Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 048 (Jesus and his brothers)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)

a) Si Hesus ug iyang mga igsoong lalake (Juan 7:1-13)


JUAN 7:1-5
1 Human niining mga butanga, si Hesus milakaw sa Galilea, kay dili siya molakaw sa Judea, tungod kay ang mga Judio mangita ug mopatay niya. 2 Karong nga pista sa mga Judio, ang Pista sa mga tulda. 3 Busa iyang mga igsoong lalake miingon ngadto kaniya, “Biya diri, ug adto sa Judea, aron imong mga disipolo makakita sa imong mga ginabuhat. 4 Kay walay ni bisan kinsa ang magbuhat satago, ug iyang kaugalingon mangita aron maila sa kadaghanan. Kung imong buhaton ning mga butanga, ipadayag imong kaugalingon ngadto sa kalibutan”. 5 Kay bisan iyang mga igsoong lalaki wala mituo kaniya.

Ang kadaghanan nakurat sa mga testigo ni Hesus ngadto sa iyang himaya. Uban sa iyang mga higala mibiya sa grupo niya sa Jerusalem samtang ang kadaghanan sa iyang mga sumusunod mibiya kaniya sa Galilea. Ang mga mabaw ug pangisip sa sentro dili motuo nga kining batan-ong lalake makabuhi sa patay ug mohukom sa kalibutan, samtang ang diosnong taga Galilea nasuko sa gikinahanglanong pagkaon sa iyang unod ug pag-inom sa iyang dugo. Napakyas sila sa pagsabot nga kini mga simbolo sa Panihapon sa Ginoo.

Sa Jerusalem, ang ubang miyembro sa Taas nga Konseho nakahukom nga patyon si Hesus. Ilang gipadala ilang mga mando sa pagdakop niya, ug paghulga sa mga Judio nga magtutuo nga ipahawa sa sinagoga ug dili ilakip gikan sa bendisyon sa Dios kung sila magpadayon sa pagsunod kang Hesus. Ang mga espiya gikan sa Konseho naglibot sa tibuok Galilea nagsugod sa pagpangita ug pagpangutana bahin kang Hesus. Dili katingalahan kung nganong ang kadaghanan mibiya gikan kaniya kay sila gipapili: paglutos gikan sa mga pangulo sa ilang relihiyon, o ang walay sukod nga kaluwasan nga makita kang Hesus. Ilang gipili ang karon kaysa umaabot, pagpili sa ilang kaugalingong seguridad kay sa gasa sa Dios.

Ang mga igsoong lalake ni Hesus nahadlok nga mapalagpot gikan sa katilingban sa ilang nasud. Busa sila mibiya kaniya sa publiko aron sa paglikay nga masalikway sa sinagoga sa mga Judio (Markus 6:3). Sila mihangyo kaniya nga mobiya sa Galilea aron makalihay sa ilang responsibilidad kaniya, tingali mapugos iyang kamot sa pagpadayag sa iyang himaya sa Jerusalem. Bisan paman sila nakapuyo uban niya sa mga milabay nga katuigan sila wala mituo sa iyang pagkadios, ilang giisip ang iyang gugma ug kaayo isip ordinario lang. Subo nga kadaghanan sa mga magtutuo kontento na sa pagrespito kang Hesus alang sa iyang gugma, apan dili nila masabtan ang iyang kamatuoran nga gisangyaw.

Ang mga igsoong lalake ni Hesus nakakita sa iyang mga milagro. Apan bisan pa niini wala sila mituo nga siya ang muabot nga mesias kinsa tanang tawo angay mulohod. Wala sila ganahi nga migamay ang nagsunodsunod kaniya ug ang uban mitalikod na kaniya. Ilang gitintal si Hesus sama sa gibuhat ni Satanas sa kamingawan sa dihang giyang gusto nga si Hesus magpakita sa iyang himaya ngadto sa mga magsisimba sa templo aron sila mutuo kaniya pinaagi sa pagpakita sa iyang gahum. Apan dili si Hesus gusto maghinambog, iyang gipili ang pagpaubos ug pagpakita sa kaluyahon sa tawo. Wala siya magtinguha nga patuhuon ang mga tawo pinaagi sa pagpakitag gahum.

JUAN 7:6-9
6 Busa si Hesus miingon ngadto nila, “Akong panahon wala pa miabot, apan inyong oras pirmi andam. 7 Ang kalibutan dili masilag kaninyo, apan masilag kanako, tungod Ako nagpamatuod bahin niini nga kini gabuhat ug mga daotan. 8 Moadto kamo ngadto sa pista. Dili pa ako moadto niining pista, tungod kay akong oras wala pa natuman.” 9 Sa pag-ingon niini mga butanga ngadto nila, siya nagpabilin sa Galilea.

Mapagarbohon ang mga tawo, tungod sa yawan-ong espiritu nga mitakod nila. Ang mapahitas-on timaan sa kalag nga masakiton ug simbolo nga sakit sa kaisipan. Ang matuod mao nga bisan kinsa nga sukwahi sa Dios, dili bililhon, huyang ug padulong sa kamatayon. Ang tawo gapaningkamot nga tabonan iyang kahuyang pinaagi sa kasilaw nga kasuotan. Ang mapahitas-on nga tawo gahanduraw sa iyang kaugalingon nga mahimong gamay nga dios kinsa makabuhat ug bisan unsa nga iyang gusto og dili na maghago sa trabaho. Siya gaplano sa iyang adlaw ug sa iyang paagi sa pagbaliwala sa Dios. Iyang batasan rebelde batok sa Mangbubuhat. Ang tawo gahigugma sa iyang kaugalingon, dili ang Dios; mihimaya sa iyang ngalan, apan dili gahimaya sa ngalan sa langitnong Amahan.

Dili lamang ang hunahuna ug katoyoan sa daotang tawo, apan ilang buhat sa kinatibuk-an. Kay si bisan kinsa magpuyo nga wala ang Ginoo, magapuyo batok kaniya. Kasagaran sa mga namugna ug pagkaplagan sa sciensia, apil ang prinsipyo sa politika ug pilosopiya bunga nga nagsumikad diha sa sala. Anaa diha kanila ang binhi sa kamatayon.

Gipakita ni Kristo nga ang kalibutan nasilag kaniya kay siya mianhi dili sa pagbuhat sa iyang gusto apan nakig-usa sa Amahan ug namuhat kauban Kaniya. Bisan ang ordinaryong relihiyoso naglantaw kaniya nga babag, kay gihatagan niyag bili ang gugma isip makadios ug dili ang pagsunod sa balaod. Sila nasilag kaniya tungod sa iyang presensya nga nagwagtang sa tawhanong pag-angkon nga mahimong matarong.

Gisalikway sa mga igsoon ni Hesus ang Balaang Espiritu, apan sila napuno sa kinalibutang espiritu ug busa sila miuyon sa prinsipyo sa mga Pariseo. Ilang kakulangon sa pagtuo mipamatuod nga ang Epiritu sa gugma sa Dios wala nila; apan sila gidala pinaagi sa laing espiritu, kini nagpagarbo sa kaugalingon ug misupak batok sa Dios. Ilang gilimbongan ilang kaugalingon, nagtuo sa kamaayo sa ilang mga maayong buhat.

JUAN 7:10-13
10 Apan sa dihang iyang mga igsoong lalake milakaw paingon sa pista, siya usab miadto, wala sa publiko, apan susama nga patago. 11 Busa niini ang mga Judio nangita kaniya sa pista, ug miingon, “Asa siya?” 12 Adunay bagolbol taliwala sa kadaghanan bahin kaniya. Ang uban miingon, “siya maayo nga tawo.” Ang uban miingon, “Dili kay siya mipahisalaag sa kadaghanan.” 13 Apan ni usa walay namulong sa abre bahin kaniya sa kahadlok sa mga Judio.

Matag tuig ang mga Judio mahimayaong gasaulog sa Pista sa Sinagoga. Gikan sa sanga sa kahoy sila maghimo ug tulda sa Kahoy aron sampig niini, maski sa atop sa ilang panimalay o pinaagi sa dalan. Ang mga tawo mobisita sa matag usa ug malipayong mokaon sa lamiang pagkaon. Kini ang pista sa pagpasalamat sa Dios sa paghatag nila sa abunda nga abot sa ilang uma. Kining Adlaw sa Kahoy ug tulda gapahinomdom nila sa ilang naagiang mga kagahapon sa walog sa kamingawan: Wala silay pinoy-anan nga syudad diri sa kalibotan.

Si Hesus wala nagapuyo sa kalipay sa pista kay siya gihasi kauban sa iyang mga disipolo. Gipalakaw niya iyang mga kaugalingong igsoong lalake. Dayon siya miadto sa Jerusalem ug nanamilit sa Galilea, iyang kalibotang pinoy-anan. Ang gikahinamang higayon miabot na, ang kinatumyan sa kasaysayan – ang iyang kamatayon alang sa atong kaluwasan gikan sa kapungot sa Dios.

Ang mga Judio adunay nagkalainlaing opinion kang Hesus. Ang uban miisip niya nga gikan sa Dios, maayong tawo ug nagdalag kausaban. Ang uban nakita siya nga midala sa pagkasaag ugbusa angayan sa kamatayon; kinsa ang presensiya magdala sa kapungot sa Dios ngadto nila ug modaot sa ilang kasaulogan. Ang Sanhedrin mipagawas ug mando ug gipahibalo sa katawhan sa paglaum nga iyang mga sumusunod magdili sa pagsunod kaniya. Human niana, walay misulay ug paghisgot kang Hesus.

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, kami gapasalamat kanimo sa imong pagkamahiubsanon ug pagtou sa Dios. Luwasa kami gikan sa kalibutanong batasan, aron ang imong Espiritu mopuno kanamo. Itago kami gikan sa mga daotang buhat, ug ayoha kami sa among sulod nga kaugalingon, sa pagserbisyo kanimo sama nga ikaw angayan.

PANGUTANA:

  1. Nganong ang kalibutan nasilag kang Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:06 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)