Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Romans - 005 (Identification and apostolic benediction)
This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong
Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma
PAGBUKAS: PAGPANGAMUSTA, PAGPASALAMAT NGADTO SA DIOS, UG ANG PAGKAMATARONG GIKAN SA DIOS NGA MAOY GIHATAGAN PAGTAGAD SA IYANG SULAT (Roma 1:1-17)

a) Pagpaila ug apostilikanhong bendesyon (Roma 1:1-7)


ROMA 1:7
7 Ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Hesu Kristo ma-anaa kaninyo.

Ang apostolikanhong bendisyon, diin kasagaran gisugdan ni Pablo ang iyang mga gisulat, naglangkob sa iyang kinatibok-ang teolohiya, ug sentro sa gahum sa iyang pagka-apostol, ug ang pagsabot sa mga panalangin, diin iyang gibubo ngadto sa mga gabasa. Busa, ibutanga imong kaugalingon ubos sa gadagayday nga grasya sa iyang mga pulong, ug itisok sa imong kasingkasing aron ikaw mabungahon sa Dios. Alimahi ang maong bendisyon sa imong kasingkasing, ug kahimoot sa imong kaugalingon sa matag pulong.

Ang unang butang nga gihatag sa apostol kanimo mao ang kumpletong grasya, tungod kay ikaw nasaag ug mahanaw, apan gihigugma ka sa Dios ug dili niya gusto nga ikaw madaot. Pinaagi sa kamatayon sa iyang bugtong Anak, ang Dios, inay hukman ka, mihatag hinoon siyag pagkamatarong kanimo. Ang grasya mao ang dagway sa gugma sa Dios. Ang Dios nga Balaan mipadayon sa iyang pagkamatarong, bisan man ikaw nga dili takus iyang gihatagan ug pagkamatarong. Ang tanang gasa sa Dios gihatag kanimo, ug pabor gikan kaniya ang tanang tubag sa imong pag-ampo, tungod kay takus ka unta sa tanang kasuko sa Dios.

Apan, atong sitwasyon ngadto sa Dios nautro sukad sa kamatayon ni Kristo; sa una, dunay pagdumtanay bahin sa Dios ug sa mga makasasala, apan ang kalinaw ang mipatigbabaw tungod sa pakig-uli pinaagi sa krus. Ang Dios nga Balaan nga walay katapusan dili modaot kanatong tanan. Ang unang pulong nga gilitok ni Kristo human siya nabanhaw: “Ang kalinaw maanaa kanimo”. Iyang gituman ang mga kinahanglanon sa balaod, ug wala nay reklamo batok kanato atubang sa Dios, tungod kay ang dugo ni Kristo milimpyo kanatong tanan. Nagsugod ang bag-ong panahon nga adunay tinud-anay nga kalinaw nga magpuyo sulod sa gilimpyohan nga kasingkasing.

Kung kinsa ang modawat sa grasya ni Kristo ug mopuyo sa kalinaw sa Dios, makamatngon sa dakong kahibulongan nga ang Makagagahum sa tanan dili malupigon ug dili niya gusto nga kita mag-ampo kaniya nga gakorog, apan siya atong Amahan nga naghigugma kanato, nag amping kanatong tanan.

Dili niya kita biyaan apan kanunay nag-agak kanato. Walay laing nindot nga pulong sa Bag-ong Tugon susama niini “Ang Dios atong Amahan”. Si Kristo mismo ang nagpadayag niini nga kahibalo bahin sa Dios. Ang pagtoo sa pagka-amahan sa Dios usa ka bag-ong gibutyag sa Kristiyanismo.

Ang katuyoan sa krus mao ang paglimpyo aron kita angayan sagopon pinaagi sa ikaduhang pagpakatawo, ug pagpuyo sa kinabuhing walay katapusan sulod kanato. Sa ingon niini, ang Dios maoy atong Ginoo ug kita iyang mga anak.

Kaila ka ba ni Kristo Hesus? Naila mo ba iyang kaayo ug pagka mapahiubsanon? Siya duha ka persona isip tawo ug Dios. Paghuman niya sa panghimayad sa tanang katawhan, misaka siya ngadto sa iyang Amahan, milingkod sa tuong kamot, ug gipasidungan, tungod kay siya lamang ang makig-uli sa kalibutan ngadto sa Dios. Tungod niini, napanag-iya niya ang gahom sa Dios. Siya ang Ginoo. Siya ba pud ang Dios nimo? Gusto niya aduna siya’y gahom sa imong kinabuhi; aron molimpyo, mosantos ug mopadala kanimo kon hain ang makapahimuot kaniya.

PAG-AMPO: O Langitnong Amahan, Ikaw ang akong Amahan diha ni Kristo Hesus. Imo akong gipili nga kanhi nawala ug makasasala nga mahimong imong anak. Ako nagyukbo, nagasimba kanimo, ug naghigugma kanimo, ihatag nako akong kinabuhi, akong kwarta, kusog, ug panahon kanimo ug sa imong Anak. Himoa ako nga pinaagi sa imong kabubot-on nga dili ako magpakaulaw kanimo, apan modayeg sa imong pagka amahan ug maayong binuhatan alang sa imong ngalan. Salamat tungod sa imong pagpadala sa imong anak nga si Hesus aron pagluwas sa tanang makasasala. Gisimba ka nako sa walay katapusang pagdayeg.

PANGUTANA:

  1. Asa sa gi-asoy sa apostolikanhong bendesyon nga imong gitan-aw nga pinaka-importante ug epektibo sa imong kinabuhi?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 21, 2013, at 10:21 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)