Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 049 (Disparate views on Jesus)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 2 - ANG KAHAYAG MISIDLAK SA KANGITNGIT (Juan 5:1 - 11:54)
C - ANG KATAPUSANG BIYAHE NI HESUS PAINGON SA HERUSALEM (Juan 7:1 - 11:54) ANG PAGBULAG SA KANGITNGIT UG KAHAYAG
1. Ang mga pulong ni Hesus sa pista sa mga tulda (Juan 7:1 - 8:59)

b) Nagkalain-laing panan-aw sa katawhan tali kang Hesus ug sa taas nga konseho (Juan 7:14-53)


JUAN 7:14-18
14 Apan karon taliwala sa kapistahan, si Hesus miadto sa templo ug nagtudlo. 15 Busa niini ang mga Judio natingala, miingon, “Giunsa niining tawhana nga makabalo sa mga litra, nga wala man ni siya naka-eskwela?” 16 Busa niini si Hesus mitubag nila, “Akong pagtulon-an dili gikan kanako, apan iya gikansa mipadala kanako. 17 Kung si bisan kinsa kaninyo naninguha nga mobuhat sa iyang kabobot-on, siya makahibalo bahin sa akong gipagtudlo, kon kini gikan ba sa Dios, o kung Ako gapamulong gikan sa akong kaugalingon. 18 Siya kinsa nagapamulong gikan sa iyang kaugalingon mangita sa iyang kaugalingong himaya, apan siya kinsa mangita sa himaya niadtong kinsa nagpadala kaniya siya ang matuod, ug walay dili matarong kaniya.

Wala nahadlok si Hesus sa kamatayon o kadaot gikan sa iyang kaaway. Siya mipadayon sa kauyunan sa iyang kabobot-on sa iyang Amahan nga muadto sa Jerusalem nga patago kamulo ang pista. Didto wala niya gitago iyang kaugalingon, apan miadto sa korte sa templo, mitudlo sa iyang Ebanghelyo nga walay kahadlok susama sa hinatagang gahum nga magtutudlo. Gibati sa mga tawo nga ang Dios mismo ang nakigpulong kanila pinaagi kaniya. Busa sila nangutana hain makakuha kining maong batan-on sa kalalom sa iyang teolohiya? Wala siya nabansay ubos sa inilang eskolar sa Balaang Kasulatan. Giunsa nga ang karpentero nga walay batid nga pagbansay nagtudlo kanato sa bug-os nga kamatuoran sa Dios?

Mitubag si Hesus sama sa pag-ingon, ‘Tinuod, Ako adunay pagtudlo ug ako ang magtutudlo sa kamatuoran. Dugang pa niana tinuod nga Ako ang Pulong sa Dios. Matag hunahuna ug paghandom sa Dios anaa kanako. Akong pagtudlo dili sa akong kaugalingon, ako ang tingog sa Dios, Siya nagapuyo kanako, akong Amahan mao ang Usa nga nagatudlo kanako. Ako kahibalo sa kabug-os sa Iyang hunahuna, plano, katuyoan ug gahum. Wala ako mianhi sa akong pribadong hunahuna, kay ang hunahuna sa Dios lamang ang matuod. Akong gikompleto ang pagpadayag kong asa ang dili klaro.”

Busa, siya naghimaya sa iyang Amahan ug mitugyan ngadto Kaniya; mitawag sa iyang kaugalingon nga Apostol sa Dios. Wala niya gipadala iyang kaugalingon sa iyang pagbuot, apan siya mianhi sa ngalan sa iyang Amahan puno sa diosnong gahum. Busa si Hesus ang Anak sa Dios ug Apostol sa susamang higayon, angayan sa atong pagpaminaw, atong pagtuo ug pagsimba susama sa Amahan.

Sa paningkamot nga masabtan siya sa mga Judio, iyang gipakita nila ang praktikal nga paagi aron masiguro nga iyang pagtudlo haum sa pagtugot sa Dios. Busa unsa ang proyiba alang sa katinuoran sa mga gitudlo ni Hesus ug iyang persona? Siya miingon, “Paningkamot sa pagbuhat sumala sa akong Ebanghelyo ug ikaw makadiskobre sa iyang gahum. Gamita ang pulong ni Kristo diha sa bersikolo pinaagi sa bersikolo, ug imong Makita nga iyang pulong dili tawhanon lamang apan gikan sa dios.”

Ang pagsunod sa gitudlo ni Kristo nagkinahanglan una sa tanang ang imong desisyon. Gahandom ka ba unsay iyang gihandom? Kon wala ning uyon imong kabubot-on sa kabubot-on sa Dios dili nimo masabtan ang tinuod nga kaalam sa Ginoo. Kon asa imong kabubot-on matugyan ngadto kaniya, kana iya ni Kristo, niini ikaw magsugod nga mosaka sa mas taas ug bag-ong ang-ang sa pagsabot – imong mahibal-an ang Dios ingon gayud nga Siya.

Bisan kinsa ang mabansay sa iyang kaugalingon sa pagbuhat sa kabubot-on sa Amahan, susama sa gitudlo kanato ni Hesus, atong matagamtaman ang halapad nga kalahian tali sa Ebanghelyo ug Balaod. Atong Ginoo wala mibutang lamang sa bug-at nga dad-onon sa atong abaga, apan sa maong higayon mohatag kanato sa gikinahanglang gahum sa pagpas-an niini. Imong mapas-an iyang kabubot-on nga nagmalipayon. Si bisan kinsa nga mutogyan sa mando ni Kristo, makadawat sa gahum alang sa pagpuyo sa iyang gugma. Iyang pagtulon-an wala midala sa kapakyasan, susama sa balaod ni Moises, apan aron mabuhi sa kahingpit sa grasya sa Dios. Si bisan kinsa ang naghandum nga musubay sa pagbuot sa Dios pinaagi sa gitudlo ni Kristo mahimong sumpay sa Dios ug iyang mabati nga si Kristo dili lang magtutudlo apan Pulong sa Dios. Wala Siya mianhi dala ang pilosopia, apan pagpasaylo sa sala ug iyang gihatag kanato ang gahum sa kinabuhi sa Dios.

JUAN 7:19-20
19 Si Moises ba ang mihatag kanimo sa balaod, ug wala pa kaninyo ang misunod sa balaod? Nganong gapangitaon ko ninyo ug patyon?” 20 Ang kadaghanan mitubag, “Ikaw adunay demonyo! Kinsay nangita aron mopatay kanimo?”

Ang pamatasan ni Kristo sa pagkabalaan mihatag ug katungod kaniya sa pag-ingon ngadto sa mga Judio, “Inyong nadawat ang balaod, apan walay usa nga hustong nagtuman niini!” Kini nga pulong mitusok sa kasingkasing sa nasud sa Judio paghatag ug kahinungdanon nga wala ni isa sa mga miyembro sa Daang Kasulatan ang nakatuman sa gikinahanglan sa Balaod. Bisan kinsa nga makalapas sa usa ka mando sad-an sa tanang ug ang kapungot sa Dios magpuyo kaniya. Sa niining pagpadayag si Hesus mipawalay bili sa giangkon nga pagkamatarong sa mga Judio ug mipakita nga ang kadasig sa mga nagsunod sa balaod paglimbong lamang sa ilang kaugalingon.

Iyang gipahibalo kanila nga siya nasayod sa laraw sa mga pangulo aron siya patyon. Walay matago ngadto kang Hesus. Iyang gipasidan-an ang iyang mga tigpaminaw kalabot sa taphaw nga pagsunod kaniya samtang iyang giklaro nga adunay dakong bili nga itugyan kon sila musunod kaniya.

Sa maong higayon siya nangutana, “Nganong gusto ko ninyo patyon?”

Ang kadaghanan nakurat pinaagi sa pulong ni Kristo, na-alarma tungod siya miingon nga walay ni bisan usa kanila ang matarong. Ilang tubag pagtabon sa ilang plano, “Dili, dili, kinsay gusto mopatay nimo? Simbako!” Ang uban mitimbangtimbang nga ang daotang espiritu misulod kaniya. Sila buta sa ilang kasilag, ug wala nakaila sa Balaang Espiritu gikan sa daotang espiritu. Nawala ilang tanang kahibalo alang sa kaalam sa gugma sa Dios.

PANGUTANA:

  1. Unsay anaa nga pamatuod nga ang ebangelyo gikan sa Dios?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 11:07 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)