sa katawhan, usa ka nasud, ug bisan usa ka pamilya, nga nakabati sa ebanghelyo ug wala makasabot niini, samtang ang uban nag-apaw na sa kalipay ug kalinaw.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, nagpasalamat kami kanimo tungod sa imong pagpili ni Isaac, ug Jacob, ang nahimong mga apuhan sa imong Anak si Hesus, bisan tuod dili sila mga santos. Naghangyo kami nga lig-onon nimo among pagtuo aron among malagpasan, pinaagi sa imong ngalan, ang mga kalisdanan, ingon man ang pagkadautan namo, ug giyahi kami ngadto sa pagkamapaubsanon ug pagpugong sa kaugalingon aron dili namo ilhon nga taas ang among mga kaugalingon kaysa uban.

MGA PANGUTANA:

  1. Unsay ipasabot sa pagpili sa binhi ni Isaac ug sa pagpili sa mga anak ni Jacob?
  2. Unsay sekreto sa pagpili sa Dios?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 11:19 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)