Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 057 (Jesus the light of the world)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)

d) Si Hesus ang kahayag sa kalibutan (Juan 8:12-29)


JUAN 8:25 -27
25 Busa niini sila miingon ngadto kaniya, “Kinsa ka man?” Si Hesus miingon ngadto nila, “Sama sa akong gika-ingon kanimo gikan sa sinugdanan. 26 Daghang mga butang akong isulti ug paghukom kabahin kanimo. Sa laing bahin siya kinsa mipadala kanako tinuod; ug ang mga butang diin Akong nadungog gikan kaniya, kini Akong gisulti sa kalibutan.” 27 Wala sila kasabot nga siya misulti ngadto kanila bahin sa Amahan.

Bisan pa sa pagpamugos ni Kristo sa iyang pagka Dios, ang mga Judio nagsige ug pangutana, “Kinsa ka man? Hatagi kami ug punto; klaroha ang kini aron kami makasabot!” Apan siya, sama sa nauna, sa wala pa sila nagpangutana, mipadayag na sa iyang kaugalingon sa klaro gayud.

Si Hesus mitubag, “Gikan sa una, Ako ang tinuod nga Dios; apan ikaw napakyas nga mosabot sa akong mga pulong. Akong Espiritu wala makatandog sa imong kasingkasing. Wala nimo napuslan akong mga gipadayag bahin sa akong ngalan ug mga kinaiyahan. Ako ang gipakatawo nga pulong sa Dios. Apan wala nimo nadungog o nasabtan, tungod kay ikaw gikan sa ubos nga kalibutan, dili gikan sa Dios. Busa dili nimo itugot akong Espiritu nga magbuhat ug igdolongog kanimo. Ako gasulti ug balikbalik kanimo apan sa walay alibyo. Sukad ikaw adunay tig-a nga kasingkasing. Kay ang akong pulong maghukom kanimo, bisan Ako gahigugma kanimo ug mipadayag sa akong kaugalingon ngadto kanimo. Usa o duha kaninyo magsugod pagkasabot sa akong pagkaharianon tungod kay Ako gatinguha nga moluwas ug pagpukaw kanimo. Ang Dios dili bakakon, apan siya ang matuod, sama nga Ako ang kamatuoran. Apan ang kamatuoran maoy magdaot kanimo, sukad imong gisalikway ang pagkanaog sa Espiritu ngadto sa imong kasingkasing.” Bisan pa niana ang mga Judio wala nakasabot sa gitagong gipasabot niining mga gipadayag, o nakamatikud sa pagpasulod sa iyang pakighiusa sa Amahan. Ilang nadungog iyang pulong ug walay nasabot, tungod kay dili sila motuo kaniya. Yano nga pagtuo kaniya gapadayag sa atong hunahuna sa iyang klaro nga kamatuoran.

JUAN 8:28-29
28 Busa niini si Hesus miingon ngadto kanila, “Sa dihang inyong gipataas ang Anak, Ako walay mabuhat sa akong kaugalingon, apan sama sa gitudlo sa akong Amahan, Akong gisulti kining mga butanga. 29 Siya kinsa mipadala kanako anaa nako. Ang Amahan wala mibiya kanako nga nag-inusara, kay Ako sa kanunay gabuhat sa butang nga makapahimuot ngadto kaniya.”

Si Hesus sayod nga iyang mga kaaway ug bisan ang iyang mga disipolo napakyas sa pagsabot sa kamatuoran bahin niya. Kay ang Balaang Espiritu wala pa gibubo. Si Hesus kompyansa nga sa iyang pagpataas sa krus makawagtang sa sala sa kalibutan, samtang iyang pagsaka ngadto sa Amahan modala sa pagbubo sa Balaang Espiritu. Sa maong higayon, ang kaalam kung kinsa siya moigo ingon sa kilat sa hunahuna sa mga Judio ug mga Hentil. Ang pagkadios ni Hesus dili masabot gawas kung pinaagi sa buhat sa Balaang Espiritu. Ang makataronganong pagrason gamay ra ug gamit. Ang pagpakatawo ug usab lamang ang magdala sa tinuod nga pagtuo, sama sa lig-on nga pagtuo sa pagkamapaubsanon ni Kristo makahimo ug ikaduhang pagkatawo.

Wala miingon si Kristo nga siya nag-inosarang dios, apan mipahibalo sa pakighiusa sa Amahan, ug iyang kakulang kon walay iyang Amahan. Dugang pa, siya wala nagbuhat sa iyang kaugalingong kay ang Amahan namuhat diha kaniya. Ang kadako sa iyang pagpaubos gipakita sa iyang pagdawat sa ngalang “Apostol sa Dios”. Bisan pa sa maong saysay iyang gipadayag iyang kaugalingon sama nga Ginoo sa kasaysayan.

Ang atong Amahan dili mabastabasta, apan yano sama nga gitin-aw pinaagi sa Balaang Espiritu. Pinaagi sa gisulat ni Juan niining mga lalom nga butang, si Hesus mipa-ambit sa makapatingala nga kamatuoran sa pakighiusa sa Tulo ka Persona. Ug siya mipadayon, “Ang Amahan sukad anaa kanako, bisan karon, ug wala mibiya kanako. Ang Anak usab wala mibiya sa iyang langitnong Amahan o misukol batok Kaniya, apan nagmasunoron sa Iyang maayong kabobot-on. Siya mikanaog gikan sa langit ug nahimong tawo, gimandoan sa kabubot-on sa iyang Amahan.” Unsa ka nindot nga pulong, “Sa tanang panahon Ako gabuhat ug nagpahimuot sa Amaan.” Walay bisan kinsa apan ang Anak lamang makalitok niining pulong, nabuhi pirmi sumala sa iyang Amahan, sa kabug-os sa iyang Espiritu. Gituman ni Hesus ang balaod. Labaw pa niana, siya sa iyang kaugalingon ang hingpit nga balaod sa Bag-ong Kasabutan. Apan ang mga Judio mitawag niya nga tigpasipala, rebelde sa balaod, ug nagpasalaag sa katawhan, apan ang matauod siya lamang ang nakatuman sa balaod.

Imo bang nadungog ang tingog sa Espiritu kang Kristo sa pagpahibalo bahin sa iyang kaugalingon? Imong nabati ba iyang pagkagamhanan ug pagpaubos, iyang kagawasan ug iyang pagtugyan ngadto sa Amahan? Busa iyang gihandom nga mapaduol kanimo ngadto sa iyang panagtigom sa gugma ug serbesyo pinaagi sa iyang presensya. Siya imong magtutudlo, ug ikaw dili magbuhat ug bisan unsa nga layo gikan kaniya, sa kanunay magbuhat nga makapahimuot kaniya.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, Ako gibating kaualw sa akong mga kagahi ug ulo, akong mga paglimbong ug sayop. Pasayloa ako sa akong kalapasan. Ipasantos kami ngadto sa imong pagtugyan ngadto sa giya sa imong Balaang Espiritu. Hinaot unta ikaw akong giya ug magtutudlo, abrehe akong kasing-kasing ug hunahuna ngadto sa imong walay katapusang gugma.

PANGUTANA:

  1. Giuna ni Hesus pagpahibalo sa iyang pagkahiusa sa Tulo ka Persona?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:15 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)