Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 006 (Paul’s Desire to Visit Rome)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PAGBUKAS: PAGPANGAMUSTA, PAGPASALAMAT NGADTO SA DIOS, UG ANG PAGKAMATARONG GIKAN SA DIOS NGA MAOY GIHATAGAN PAGTAGAD SA IYANG SULAT (Roma 1:1-17)

b) Ang dugay na nga gipanghinaot ni Pablo pagbisita sa Roma (Roma 1:8-15)


ROMA 1:8-12
8 Una sa tanan, magapasalamat ako sa akong Dios pinaagi kang Hesu-Kristo tungod kaninyong tanan, kay ang inyong pagtoo nadungog man sa tibuok kalibutan. 9 Kay saksi ko ang Dios, ang ginaalagad ko sa akong espiritu pinaagi sa pagsangyaw sa Maayong Balita sa iyang Anak, nga sa walay paghunong ginalakip ko kamo kanunay sa akong mga pag-ampo, 10 sa pagpangamuyo nga pinaagi sa kabubut-on sa Dios, sa bisan unsang higayona, sa katapusan mahinayon na unta ako sa pag-anha diha kaninyo. 11 Kay gipangandoy ko ang pagpakigkita kaninyo aron makapaambit ako kaninyog espirituhanong gasa nga makapalig-on kaninyo; 12 sa laing pagkasulti, aron magkadinasigay kita pinaagi sa pagtoo nato nga matag-usa, sa inyo ug sa ako.

Daghan ang nadungog ni Pablo sa simbahan sa Roma, nakahimamat siyag mga miyembro niini atol sa iyang pagmisyon, ug nakita niya nga ilang mga tinuod, hingkud ug buhing pagtoo. Kinasingkasing niyang gipasalamatan ang Dios sa mga kahibulungan, diin ang matag buhing Kristiyano usa ka kahibulungan nga nakighi-uli kang Kristo. Bisan asa nga adunay grupo nga mo serbisyo sa Dios ug sa Anak diha sa Balaang Espiritu Santo, atong simbahon ang Amahan, ug ato siyang dayegon ug pasalamatan sa adlaw ug gabii.

Gitawag ni Pablo ang Dios nga “akong Dios”, mga murag iyang kaugalingon. Nahibalo siya nga iyang kalag nabugkos kaniya diha sa bag-ong kasabutan, ug tinud-anay nga ang Dios iyang gihigugma.

Apan bisan niini nga relasyon, wala siya nag ampo sa gibayaw nga Dios sa iyang kaugalingong ngalan, apan diha lamang sa ngalan ni Kristo, nga atong mga pag-ampo ug pagpasalamat dili angayan e-presenta sa kahimayaan sa Dios. Tanang gibubo sa atong kasingkasing nagkinahanglan sa gahum sa dugo ni Hesu-Kristo aron mahimong putli. Pinaagi sa iyang gahom aron mahimong putli, maka-ampo kita sa Dios, nga nagahatag kanato sa iyang Espiritu aron atong mabalaan ang iyang amahanong pangalan ug aron kita malipayong mosimba kaniya. Tanang sulogoon niya balaan alang kaniya, ug sila iyaha na nga mga sulogoon diha sa iyang gugma.

Ang unod sa ilang serbisyo mao ang Ebanghelyo. Atong namatikdan si Pablo, nga sa unang bersekolo niini nga sulat, iyang na hisgutan “ang ebanghelyo sa Dios”, apan sa bersikolo 9 atong nabasa “ang ebanghelyo sa iyang Anak”. Pinaagi aning pulong, iyang pasabot nga ang sagradong maayong balita sa kaluwasan ga agad sa Anak sa Dios. Tanang gipangandoy ni Pablo anaa lamang sa pagka anak ni Kristo ug ang pagkaamahan sa Dios. Kung kinsa ang molimud niini nga ebanghelyo, ug magdumili niini sa iyang kabobot-on, siya pagatunglohon.

Nagpuyo si Pablo sa hugot nga relasyon sa Amahan, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu Santo. Iyang gitawag ang pakighiusa sa Usa ka Dios nga balaang Trinidad aron motestigo nga naa pirmi sa iyang hunahuna ang simbahan sa Roma, ug nag pag-ampo siya alang sa simbahan. Ang apostol sa mga nagkalainlaing nasud wala nakalimot sa simbahan bisan sa iyang daghang buhat, ug kini matinudanong nag-ampo sa matag usa kanila. Walay matinudanong Tigbalantay sa karnero, o pari nga adunay gahom sa Balaang Espiritu Santo, gawas lamang sa makanunayong pag-ampo. Kinsa man ang adunay gahom, kana tungod sa gugma, pag-ampo, ug kauhaw ngadto sa Dios ug pag-alagad sa mga tawo.

Bililhon ni Pablo ang tuyo nga pagbisita sa Roma sadugay nang panahon, ilabi na niining panahona nga iyang gitawag “karon” kini panahon sa iyang pagserbisyo sa Anatolia, Macedonia ug Gresya. Iyang nakita nga mao kini ang panahon sa paggamit sa Italyanong sapatos.

Apan, wala niya buhata iyang paglawig sa iyang kaugalingong gusto ug plano. Iyang makanunayong gilantaw nga kini mohaom sa gusto sa Dios, ang matag pag-plano kung wala mihaom sa kagustohan sa Ginoo magdala sa kapakyas, kasubo ug pagkagubot, apan ang tanan iyang gihan-ay ubos sa pagdumala sa iyang Langitnong Amahan.

Kini nga pagtugyan, wala nakapugong sa iyang panghinaot nga mobisita sa simbahan sa Roma, nga wala pa niya naadtoan. Siya nahibalo nga puno siya sa Balaang Espiritu. Susama siya sa usa ka bulkan nga nagalabay ug gahom sa Dios sa tanang direksyon; ug iyang gipanghinaot nga mahimong niya kaabag ang ang simbahan sa Roma sa otoridad nga gihatag ni Kristo kaniya, aron ang simbahan mapukaw, maandam alang sa serbisyo, ug ma-establisar ang gugma, pagtuo ug tinud-anay nga paglaum. Kini ang usa ka disinyo sa ministro ug katoyoan sa mga buhat sa mga Apostol: aron matukod ug malig-on ang mga magtutuo.

Dili gusto ni Pablo nga mosulod sa Roma isip dako nga tagahatag, apan iyang gipaubos iyang kaugalingon, ug misulat nga wala siya mi-anhi aron lang mohatag, apan alang usab sa pagpaminaw ug pagsusi. Iya kining gibuhat aron masinati ang gibuhat sa Dios maski wala siya ngadto sa mga magtotoo sa Roma aron siya malipay kauban sa mga apostoles pinaagi sa testimonya sa Balaang Manlalaban sa mga santos nga nagpuyo sa Roma.

Si San Pablo mi testigo, nga wala siya mianhi dala ang bag-ong pagtuo, apan mao ra nga pagtuo, kaalam, ug gahom nga anaa sa tanang Kristiyano, kinsa mga miyembro sa balaang lawas ni Kristo. Ang tanan nga mo-angkon nga adunay labaw pa sa usa ang simbahan (boot ipasabot daghan ang simbahan) nagabakak, tungod kay ang Balaang Espiritu usa lamang, si Kristo usa lamang, ug ang Amahan usa lamang. Kung asa ang mga magtutuo gatigom, nagatigom sila isip mga anak sa Amahan, bisan karon lang sila nagkita.

Dako ilang kalipay, nagtigom sa usaka hugpong, kinsa silang tanan mga gianak sa pareho nga Espiritu, nga nasakop sa usa ka pamilya, nagkahiusa sa maong prinsipyo ug katuyoan.

PAG-AMPO: Kami gasimba kanimo, Amahan, tungod kay imong gitigom ang simbahan sa tibuok kalibutan ug imong kining gilig-on, ug gibutangan sa imong mga tiunay nga batasan. Tudlo-e kami sa pag-ampo sa among mga igsoon sa bisan asa. Salamat sa imong mga matinud-anong anak, nga gianak sa kahibulongan Espiritu Santo. Abre-he among mga mata aron kami mohigugma ug mosabot sa matag usa, ug mahimayon sa imong presensya. Hatagi kami sa kaalam ug pagpasaylo aron ang among panagtigom mapuno ug magpabilin sa kamatuoran, ug aron dili kami magkabulag sa among panagtigom kanimo, kauban imong Anak ug ang Balaang Espiritu Santo.

PANGUTANA:

  1. Nagnong si San Pablo pirmi nagapasalamat sa Dios?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:25 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)