Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 105 (Jesus intercedes for the church's unity)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 3 - ANG KAHAYAG MISIDLAK PALIBOT SA MGA APOSTOLES (Juan 11:55 - 17:26)
E - ANG PAGPATALIWALA NI HESUS SA PAG-AMPO (Juan 17:1-26)

4. Si Hesus nag-ampo sa panaghiusa sa Iglesia (Juan 17:20-26)


JUAN 17:24
24 Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atua usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako, kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pa buhata ang kalibotan.

Sa ika unom nga higayon ang pag-ampo sa Labawng Pari nga mao si Hesus nagngalan sa Dios “Amahan”, ug sa makausa “Ang Tinuod nga Dios”. Uban niining pinasahi nga ngalan siya nagpadayag sa iyang kaugalingong pagsalig ug pangandoy sa Dios. Kay siya nahiusa uban sa Amahan sa iyang pagka-Dios, apan naghaw-as sa iyang kaugalingon ug nagpaubos alang sa atong kaluwasan. Siya wala mangandoy nga mahimong inila o makaangkon ug mga butang. Sa trese ka higayon siya migamit sa pinulongan nga “Ikaw naghatag kanako”. Ang Anak nag-ila sa katawhan nga iyang nga sumusunod, ang iyang mga buhat ug awtoridad usa ka gasa gikan sa Dios ingon nga dili na ihaya. Siya misabmitar sa kaharianon sa iyang Amahan ug dungog sa tanang panahon. Kining pagpaubos naghatag ug mapadayonon nga pagduyog, aron ang Anak makatuman sa mga hunahuna sa Amahan ug sa tanan nga mga katuyoan.

Pinaagi niining pahayag kining hingpit nga pagtugyan nga iyang gisulti sa pag-ampo sa walay pagpugos, “Ako nangandoy” Unsa diay ang pangandoy nga gipahayag sa Anak sa Dios. Kana ba nga ang tanan niyang sumusunod sa panahon ug sa hawan mag-uban ba kaniya kung asa siya. Sa ingon niini, si Pablo nagpamatuod nga siya gilansang na uban ni Kristo ug gilubong uban kaniya aron makaambit sa iyang pagbangon, ug magalingkod uban kaniya sa langit, aron pagdiskubri sa kabahandianon nga dili masukod nga grasya pinaagi sa pagkamakaaghop ni Kristo-Hesus. (Roma 6:1-11; Efeso 2:4-7).

Ang atong panaghiusa uban ni Kristo labaw pa sa pag-ambit sa iyang mga pag-antos ug gugma, ug apil ang iyang himaya. Siya nangandoy kanato nga makakita sa iyang himaya ug magpuyo sa iyang panag-uban hangtod sa walay kataposan. Ang mga apostoles nasayod niini nga tumong nga mao ang atong paglaom. Kita managmaya uban sa walay kinotuban og dili malitok nga kalipay sa dihang kita makakita kaniya. Kita usab magadan-ag sa iyang himaya, mausab ngadto sa iyang panagway, tungod ang kahimtang sa maong kahayag gihatag kanato sa pagbubo sa gugma sa Dios ngadto sa atong mga kasingkasing. (Roma 5:5 ug 8:29). Siya mihatag sa iyang himaya, tungod kay siya mahimayaon bisan sa iyang pagkabatan-on. Ang mga apostoles nagmatuod nga diha sa iyang presensiya kana nga himaya nagpadayon gikan sa dili mauyog nga gugma taliwala kaniya ug sa Amahan nga nagpuyo sa wala pa natukod ang kalibotan. Kining pagpuyo sa Balaang Trinitas maoy tinubdan sa atong kaluwasan.

JUAN 17:25
25 Amahan nga matarong, ang kalibotan wala makaila kanimo apan ako nakaila kanimo ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako.

Ang Ginoo nagpabilin nga matarong ug buotan, bisan ang kalibotan wala masayod niini. Sa tinud-anay, Siya balaan, ug walay kangitngit diha kaniya. Si bisan kinsa ang makasinati sa Iyang gugma diha ni Kristo nakamatngon nga dili Niya sayop nga ang mga tawo wala mutuo sa Anak o makakaplag sa kaluwasan.

Apan si Kristo nasayod sa iyang Amahan gikan sa walay kataposan tungod kay ang Anak nakakita sa iyang Amahan nawong sa nawong. Ang iyang mga kinaiya sa pagkamaayo ug mga ngalan nailhan sa Anak. Ang lalom nga mga pagtanaw sa pagka-Dios wala matago gikan Kaniya.

Ang tanan nga midawat sa Anak, Ang Dios naghatag kanila sa katungod nga mahimong Iyang mga anak. Si Hesus nagpadayag kanila sa sekreto sa pagka-Amahan sa Dios. Kadtong mga nausab nakahibalo nga si Kristo gikan sa Dios; siya dili lang propeta o usa ka apostol, apan tinuod gayod nga Anak sa Dios. Ang tanang kinatibok-an sa pagkadios diha kaniya sa lawasnong porma. Ang Espiritu nagdan-ag kanato sa sa pagsabot sa pagkadios ni Hesus diha sa iyang pagkatawhanon, aron mahimong usa diha kaniya ug ang Amahan nga nagpadala kaniya. Sa ingon niini siya maoy tulay taliwala sa Dios ug sa tawo.

JUAN 17:26
26 Gimantala ko ang Imong balaang Ngalan kanila ug kini akong padayonon pagbuhat aron mabatonan nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila.”

Sa pagsuma, si Kristo nagtudlo kanato sa pagpadayag sa ngalan sa Amahan. Ang klarong demonstrasyon niini mao ang krus, diin ang Amahan naghalad sa Iyang Anak, ingon nga balaang biktima, aron kita makaambit sa katungod sa pagka-Anak. Sa dihang ang Balaang Espiritu mukonsad kanato og kita mihilak, “Amahan” gikan sa giladmon sa atong mga kasingkasing. Ang Pag-ampo sa Ginoo maoy korona sa tanang pag-ampo, ingon nga kini maghimaya sa Amahan, ang iyang Gingharian ug ang iyang kabubut-on.

Atong maila ang Amahan sa atong Ginoong Hesu-Kristo sa kadako sa iyang gugma nga nagapadayon diha sa Amahan ug Anak nga gibubo kanato. Siya nangutana sa iyang Amahan aron makamugna sa kinatibuk-ang gugma kanato. Dili lang ang Amahan ang moabot kanato, apan si Hesus nga nangandoy sa iyang kaugalingon sa pagpabilin kanato. Og siya nag-ampo sa pagpataliwala aron ang kahupnganan sa pagkadios moabot kanato, ingon nga si Juan nag-ingon sa iyang sinulat: Ang Dios gugma, ug si bisan kinsa ang magpabilin sa gugma magpabilin sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kasumahan sa pag-ampo sa Labawng pari nga gilitok ni Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 30, 2013, at 10:33 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)