Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- John - 016 (The first six disciples)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Bengali -- Burmese -- CEBUANO -- Chinese -- English -- Farsi? -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Kyrgyz -- Malayalam -- Peul -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Thai -- Turkish -- Twi -- Urdu -- Uyghur? -- Uzbek -- Vietnamese -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

JUAN - Ang kahayag nga misidlak sa kangitngit
Mga pagtuon sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Juan
PARTE 1 - ANG PAGSIDLAK SA DIOSNONG KAHAYAG (Juan 1:1 - 4:54)
B - GIDALA NI KRISTO IYANG MGA DISIPOLO GIKAN SA PAGHINOLSOL NGADTO SA KALIPAY SA KAMINYOON (Juan 1:19 - 2:12)

3. Ang unang unom ka disipolo (Juan 1:35-51)


JUAN 1:35-39
35 Sa makausab, sa sunod nga adlaw, si Juan nagbarog kauban sa duha niya ka disipolo, ug miingon, "tan-awa, ang Karnero sa Dios!" 37 Ang duha ka disipolo nakadungog sa pagingon niya, ug sila misunod kang Hesus. 38 Si Hesus milingi , ug nakita niya sila nga misunod, ug mi'ingon ngadto nila, "Unsay inyong gipangita?" Sila miingon ngadto kaniya, "Rabbi" (diin ang pasabot magtutudlo), "asa ka gapuyo" 39 Siya mi'ingon nila, "Dali, ug tan-awa." Sila miadto ug nakita nila asa siya nagpuyo, ug sila mipuyo kauban niya anang adlawa. Hapit na alas dies nga takna.

Si Kristo ang Pulong sa Dios nga pagpakatawo, ang Dios gayud, siya ang kinabuhi tinubdan sa kahayag. Kini mao ang paghulagway kaniya sa ebanghelista. Iya usab gihulagway ang ministro ni Hesus ug mga buhat. Siya ang Magbubuhat ug tig atiman sa tanan. Siya naghatag kanato ug bag-o nga kaalam sa Dios ug maluloy-on nga Amahan. Ug iyang giutro, "tan-awa ang Karnero sa Dios”, sa pagsumada sa tanang hiyas nga anaa ni Hesus matud niining iyang panultihon. Sa bersekolo 14 iyang gihulagway ang katibuk-an ni Kristo ug asa kini Siya nagikan, samtang sa bersikolo 29 ug 33 iyang gihulagway ang katuyoan sa pagpangalagad ni Kristo sa kalibotan.

Si Kristo nahimong tawo nga patyonon, biktima nga ihalad sa Dios, kinsa naghatag sa Iyang Anak sa pagpas-an sa atong sala ug mulowas kanato sa paghukom. Gidahom sa Dios kining iyang pagsakripisiyo, ug mihalad niini, mi panalangin ug pagdawat niini. Sa pulong ni Pablo "Ang Dios anaa kang Kristo sa pakig-uli sa kalibutan sa Iyang Kaugalingon, wala sa pag-ihap sa ilang sala batok kanila; ug mitugyan kanato sa ministro sa pakig-uli."

Dili sayon sa atong henerasyon nga sabton kining sinultian "Ang karnero sa Dios", tungod kay dili kita gapatay ug hayop sa paghimayad sa atong sala. Ang experto pagsakripisyo sa Daang Testamento nasayud sa diosnong prinsipyo nga walay kapasayloan kung walay pagpaagas ug dugo. Kahibulongan, ang Dios dili mosilot sa atong sala pinaagi sa pagpa'agas sa atong kaugalingong dugo, apan iyang gihatag Iyang Anak sa maong katuyoan. Ang Usang Balaan namatay alang sa mga masupakon sama kanato. Ang Anak sa Dios gipatay alang sa sala sa mga Sad-an, aron sila mahimong matarong nga anak sa langitnong Amahan. Ato siyang daygun ug ipadako kauban sa Anak ug Balaang Espiritu kinsa nagtubos kanato.

Ang duha ka disipolo wala naka tugkad sa kalawom sa gipasabot sa maong pasumbingay, "Karnero sa Dios". Apan sa pagkakita sa pamaagi sa Magbubunyag naka kita sa Karnero sa Dios ug ilang gihandom nga makaila kang Hesus kinsa mao ang Ginoo, ug Maghukom sa kalibutan ug sa maong higayon ang Sakrpisyo sa katawhan. Ang maong hunahuna anaa sa utok sa duha sa dihang sila naminaw. Si Hesus wala mi-ilog sa mga disipolo ni Juan, apan ang Magbubunyag mismo midala nila paingon kang Hesus. Ang mga disipolo ning-uyon niining bag-ong pangulo.

Gibati ni Hesus ilang panghandom ug kabalo sa ilang katuyoan. Ilang nakita ang gugma ug grasya diha kang Hesus, ug nakadungog sa unang pulong ni Hesus sa ebanghelyo, "Unsay imong gipangita?" Ang Ginoo wala nag bubo nila sa bug-at nga doktrina, apan mihatag siya ug laing higayon nga makaistorya sa ilang hunahuna. Busa unsa inyong gipangita, igsoon? Unsay tumong sa imong kinabuhi? Gusto ba nimo si Hesus? Musunod ka ba sa Karnero? Tun'e ang dakong kamatuoran kaysa imong pasulit sa eskwelahan.

Ang duha ka disipolo naghangyo nga sila makauban niya sa iyang balay. Ang pangutana sa ilang kasingkasing bug-at kaysa paghisgot sa dalan diin ang kadaghanan makadisturbo. Si Hesus mitubag, "Hali ug tan-awa". Wala siya miingon, "Hali ug pagtuon uban kanako", apan, "Abrehe imong mata ug imong Makita ang tinuod nga Tawo, akong buhat ug gahum, ug hibalo-e ang bag-ong imahe sa Dios.” Siya kinsa mopaduol kang Kristo makadawat ug bag-ong panglantaw sa kalibutan, ug makakita sa Dios sama nga Siya. Ang paglantaw kang Hesus maka-usab sa atong tawhanong kaalam. Siya mahimong sentro sa atong gihunahuna ug tumong sa atong paglaum. Busa anhi ug tan'awa, sama sa gibuhat sa duha ug mikumpisal kauban sa mga apostol sa hustong panahon, "kita nakakita sa iyang himaya, bugtong anak sa Amahan, puno sa grasya ug kamatuoran".

Kining duha ka disipolo mipuyo kang Hesus sa tibuok adlaw. Nindot ang mga oras sa grasya! Ang ebanghelista nagtestigo nga usa sa oras sa bulahan nga adlaw nag-usab sa iyang kinabuhi. Kini ang ika-tulo nga oras. Ug si Juan nga ebanghelista naka hunahuna sa kamatuoran ni Hesus pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu, kay iyang Ginoo midawat sa iyang pagtuo ug gihatag iyang katarong ug tinuod gayud nga si Hesus mao ang gisaad nga Mesias. Ang kahayag ba ni Kristo misinag sa kangit'ngit sa imong kalag? Gasunod ka ba niya sa tanang panahon?

PAG-AMPO: Kami gapadako ug gadayeg kanimo, balaang Karnero sa Dios. Imong giwagtang ang sala sa kalibutan, ug nakig'uli kanamo ngadto sa Dios. Ayaw kami isalikway, apan kami mosunod nimo. Pasayloa kami sa among mga kalapasan; ipadayag imong himaya, aron kami bug'os mo serbisyo kanimo.

PANGUTANA:

  1. Nganong ang duha ka disipolo misunod kang Hesus?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on April 29, 2013, at 10:07 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)